Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Tin học văn phòng (14.465)

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ĐH Bách Khoa

Chương 6 giúp người học hiểu về "Các lệnh định nghĩa và khai báo VB". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quát về ngôn ngữ VB, chú thích trong chương trình, lệnh định nghĩa hằng gợi nhớ, lệnh định nghĩa biến, lệnh định nghĩa kiểu người dùng, lệnh khai báo Declare.


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - ĐH Bách Khoa

Sau khi học xong bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 "Biểu thức VB" này người học có thể hiểu về: Tổng quát về biểu thức VB, các toán tử, qui trình tính biểu thức, quyền ưu tiên của các toán tử. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ĐH Bách Khoa

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ bản về việc lưu trữ và xử lý tin trong máy tính, cơ bản về hệ thống số, các phương pháp chuyển miêu tả số, biểu diễn dữ liệu trong máy tính, hệ thống file, quản lý hệ thống file.


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ĐH Bách Khoa

Chương 4 trình bày về "Qui trình thiết kế trực quan giao diện của ứng dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Dự án và ứng dụng, tạo/xóa đối tượng giao diện, hiệu chỉnh giá trị thuộc tính của đối tượng giao diện, tạo menubar, tạo Toolbar, tạo và viết thủ tục xử lý sự kiện.


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 8 - ĐH Bách Khoa

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quát về ngôn ngữ VB, các lệnh gán, các lệnh kiểm tra điều kiện và rẽ nhánh, các lệnh lặp, vấn đề lồng nhau giữa các lệnh, thoát đột ngột khỏi khỏi cấp điều khiển, lệnh gọi hàm/thủ tục.


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 10 - ĐH Bách Khoa

Chương 10 trình bày về "Tương tác giữa người dùng và chương trình". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quát về tương tác giữa người dùng và chương trình, giao tiêp với b2n phím, giao tiếp với chuột, vẽ văn bản và đồ họa lên đối tượng giao diện, vấn đề in ấn trong VB.


Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học GDCD: Chương 4 - Thiều Thanh Quang Phú

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học GDCD: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Kết hợp các hiệu ứng, thiết kế trò chơi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.


Bài giảng Tin học đại cương - ThS. Trần Thị Mỹ Tiên

Bài giảng Tin học đại cương do ThS. Trần Thị Mỹ Tiên biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm 2 phần lớn, phần 1 là gồm 3 chương trình bày về các kiến thức cơ bản về tin học, hệ điều hành và các chương trình tiện ích, thuật toán,...


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 9 - ĐH Bách Khoa

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 9 cung cấp cho người học các kiến thức: Thủ tục và tầm vực sử dụng thủ tục, cú pháp định nghĩa hàm, cú pháp định nghĩa thủ tục, gọi thủ tục, cơ chế truyền tham số, các thủ tục định nghĩa sẵn.


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ĐH Bách Khoa

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính số trình bày các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản về máy tính số, lịch sử phát triển máy tính số, dữ liệu & chương trình, qui trình tổng quát giải quyết bài toán bằng máy tính số, phân tích bài toán từ-trên-xuống.


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - HV Ngân Hàng

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khởi tạo Microsoft Outlook, một số giao thức gửi và nhận thư điện tử, giao diện Microsoft Outlook, quản lý môi trường Outlook, quản lý thư, quản lý lịch, quản lý địa chỉ liên lạc và các nhóm.


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - HV Ngân Hàng

  • 4,9/5 (10)

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm thông tin, xử lý thông tin, biểu diễn thông tin phi số, phân loại máy tính theo kích thước, tính năng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - HV Ngân Hàng

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 Hệ điều hành - Windows 7" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu chung về hệ điều hành, hệ điều hành Windows, hệ điều hành Windows 7. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - HV Ngân Hàng

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2010" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Làm quen với môi trường làm việc Excel 2010, các hàm số và phân tích dữ liệu với Excel 2010. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 8 - HV Ngân Hàng

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 8 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những nguyên tắc cơ bản của mạng máy tính, mạng điện thoại hoạt động như thế nào, mạng máy tính hoạt động như thế nào, ích lợi và bất cập của việc kết nối mạng, làm thế nào để kết nối vào một mạng máy tính, xác định kết nối băng thông rộng và hẹp


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 9 - HV Ngân Hàng

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 9 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xác định các vấn đề về đạo đức, nội dung lý thuyết về An toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu hoặc máy tính,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - HV Ngân Hàng

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 Microsoft Office Word 2010" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Làm quen với Microsoft Office Word 2010, định dạng văn bản, định dạng trang văn bản, hình ảnh và đồ họa trong văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - HV Ngân Hàng

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 Microsoft Office PowerPoint 2010 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu PowerPoint 2010, tạo bài thuyết trình cơ bản, xây dựng nội dung bài thuyết trình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - HV Ngân Hàng

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về phân tích dữ liệu và SPSS, dữ liệu trong SPSS, các phép xử lý dữ liệu căn bản,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Giới thiệu - GV. Phạm Mạnh Cương

Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh: Giới thiệu" giới thiệu cho người học các thông tin về nội dung chính của mô học. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành kinh tế và những ai quan tâm tham khảo dùng làm tài liệu nghiên cứu trước khi học môn học này.


Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - GV. Phạm Mạnh Cương

Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Một số hàm thông dụng" giới thiệu khái quát về một số hàm thông dụng, hàm toán học và lượng giác; hàm logic, hàm thống kê, hàm xử lý dữ liệu chuỗi, hàm tra cứu và tìm kiếm, hàm ngày và giờ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - GV. Phạm Mạnh Cương

Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu, các hàm cơ sở dữ liệu, kiểm tra dữ liệu khi nhập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 3 - GV. Phạm Mạnh Cương

Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 3: Đồ thị và in ấn" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về đồ thị, vẽ đồ thị. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành kinh tế và những ai quan tâm tham khảo dùng làm tài liệu nghiên cứu.


Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 6 - GV. Phạm Mạnh Cương

Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 6: Bài toán trả góp" giới thiệu phương pháp ứng dụng Microsoft Excel để giải bài toán trả góp. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành kinh tế và những ai quan tâm tham khảo dùng làm tài liệu nghiên cứu.


Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 4 - GV. Phạm Mạnh Cương

Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 4: Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng sub total, chức năng consolidate, tổng hợp thống kê và phân tích số liệu với pivottable,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 5 - GV. Phạm Mạnh Cương

Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 5: Sử dụng excel để giải bài toán điểm hòa vốn" trình bày các kiến thức về hàm Goal Seek giúp người học có thể giải quyết được các bài toán tính doanh thu và lập kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 6 - GV. Phạm Mạnh Cương

Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 6: Bài toán trả góp" giới thiệu phương pháp ứng dụng Microsoft Excel để giải bài toán trả góp. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành kinh tế và những ai quan tâm tham khảo dùng làm tài liệu nghiên cứu.


Bài giảng Tin đại cương: Bài 5 Ôn tập chương 1-4 và các vấn đề nâng cao - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 5 Ôn tập chương 1-4 và các vấn đề nâng cao cung cấp các kiến thức cơ bản về: Thuật toán, hàm, khái niệm cơ sở, lặp, lựa chọn, kết hợp lặp và lựa chọn, đệ quy.


Bài giảng Tin đại cương: Bài 1 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 1 Làm quen với Dev-C++ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu môn học, viết chương trình cho máy tính, làm quen với Dev-C++, các bước viết chương trình, ngôn ngữ lập trình C++, công cụ Dev-C++


Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 Dữ liệu và nhập/ xuất dữ liệu cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số kiểu dữ liệu thường dùng, nhập và xuất dữ liệu, phân rã bài toán, hàm (function). Mời các bạn cùng tham khảo!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thuật ngữ môn tin học
  • 05/12/2009
  • 42.539
  • 733

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu