Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - Tin học văn phòng (14.465)

Lecture Computing for management - Chapter 19

Lecture 19 - Information systems planning. After studying this chapter you will be able to understand: Introduction types of planning, why is planning so difficult? the changing world of planning, traditional strategy-making, today’s sense-and-respond approach, seven planning techniques.


Lecture Computing for management - Chapter 20

Lecture 20 - Security in information technology. After studying this chapter you will be able to understand: What is information security? Control? What is vulnerable? Why systems are vulnerable? Vulnerability and challenges, computer security threats and types, why internet is vulnerable? Business values of computer security and control.


Lecture Computing for management - Chapter 25

Lecture 25 - Selection. In the previous lecture we have been covered algorithms and programs, in this chapter you will be able to understand: The if statement, the else statement, cascaded if, nested if, switch statement.


Lecture Computing for management - Chapter 3

Lecture 3 - Using the input devices. After studying this chapter you will be able to understand: Parts of computer systems, computer hardware, processor, memory, software system, application software, system software, utility programs, data, user, information processing cycle.


Lecture Computing for management - Chapter 12

Lecture 12 - Information architecture and internet. After studying this chapter you will be able to understand: Intranet, webpage and website , web servers, static website and dynamic websites, purpose of information architecture and basic problem, information architecture defined,...


Lecture Computing for management - Chapter 16

Lecture 16 - Introduction to information systems. After studying this chapter you will be able to understand: What is information? What is information system? Why need information system? Early history of IS with other disciplines, information system versus computer science, information technology, context and definitions, capabilities of information system.


Lecture Computing for management - Chapter 6

Lecture 6 - Business data and information. After studying this chapter you will be able to understand: Data, number systems, decimal, binary number systems, bits and bytes, how computer store data? How computer represent data?


Lecture Computing for management - Chapter 13

Lecture 13 - HTML and front page. After studying this chapter you will be able to understand: HTML - The language of the web, writing HTML, notepad file, saving notepad as HTML, HTML basic format and tags, front page,...


Lecture Computing for management - Chapter 22

Lecture 22 - Intellectual property. After studying this chapter you will be able to understand: Intellectual property, types of intellectual property rights, copyrights, patents, trade secrets, Employees and trade secrets, key intellectual property right issues, plagiarism, reverse engineering,...


Lecture Computing for management - Chapter 14

Lecture 14 - Electronic commerce. After studying this chapter you will be able to understand: Electronic commerce definition, e-commerce infrastructure, related definitions, dimensions of electronic commerce, commerce differences, e-commerce field, electronic market, types of e-commerce.


Lecture Computing for management - Chapter 17

Lecture 17 - Information system job. After studying this chapter you will be able to understand: Information system job concepts, old role versus new role, it head responsibilities, information system management framework, escalating benefits of IT, traditions functions of IS, CIO responsibilities, CIO roles.


Lecture Computing for management - Chapter 18

Lecture 18 - Strategic uses of information technology. After studying this chapter you will be able to understand: Strategic uses of IT, historical overview, cheap revolution, definitions review, e-business drivers, how IT still matters, working inward,...


Lecture Computing for management - Chapter 15

Lecture 15 - Advertisement in electronic commerce. After studying this chapter you will be able to understand: Web advertisement, its types and characteristics; major advertisement methods used on the web, ranging from banners to chat rooms; describe various web advertisement strategies; describe various types of promotions on the web; discuss the benefits of push technology and intelligent agents.


Lecture Computing for management - Chapter 1

Lecture Computing for management - Chapter 1 presents the following content: What is a computer? Modern digital computer, where did computers come from? Importance of the difference engine, electronic numerical integrator and computer, today’s desktop computers, computers for individual use,...


Lecture Computing for management - Chapter 26

After studying this chapter you will be able to understand: Learn about control structures; examine relational and logical operators; explore how to form and evaluate logical (boolean) expressions; discover how to use the selection control structures if, if...else, and switch in a program; learn to use the assert function to terminate a program.


Lecture Computing for management - Chapter 23

Lecture 23 - Computer programming. After studying this chapter you will be able to understand: Programming in real life, what is problem solving? Algorithm, algorithms to programs, components of algorithms, software development process, top down algorithm design.


Giải pháp lựa chọn mô hình hồi quy đơn biến

Trong nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã thực hiện phân tích hồi quy đơn biến để xem xét sự phụ thuộc của một biến (biến phụ thuộc) vào một biến khác (biến giải thích) để ước lượng hay dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở giá trị biết trước của các biến giải thích. Đây là việc làm thường xuyên của các nhà khoa học, tuy nhiên họ chưa đưa ra những căn cứ khoa học lựa cho việc lựa chọn mô hình của mình. Tác giả đã tìm hiểu và giới thiệu 11 dạng mô hình hồi quy đơn biến, đồng thời cung cấp những cơ sở khoa học giúp các nhà khoa học, học viên lựa chọn mô hình hồi quy đơn biến phù hợp nhất cho nghiên cứu của mình.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 4 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 4: Tin học phổ thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạng máy tính và Internet, virus máy tính và các phần mềm chống virus, thuyết trình và các công cụ hổ trợ, văn bản và soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 7 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 7: Nghề nghiệp liên quan đến công nghệ thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng và phát triển hệ thống phần cứng – phần mềm, nhiệm vụ và vai trò trong phát triển và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, nhiệm vụ và vai trò trong phát triển và vận hành hệ thống mạng.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 5 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 5: Xử lý bảng tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan Bảng tính, phần mềm bảng tính, cấu trúc cơ bản, ứng dụng bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 8 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 8: Xây dựng, phát triển và đánh giá thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thuật toán, vai trò và chức danh trong nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 9 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 9: Đạo đức nghề nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền riêng tư, đạo đức nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 3 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 3: Giới thiệu hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu hệ điều hành, sơ lược lịch sử phát triển hệ điều hành, phân loại hệ điều hành theo kiến trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Giới thiệu môn học - Ngô Chánh Đức

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 1 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 1: Tổng quan về công nghệ thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển của tin học và máy tính điện tử, phânloại máy tính, cấu trúc máy tính – Phần cứng, phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 6 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 6: Văn bản và soạn thảo văn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm văn bản, cấu trúc và quy tắc soạn thảo văn bản, soạn thảo văn bản trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 2 - Ngô Chánh Đức

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 2: Kiến thức cơ sở" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan thông tin, hệ thống đếm, biểu diễn thông tin trên máy tính, hệ thống mã hóa, hệ thống tập tin (theo góc nhìn lập trình). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Chương trình bảng tính Excel - Bài 23: Trình bày trang tính: Thao tác với hàng, cột và định dạng dữ liệu

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng, xóa, chèn hàng hoặc cột, định dạng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Nghiên cứu và xây dựng hệ thống đánh giá kĩ năng môn tin học ứng dụng dựa trên máy tính

Trong nghiên cứu này, chúng tôi xây dựng phần mềm đánh giá kĩ năng, năng lực của người học đối với môn Tin học Ứng dụng dựa trên máy tính cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng quan tâm đến năng lực tự học tập, tự nghiên cứu của sinh viên.


Bài giảng Chương trình bảng tính Excel - Bài 22:

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Điền nhanh dữ liệu, sao chép dữ liệu bằng nút điền, tìm kiếm và thay thế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tài liệu mới download

Kỹ thuật trồng ngô ngọt
  • 15/02/2011
  • 44.526
  • 529

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu