Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xã hội học (3.260)

Nghiên cứu khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên dân tộc Khmer sau khi tốt nghiệp tại trường đại học Trà Vinh

Mục đích nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá thực trạng khả năng thích ứng công việc của sinh viên dân tộc Khmer tốt nghiệp từ Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2017. Qua đó, tác giả đưa ra một số giải pháp cho Nhà trường nhằm nâng cao khả năng thích ứng với thực tiễn của sinh viên dân tộc Khmer.


Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động của trẻ em

Nội dung chính của chương này là những quan điểm nghiên cứu về hoạt động của trẻ em, hoạt động và sự phát triển tâm lý của trẻ em và khả năng tương tác với hiện thực của trẻ em. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Giải thích Công ước về Quyền của Người khuyết tật

(BQ) Ebook Giải thích Công ước về Quyền của Người khuyết tật giới thiệu với bạn nội dung tóm tắt của Công ước về Quyền của Người khuyết tật cũng như lý do ra đời Công ước đó. Bạn sẽ được giới thiệu về quyền và trách nhiệm của mỗi người và những kế hoạch, chương trình, hoạt động mà Chính phủ cần thực hiện để giúp trẻ em khuyết tật thực hiện các quyền của mình. Bạn cũng sẽ biết được mình có thể làm gì để tạo nên sự khác biệt.


Chủ đề: Gia đình có vị trí, vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội liên hệ với chức năng giáo dục thế hệ trẻ của gia đình ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chủ đề này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về gia đình có vị trí, vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội liên hệ với chức năng giáo dục thế hệ trẻ của gia đình ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!


Tổng quan các quan điểm về quản lý trường hợp trong công tác xã hội và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

Bài viết đi vào tổng quan các quan điểm gần đây về quản lý trường hợp qua hệ thống các quan niệm và chức năng công tác xã hội, từ đó đề xuất một vài hàm ý về ứng dụng trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.


Liên kết xã hội của công nhân Việt Nam: Tiếp cận tổng quan các nghiên cứu liên kết xã hội

Trong bài viết, tác giả đã làm rõ những khía cạnh nhất định về cả lý thuyết và thực trạng mối liên kết xã hội giữa cá nhân với cá nhân. Qua đó nhằm phân loại các nghiên cứu ở Việt Nam theo một phương pháp luận tiếp cận khoa học nhất định, đối với một quan hệ xã hội nhất định.


Một số quan điểm lý thuyết xã hội học pháp luật và định hướng nghiên cứu ở Việt Nam

Trên cơ sở khảo cứu quan điểm lý thuyết về xã hội học pháp luật của một số lý thuyết gia tiêu biểu, bài viết phân tích, tổng hợp và đưa ra những gợi ý để vận dụng các quan điểm đó vào thực tiễn nghiên cứu và thực hành pháp luật ở Việt Nam.


Cách thức sinh viên nhắn tin qua điện thoại di động và ảnh hưởng của nó đến sự trong sáng của Tiếng Việt

Để tìm hiểu những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt, bài báo sẽ tập trung phân tích các yếu tố ngôn ngữ từ cách nhắn tin trên điện thoại di động của sinh viên khoa ngoại ngữ, một thế hệ tri thức trẻ tương lai của đất nước, thế hệ sẽ sử dụng nhiều ngoại ngữ trong công việc và cuộc sống. Bài báo được thực hiện dựa trên các quan điểm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Hy vọng kết quả bài báo sẽ góp phần bé nhỏ vào công tác giảng dạy cho sinh viên học và sử dụng ngôn ngữ một cách hợp lý nhất trong thời đại hội nhập.


Biến đổi nhận thức về đạo hiếu: Nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Bài viết này sẽ tổng hợp và phân tích các nghiên cứu đi trước, so sánh các số liệu để làm nổi bật những biểu hiện cụ thể cũng như những điểm tương đồng và khác biệt của sự biến đổi trong nhận thức về đạo hiếu của thế hệ con cái và thế hệ cha mẹ trong xã hội Việt Nam và Hàn Quốc.


Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay

Bài viết phân tích thực trạng mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2012-2017. Qua đó, bài viết đề xuất những giải pháp nhằm không ngừng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.


Thực hiện chính sách an sinh xã hội ở tỉnh Quảng Bình hiện nay

Bài viết nghiên cứu thực hiện chính sách an sinh xã hội ở tỉnh Quảng Bình để thấy được những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại từ đó gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an ninh xã hội tại địa bàn.


Giải pháp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động của các đơn vị sự nghiệp

Bài viết này đề cập đến thực trạng và đưa ra một số giải pháp cơ bản để nhằm nâng cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong việc nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.


Các yếu tố ảnh hưởng tới việc động viên nhân viên tại công ty dịch vụ công ích quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc động viên nhân viên tại công ty Dịch vụ công ích quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả sử dụng lý thuyết động viên nhân viên để phân tích và lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng tới động viên nhân viên tại công ty dịch vụ công ích quận 10. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề xuất một số chính sách mang tính gợi ý trong việc cải thiện mức độ động viên nhân viên tại công ty Dịch vụ công ích quận 10.


Giải pháp giảm bền vững theo hướng tiếp cận nghèo đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên

Bài viết nghiên cứu đánh giá thực trạng nghèo đa chiều, xác định nguyên nhân nghèo đa chiều và những điểm cần hoàn thiện trong tiếp cận nghèo đa chiều. Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025.


Đánh giá tình trạng bất bình đẳng giới ở Việt Nam trong những năm gần đây (2009-2012) trường hợp tỉnh trà vinh

Bài viết nghiên cứu tình hình bất bình đẳng giới ở Việt Nam – Trường hợp tỉnh Trà Vinh cụ thể qua các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động - việc làm, giáo dục và gia đình. Qua đó, bài viết đưa ra đánh giá về tình hình bất bình đẳng giới ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Trà Vinh nói riêng trong những năm gần đây (2009-2012), góp thêm cho độc giả cái nhìn rõ hơn về vấn đề bình đẳng giới của Việt Nam và của tỉnh Trà Vinh trong đoạn hiện nay.


Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh thành phần nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Ninh

Bài báo này sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích kỹ lưỡng các nguyên nhân, vấn đề tồn tại thông qua chín lĩnh vực điều hành mà chỉ số PCI xây dựng, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp điều chỉnh và cải thiện một cách đúng đắn, kịp thời để PCI của Bắc Ninh được cải thiện.


Các nhân tố tác động đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Kết quả nghiên cứu thông qua phương trình hồi quy Binary Logistic cho thấy có 4 nhân tồ được kiểm định (nhân lực, vốn, thể chế bắt buộc từ Nhà nước và kiến thức về CSR) thì chỉ có 2 nhân tố tác động đến việc thực hiện CSR đó là nhân lực và vốn.


Thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên trường đại học Tiền Giang

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang, trong đó tác giả chú trọng phân tích kết quả khảo sát các nội dung về nhận thức, sự quan tâm và việc thực hiện văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang. Trên cơ sở đó, tác giả đề ra bảy khuyến nghị nhằm nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên hiện nay.


Chất lượng dịch vụ việc làm và sự hài lòng của người tìm việc tại trung tâm dịch vụ việc làm Lâm Đồng

Bài viết với mục tiêu nhằm phát hiện và khẳng định các thành phần, yếu tố tạo nên chất lượng dịch vụ việc làm tác động tới sự hài lòng của người tìm việc tại Trung tâm dich vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng (CESLD). Nghiên cứu này tập trung vào việc sử dụng mô hình thang đo Servqual và điều chỉnh nó theo loại hình dịch vụ việc làm tại thị trường Lâm Đồng.


Từ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đến thực tiễn xây dựng an sinh xã hội ở Đà Nẵng hiện nay

Trong bài viết này, tác giả phân tích các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay; phân tích thực trạng của vấn đề an sinh xã hội ở Đà Nẵng và qua đó, định hướng một số giải pháp nhằm nâng cao vấn đề an sinh xã hội cho người dân ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.


Solution to train the workforce and preparing tourism workforce to meet the requirements of labor transition trend in integration context

The article presents the study outcomes on the national workforce and the workforce in the tourism industry in particular. Specifically,the current situations,the existing challenges especially for the workforce in the tourism sector are featured.


Thực trạng xây dựng văn hóa gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Bài báo đề cập thực trạng xây dựng văn hóa gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) trong những năm gần đây. Bên cạnh những thành tựu đạt được như: phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” ngày càng nhân rộng, các chức năng văn hóa gia đình được đảm bảo thực hiện và có nhiều tiến bộ… thì vẫn tồn tại nhiều hạn chế như: tình trạng bạo lực gia đình, tỉ lệ li hôn cao…; do đó, việc xây dựng văn hóa gia đình ở TPHCM là rất quan trọng và cấp thiết.


Phương pháp quan sát định tính loại bỏ sai lầm và thực trạng mô tả sâu - Nguyễn Trung Kiên

Để góp thêm vào việc phân tích, thảo luận về các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu cụ thể trong thu thập và phân tích dữ liệu của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội, bài viết giới thiệu những nhận thức sai lầm phổ biến trong phương pháp quan sát định tính, sau đó đưa ra một kỹ thuật cụ thể - kỹ thuật mô tả sâu để giảm thiểu các sai lầm đó.


Phong trào làng mới ở Hàn Quốc và chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

Bài viết này bàn về phong trào làng mới của Hàn Quốc và chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Trước hết, chúng tôi sẽ đề cập đến các giai đoạn, phương pháp và kết quả thực hiện phong trào làng mới ở Hàn Quốc và chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Nội dung thứ hai của bài viết nhấn mạnh một số điểm đáng lưu ý trong quá trình triển khai phong trào làng mới ở Hàn Quốc để làm cơ sở cho việc nêu lên những hàm ý đối với quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay.


Vai trò của đất sản xuất đối với việc xóa đói giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên

Bài viết sử dụng bộ số liệu điều tra của Tổng Cục Thống Kê và mô hình logit nhị phân nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thoát nghèo ở Tây Nguyên và thoát nghèo trên phạm vi cả nước để so sánh sự khác biệt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn 2001 đến 2014, có 5 yếu tố ảnh hưởng, bao gồm: tuổi và giới tính của chủ hộ; trình độ học vấn cao nhất của các thành viên trong gia đình; dân tộc học; và sự hỗ trợ của Chính phủ. Đặc biệt, nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng khác biệt đó là việc sở hữu đất sản xuất có ảnh hưởng tới quá trình thoát nghèo ở khu vực Tây Nguyên nhưng trên phạm vi cả nước thì tác động của yếu tố này là không có ý nghĩa về mặt thống kê.


Trẻ khuyết tật vận động ở trường học Việt Nam: Trải nghiệm, khả năng tự thích ứng và mô hình trợ giúp công tác xã hội

Nội dung bài viết là một phần trong phần trong nghiên cứu về trải nghiệm khuyết tật của trẻ khuyết tật vận động tại Hà Nội được triển khai thực hiện năm 2014 với mục tiêu nhận diện cách mà trẻ em trải nghiệm ở trường học ra sao, cách thức giải quyết những khó khăn và các đề xuất nhằm trợ giúp đối tượng này từ các lĩnh vực hoạt động chuyên môn đặc biệt là từ công tác xã hội.


Công tác xã hội với người đồng tính, song tính và chuyển giới: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Bài viết dưới đây đi sâu vào phân tích kinh nghiệm quốc tê về lĩnh vực công tác xã hội với người LGBT tại các quốc gia có nền công tác xã hội phát triển, trong đó tập trung chủ yếu vào kinh nghiệm của Mỹ và Ireland. Dựa trên các kinh nghiệm quốc tế này, tác giả đưa ra một số đề xuất và kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực công tác xã hội với người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.


Trải nghiệm xã hội của trẻ khuyết tật vận động tại gia đình một phân tích định tính từ quan điểm kiến tạo xã hội

Bài viết phân tích những trải nghiệm của trẻ khuyết tật tại gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trẻ khuyết tật vận động trải nghiệm những khó khăn về đi lại, học tập nhiều hơn về mặt thái độ, kì thị xã hội. Trên cơ sở các kết quả thu nhận được, bài viết này đề xuất một vài hàm ý về phát triển các hoạt động đào tạo, tập huấn và xây dựng mạng lưới dịch vụ xã hội cho trẻ khuyết tật tại gia đình trong bối cảnh Việt Nam hiện nay dựa trên các quan điểm về kiến tạo xã hội.


Nghiên cứu hòa nhập xã hội của người thiệt thòi qua các công trình nghiên cứu xã hội học

Bài viết này đi vào phân tích tổng lược các xu hướng nghiên cứu về mặt lý thuyết và thực tiễn từ cách tiếp cận hòa nhập xã hội trên thế giới và Việt Nam, để qua đó chỉ ra những vấn đề đặt ra khi nghiên cứu về các nhóm thiệt thòi, dễ bị tổn thương ở Việt Nam trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, cũng như trong bối cảnh xây dựng các mô hình an sinh xã hội và dịch vụ xã hội.


Lý thuyết xã hội học và xã hội tri thức

Bài viết này bàn đến viễn cảnh của lý thuyết xã hội học trong thời đại bùng nổ của Công nghệ thông tin (IT) và cuộc Cách mạng tri thức (KR) vốn đang là yếu tố thúc đẩy cho sự tái điều chỉnh nhiều giá trị truyền thống và các chuẩn mực trong hành vi của cá nhân cũng như cua tổ chức xã hội. Bài viết cũng cố gắng xây dựng tính hợp thức cho xã hội học và các lý thuyết nền của nó trong ma trận của xã hội tri thức được xây dựng trên nền của công nghệ thông tin.


Tài liệu mới download

VIÊN NÉN CINNARIZIN
  • 01/04/2011
  • 12.240
  • 475
Tiểu luận: Giản đồ BODE
  • 06/06/2013
  • 71.300
  • 709

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ngũ hành và khoa học
  • 30/01/2010
  • 86.391
  • 868

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu