Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Tin học văn phòng (14.465)

Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 6 - ThS. Võ Minh Đức

Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 6 - Hoàn thiện trang bảng tính và in ấn trình bày nội dung: Bài trí in ấn (thay đổi lề của trang in, thay đổi trang in, chỉnh sửa để in vừa trong số trang định trước, thêm đầu trang và chân trang); hoàn tất tài liệu; in ấn và bài tập tổng hợp,


Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 3 - ThS. Võ Minh Đức

Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản - Thao tác đối với ô (Cell) trình bày: Nhập dữ liệu; biên tập dữ liệu; thao tác chọn/hủy chọn ô, dòng, cột; sử dụng công cụ điền nội dung tự đông; thao tác sao chép, di chuyển, xóa, chèn các ô; thêm/bớt ô, dòng, cột; thao tác với các trang bảng tính; sử dụng tiện ích sắp xếp và lọc dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 1 và 2 - ThS. Võ Minh Đức

Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 1 và 2 trình bày: Kiến thức cơ bản về bảng tính (khái niệm bảng tính, phần mềm bảng tính); sử dụng phần mềm bảng tính MS - Excel (những thao tác đầu tiên với MS-Excel, thao tác cơ bản trên bảng tính, bài tập),... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 4 - ThS. Võ Minh Đức

Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản - Thao tác trên trang tính (Sheet) trình bày định dạng dòng và cột: chọn hàng và cột; thêm, bớt hàng, cột và ô; thay đổi độ rộng cột, thay đổi độ cao hàng; cách ẩn, hiện tiêu đề hàng và cột; cố định/ thôi cố định tiêu đề hàng và cột,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 5 - ThS. Võ Minh Đức

Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 5 - Biểu thức và Hàm trình bày Sử dụng công thức trong excel (phép toán số học, phép toán nối chuỗi, phép toán so sánh, nhập công thức vào bảng tính, liên kết dữ liệu giữa các tập tin Excel); Hàm trong Excel,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 6 - Nguyễn Đức Cương

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 6: Boolean algebra and logic circuits" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu đại số Bool, các phép toán đại số Bool, các tính chất, cổng logic, mạnh logic. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 4 - Nguyễn Đức Cương

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 4: Computer codes" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, bảng mã BCD, bảng mã EBCDIC, bảng mã ASCII. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi (P2)

Bài giảng "Nhập môn an toàn hệ thống thông tin - Chương 3: Toàn vẹn dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm toàn vẹn và xác thực thông điệp, các cơ chế mã xác thực thông điệp, ứng dụng mã xác thực thông điệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 0 - Nguyễn Đức Cương

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 0: Giới thiệu môn học cung cấp cho người học mục tiêu môn học, nội dung chi tiết, nhiệm vụ của học viên và các tài liệu tham khảo cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn an toàn hệ thống thông tin - Chương 5: Quản lý và phân phối khóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thích được sự cần thiết của một Key- Distribution Center, làm thế nào để KDC có thể tạo ra được session Key giữa hai bên tham gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 1 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn an toàn hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về an toàn hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các nguyên tắc nền tảng, các loại hình tấn công và nguy cơ mất an toàn hệ thống thông tin, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn an toàn hệ thống thông tin - Chương 2: Tổng quan về Malware" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Malware, phân loại Malware, các kỹ thuật lây nhiễm và phá hoại trong Malware, tổng quan các kỹ thuật phát hiện Malware. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi (P2)

Bài giảng "Nhập môn an toàn hệ thống thông tin - Chương 2: Mã hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, mã hóa khóa công khai (Public-Key Cryptosystems), thuật toán RSA, một số mã hóa khóa công khai khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 5 - Nguyễn Đức Cương

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 5: Computer arithmetic" cung cấp cho người học các kiến thức: Sử dụng số nhị phân trong máy tính, các phép toán số học (cộng, trừ, nhân, chia). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 3 - Nguyễn Đức Cương

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 3: Number systems" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, hệ đếm nhị phân, hệ bát phân, hệ thập phân, hệ thập lục phân, hệ bất kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn an toàn hệ thống thông tin - Chương 4: Chữ ký điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chữ ký số (Digital Signature), các dịch vụ bảo mật cung cấp bởi chữ ký số, một vài chữ ký số thông dụng, mô tả vài ứng dụng của chữ ký số. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Microsoft Excel 2007: Bài 2

Giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Microsoft Excel 2007. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Giáo trình Microsoft Excel 2007: Bài 3

Giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Microsoft Excel 2007. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Giáo trình Microsoft Excel 2007: Bài 1

Giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Microsoft Excel 2007. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 5: Sử dụng SPSS trong kiểm soát

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sử dụng SPSS trong kiểm soát. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 1: Giới thiệu chung về SPSS

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về SPSS. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 3: Thống kê mô tả

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê mô tả. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 7: Dãy số thời gian

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Dãy số thời gian. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 4: Kiểm định thống kê

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định thống kê. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 6: Phân tích hồi quy

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hồi quy. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Một số đề xuất trong việc cải tiến nội dung môn tin học đại cương theo hướng nâng cao và hỗ trợ quá trình tự học của sinh viên

Bài viết Một số đề xuất trong việc cải tiến nội dung môn tin học đại cương theo hướng nâng cao và hỗ trợ quá trình tự học của sinh viên trình bày: Phương pháp tự học, tự nghiên cứu ngày càng được quan tâm trong tiến trình đổi mới PPDH ở các trường đại học hiện nay [2]. Tin học đại cương là môn học mà phần lớn các sinh viên đã được học trong nhà trường phổ thông nên việc phát huy những kiến thức sẵn có,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 2: Nhập và mở các tệp dữ liệu

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập và mở các tệp dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Xác định các căn cứ xây dựng chương trình chi tiết và mục đích, yêu cầu trong môn học hệ cơ sở dữ liệu dành cho sinh viên ngành tin học theo hệ thống đào tạo tín chỉ

Bài viết Xác định các căn cứ xây dựng chương trình chi tiết và mục đích, yêu cầu trong môn học hệ cơ sở dữ liệu dành cho sinh viên ngành tin học theo hệ thống đào tạo tín chỉ trình bày: Một số căn cứ để xây dựng chương trình chi tiết môn học và đổi mới phương pháp dạy học, cùng với mục đích yêu cầu chi tiết cho các chương mục trong môn học Hệ Cơ sở dữ liệu sẽ được đưa ra trong bài báo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Hướng dẫn cách chuyển tiếp email từ Hotmail/Outlook & Yahoo sang Gmail

Tài liệu hướng dẫn cách sử dụng Outlook để chuyển email sang tài khoản Gmail. Bên cạnh đó cũng có hướng dẫn cách cầu hình lại Yahoo Mail và Hotmail để phù hợp với cầu hình của Gmail,... Mời các bạn tham khảo.


Hướng dẫn các thao tác cơ bản trên Word 2010

Tài liệu hướng dẫn cách sử dụng Word cơ bản và các thao tác ban đầu để bạn có thể làm quen với phần mềm văn phòng phổ biến số 1 thế giới này. Ngoài ra, tài liệu cũng hướng dẫn một vài lệnh phổ thông, cũng như phím tắt để giúp bạn thực hiện công việc nhanh hơn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài tập 6: Table
  • 29/09/2011
  • 42.834
  • 207
§7: LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG
  • 12/12/2011
  • 97.202
  • 264

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu