Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Toán học (8.473)

First and second order necessary optimality conditions for discrete optimal control problems

Discrete optimal control problems with varying endpoints are considered. First and second order necessary optimality conditions are obtained without normality assumptions.


Interpolative relations and interpolative preference structures

Relations are very important mathematical objects in different fields of theory and applications. In many real applications, for which gradation of relations is immanent, the classical relations are not adequate. Interpolative relations (I-relations) (as fuzzy relations) are the generalization of classical relations so that the value (intensity) of a relation is an element from a real interval [0, 1] and not only from {0, 1} as in the classical case.


On the accuracy of regularized solutions to quadratic minimization problems on a half-space, in case of a normally solvable operator

A new stable quadratic minimization method on a half-space is presented. In case of normally solvable operators this method outperforms approximate solutions having the same optimal order accuracy as earlier methods for unconstrained problems.


Existence of a solution of the quasi-variational inequality with semicontinuous operator

The paper considers quasi-variational inequalities with point to set operator. The existence of a solution, in the case when the operator of the quasi-variational inequality is semi-continuous and the feasible set is convex and compact, is proved.


A-non recursive algorithm for polygon triangulation

In this paper an algorithm for the convex polygon triangulation based on the reverse Polish notation is proposed. The formal grammar method is used as the starting point in the investigation. This idea is "translated" to the arithmetic expression field enabling application of the reverse Polish notation method.


Vấn đề nhận giá trị và duy nhất của toán tử sai phân và tích sai phân đối với hàm phân hình trên một trường không Archimedes

Trong bài báo này, các tác giả thảo luận vấn đề nhận giá trị và duy nhất của toán tử sai phân và tích sai phân đối với hàm phân hình trên trường số p-adic.


Applying coefficients of preference in ranking (CPR)

In this paper, a coefficient of preference is presented as an effort to rank object more efficiently than average or other methods for ranking, especially in the meaning of preference. Preference is essential for humankind for decision making. One of the measures is Coefficients of Preference in Ranking (CPR) as shown.


Mathematical models and a constructive heuristic for finding minimum fundamental cycle bases

The problem of finding a fundamental cycle basis with minimum total cost in a graph arises in many application fields. In this paper we present some integer linear programming formulations and we compare their performances, in terms of instance size, CPU time required for the solution, and quality of the associated lower bound derived by solving the corresponding continuous relaxations.


Laguerre-like methods for the simultaneous approximation of polynomial multiple zeros

Two new methods of the fourth order for the simultaneous determination of multiple zeros of a polynomial are proposed. The presented methods are based on the fixed point relation of Laguerre's type and realized in ordinary complex arithmetic as well as circular complex interval arithmetic. The derived iterative formulas are suitable for the construction of modified methods with improved convergence rate with negligible additional operations.


On some interconnections between combinatorial optimization and extremal graph theory

The uniting feature of combinatorial optimization and extremal graph theory is that in both areas one should find extrema of a function defined in most cases on a finite set. While in combinatorial optimization the point is in developing efficient algorithms and heuristics for solving specified types of problems, the extremal graph theory deals with finding bounds for various graph invariants under some constraints and with constructing extremal graphs.


An algorithm for LC1 optimization

In this paper an algorithm for LC1 unconstrained optimization problems, which uses the second order Dini upper directional derivative is considered. The purpose of the paper is to establish general algorithm hypotheses under which convergence occurs to optimal points. A convergence proof is given, as well as an estimate of the rate of convergence.


On some aspects of the matrix data perturbation in linear program

Linear program under changes in the system matrix coefficients has proved to be more complex than changes of the coefficients in objective functions and right hand sides. The most of the previous studies deals with problems where only one coefficient, a row (column), or few rows (columns) are linear functions of a parameter.


Một số tình huống có vấn đề mang tính thực tiễn trong dạy học toán ở tiểu học

Bài viết trình bày một số tình huống vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn, thiết kế một số tình huống mang tính thực tiễn trong dạy học môn Toán ở tiểu học và thiết kế tình huống mang tính thực tiễn trong dạy học luyện tập, củng cố kiến thức kỹ năng cho học sinh tiểu học.


Vận dụng dạy học tích hợp liên môn trong giảng dạy học phần toán cao cấp ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bài báo trình bày tóm lược về vấn đề dạy học tích hợp và đưa ra một quy trình, các ví dụ vận dụng quy trình dạy học tích hợp liên môn trong dạy học toán cao cấp cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (sinh viên thuộc nhóm ngành Điện, Cơ khí). Từ đó giảng viên có thể sử dụng nhằm tạo hứng thú cho sinh viên, nâng cao chất lượng dạy học, góp phần phát triển năng lực nghề nghiệp sau đào tạo.


Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực

Bài báo nghiên cứu phát triển năng lực đánh giá học tập môn Toán của học sinh cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Nonclassical properties of single - photon - added two mode su(1,1) coherent states

We study the nonclassical properties of single-photon-added two-mode SU(1,1) coherent states. We derive the analytic expressions of the sum squeezing, the difference squeezing, the higher-order squeezing, the higher-order antibunching and the violation of the Cauchy– Schwarz inequality.


Xây dựng tình huống dạy học sử dụng trực quan hỗ trợ học sinh trực giác toán học giải quyết vấn đề

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày khái niệm trực giác toán học và vai trò hỗ trợ của trực quan trong việc giúp học sinh trực giác toán học nhằm giải quyết vấn đề, từ đó chúng tôi xây dựng ba tình huống dạy học với sự sử dụng trực quan giúp người học trực giác giải quyết vấn đề trong quá trình dạy học toán ở trường phổ thông.


Đa tác vụ tiến hóa: Kỹ thuật tối ưu hóa mới

Bài viết giới thiệu đa tác vụ tiến hóa cho phép giải đồng thời nhiều bài toán tối ưu khác nhau trên một quần thể duy nhất và được gọi là tối ưu hóa đa nhân tố (multifactorial optimization - MFO). Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ảnh hưởng các tham số trong bảng sam điều kiện đối với phương pháp điều khiển sử dụng đại số gia tử

Bài báo này nghiên cứu sự ảnh hưởng của các tham số đến giá trị sai số điều khiển, từ bài toán điều khiển mờ đến bài toán điều khiển sử dụng đại số gia tử. Điều này được minh chứng qua việc ứng dụng phương pháp điều khiển cho bài toán có phương trình động học.


Về tính UGN của đại số đường đi Leavitt trên các đồ thị rời rạc chu trình

Bài viết chứng minh tính chất UGN của đại số đường đi Leavitt trên các đồ thị rời rạc chu trình. Áp dụng kết quả trên, nhóm tác giả xét tính UGN của đại số đường đi Leavitt của một số lớp đồ thị cảm sinh từ các nhóm hữu hạn.


Một thuật toán chữ ký xây dựng dựa trên tính khó của việc giải đồng thời hai bài toán phân tích số và logarit rời rạc

Bài báo đề xuất xây dựng lược đồ chữ ký số mới dựa trên tính khó của việc giải đồng thời hai bài toán phân tích số và logarit rời rạc trên vành Zn. Lược đồ mới được xây dựng với mục đích nhằm nâng cao độ an toàn của thuật toán chữ ký số, đồng thời có thể rút gọn kích thước của chữ ký số.


On the existence of periodic solution of some quasilinear differential equations with impulses

As for ordinary differential equations, one of the problems that especially attract the attention of many mathematicians is the problem on the existence of periodic solutions of the differential equation systems with impulses. In this paper, we study the periodic solutions of the equation system under of the form.


On a form of lyapunov exponents (I: Establishment of the form)

Another form of Lyapunov exponents associated with certain motion that given by (1.2) is proposed. It is expressed through the variation of the disturbance direction (not through that of the disturbance norm).


An inequality for A quadratic functional

An inequality is proved for a quadratic functional with the logarithmic kernel. The best constant of this inequality and the corresponding function for which the equality holds are found precisely.


Định lí hội tụ cho điểm chung của bài toán cân bằng và ánh xạ thỏa mãn điều kiện (φ-Eµ) trong không gian Banach trơn đều và lồi đều

Bài viết nghiên cứu đề xuất một dãy lặp lai ghép mới để tìm điểm chung của tập nghiệm bài toán cân bằng và tập điểm bất động của ánh xạ thỏa mãn điều kiện (φ-Eµ), thiết lập sự hội tụ của dãy lặp này trong không gian Banach trơn đều và lồi đều.


Cải tiến thuật toán K-Means và ứng dụng hỗ trợ sinh viên chọn chuyên ngành theo học chế tín chỉ

K-Means là thuật toán được ứng dụng rất hiệu quả trong nhiều bài toán phân cụm dữ liệu. Tác giả áp dụng thuật toán này để phân cụm chuyên ngành trên tập dữ liệu điểm số, tuy nhiên thuật toán kém hiệu quả trong một số trường hợp nên độ chính xác không cao. Vì vậy, trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất phương pháp phân cụm trên tập dữ liệu nhóm điểm đặc trưng cho mỗi chuyên ngành.


Đánh giá hiệu năng của phương pháp phân tích thành phần chính pca trong nhận dạng khuôn mặt có biến đổi về sắc thái

Bài báo này trình bày kết quả việc ứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính Principal Component Analysis (PCA) trong rút gọn số chiều dữ liệu để nhận dạng khuôn mặt người có biến đổi về sắc thái với nhiều thuật toán phân lớp khác nhau.


Partial derivative of matrix functions with respect to a vector variable

In this paper firstly the definitions of partial derivatives of scalar functions, vector functions and matrix functions with respect to a vector variable are represented systematically. After an overview of the matrix calculus related to Kronecker products is presented. Two theorems which specify the relationship between the time derivative of a matrix and its partial derivative with respect to a vector, and the partial derivative of product of two matrices with respect to a vector, are then proved.


Bài giảng Tích phân bội và giải tích vectơ

Tập bài giảng này về tích phân Riemann của hàm nhiều biến và Giải tích vectơ dành cho sinh viên ngành toán ở trường Đại học. Nội dung bài giảng tương ứng với những phần cuối trong các giáo trình vi tích phân phổ biến hiện nay như của J..Stewart [Ste12], có chú ý tới đặc thù là cho sinh viên ngành toán, có yêu cầu cao hơn về tính chính xác và hàm lượng lý thuyết. Đối với sinh viên khá giỏi, bài giảng hướng tới trình độ ở các phần tương ứng trong các giáo trình giải tích kinh điển. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Công thức Stokes tổng quát

Bài giảng Công thức Stokes cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về dạng vi phân trong không gian Euclid, dạng vi phân và tích phân trên đa tạp. Bên cạnh đó, bài giảng còn giới thiệu đến người học các ứng dụng có liên quan đến môn học: Ứng dụng trong Giải tích, định lý điểm bất động Brouwer, dạng khớp và dạng đóng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu