Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Toán học (8.453)

Một thuật toán chữ ký xây dựng dựa trên tính khó của việc giải đồng thời hai bài toán phân tích số và logarit rời rạc

Bài báo đề xuất xây dựng lược đồ chữ ký số mới dựa trên tính khó của việc giải đồng thời hai bài toán phân tích số và logarit rời rạc trên vành Zn. Lược đồ mới được xây dựng với mục đích nhằm nâng cao độ an toàn của thuật toán chữ ký số, đồng thời có thể rút gọn kích thước của chữ ký số.


On the existence of periodic solution of some quasilinear differential equations with impulses

As for ordinary differential equations, one of the problems that especially attract the attention of many mathematicians is the problem on the existence of periodic solutions of the differential equation systems with impulses. In this paper, we study the periodic solutions of the equation system under of the form.


On a form of lyapunov exponents (I: Establishment of the form)

Another form of Lyapunov exponents associated with certain motion that given by (1.2) is proposed. It is expressed through the variation of the disturbance direction (not through that of the disturbance norm).


An inequality for A quadratic functional

An inequality is proved for a quadratic functional with the logarithmic kernel. The best constant of this inequality and the corresponding function for which the equality holds are found precisely.


Định lí hội tụ cho điểm chung của bài toán cân bằng và ánh xạ thỏa mãn điều kiện (φ-Eµ) trong không gian Banach trơn đều và lồi đều

Bài viết nghiên cứu đề xuất một dãy lặp lai ghép mới để tìm điểm chung của tập nghiệm bài toán cân bằng và tập điểm bất động của ánh xạ thỏa mãn điều kiện (φ-Eµ), thiết lập sự hội tụ của dãy lặp này trong không gian Banach trơn đều và lồi đều.


Cải tiến thuật toán K-Means và ứng dụng hỗ trợ sinh viên chọn chuyên ngành theo học chế tín chỉ

K-Means là thuật toán được ứng dụng rất hiệu quả trong nhiều bài toán phân cụm dữ liệu. Tác giả áp dụng thuật toán này để phân cụm chuyên ngành trên tập dữ liệu điểm số, tuy nhiên thuật toán kém hiệu quả trong một số trường hợp nên độ chính xác không cao. Vì vậy, trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất phương pháp phân cụm trên tập dữ liệu nhóm điểm đặc trưng cho mỗi chuyên ngành.


Đánh giá hiệu năng của phương pháp phân tích thành phần chính pca trong nhận dạng khuôn mặt có biến đổi về sắc thái

Bài báo này trình bày kết quả việc ứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính Principal Component Analysis (PCA) trong rút gọn số chiều dữ liệu để nhận dạng khuôn mặt người có biến đổi về sắc thái với nhiều thuật toán phân lớp khác nhau.


Partial derivative of matrix functions with respect to a vector variable

In this paper firstly the definitions of partial derivatives of scalar functions, vector functions and matrix functions with respect to a vector variable are represented systematically. After an overview of the matrix calculus related to Kronecker products is presented. Two theorems which specify the relationship between the time derivative of a matrix and its partial derivative with respect to a vector, and the partial derivative of product of two matrices with respect to a vector, are then proved.


Bài giảng Tích phân bội và giải tích vectơ

Tập bài giảng này về tích phân Riemann của hàm nhiều biến và Giải tích vectơ dành cho sinh viên ngành toán ở trường Đại học. Nội dung bài giảng tương ứng với những phần cuối trong các giáo trình vi tích phân phổ biến hiện nay như của J..Stewart [Ste12], có chú ý tới đặc thù là cho sinh viên ngành toán, có yêu cầu cao hơn về tính chính xác và hàm lượng lý thuyết. Đối với sinh viên khá giỏi, bài giảng hướng tới trình độ ở các phần tương ứng trong các giáo trình giải tích kinh điển. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Công thức Stokes tổng quát

Bài giảng Công thức Stokes cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về dạng vi phân trong không gian Euclid, dạng vi phân và tích phân trên đa tạp. Bên cạnh đó, bài giảng còn giới thiệu đến người học các ứng dụng có liên quan đến môn học: Ứng dụng trong Giải tích, định lý điểm bất động Brouwer, dạng khớp và dạng đóng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tóm tắt bài giảng Giải tích hàm

Bài giảng Giải tích hàm là bản tóm tắt một số nội dung lí thuyết và danh sách bài tập dùng cho môn Giải tích hàm TTH104 tại Khoa Toán–Tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung học phần: không gian mêtríc (nhắc lại), không gian định chuẩn, ánh xạ tuyến tính liên tục cùng các định lý cơ bản về chúng, không gian Hilbert. Mời các bạn cùng tham khảo.


On the real-world semantics interpretability of fuzzy rule based systems under fuzzy set approach and hedge algebra approach

The study will further discuss the novel real-world-semantics-based approach (RWSapproach) to the interpretability of fuzzy systems proposed in [8] to show that the RWS-interpretability of fuzzy systems in this approach is very essential and practical. It is also analyzed that the usual theories as in mathematics and physics are all RWS-interpretable or, roughly speaking, they are able to model their real-world parts, properly.


Interpolation based on semantic distance weighting in hedge algebra and its application

In this paper, we propose the use of the interpolation to ensure the correctness mentioned above. It is interpolation based on the semantic distance weighting of the input semantic values versus the semantic value of the elements appearing in the rule. In the input semantic value vector, for each component we define its distance weight to the semantic value of the corresponding language class that appears in the rule. This distance-weighted value is used to join the output value.


Necessary and sufficient conditions for quasi-strong regularity of graph product

A k-regular graph (k ≥ 1) with n vertices is called a quasi-strongly regular graph with parameter λ (λ ∈ N) if any two adjacent vertices have exactly λ neighbors in common. A graph product is a binary operation on graphs. It is useful to describe graph as product of other primitive graphs. In this paper we present some necessary and sufficient conditions for Decartes product, Tensor product, Lexicographical product and Strong product to be quasi-strongly regular.


Collaborative recommenderation based on statistical implication rules

In recent researches, many approaches based on association rules have been proposed to improve the accuracy of recommender systems. These approaches are primarily based on Apriori data mining algorithm in order to generate the association rules and apply them to improving the recommendation results.


Trọn bộ bài tập tự luận và trắc nghiệm chương 1 lớp 12 - Ứng dụng đạo hàm

Mời các thầy cô và các em xem và tải tài liệu Trọn bộ bài tập tự luận và trắc nghiệm chương 1 lớp 12. Ứng dụng đạo hàm. Tài liệu rất đầy đủ và hữu ích cho các em và các thầy cô ôn thi THPT quốc gia môn toán


Absorption power and linewidths in quantum wells with Poschl-Teller hyperbolic potential in magnetic fields

In this paper, the author consider an nonsquare QW structure whose potential profile is described by a modified hyperbolic shape quantum well with Posch - Teller type. The author consider the MPR effect, clarify the nature of the optically detected MPR (ODMPR) effect.


Positive recurrence for a class of jump diffusions

In this paper, the author study positive recurrence for a wide class of jump diffusions by using Khasminskii’s approach developed in. We show that the property of positive recurrence is independent of the choice of the bounded domain in the state space. Moreover, the author establish a sufficient condition for positive recurrence using Liapunov functions.


Ứng dụng thuật toán nhánh cận để giải một số bài toán tối ưu liên quan đến chu trình Hamilton dựa trên bài toán TSP

Bài báo này trình bày cách vận dụng thuật toán nhánh cận để giải một số bài toán tối ưu liên quan đến chu trình Hamilton dựa trên bài toán TSP tương ứng.


Ứng dụng thuật toán tối ưu tiến hóa bầy đàn mờ trong phân tích nhu cầu khách hàng

Bài báo này nghiên cứu ứng dụng thuật toán tối ưu tiến hóa mờ do Pang, Wang, Zhou, và Dong (2004) đề xuất cho bài toán phân cụm mờ để xác định nghiệm tối ưu toàn cục cho bài toán phân tích nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, ứng dụng của thuật toán này có thể mở rộng không chỉ cho công ty chuyên cung cấp các thiết bị y tế mà còn có thể ứng dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất các mặt hàng khác.


Phương pháp đại số cho nguyên tử heli hai chiều

Bài viết phân tích phương pháp đại số cho nguyên tử heli hai chiều. Cụ thể trong bài viết này, bài toán exciton âm được xét đến nhằm xây dựng phương pháp đại số giải phương trình Schrodinger không những cho bài toán đang xét mà có thể áp dụng cho các bài toán tiếp theo với sự có mặt của từ trường, điện trường.


Sự hội tụ của dãy lặp ishikawa đến điểm bất động của ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện trong không gian Banach sắp thứ tự

Trong bài báo này, tác giả phân tích sự hội tụ của dãy lặp ishikawa đến điểm bất động của ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) trong không gian Banach lồi đều sắp thứ tự. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra ví dụ để chứng tỏ rằng kết quả đạt được là mở rộng của một số kết quả trong tài liệu tham khảo.


Minh họa dạy học chủ đề khối đa diện với sự hỗ trợ của phần mềm Geogebra

Trong nghiên cứu này, tác giả minh họa mô hình dạy học chủ đề khối đa diện với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông. Tác giả tiến hành thực nghiệm sư phạm và cho thấy rằng các mô hình đã thiết kế rất khả thi và hiệu quả cao.


Dạng tiệm cận của sóng truyền trong môi trường đàn hồi phân lớp tuần hoàn khi xấp xỉ sóng dài

Bài viết phân tích bài toán truyền sóng lamb (sóng hai thành phần) trong môi trường đàn hồi phân lớp tuần hoàn, không nén được, có biến dạng trước. với giả thiết các lớp vật liệu đều mỏng, hay khi xấp xỉ sóng dài, trường sóng, cũng như vận tốc sóng được biếu diễn thành chuỗi lũy thừa của tham số bé. kết quả chính của bài báo là xác định được các hệ số trong khai triển tiệm cận của vận tốc sóng


Đề cương chi tiết học phần Giải tích 2 chung cấp độ 4

Đề cương chi tiết học phần Giải tích 2 cung cấp cho người học phép tính vi phân, tích phân của hàm nhiều biến và phương trình, hệ phương trình vi phân với các nội dung sau: Phép tính vi phân của hàm nhiều biến: giới hạn, liên tục, đạo hàm riêng, vi phân toàn phần và các ứng dụng.


Mô hình số 3D bài toán thấm khu vực phân lưu sông Hồng - sông Đào

Bài viết trình bày phương pháp, kết quả mô phỏng bài toán thấm khu vực phân lưu của sông Hồng - sông Đào bằng mô hình số 3D. Kết quả mô hình cho phép xác định các thông số của trường thấm ở bất kỳ thời điểm và vị trí nào trong khu vực, là cơ sở quan trọng cho việc tính toán, dự báo và lựa chọn các giải pháp xử lý đảm bảo ổn định hệ thống đê, kè và công trình. Phần cuối bài báo trình bày kết quả ứng dụng mô hình trong bài toán dự báo nguy cơ phát sinh biến dạng thấm ở nền đê khu vực phân lưu của sông.


Dự đoán sự tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng của bài toán bấc thấm (bài toán 1d)

Bài viết này trình bày phương pháp sử dụng kỹ thuật biến đổi Laplace để giải bài toán PVD xuyên một phần vào trong đất với giả sử đầu mũi là không thấm. Bên cạnh đó, bài viết khắc phục yếu điểm của phương pháp giải tích bằng cách kết hợp biến đổi Laplace cho bấc thấm 1 phần trong đất để có thể giải được bài toán gia tải theo thời gian.


Bài giảng Lý thuyết thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Lý thuyết thống kê giới thiệu chung về thống kê học, điều tra thống kê, tổng hợp thống kê. Bên cạnh đó, bài giảng cung cấp thêm những kiến thức cho người học về nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội, điều tra chọn mẫu và kiểm định giả thiết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng ngay sau đây.


Bài giảng Nguyên lý thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Nguyên lý thống kê giới thiệu chung về thống kê học, các loại chỉ tiêu thống kê, thang đo trong thống kê và điều tra chọn mẫu. Bên cạnh đó, bài giảng còn trình bày về quá trình nghiên cứu thống kê, dữ liệu thống kê và các tham số của phân phối thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấu trúc rời rạc: Chương 3 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Cấu trúc rời rạc - Chương 3: Quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức về quan hệ hai ngôi trên một tập hợp và các tính chất, biểu diễn quan hệ hai ngôi, quan hệ tương đương, lớp tương đương, sự phân hoạch thành các lớp tương đương. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Bài tập ôn tiếng Anh 7
 • 13/09/2018
 • 32.341
 • 588

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giáo trình giải tích cơ sở
 • 30/09/2009
 • 22.881
 • 784
Differential Equations For Dummies
 • 27/10/2009
 • 21.503
 • 296
Đề thi xác suất thống kê 2
 • 06/11/2009
 • 91.253
 • 131
Toán Cao Cấp
 • 26/04/2013
 • 15.022
 • 631

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu