Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Vật lý (6.467)

Nghiên cứu tận thu hạt từ tính từ băng từ (cassette) phế thải

Bài viết này phân tích một số đặc tính cơ bản của bột từ thu được bằng các phương pháp hiện đại như: phương pháp phổ nhiễu xạ tia X (XRD), phân tích nhiệt trọng lượng (TGA), kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), khảo sát đường cong từ trễ bằng phương pháp từ kế mẫu rung (VSM-Vibrating Sample Magnetometer). Bên cạnh đó, bài viết đã khảo sát nhiều thông số để tìm ra điều kiện thuận lợi cho quá trình tận thu bột từ tính như: các loại dung môi khác nhau, thời gian ngâm dung môi, nhiệt độ.


Giải pháp chuyển tụ điện trong nghịch lưu đa bậc

Bài nghiên cứu này sẽ trình bày một cấu hình nghịch lưu 9 bậc sử dụng phương pháp chuyển tụ điện với nhiều ưu điểm. Kết quả được thực hiện mô phỏng trên phần mềm PSIM 9.1 và được kiểm chứng qua thực nghiệm sử dụng phần mềm chuyên dụng Code Composer Studio để lập trình cho vi mạch TMS320F28335 của tập đoàn Texas Instruments điều khiển mạch nghịch lưu một pha chuyển tụ điện 9 bậc.


Ảnh hưởng của tương tác trao đổi vùng xa lên các tính chất nhiệt động lực học của chuỗi spin lượng tử với mô hình Heisenberg XYZ

Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của tương tác trao đổi vùng xa và dị hướng trao đổi lên các tính chất nhiệt động học của chuỗi spin tuyến tính trong mô hình XXZ sử dụng phương pháp tích phân phiếm hàm có tính đến các thăng giáng spin cho giá trị spin S bất kỳ và so sánh với các kết quả của nhóm Li Jialiang.


Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1) chẵn

Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của thêm photon lên trạng thái hai mode SU(1,1) chẵn đối với một số tính chất phi cổ điển như nén tổng, nén hiệu, phản kết chùm, sự vi phạm bất đẳng thức Cauchy-Schwarz và đan rối trên cơ sở là trạng thái hai mode SU(1,1) của Perelomov.


Các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp chẵn

Bài báo này đã trình bày kết quả nghiên cứu các tính chất nén tổng và nén hiệu hai mode, sự vi phạm bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, tính phản kết chùm và tính đan rối của trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp chẵn.


Ứng dụng phương pháp compact để giải bài toán ngược trọng lực trong nghiên cứu địa vật lý

Báo cáo này gồm ba phần: Bộ phương trình của phương pháp compact do Last và Kubik (1983) đưa ra; khó khăn và cách khắc phục (cải tiến một số phương trình) khi áp dụng chương trình này để phân tích một số dị thường trọng lực ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các kết quả đạt được có độ chính xác cao, dễ sử dụng và các kết quả có độ sâu cực đại gần 0.6 km đến gần 1.6 km; các kết quả này phù hợp với các kết phân tích trước đó.


Hấp thụ phi tuyến hai photon trong MoS2 đơn lớp dưới ảnh hưởng của tương tác electron-phonon âm dọc-áp điện

Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu chi tiết quá trình hấp thụ phi tuyến hai photon trong MoS2 đơn lớp do tương tác electron-LA-PE phonon đối với trường hợp spin hướng xuống.


Optically detected electron-phonon resonances in hyperbolic Poschl-Teller quantum wells

In this paper, the author investigate the linear optically detected electrophonon resonance (ODEPR) effect and linewidths in the hyperbolic quantum well with Poschl-eller potential type.


Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1)

Bài báo này đã trình bày kết quả nghiên cứu các tính chất nén tổng, nén hiệu và nén bậc cao hai mode, sự vi phạm bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, tính chất phản kết chùm và tính chất đan rối của trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1).


Nghiên cứu hiệu ứng Stark quang học trong chấm lượng tử InNGaN

Bài báo nghiên cứu hiệu ứng Stark quang học trong mô hình hệ ba mức trong chấm lượng tử InN/GaN bằng phương pháp hàm sóng tái chuẩn hóa.


Điện tích, điện trường và định luật Culomb

Nội dung tài liệu này trình bày lý thuyết và các dạng bài tập điện tích, điện trường và định luật Culomb. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Ebook Bài tập và thực tập Các phương pháp phổ: Phần 2

Tiếp nối phần 1 của cuốn sách "Bài tập và thực tập Các phương pháp phổ" phần 2 của Nguyễn Đình Triệu biên soạn sẽ trình bày các dạng bài tập thực tập về: Đo phổ tử ngoại và khả biến, đo phổ hồng ngoại, phương pháp đo phổ hồng ngoại phản xạ, câu hỏi kiểm tra thực tập quang phổ phân tử. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Bài tập và thực tập Các phương pháp phổ: Phần 1

Cuốn sách "Bài tập và thực tập Các phương pháp phổ" phần 1 của Nguyễn Đình Triệu biên soạn gồm các câu hỏi và các dạng bài tập xoay quanh nội dung: Phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng, kết hợp các phương pháp phổ. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Các phương pháp Vật lý ứng dụng trong Hóa học: Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "Các phương pháp Vật lý ứng dụng trong Hóa học" của Nguyễn Đình Triệu biên soạn gồm các nội dung: Khái niệm về các phương pháp phổ, phương pháp phổ quay, phổ hồng ngoại và Raman, phương pháp phổ tử ngoại và khả kiến, phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Các phương pháp Vật lý ứng dụng trong Hóa học: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Các phương pháp Vật lý ứng dụng trong Hóa học" của Nguyễn Đình Triệu biên soạn gồm các nội dung: Phương pháp phổ tia X, phương pháp đo độ quay cực, phổ tán sắc quay và phổ lưỡng hướng sắc tròn, Momen lưỡng cực, phương pháp độ khúc xạ phân tử và độ tán sắc khúc xạ, Ngoài ra tác giả còn triển khai thêm các dạng bài tập ứng dụng và một số ví dụ kết hợp các phương pháp phổ giải thích cấu tạo hợp chất hữu cơ. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Bài tập và thực tập Các phương pháp phổ

Cuốn sách "Bài tập và thực tập Các phương pháp phổ" của Nguyễn Đình Triệu biên soạn gồm các câu hỏi và các dạng bài tập xoay quanh nội dung: Phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng, kết hợp các phương pháp phổ. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Các phương pháp phân tích Vật lý và Hóa lý (Câu hỏi và bài tập): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Các phương pháp phân tích Vật lý và Hóa lý" trình bày các nội dung và triển khai các câu hỏi, bài tập về: Phổ hồng ngoại và Raman, phổ tử ngoại và khả biến, phổ cộng hưởng từ nhân, phổ khối lượng, phương pháp phổ tia X, phương pháp độ khúc xạ phân tử và momen lưỡng cực. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Các phương pháp phân tích Vật lý và Hóa lý (Câu hỏi và bài tập): Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Các phương pháp phân tích Vật lý và Hóa lý" trình bày các nội dung và triển khai các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm về: Phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại và khả biến, phổ cộng hưởng từ nhân, phổ khối lượng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Kỹ thuật tách ba đỉnh chập trong phổ bức xạ gamma

Bài viết trình bày kỹ thuật tách ba đỉnh chập bằng thuật toán Levenberg- Marquardt với nền phông tuyến tính hoặc phi tuyến. Thuật toán đã được áp dụng thành công trên các phổ bức xạ đo từ detector nhấp nháy hay bán dẫn.


Trạng thái cơ bản của ion phân tử hydro trong điện trường tĩnh

Bài viết nghiên cứu khảo sát quá trình ion hóa của ion phân tử hydro dưới tác dụng của điện trường tĩnh với một yếu tố nêu trên được thay đổi và hai yếu tố còn lại được xem là tham số không đổi. Để đánh giá mức độ tin cậy của chương trình tính toán, tác giả so sánh kết quả giải số với lí thuyết nhiễu loạn bậc hai (NLB2) và lí thuyết tiệm cận trường yếu (TCTY) mà các thông số liên quan đã có sẵn trong [10] cho một số trường hợp cụ thể.


Tính phổ sóng điều hòa bậc cao của phân tử CO tương tác với laser hồng ngoại sóng trung bằng phương pháp TDSE

Bài viết nghiên cứu tính phổ sóng điều hòa bậc cao của phân tử CO tương tác với laser hồng ngoại sóng trung bằng phương pháp TDSE. Cụ thể trong bài tác giả chỉ ra rằng, dùng phương pháp TDSE kết hợp SAE tính đến phân cực lõi động cho phép thu được phổ HHG của phân tử phân cực CO phù hợp với kết quả mô phỏng bằng phương pháp TDHF, tuy nhiên thời gian và khối lượng tính toán ít hơn.


Giáo trình Dao động kĩ thuật (Dành cho sinh viên các khối cơ khí): Phần 2 - ThS. Thái Văn Nông, TS. Nguyễn Văn Nhanh

Giáo trình Dao động kĩ thuật được viết trên cơ sở các bài giảng về dao động tuyến tính tiền định của tác giả. Do tính đặc thù riêng, các vấn đề về dao động phi tuyến, dao động ngẫu nhiên sẽ được trình bày trong sách. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách sẽ giúp người học những kiến thức căn bản về dao động của hệ nhiều bậc tự do: mô hình của hệ nhiều bậc tự do và phương trình vi phân mô tả hệ dao động, dao động tự do của hệ nhiều bậc tự do và dao động cưỡng bức của hệ nhiều bậc tự do. Để nắm rõ nội dung bài học trong giáo trình, mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Dao động kĩ thuật (Dành cho sinh viên các khối cơ khí): Phần 1 - ThS. Thái Văn Nông, TS. Nguyễn Văn Nhanh

Giáo trình Dao động kĩ thuật giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về lý thuyết dao động, các dạng dao động tuyến tính hệ 1 bậc, 2 bậc hoặc n bậc tự do và các phương pháp tính toán, ứng dụng trong kỹ thuật. Phần 1 của cuốn sách trình bày những vấn đề chung về dao động: khái niệm chung, các cách biểu diễn dao động, tổng hợp và phân tích các dao động. Đồng thời, cuốn sách còn cung cấp cho người học nội dung tiếp theo của môn học này là dao động của hệ một bậc tự do. Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu xác định đặc trưng cơ học của khối đá san hô theo tiêu chuẩn Hoek – Brown

Bài viết trình bày phương pháp tính toán các đặc trưng cơ học của khối đá san hô tại nền, mái dốc và tuynel theo tiêu chuẩn Hoek – Brown bằng phần mềm Roclab. Phương pháp này mới được tiếp cận và sử dụng trên cơ sở một số khối đá ở nước ta nên các kết quả so sánh với các phương pháp khác chưa nhiều. Kết quả của bài báo bước đầu có ý nghĩa thực tiễn trong việc nghiên cứu, kiến nghị giá trị tính toán chỉ tiêu cơ học của khối đá san hô phục vụ cho thiết kế và thi công công trình.


Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo siêu vật liệu không phụ thuộc vào phân cực sóng điện từ

Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cấu trúc biến đổi của CWP - cấu trúc cặp đĩa có tính đối xứng cao để hạn chế nhược điểm trên. Ô cơ sở của cấu trúc này gồm một cặp đĩa kim loại cách nhau bởi một lớp điện môi,tương tác với từ trường ngoài tạo ra độ từ thẩm âm (µ


Hiệu ứng quang nhiệt của hạt nano vàng cấu trúc lõi vỏ trong mô

Bài báo đưa ra những kết quả nghiên cứu về hiệu ứng quang nhiệt của hạt nano vàng cấu trúc lõi/vỏ SiO2/Au và Fe3O4/SiO2/Au trong mô thịt khi được chiếu sáng bằng nguồn laser diode bước sóng 808 nm. Sau 10 phút chiếu laser, nhiệt độ trung bình của mẫu tiêm hạt SiO2/Au và Fe3O4/SiO2/Au với cùng lượng 1×108 hạt đạt được tương ứng là 58 °C ± 5 °C và 50 °C ± 5 °C.


A hair and hair vortex simulation technique based on vector fields on a manifold

The paper introduces the concept of scalp model as a manifold in 3-dimensional space. Based on the nature of the singularity of the vector field on the manifold, the paper proposes a hair simulation technique on the scalp surface model based on vector field on the manifold. Thus, we can simulate appropriately the hair vortex on the scalp model.


A miniaturization of microstrip antenna using negative permitivity metamaterial based on CRSS-loaded groundfor WLAN applications

The proposed metamaterial antenna achieves the antenna resonate at 2.45 GHz, the gain of higher than 6.5 dB and the bandwidth of 110 MHz through the whole WLAN band. The obtained results indicate that the proposed antenna is a good candidate for WLAN applications.


Aanti sway tracking control of overhead crane system based on pid and fuzzy sliding mode control

The paper presents a PID – Fuzzy Sliding Mode control (PID-FSMC) algorithm for overhead crane system to guarantee anti-sway trajectory tracking of the nominal plant. The proposed PID-FSMC law guarantees the closed-loop asymptotical stability as well as improve S the transient response of the load sway dynamics when the trolley is moving.


A full dual mean square error criterion for the equivalent linearization

In this paper a special case of the weighted full dual mean square error criterion is introduced and investigated in detail. Numerical results are carried out to show that this special full dual mean square error criterion can give more accurate approximate solutions for both deterministic and random nonlinear systems.


Tài liệu mới download

Hướng dẫn thực hành Access
 • 24/03/2017
 • 91.835
 • 129
Ebook Kỹ thuật sơn đồ gỗ
 • 01/08/2012
 • 52.022
 • 691
Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 84.444
 • 932

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

SOLAR SYSTEM
 • 30/03/2013
 • 11.645
 • 229

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu