Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Vật lý (6.659)

Địa tầng kainozoi tại các đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ

Nội dung bài báo xem xét hiện tượng địa tầng kainozoi và đề xuất hướng giải quyết những tồn tại liên quan đến công tác nghiên cứu địa tầng này. Mời các bạn tham khảo!


Xác định phân bố mật độ trong đá móng theo mô hình giải bài toán ngược trọng lực 3D

Để góp phần khắc phục những hạn chế đó, trong phạm vi của bài báo, chúng tôi tiến hành nghiên cứu kết hợp tổ hợp phương pháp bóc lớp dị thường với việc giải bài toán ngược 3D theo phương pháp cực tiểu hóa phiếm hàm có điều khiển quá trình hội tụ nghiệm của Marquart [9], xây dựng thuật toán và chương trình máy tính xác định sự phân bố định lượng mật độ trong đá móng theo tài liệu dị thường trọng lực.


Khả năng dự báo F0f2 điện ly xích đạo từ Việt Nam và ứng dụng cho truyền sóng vô tuyến HF

Lớp F2 là lớp đặc biệt quan trọng trong truyền sóng HF vì nó có độ dẫn điện cao và tồn tại suốt ngày đêm. Kết quả này là cơ sở cho việc xác định điều kiện truyền sóng vô tuyến HF phục vụ thông tin liên lạc của khu vực miền Nam Việt Nam.


Chương 5: Mô hình hồi quy tuyến tính

Nội dung bài viết trình bày vấn đề mô hình hồi quy, ước lượng hệ số hồi quy và tính phù hợp của mô hình. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


A modification of line Hausdorff distance for face recognition to reduce computational cost

The performance of the proposed method is compared with LHD method for face recognition in various conditions: 1) ideal condition of face, 2) varying lighting conditions, 3) varying poses and 4) varying face expression. It is very encouraging that the proposed method gives lower computational cost than LHD while keeping the accuracy of face recognition equal to the LHD method.


Xây dựng mô hình chụp ảnh gân bàn tay bằng kỹ thuật hồng ngoại

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng phương pháp chụp ảnh hồng ngoại gần (Near infrared - NIR) để nghiên cứu hệ thống gân bàn tay con người. Phương pháp này có các ưu điểm như không xâm lấn, không ion hóa, nhanh chóng và là phương pháp rẻ tiền.


Solid-state production of laccase by Pleurotus sp. applied in glyphosate degradation

The media contain laccase with the activity of 0.227U/g. Moreover, Pleurotus sp. also grew in the media which contain glyphosate and made a decrease in this content from 50mg/kg to 10.5mg/kg after 12 days.


Synthesis of silica nanoparticles from rice husk ash

The X-ray diffraction (XRD) pattern with only one peak at 2θ ~ 220 confirmed the amorphous phase of SiO2 NPs. The Fourier transform infrared (FTIR) and energydispersive X-ray (EDX) spectra were also used to evaluate the functional groups and the purity of SiO2 NPs. The SiO2 NPs powder with high purity could be suitably produced by calcination of acid treated RHA at 7000 C for 2h.


Measurement of indoor radon concentration in DaLat, Vietnam

In this study, indoor radon measurements were performed continuously within one week at six different places in Dalat, Vietnam using the real time Smart Radon Detector Radon Eye+. The indoor radon behavior in a day follows a sine pattern, with peak values in the early morning and lowest values in the late afternoon. There are also some fluctuations at specific times due to different weather conditions. Indoor radon concentrations in the Dalat regions were found to exceed the recommended guidelines and thresholds; excessive radon levels warranting health concern were found (150.7-340.0 Bq/m3 ).


Dynamic analysis of knee-exoskeleton and its implementation in design of magnetorheological damper

In this study, a new development of knee exoskeleton is presented. This structure helps people who have difficulties in walking, especially those whose knee functions are broken or weak. The design includes 3 main components: motor, damper, and mechanical frame.


Nghiên cứu một số tính chất của vật liệu polyme compozit PA11/bột tre có sử dụng chất tương hợp PVA

Khảo sát độ bền kéo của vật liệu compozit đối với 2 phương pháp chế tạo cho thấy, các mẫu compozit có BT được xử lý trước với PVA cho độ bền kéo cao hơn so với các mẫu phối trộn nóng chảy. Kết quả thu được tại tỷ lệ PA11/BT (60/40) có mặt 10%kl PVA chế tạo theo phương pháp này cho độ bền kéo đứt đạt giá trị cao nhất (41,5 Mpa). Tại tỷ lệ này, độ dãn dài khi đứt của vật liệu cũng đạt giá trị cao nhất là 6,9%.


Nghiên cứu sử dụng carbon nanotube tăng cường tính chất cơ lý cho cao su mặt lốp xe máy trong hệ cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp styrene-butadien

Nghiên cứu này khảo sát hàm lượng độn tăng cường carbon nanotubes (CNTs) từ 0 đến 5% khối lượng vào hỗn hợp cao su thiên nhiên và tổng hợp styrene-butadien được làm cao su mặt lốp xe máy đến tính chất cơ lý của vật liệu cao su.


Mô hình vận tốc sóng địa chấn (Vp, Vs, Vp/Vs) khu vực bậc thang thủy điện sông Đà

Trong khuôn khổ bài báo này, các tác giả sử dụng phương pháp cắt lớp sóng địa chấn nông tính toán vận tốc sóng P (Vp), vận tốc sóng S (Vs) và tỷ số Vp/Vs khu vực bậc thang thủy điện sông Đà. Kết quả cho thấy: - Vận tốc sóng P (Vp) và sóng S (Vs) tăng dần theo độ sâu: Từ Vp = 5,3-5,9 km/s và Vs = 2,9-3,4 km/s tại 2 km đến Vp = 5,8-6,3 km/s, Vs = 3,4-3,9 km/s tại 15 km. Trong khi đó, tỷ số vận tốc Vp/Vs biến động trong giới hạn từ 1,64 đến 1,74 và ít thay đổi theo độ sâu.


Phân tích quỹ đạo hoạt động để đánh giá khả năng phối hợp chụp ảnh của các hệ thống vệ tinh nhỏ, thử nghiệm với vệ tinh VNREDSat-1 và BKA

Thông qua mô phỏng quỹ đạo của VNREDSat-1 và BKA, kết hợp với đặc điểm kỹ thuật, nhóm tác giả đã phân tích khả năng phối hợp chụp ảnh của hai hệ thống vệ tinh có pha chụp ảnh ngược nhau này, đồng thời đề xuất phương án phối hợp chụp cụ thể. Các kết quả thu được sẽ chứng minh tính khả thi của công tác phối hợp chụp ảnh giữa các hệ thống vệ tinh nhỏ.


Experimental evaluation of user performance in a pursuit tracking task with multimodal feedback

In this paper we describe the results of experimental evaluation of user performance in a pursuit-tracking task with multimodal feedback. Our experimental results indicate that audio can significantly improve the accuracy of pursuit tracking. Experiments with 19 participants have shown that addition of acoustic modalities reduces the error during pursuit tracking for up to 19%.


Paradox in a non-linear capacitated transportation problem

This paper discusses a paradox in fixed charge capacitated transportation problem where the objective function is the sum of two linear fractional functions consisting of variables costs and fixed charges respectively. A paradox arises when the transportation problem admits of an objective function value which is lower than the optimal objective function value, by transporting larger quantities of goods over the same route.


New algorithm for moving object detection

A new, simple, fast and effective method for moving object detection in outdoor environments, invariant to extreme illumination changes is presented as an improvement to the shading model method described in. It is based on an analytical parameter introduced in the shading model, background updating technique and window processing.


Graph radiocoloring concepts

In the present paper we give the definition of the graph radio coloring concept which is a graph coloring generalization. We also introduce radio coloring invariants which are of a great practical importance to problems regarding the allocation of diverse frequencies in order to avoid interference occurrences between channel transmissions.


Ứng dụng kỹ thuật đánh dấu khảo sát dòng rò thấm qua thân đập đất

Bài báo trình bày những kết quả bước đầu thử nghiệm ứng dụng kỹ thuật đánh dấu để định vị lối vào của dòng rò ở mái thượng lưu (phía hồ), xác định thời gian di chuyển, vận tốc thấm trung bình, độ dẫn thủy lực và thể tích bão hòa nước của vùng có dòng thấm rò qua thân đập thủy điện HT.


Three dimensional fixed charge bi criterion indefinite quadratic transportation problem

The three-dimensional fixed charge transportation problem is an extension of the classical three-dimensional transportation problem in which a fixed cost is incurred for every origin. In the present paper three-dimensional fixed charge bi-criterion indefinite quadratic transportation problem, giving the same priority to cost as well as time, is studied. An algorithm to find the efficient cost-time trade off pairs in a three dimensional fixed charge bi-criterion indefinite quadratic transportation problem is developed. The algorithm is illustrated with the help of a numerical example.


Nghiên cứu bộ lọc quang học bậc cao dựa trên sự ghép nối tiếp của nhiều cộng hưởng qua khe dẫn sóng hẹp trong cấu trúc tinh thể quang tử hai chiều

Bài báo này trình bày các kết quả lý thuyết và tính toán mô phỏng của bộ lọc quang học bậc cao sử dụng cấu trúc khe dẫn sóng hẹp trong tinh thể quang tử hai chiều kết hợp với dãy hốc vi cộng hưởng nối tiếp. Sự dẫn sóng trong khe hẹp được thiết kế để tăng khả năng giam giữ và cường độ điện-từ trường bên trong vùng điện môi có chiết suất thấp, điều này làm gia tăng tỷ số Q/V của bộ cộng hưởng được thiết kế từ các khe hẹp đó.


Nghiên cứu hệ số chuyển đổi vận tốc xung siêu âm theo phương pháp đo góc về phương pháp đo xuyên

Bài báo trình bày kết quả thực nghiệm xác định hệ số chuyển đổi vận tốc xung siêu âm theo phương pháp truyền bán trực tiếp (đo góc) sang vận tốc xung siêu âm xác định bằng phương pháp truyền trực tiếp (đo xuyên) trong thí nghiệm không phá hủy.


Nghiên cứu tạo xanthan khối lượng phân tử thấp bằng phương pháp chiếu xạ

Trong nghiên cứu này, dung dịch xanthan 2% được chiếu xạ với các liều chiếu khác nhau từ 25 đến 150 kGy để xác định liều chiếu xạ cần thiết tạo sản phẩm xanthan có khối lượng phân tử thấp ứng dụng làm chất bám dính nhằm tăng hiệu quả sử dụng của phân bón lá. Ảnh hưởng của bức xạ gamma ở các liều xạ khác nhau đến một số đặc trưng cấu trúc của xanthan cũng được phân tích. Kết quả cho thấy, xử lý chiếu xạ đã làm giảm đáng kể độ nhớt, khối lượng phân tử, tính bền nhiệt cũng như khả năng bám dính của dung dịch xanthan.


Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và tốc độ dòng khí đến tính chất lớp phủ nhựa PA11 bảo vệ kim loại chế tạo bằng phương pháp tầng sôi

Trong nghiên cứu này, lớp phủ Polyamit 11 (PA11) bảo vệ bề mặt thép CT3 được chế tạo bằng phương pháp phủ nhựa tầng sôi, các đánh giá về ảnh hưởng của một số thông số công nghệ cơ bản như nhiệt độ đốt nóng mẫu, thời gian nhúng mẫu, tốc độ dòng cấp khí đến tính chất đặc trưng của lớp phủ như độ dày, độ nhám, khả năng bảo vệ chống ăn mòn kim loại đã được khảo sát.


Ứng dụng phương pháp SDS-PAGE trong nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng SDS đến khả năng chiết protein trong gạo

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng natri dodecyl sunfat (SDS) đến khả năng chiết protein trong gạo. Dữ liệu phân tích phổ điện di gel polyacrylamid có mặt natri dedocyl sunfat (SDS-PAGE), phổ UV-Vis và phổ Raman cho thấy, khi thay đổi nồng độ SDS có trong dung môi chiết protein gạo (0,05 M tris, pH8, 5 M urê, 5% 2-ME) thì lượng protein chiết ra từ gạo thay đổi. Khả năng chiết protein ra từ gạo cao nhất trong dung dịch có nồng độ SDS 3%.


Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát - điều khiển từ xa cho lưới phân phối điện hạ áp

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu, chế tạo tủ phân phối hạ áp, có thể điều khiển việc đóng cắt, giám sát các thông số của lưới điện, quản lý điện năng từ xa nhằm đảm bảo cho hệ thống điện vận hành an toàn, tối ưu, kinh tế và cung cấp điện cho khách hàng với độ tin cậy cao, chất lượng điện năng được nâng cao.


Nonlinear absorption power and linewidths in quantum well with triangular potential

The analytic expression for absorption power of a strong electromagnetic waves caused by confined electrons in quantum well is obtained in the case of electron-optical phonon scattering. Nonlinear optically detected electrophonon resonance (ODEPR) effect in a specific GaAs/AlAs quantum well with triangular potential is investigated.


Bồi dưỡng động cơ học tập môn Vật lí đại cương cho học viên Trường Sĩ quan Kĩ thuật quân sự

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về việc bồi dưỡng động cơ học tập Vật lí đại cương của học viên ở Trường Sĩ quan Kĩ thuật quân sự trong hệ thống các trường đại học quân đội. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Xây dựng quy trình bồi dưỡng năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học vật lí

Bài viết trình bày quy trình bồi dưỡng năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học vật lí, vận dụng quy trình tổ chức bồi dưỡng năng lực thực hành cho học sinh dạy học vật lí trong thí nghiệm tìm hiểu lực từ, chương từ trường.


Dạy học ngoại khóa môn Vật lí ở cấp trung học cơ sở

Bài viết trình bày nội dung ngoại khóa vật lí ở trường THCS, các hình thức hoạt động ngoại khóa vật lí ở trường THCS và quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí ở trường THCS. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

22 TCN 273-01 - Chương 9
  • 06/06/2011
  • 54.075
  • 359

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

3dinhluatniuton_va_cach_giai_split_3
  • 23/02/2012
  • 43.507
  • 150
The Philosophy of Vacuum Part 7
  • 05/10/2010
  • 35.026
  • 970

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu