Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Toán học (8.438)

Trọn bộ bài tập tự luận và trắc nghiệm chương 1 lớp 12 - Ứng dụng đạo hàm

Mời các thầy cô và các em xem và tải tài liệu Trọn bộ bài tập tự luận và trắc nghiệm chương 1 lớp 12. Ứng dụng đạo hàm. Tài liệu rất đầy đủ và hữu ích cho các em và các thầy cô ôn thi THPT quốc gia môn toán


Absorption power and linewidths in quantum wells with Poschl-Teller hyperbolic potential in magnetic fields

In this paper, the author consider an nonsquare QW structure whose potential profile is described by a modified hyperbolic shape quantum well with Posch - Teller type. The author consider the MPR effect, clarify the nature of the optically detected MPR (ODMPR) effect.


Positive recurrence for a class of jump diffusions

In this paper, the author study positive recurrence for a wide class of jump diffusions by using Khasminskii’s approach developed in. We show that the property of positive recurrence is independent of the choice of the bounded domain in the state space. Moreover, the author establish a sufficient condition for positive recurrence using Liapunov functions.


Ứng dụng thuật toán nhánh cận để giải một số bài toán tối ưu liên quan đến chu trình Hamilton dựa trên bài toán TSP

Bài báo này trình bày cách vận dụng thuật toán nhánh cận để giải một số bài toán tối ưu liên quan đến chu trình Hamilton dựa trên bài toán TSP tương ứng.


Ứng dụng thuật toán tối ưu tiến hóa bầy đàn mờ trong phân tích nhu cầu khách hàng

Bài báo này nghiên cứu ứng dụng thuật toán tối ưu tiến hóa mờ do Pang, Wang, Zhou, và Dong (2004) đề xuất cho bài toán phân cụm mờ để xác định nghiệm tối ưu toàn cục cho bài toán phân tích nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, ứng dụng của thuật toán này có thể mở rộng không chỉ cho công ty chuyên cung cấp các thiết bị y tế mà còn có thể ứng dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất các mặt hàng khác.


Phương pháp đại số cho nguyên tử heli hai chiều

Bài viết phân tích phương pháp đại số cho nguyên tử heli hai chiều. Cụ thể trong bài viết này, bài toán exciton âm được xét đến nhằm xây dựng phương pháp đại số giải phương trình Schrodinger không những cho bài toán đang xét mà có thể áp dụng cho các bài toán tiếp theo với sự có mặt của từ trường, điện trường.


Sự hội tụ của dãy lặp ishikawa đến điểm bất động của ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện trong không gian Banach sắp thứ tự

Trong bài báo này, tác giả phân tích sự hội tụ của dãy lặp ishikawa đến điểm bất động của ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) trong không gian Banach lồi đều sắp thứ tự. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra ví dụ để chứng tỏ rằng kết quả đạt được là mở rộng của một số kết quả trong tài liệu tham khảo.


Minh họa dạy học chủ đề khối đa diện với sự hỗ trợ của phần mềm Geogebra

Trong nghiên cứu này, tác giả minh họa mô hình dạy học chủ đề khối đa diện với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông. Tác giả tiến hành thực nghiệm sư phạm và cho thấy rằng các mô hình đã thiết kế rất khả thi và hiệu quả cao.


Dạng tiệm cận của sóng truyền trong môi trường đàn hồi phân lớp tuần hoàn khi xấp xỉ sóng dài

Bài viết phân tích bài toán truyền sóng lamb (sóng hai thành phần) trong môi trường đàn hồi phân lớp tuần hoàn, không nén được, có biến dạng trước. với giả thiết các lớp vật liệu đều mỏng, hay khi xấp xỉ sóng dài, trường sóng, cũng như vận tốc sóng được biếu diễn thành chuỗi lũy thừa của tham số bé. kết quả chính của bài báo là xác định được các hệ số trong khai triển tiệm cận của vận tốc sóng


Đề cương chi tiết học phần Giải tích 2 chung cấp độ 4

Đề cương chi tiết học phần Giải tích 2 cung cấp cho người học phép tính vi phân, tích phân của hàm nhiều biến và phương trình, hệ phương trình vi phân với các nội dung sau: Phép tính vi phân của hàm nhiều biến: giới hạn, liên tục, đạo hàm riêng, vi phân toàn phần và các ứng dụng.


Mô hình số 3D bài toán thấm khu vực phân lưu sông Hồng - sông Đào

Bài viết trình bày phương pháp, kết quả mô phỏng bài toán thấm khu vực phân lưu của sông Hồng - sông Đào bằng mô hình số 3D. Kết quả mô hình cho phép xác định các thông số của trường thấm ở bất kỳ thời điểm và vị trí nào trong khu vực, là cơ sở quan trọng cho việc tính toán, dự báo và lựa chọn các giải pháp xử lý đảm bảo ổn định hệ thống đê, kè và công trình. Phần cuối bài báo trình bày kết quả ứng dụng mô hình trong bài toán dự báo nguy cơ phát sinh biến dạng thấm ở nền đê khu vực phân lưu của sông.


Dự đoán sự tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng của bài toán bấc thấm (bài toán 1d)

Bài viết này trình bày phương pháp sử dụng kỹ thuật biến đổi Laplace để giải bài toán PVD xuyên một phần vào trong đất với giả sử đầu mũi là không thấm. Bên cạnh đó, bài viết khắc phục yếu điểm của phương pháp giải tích bằng cách kết hợp biến đổi Laplace cho bấc thấm 1 phần trong đất để có thể giải được bài toán gia tải theo thời gian.


Bài giảng Lý thuyết thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Lý thuyết thống kê giới thiệu chung về thống kê học, điều tra thống kê, tổng hợp thống kê. Bên cạnh đó, bài giảng cung cấp thêm những kiến thức cho người học về nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội, điều tra chọn mẫu và kiểm định giả thiết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng ngay sau đây.


Bài giảng Nguyên lý thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Nguyên lý thống kê giới thiệu chung về thống kê học, các loại chỉ tiêu thống kê, thang đo trong thống kê và điều tra chọn mẫu. Bên cạnh đó, bài giảng còn trình bày về quá trình nghiên cứu thống kê, dữ liệu thống kê và các tham số của phân phối thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấu trúc rời rạc: Chương 3 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Cấu trúc rời rạc - Chương 3: Quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức về quan hệ hai ngôi trên một tập hợp và các tính chất, biểu diễn quan hệ hai ngôi, quan hệ tương đương, lớp tương đương, sự phân hoạch thành các lớp tương đương. Mời các bạn cùng tham khảo.


Áp dụng mô hình thu nhập thặng dư để xác định giá trị doanh nghiệp

Định giá trị doanh nghiệp một cách chính xác đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược đầu tư một cách hợp lý và linh hoạt. Một phương pháp đang được sử dụng phổ biến trên thế giới để xác định giá trị cổ phiếu là mô hình hiện tại hóa thu nhập thặng dư (Residual Income Model). Nghiên cứu này cung cấp cách xử lý các thông tin kế toán trong các năm trong quá khứ của công ty để đưa ra các dự báo về các báo cáo tài chính cho các năm tiếp theo. Từ đó, thu nhập thặng dư sẽ được ước tính để xác định giá trị cổ phiếu. Nghiên cứu cũng chỉ ra một số giả thiết và nguyên tắc khi vận dụng mô hình này


Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 3: Không gian véctơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm không gian véctơ, sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính, cơ sở và số chiều của không gian véctơ, không gian euclide. Mời các bạn cùng tham khảo.


Phương pháp số giải phương trình truyền nhiệt

Kỹ thuật số giải phương trình đạo hàm riêng gồm hai phương pháp chủ yếu: sai phân hữu hạn và phần tử hữu hạn. Trong bài viết này, chúng tôi quan tâm tới phương pháp sai phân hữu hạn để giải phương trình dạng parabolic, sử dụng phương trình truyền nhiệt làm ví dụ. Chúng tôi cũng sử dụng ngôn ngữ MATLAB để viết mã cho các giải thuật.


Những bài toán tựa cân bằng hỗn hợp Pareto kiểu Blum - Oet

Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một số điều kiện đủ yếu hơn cho những ánh xạ đa trị để đảm bảo cho sự tồn tại nghiệm của những bài toán tựa cân bằng hỗn hợp Pareto kiểu Blum – Oettli.


Bài giảng Cấu trúc rời rạc: Chương 5 - ĐH Công nghệ Thông tin (Phần 1)

Bài giảng "Cấu trúc rời rạc - Chương 5: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị, một số đồ thị đặc biệt, sự đẳng cấu của các đồ thị, đồ thị có hướng, đường đi và chu trình, sự liên thông.


The character formula of irreducible representations of gl(2/1)

Cho V là siêu không gian với chiều (m|n). Khi đó, ta có siêu nhóm tuyến tính tổng quát GL(m|n). Trong trường hợp m = 0 hoặc n = 0, các biếu diễn bất khả qui của siêu nhóm này đã hòan toàn được xây dựng. Théo Schur và Weyl, ta có công thức tính đặc trưng cho các biễu diễn bất khả qui như lầ định thức của các tensor đối xứng Si . Trong trường hợp cả m và n đều khác 0, điều này chưa được chứng minh. Trong bài báo cáo này chúng tôi đưa ra được cong thức tương tự cho trường hợp m=2 và n=1


Uniqueness of meromorphic function and its order K concerning the difference polynomials

In this paper, we study the uniqueness problem on difference polynomials and its differential of meromorphic function sharing a common value.


Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 1: Ma trận - Định thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa ma trận, phép chuyển vị, các phép toán ma trận, định nghĩa định thức, các phép toán ma trận, công thức khai triển định thức,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hệ phương trình tuyến tính, các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiệm hữu hiệu yếu và điều kiện tối ưu cho bất đẳng thức biến phân vector

Trong bài báo cáo này của chúng tôi chứng minh điều kiện cần tối ưu cho nghiệm hữu hiện yếu của bất đẳng thức biến phân vecto có ràng buộc đẳng thức và bất đẳng thức. Với các giả thiết về tính lồi suy rộng cho các hàm dữ liệu của bài toán thì điều kiện cần trở thành điều kiện đủ.


Nhận dạng trạng thái hệ cẩu treo 2 chiều bằng bộ quan sát Kalman rời rạc

Cẩu treo là thiết bị công nghiệp được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp; chính vì vậy, cẩu treo là đối tượng được nghiên cứu khá nhiều về các phương pháp điều khiển nó. Bài báo đưa ra mô hình toán của hệ cẩu treo ở dạng đơn giản (Dạng mô hình hai chiều đã được tuyến tính hóa) và kết quả thiết kế bộ quan sát trạng thái Kalman rời rạc nhằm quan sát trạng thái cho đối tượng, từ đó mở ra hướng thiết kế các bộ điều khiển phản hồi trạng thái để điều khiển hệ cẩu treo. Việc quan sát, chẩn đoán được trạng thái của hệ thống, vốn thường bỏ qua, sẽ góp phần nâng cao được chất lượng điều khiển hệ thống mà không làm tăng thêm phần thiết bị cứng cũng như chi phí thiết bị. Các kết quả mô phỏng trên matlab – simulink nhằm kiểm chứng lại tính đúng đắn của các thuật toán đã thiết kế.


Linear matrix inequality approach to robust stability of uncertain nonlinear discrete time systems

This paper deals with the problem of asymptotic stability for a class of nonlinear discrete-time systems with time-varying delay. The time-varying delay is assumed to be belong to a given interval, in which the lower bound of delay is not restricted to zero. A linear matrix inequality (LMI) approach to asymptotic stability of the system is presented. Based on constructing improved Lyapunov functionals, delay-depenent criteria for the asymptotic stability of the system are established via linear matrix inequalities. A numerical example is given to show the effectiveness of the result..


Thuật toán mã hoá ảnh dựa trên đồng bộ thích nghi hai hệ hỗn loạn khác nhau

Bài báo giải quyết bài toán đồng bộ thích nghi trạng thái giữa hệ hỗn loạn Chen và mạng nơron tế bào CNN (Cellular Neural Network) với nhiều tham số bất định. Kết quả về điều khiển đồng bộ thích nghi được chứng minh chặt chẽ dựa trên lý thuyết ổn định Lyapunov. Sau đó kết quả này được sử dụng để xây dựng thuật toán mã hoá ảnh số. Hiệu quả của thuật toán mã hoá ảnh đề xuất được phân tích trên cơ sở một số độ đo phổ biến. Các ví dụ mô phỏng được thực hiện trên môi trường Matlab.


Bồi dưỡng khả năng phát hiện và sửa chữa sai lầm trong lời giải bài tập toán cho học sinh

Nếu học sinh (HS) có khả năng phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán thì sẽ khắc phục được những sai lầm trong giải toán và phát triển các năng lực trí tuệ cho bản thân. Bài báo này, chúng tôi trình bày một số ví dụ theo hướng bồi dưỡng khả năng phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải bài tập toán cho HS.


Bài giảng Cấu trúc rời rạc: Chương 6 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Cấu trúc rời rạc - Chương 6: Cây" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, cây nhị phân và các tính chất, thuật toán Prim và Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất trong đồ thị liên thông có trọng số. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại
 • 11/09/2012
 • 36.563
 • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Danh nhân toán học thế giới
 • 01/06/2013
 • 26.592
 • 448
Andrei Kolmogorov
 • 27/04/2009
 • 80.093
 • 359
Calculus and its applications: 1.4
 • 07/09/2014
 • 80.932
 • 677
CONCRETE MATHEMATICS
 • 25/04/2013
 • 64.504
 • 906
Calculus and its applications: 1.7
 • 07/09/2014
 • 81.720
 • 162

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu