Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tự động hoá (4.697)

Transport modeling: An artificial immune system approach

This paper describes an artificial immune system approach (AIS) to modelling time-dependent (dynamic, real time) transportation phenomenon characterized by uncertainty. The basic idea behind this research is to develop the Artificial Immune System, which generates a set of antibodies (decisions, control actions) that altogether can successfully cover a wide range of potential situations. The proposed artificial immune system develops antibodies (the best control strategies) for different antigens (different traffic "scenarios").


A time-predefined approach to course timetabling

A common weakness of local search metaheuristics, such as Simulated Annealing, in solving combinatorial optimisation problems, is the necessity of setting a certain number of parameters. This paper is motivated by the goal of overcoming this drawback by employing "parameter-free" techniques in the context of automatically solving course timetabling problems.


The operational flight and multi-crew scheduling problem

This paper introduces a new kind of operational multi-crew scheduling problem which consists in simultaneously modifying, as necessary, the existing flight departure times and planned individual work days (duties) for the set of crew members, while respecting predefined aircraft itineraries. The splitting of a planned crew is allowed during a day of operations, where it is more important to cover a flight than to keep planned crew members together.


Achieving optimal design of the production line with obtainable resource capacity

The Maximal Profit Model for reaching an optimal design of the production line undergoing the limitations of obtainable resources is presented in this paper. This model is treated as an integer programming problem, and an efficient step-by-step algorithm to solve this problem is also constructed. In addition, it is discussed that the operation cost of a machine does not include idle and breakdown situations while the maintenance cost for a broken machine should be considered.


Changing the values of parameters on lot size reorder point model

The Just-In-Time (JIT) philosophy has received a great deal of attention. Several actions such as improving quality, reducing setup cost and shortening lead time have been recognized as effective ways to achieve the underlying goal of JIT. This paper considers the partial backorders, lot size reorder point inventory system with an imperfect production process.


Airline seat management with round trip requests

Consider a multi-period multi-fare class airline booking problem related to a two-leg airline network. Travel requests include outbound, inbound trip, and round trips. The round-trip refers to a journey comprising both outbound and inbound trips. To develop a dynamic-nested booking decision-making system for the airline network, this study designs a dynamic model that enables the airline reservations system to devise a set of dynamic decision rules for any given booking status.


Realization of the chess mate solver application

This paper presents details of the chess mate solver application, which is a part of the author’s Geniss general chess application. The problem chess is an important domain connected with solving of the chess problems. The Geniss Mate Solver (G.M.S.) application solves Mate-in-N-move problems. Main techniques used for the implementation of the application are full-width searching with Alpha-Beta pruning technique and zero evaluation function.


Power unit – cargo space link in transport

This paper deals with transportation technology regarding links between power unit and cargo space. These links can be divided into two groups: rigid and flexible. Rigid link, established between power unit and cargo space, is dominant in maritime and road transport (sea ships and trucks), and occasionally in transport on inland waterways (self – propelled barges). Flexible link is used in the railroad transport (systems with trailers and semi trailers), and in inland waterway transport (push – towing and pulling systems, and combinations of the systems).


Improving the switched split vector quantization technique using a joint source channel coding approach

This paper deals with enhancing the error resilient of the Switched Split Vector Quantization (SSVQ) techniques by adopting the optimal Index Assignment approach, a Joint Source-Channel coding method. SSVQ is one of the latest structured vector quantization schemes and it has several advantages over other schemes.


Low-cost Ionospheric scintillation detector using software-based GNSS receiver

In this study, we investigate in the use of software-based GNSS receiver to detect ionospheric scintillation in Vietnam. Ionospheric scintillation is well-known for its bad effect on the precision of GNSS receivers. Vietnam locates at a low-lattitude region which is one of the most-affected region if any scintillation occurs. Therefore, it is important to be able detect and store the data of the receiver during scintillation periods for later analysis and mitigation.


A novel reconfigurable array antenna using metamaterial structure

In addition, the gain of the proposed antenna array is improved by using Metamaterial Reflective Surface (MRS). The proposed antenna array is designed, simulated and fabriacated on FR4 substrate with thickness of 1.575 mm, εr = 4.4 and tanδ = 0.02. The proposed antenna is designed at center frequencies of 6.75 GHz and 9.3 GHz, respectively. The simulation results are obtained in CST Microwave Studio software and are compared to measurement ones.


Lệnh cơ bản trong matlab

Nội dung chính của tài liệu trình bày công dụng, giải thích và đưa ra ví dụ về các lệnh trong matlab như: Lệnh ANS, lệnh computer và lệnh date.. Mời các bạn tham khảo!


Mô hình điều khiển nối lưới cho microturbine sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu

Bài báo đã xây dựng được mô hình và đưa ra kết quả mô phỏng điều khiển nối lưới cho microturbine sử dụng máy phát điện PMSG, nhằm duy trì công suất phát tối đa của hệ thống.


Thiết kế hệ thống nhúng nhận dạng chữ viết tay

Nội dung bài báo gồm các phần sau: phần 1 trình bày về hệ thống nhận dạng chữ viết tay, phần 2 trình bày các bước xây dựng ứng dụng trên board nhúng, phần 3 tổng hợp các kết quả thực hiện được và phần 4 trình bày kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo.


Một phương pháp tra cứu ảnh hiệu quả sử dụng phân cụm phổ trong phản hồi liên quan

Bài báo này trình bày chi tiết phương pháp tra cứu ảnh sử dụng phân cụm phổ trong phản hồi liên quan, mô tả các kết quả thực nghiệm và cuối cùng là kết luận. Bên cạnh đó, bài viết còn đề xuất phương pháp, có tên là SCRF, giải quyết hai vấn đề chính đó là: (1) tìm các ảnh liên quan ngữ nghĩa nằm rải rác trong toàn bộ không gian đặc trưng với độ chính xác cao và (2) thời gian tra cứu không tăng theo số phản hồi của người dùng.


Kỹ thuật điều khiển PWM giảm áp common mode cho nghịch lưu cascade đa bậc - Nguyễn Vinh Quan, Nguyễn Văn Nhờ, Dương Hoài Nghĩa

Bài báo giới thiệu phương pháp mới về điều khiển dựa theo kỹ thuật điều chế độ rộng xung – PWM (Pulse Width Modulation) cho bộ nghịch lưu áp đa bậc dựa trên cơ sở hàm offset thêm vào nhằm làm giảm điện áp common-mode(common-mode voltage) ở ngõ ra.


Thiết kế bộ điều khiển Passivity - Based để điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu phương pháp điều khiển phi tuyến dựa trên thụ động (Passivity – Based) để điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc ở các chế độ làm việc khác nhau. Căn cứ vào đặc điểm thụ động của đối tượng (động cơ) với mục tiêu làm cho toàn hệ thống cũng là một hệ thụ động. Những hệ thống sử dụng loại động cơ như vậy được mô tả bởi phương trình EulerLagrange, là cơ sở quan trọng để đi đến thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống.


Nghiên cứu động lực học và điều khiển cho hệ thống teleoperation

Trong lĩnh vực điều khiển từ xa việc thực thi chính xác các tác vụ là điều cần thiết. Với mục đích đó, bài báo này tập trung xem xét về điều khiển vị trí của hệ Teleoperation gồm hệ thống Master (chủ động) và hệ thống Slave (bị động) – Hệ SMSS. Hệ thống SMSS có sử dụng luật điều khiển PID kinh điển, đảm bảo được vị trí của robot Slave chuyển động theo quỹ đạo cho trước của robot Master. Đây là một đề tài mới và đang được sự quan tâm rất lớn từ phía các nhà khoa học trên khắp thế giới, tiêu biểu như ở Nhật và châu Âu…


Sử dụng FPGA để xây dựng hệ điều khiển cho robot tự hành

Robot tự hành hay robot di động (mobile robot) được định nghĩa là một loại xe có khả năng tự dịch chuyển, tự vận động (có thể lập trình lại được) duới sự điều khiển tự động hoàn thành một công việc được giao. Theo lý thuyết, môi trường hoạt động của robot tự hành có thể là mặt đất, nuớc, không khí, không gian vũ trụ hay tổ hợp giữa chúng. Ðịa hình bề mặt mà robot di chuyển trên đó có thể bằng phẳng hoặc thay đổi, lồi lõm. Ðề tài nghiên cứu này đi sâu nghiên cứu ứng dụng FPGA để xây dựng hệ điều khiển robot tự hành.


Phát triển hệ Pan tilt – nhiều camera bám mục tiêu di động

Báo cáo này đề xuất một phương pháp điều khiển hệ rô bốt Pan-Tilt cặp camera (stereo) bám mục tiêu di động. Cặp camera được đặt trên đầu tay nắm của một rô bốt Pan-Tilt có 2 bậc tự do.


Thiết kế điều khiển giám sát cho mô hình trạm trộn bê tông sử dụng phần mềm WinCC vầ bộ điều khiển S7_300

Nội dung bài nghiên cứu này gồm có 4 chương. Chương 1: Tổng quan về trạm trộn bê tông. Chương 2:Giới thiệu phần mềm s7_300. Chương 3:Giới thiệu phần mềm thiết kế wincc. Chương 4: kết quả mô phỏng. Tài liệu này sẽ giúp cho các bạn có thêm ý tưởng để giải các bài tập tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Phân tích thiết kế sơ đồ điều khiển droop mới các bộ nghịch lưu kết nối song song trong Microgrid độc lập

Bài báo trình bày kỹ thuật chia tải mới cho các bộ nghịch lưu áp ba pha kết nối song song trong lưới độc lập. Trong đó đề xuất bộ điều khiển droop cải tiến cho phép chia tải chính xác tỷ lệ với công suất định mức của bộ nghịch lưu đảm bảo giảm sụt áp do ảnh hưởng của tải và các hệ số droop và duy trì điện áp tải trong phạm vi định mức.


Điều khiển thích nghi cho cụm quấn liệu trong hệ thống vận chuyển vật liệu mềm

Trong nghiên cứu này, chúng tôi phát triển một phương pháp điều khiển thích nghi cho cụm quấn vật liệu trong các hệ thống vận chuyển vật liệu mềm (vải, thép cán mỏng, plastic, dây thép v.v.). Mời các bạn tham khảo!


Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật theo dõi đối tượng xây dựng hệ thống camera giám sát thông minh

Bài viết Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật theo dõi đối tượng xây dựng hệ thống camera giám sát thông minh trình bày các kết quả nghiên cứu về việc xây dựng hệ thống camera giám sát thông minh sử dụng kỹ thuật theo dõi đối tượng. Phần cốt lõi của hệ thống là bộ theo dõi đối tượng, hoạt động dựa trên trên việc kết hợp giữa truy vết đối tượng bằng luồng quang học, so khớp các đặc trưng cục bộ và tìm sự đồng thuận lớn nhất của các đặc trưng cục bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Technology - development investment and firm Productivity in developing countries

Technology - development investment and firm Productivity in developing countries. This paperemp irically investigates the impact of IT facilities and develop ment investments on labor productivity to test the “productivity paradox ”, the interaction eff ects off irm-level contextual factors on this relationship , and the determinants of productivity for Vietnamese enterp rises.


Determining the stability conditions of the track driven vehicle while stair climbing and descending

This article presents the method of determining the stability limit of the vehicle (robots or electric wheelchairs) that use tracks (chain, belt) for climbing and descending stairs. Research method was conducted by modeling vehicle which is working under the influence of some elements such as geometric, mass, velocity, acceleration, friction...Afterthat, we identify some conditions which lead to tipping.


Errors reducing method of Laser 3D scanner

This paper presents the factors that influence the form scanning processing by using the laser: light ambient, scanning surface, motion axial, focal length of the camera. This paper will present the method to reduce the error of the environment by using the camera calibration algorithms and the coordinate movements.


Accurate motion regeneration technique with robust control approach

In this paper, propose a new method of easily recognizing and regenerating robot motions used for robot motion control to perform the task of painting furniture and welding parts in small scale industries.


Local descriptors based random forests for human detection

This paper presents a framework based on Random forest using local feature descriptors to detect human in dynamic camera. The contribution presents two issues for dealing with the problem of human detection in variety of background.


Turning control of a 3- Joint carangiform fish robot using sliding mode based controllers

In this paper, propose an efficient advanced controller that runs well in controlling the motion for fish robot. The fish robot is a new type of biomimetic underwater robot which is developing very fast in recent years by many researchers.


Tài liệu mới download

Ebook Architectural Technology
 • 22/09/2014
 • 70.426
 • 966
Nội thất và phong thủy
 • 08/11/2014
 • 11.181
 • 755

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Couplers
 • 31/10/2009
 • 27.311
 • 913
Robot công nghiệp part 1
 • 21/10/2011
 • 13.513
 • 996
Cơ điện tử part 5
 • 21/12/2011
 • 89.200
 • 401

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu