Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xã hội học (3.309)

Multiple modal features and multiple kernel learning for human daily activity recognition

These results prove our proposed methods are effective and feasible for activity recognition system in the daily environment.


Triển khai thực hiện các chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tài liệu trình bày tình trạng xóa đói giảm nghèo và các phương pháp triển khai thực hiện các chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mời các bạn tham khảo!


Quan điểm của C. Mác về phân phối theo lao động và vấn đề phân phối theo lao động ở Việt Nam hiện nay

Theo C. Mác, phân phối theo lao động là nguyên tắc phân phối chủ đạo nhằm đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, là một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội; thực hiện phân phối theo lao động nhằm thực hiện công bằng xã hội. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, cần giữ vững nguyên tắc phân phối theo lao động, đồng thời vận dụng, kết hợp với các hình thức phân phối khác nhằm thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội.


Hiệu quả của chương trình can thiệp trẻ tự kỷ dựa trên sự kết hợp giữa gia đình và cơ sở can thiệp

Nghiên cứu này xây dựng và đánh giá hiệu quả của chương trình can thiệp cho trẻ tự kỷ (TTK) có sự kết hợp giữa gia đình và cơ sở can thiệp. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thực nghiệm trên 32 trẻ từ 30 đến 72 tháng tuổi đang học tại một số trường chuyên biệt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.


Tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tiếp cận từ chính sách tiền lương

Trách nhiệm xã hội (TNXH) là thuật ngữ tương đối mới không chỉ đối với cá nhân mà còn đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam. Với sự tham gia của Việt Nam vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007, TNXH doanh nghiệp đang nhận được nhiều mối quan tâm từ các doanh nghiệp bởi đó là điều kiện cần thiết để các doanh doanh nghiệp có thể phát triển bền vững, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và các đối tác trong, ngoài nước. Từ năm 2005, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.


Đề xuất mô hình khuyến nghị cộng tác mới cho mạng đồng tác giả dựa trên chỉ số cộng tác và tương quan

Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một mô hình khuyến nghị cộng tác mới trên mạng đồng tác giả nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong việc xác định các mối cộng tác đã có và tăng cường quan hệ hợp tác trong tương lai. Mô hình đề xuất dựa trên ý tưởng về cải tiến hệ tư vấn trong mạng đồng tác giả với hai chỉ số cộng tác và tương quan nhằm cải tiến hiệu năng khuyến nghị.


Hành vi của người tiêu dùng Việt Nam và mức độ sẵn lòng chi trả cho rau an toàn trong điều kiện thông tin bất đối xứng - Nghiên cứu cho trường hợp Hà Nội

Bài viết nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng trên thị trường rau an toàn Việt Nam, trong đó tập trung ở địa bàn Hà Nội. Vấn đề đáng quan tâm được đặt ra là: Người tiêu dùng dựa trên tiêu chí nào để xét đoán về sự an toàn của rau và những yếu tố nào tác động đến mức độ sẵn lòng chi trả nếu rau là thực sự an toàn.


Tiếp cận hàm sản xuất đường biên ngẫu nhiên ước lượng đóng góp của tiến bộ công nghệ vào tăng TFP: Nghiên cứu từ số liệu doanh nghiệp

Nghiên cứu nhằm lượng hóa tác động của tiến bộ công nghệ đến tăng trưởng bằng kỹ thuật tham số sử dụng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên phân tách tiến bộ công nghệ trong tăng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP).


Tội phạm và phòng ngừa tội phạm nhìn từ lý thuyết "hoạt động thường nhật"

Bài viết trình bày những nét chính của lý thuyết mới mẻ này như một gợi mở cho những nghiên cứu xã hội học thực nghiệm về tội phạm tại Việt Nam trong tương lai. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Phân công lao động trong gia đình từ góc nhìn của nam giới khu vực Đồng bằng sông Hồng

Bài viết tập trung mô tả sự phân công lao động trong các gia đình ở vùng đồng bằng sông Hồng từ góc nhìn của nam giới. Đối với các công việc nội trợ và chăm sóc gia đình thường mất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành như nấu nướng hay giặt giũ, phụ nữ vẫn là người chịu trách nhiệm chính.


Những yếu tố quyết định tình trạng mức sinh thấp tại vùng Đông Nam bộ và gợi mở chính sách dân số ở Việt Nam

Theo kết quả điều tra quốc gia gần đây, tổng tỷ suất sinh của vùng Đông Nam Bộ đã giảm khá sâu dưới mức sinh thay thế. Dựa trên số liệu và Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014 và khung phân tích mức sinh thấp của Bongraarts (2001), các phân tích cho thấy, tỷ lệ phụ nữ chưa kết hôn tăng cao chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tổng tỷ suất sinh thấp ở vùng Đông Nam Bộ.


Lý thuyết và ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu công tác xã hội

Trong bối cảnh công tác xã hội còn là ngành mới ở Việt Nam, bài viết này giới thiệu khái quát nền tảng lý luận của công tác xã hội thông qua việc tổng hợp mô tả các dòng lý thuyết phổ biến trong công tác xã hội dưới góc độ phân loại khác nhau. Bài viết cũng đi sâu vào bàn luận về đặc tính của nghiên cứu công tác xã hội và sự ứng dụng của lý thuyết trong nghiên cứu công tác xã hội.


Phố chợ, phố làng: Hai dòng chảy trong quá trình phát triển ở ngoại thành Hà Nội

Một trong những phát hiện chính của nghiên cứu là quá trình hình thành hai khu phố làng ở hai thời điểm khác nhau: Đổi mới vào đầu thập niên 1990 và quá trình đô thị hóa từ đầu những năm 2000. Dù cùng mang nhiều điểm tương đồng, song quá trình hình thành của mỗi không gian này ẩn chứa nhiều khác biệt, mà điển hình là tính chất kinh doanh và sự gắn kết của làng vào mạng lưới xã hội rộng lớn hơn.


Hàng rong trong lịch sử kinh tế - xã hội Hà Nội

Đặc trưng của hàng rong trong lịch sử Hà Nội, qua 4 giai đoạn: giai đoạn phong kiến với một nền kinh tế nông nghiệp, tự cung tự cấp, giai đoạn Pháp thuộc với sự pha trộn của phương thức sản xuất phong kiến và tư bản chủ nghĩa, giai đoạn trước đổi mới với một nền kinh tế kế hoạch và cuối cùng giai đoạn đổi mới về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


Bàn về cách tiếp cận và phương pháp đo lường tầng lớp trung lưu ở Việt Nam

Bài viết áp dụng phương pháp này vào đo lường tầng lớp trung lưu ở Việt Nam hiện nay. Cụ thể hơn, áp dụng vào đo lường tầng lớp trung lưu theo cá nhân và hộ gia đình. Những người nghiên cứu xã hội học Việt Nam cần tiếp tục hội nhập với thế giới về đo lường các tầng lớp xã hội. Điều này cũng là phù hợp với tiêu chuẩn phân chia và sắp xếp tôn ti trật tự giữa các tầng lớp trong lịch sử Việt Nam.


Vai trò của nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao trong phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Những thách thức về phát triển nguồn nhân lực được xem xét dựa trên phân tích thực trạng đào tạo và sử dụng nhân lực hiện nay đặt trong điều kiện đặc thù của khu vực Tây Nam Bộ. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số định hướng chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của khu vực này.


Tiếp cận cấu trúc và tiếp cận văn hóa trong nghiên cứu xã hội học

Trong phương pháp nghiên cứu xã hội học, người ta thường nói tới hai cách tiếp cận định hướng và định tính như là hai cách tiếp cận đối lập với nhau, dù trên thực tế, chúng bổ sung và không thể tách biệt với nhau. Vì thế phải coi văn hóa như là yếu tố cấu thành đối tượng của xã hội học chung chứ không phải của xã hội học chuyên biệt.


Một số khó khăn trong hội nhập xã hội của người lao động nước ngoài gốc Nhật tại Nhật Bản

Bài viết tìm hiểu một số khó khăn trong hội nhập xã hội của người lao động nước ngoài gốc Nhật tại Nhật Bản trong những năm qua, đồng thời gợi mở vấn đề cho lao động Việt Nam sang thực tập và lao động ở Nhật Bản.


Hiện tượng phân biệt đối xử theo vùng miền: Nghiên cứu trường hợp người lao động gốc Thanh Hóa

Hiện tượng kỳ thị người Thanh Hóa chủ yếu là do sự lây lan những thành kiến về người Thanh Hóa dưới dạng tin đồn trong xã hội và qua truyền thông không chính thức trong khi chưa có chế tài xử lý và ngăn chặn thực sự hiệu quả, từ đó hành vi phân biệt đối xử với người Thanh Hóa phát triển từ ngấm ngầm chuyển sang công khai xã hội.


Nghiên cứu về tầng lớp trung lưu: Từ kinh nghiệm Châu Á đến thực tiễn Việt Nam

Nghiên cứu nhằm nhận diện và "định hình" tầng lớp trung lưu ở Việt Nam hiện nay, bài viết chỉ ra một số vấn đề phương pháp luận và phương pháp đo lường tầng lớp trung lưu ở Việt Nam hiện nay cần được lưu ý trong những nghiên cứu tiếp theo về chủ đề này.


Thực trạng của nhóm trẻ em Đài - Việt và Hàn - Việt tại Hậu Giang: hiện tượng xã hội trong bối cảnh di cư hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Bài viết dựa trên việc phân tích sơ bộ số liệu thực địa vào năm 2016 tại thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy và huyện Vị Thủy nhằm mô tả ban đầu về thân trạng của trẻ Đài - Việt và Hàn - Việt ở Hậu Giang như là một hiện tượng xã hội trong bối cảnh hiện đại.


Sự phân công lao động theo giới trong gia đình ở An Giang

Nghiên cứu phân tích thực trạng phân công lao động theo giới trong gia đình ở An Giang. Qua khảo sát 280 hộ gia đình, kết quả cho thấy có sự phân công rõ ràng giữa vợ và chồng ở các hoạt động trong gia đình, từ hoạt động sản xuất cho đến hoạt động tái sản xuất và hoạt động cộng đồng, quyền lực vợ chồng trong gia đình thường tập trung vào người kiểm soát các nguồn lực như thu nhập, giáo dục, giữa vợ và chồng đã có sự bàn bạc, trao đổi với nhau nhưng nam giới vẫn là người quyết định các hoạt động quan trọng.


Xu hướng biến đổi cấu trúc các tầng lớp xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời kỳ đổi mới

Bài viết đã phân tách riêng các tầng lớp xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Điều đó nhằm đưa ra những nhận xét khái quát riêng cho tiểu vùng kinh tế-xã hội phía Nam trong sự so sánh với bức tranh tổng thể cả nước nói chung.


Một số khuynh hướng mới trong nghiên cứu xã hội từ nửa cuối thế kỷ XX đến nay

Bổ sung cho hai loại hình nghiên cứu truyền thống trong khoa học xã hội là nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, bài viết đề cập đến các khuynh hướng mới xuất hiện từ khoảng nửa cuối thế kỷ XX đến nay. Đó là các loại hình nghiên cứu dựa trên lý thuyết phê phán (critical theory), nghiên cứu theo các phương pháp hỗn hợp (mixed methods research), các loại nghiên cứu đặt cơ sở trên các lý thuyết hậu thực chứng (postpositivism), hậu hiện đại (postmodernism), hậu cấu trúc (poststructuralism) và nghiên cứu theo lý thuyết về tính phức hợp (complexity theory).


Thực trạng bình đằng giới trong gia đình người Việt – nghiên cứu tại một xã nông thôn vùng Tây Nam Bộ

Bài viết này tìm hiểu thực trạng bình đẳng giới trong gia đình người Việt – nghiên cứu trường hợp tại một xã nông thôn vùng Tây Nam Bộ, qua đó thấy được sự bất bình đẳng giới trong phân công lao động gia đình vùng nông thôn Tây Nam Bộ.


Chuyển đổi quyền sử dụng đất và sinh kế của người Churu ở Lâm Đồng trước đây và hiện nay

Bài viết này trình bày một tổng quan về những biến cố chính trị, xã hội trong chiến tranh và sau chiến tranh có tác động đến quyền sử dụng đất và sinh kế của người Churu ở Lâm Đồng.


Livelihood capital and poverty status of forest dependent households in the highland area: A case study in Bac Kan province, Vietnam

The objective of this study was to assess the situation of livelihood capitals, as well as their impacts on the poverty status of forest-dependent households in highland areas of Bac Kan province.


Lao động nhập cư và những vấn đề đặt ra

Hiện nay, lao động nhập cư và những chính sách đối với lao động nhập cư luôn là những vấn đề bức thiết của chính quyền TPHCM. Trong bối cảnh đó, bài viết này nhằm góp phần đánh giá đúng đắn thực trạng lao động di cư, tác động của lao động nhập cư đối với phát triển, hầu đưa ra phương hướng phát huy vai trò của lao động nhập cư ở TPHCM.


Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cán bộ khoa học và công nghệ: Cách tiếp cận định lượng

Bài viết này vận dụng cách tiếp cận định lượng (phân tích nhân tố - factor analysis) thông qua số liệu điều tra cán bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre năm 2012 để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến năng lực cán bộ khoa học và công nghệ.


Vấn đề tin đồn trong nghiên cứu dư luận xã hội: Gợi mở hướng ứng xử với tin đồn trong tình hình hiện nay

Nghiên cứu, phân biệt dư luận xã hội và tin đồn nhằm định hướng dư luận lành mạnh trong xã hội, bác bỏ tin đồn thất thiệt gây bất ổn là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay.


Tài liệu mới download

Bài tập Phay
  • 08/05/2010
  • 36.762
  • 418

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyền con người trong ASEAN
  • 04/10/2016
  • 30.609
  • 450
Tiểu luận xã hội dân sự
  • 12/08/2011
  • 47.019
  • 719

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu