Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Tiêu chuẩn - Qui chuẩn (14.757)

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 784:2006

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 784:2006 về Tiêu chuẩn rau quả - Sản phẩm dừa có nước - Sữa dừa và kem dừa áp dụng sản phẩm sữa dừa và kem dừa có nước được đóng gói như mô tả ở phần 2, được dùng trực tiếp làm thực phẩm hoặc khi cần có thể đóng gói lại.


Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 21:1974

Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 21:1974 về Nội dung thiết kế sơ bộ tàu cá quy định nội dung thiết kế sơ bộ của tất cả các loại tàu dùng trong ngành thủy sản. Tiêu chuẩn này không quy định phương pháp thiết kế sơ bộ các loại tàu dùng trong ngành thủy sản.


Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 2:1974

Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 2:1974 về Nội dung thiết kế kỹ thuật tàu cá chỉ quy định nội dung thiết kế kỹ thuật của tất cả các loại tàu dùng trong ngành thủy sản. Tiêu chuẩn này không quy định phương pháp thiết kế kỹ thuật của các loại tàu dùng trong ngành thủy sản.


Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 24:1974

Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 24:1974 về Hệ thống quản lý bản vẽ tàu cá - Các loại bản vẽ và tài liệu kỹ thuật áp dụng cho các loại bản vẽ và tài liệu kỹ thuật tàu cá trong ngành thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 27:1974

Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 27:1974 về Bản vẽ tàu cá - Tỷ lệ quy định tỷ lệ của các hình biểu diễn trên bản vẽ tàu cá. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các bản vẽ in hoặc ảnh chụp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 29:1974

Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 29:1974 về Bản vẽ tàu cá - Vị trí các đường lý thuyết - Trên bản vẽ kết cấu tàu thép quy định vị trí các đường lý thuyết trên bản vẽ kết cấu của tất cả các loại tàu cá thân bằng thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 30:1974

Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 30:1974 về Bản vẽ tàu cá - Đường nét trên bản vẽ tàu thép quy định các loại đường nét và những ứng dụng cơ bản trên bản vẽ của tất cả các loại tàu cá có thân bằng thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 19:1979

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 19:1979 về Lưu huỳnh thỏi áp dụng cho lưu huỳnh công nghiệp, lưu huỳnh thỏi mầu vàng hoặc hơi xám xanh, có mùi hắc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6226:1996

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6226:1996 về Chất lượng nước – Thử sự ức chế khả năng tiêu thụ oxi của bùn hoạt hóa quy định phương pháp đánh giá tác dụng ức chế của một chất thử tới khả năng tiêu thụ oxi của các vi sinh vật trong bùn hoạt hóa.


Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 277:2001

Tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá độ bằng phẳng mặt đường thông qua chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI (International Roughness Index) phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá độ bằng phẳng mặt đường của đường ô tô và đường cao tốc trong công tác: nghiệm thu, khảo sát thiết kế tăng cường, xây dựng ngân hàng dữ liệu đường ô tô, dự báo đầu tư sửa chữa nâng cấp đường ô tô.


Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 282:2002

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 282:2002 về Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử - Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẻo quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử đối với vật liệu sơn vạch đường nhiệt dẻo sản xuất trong nước hoặc nhập ngoại dùng trên mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng hoặc mặt đường láng nhựa (có nhựa nổi lên mặt) bằng phương pháp phun, đẩy ép hoặc thanh gạt.


Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 283:2002

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 283:2002 về Sơn tín hiệu giao thông sơn vạch đường hệ dung môi - Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp thử quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử đối với vật liệu sơn vạch đường hệ dung môi sản xuất trong nước hoặc nhập ngoại dùng trên mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng bằng phương pháp phun (phun khí hoặc phun chân không), chổi quét hoặc rulo (đối với sơn khô chậm).


Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 293:2002

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 293:2002 về Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Vành bánh xe mô tô làm bằng vật liệu thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử quy định yêu cầu và phương pháp thử áp dụng để kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật vành bánh xe mô tô làm bằng vật liệu thép (sau đây gọi tắt là vành).


Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 298:2002

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 298:2002 qui định các yêu cầu đối với các loại xích ống con lăn bước ngắn chính xác có kết cấu đơn giản và có nhiều bộ phận thích hợp cho việc truyền công suất kiểu cơ khí và các ứng dụng liên kết, cùng với các yêu cầu đối với đĩa xích liên kết của chúng.


Tiêu chuẩn ngành 52 TCN–CTYT 0041:2005

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN–CTYT 0041:2005 áp dụng khi lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế xây dựng cải tạo Bệnh viện quận, huyện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 19:1974

Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 19:1974 về Các giai đoạn thiết kế tàu cá quy định các giai đoạn thiết kế của tất cả các loại tàu cá trong ngành thủy sản. Tiêu chuẩn này không quy định nội dung của các giai đoạn thiết kế tàu cá.


Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 20:1974

Tiêu chuẩn ngành 58 TCN 20:1974 về Nội dung và phương pháp xây dựng nhiệm vụ thiết kế tàu cá quy định nội dung và phương pháp xây dựng nhiệm vụ thiết kế của tất cả các loại tàu dùng trong ngành thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 188:1972

Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 188:1972 về Dao tiện gắn hợp kim cứng - Dao tiện lỗ thông quy định qui ước dao tiện lỗ thông, có vị trí đỉnh lưỡi cắt ngang đường trục thân dao, mặt cắt thân dao 16x16mm, chiều dài L = 140, gắn hợp kim cứng nhãn hiệu BK8. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 191:1972

Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 191:1972 về Dao tiện gắn thép gió - Dao cắt đứt phải và trái quy định kí hiệu qui ước dao cắt đứt kiểu A, phải có mặt cắt 25 x 16mm, gắn thép gió P18. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 207:1966

Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 207:1966 về Dao tiện, dao bào dao xọc gắn thép gió - Mảnh thép gió dạng và kích thước quy định dạng và kích thước của mảnh thép gió gắn trên đầu dao tiện, dao bào và dao xọc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 210:1972

Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 210:1972 về Dao tiện, dao bào và dao xọc gắn thép gió - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử quy định quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử các loại dao tiện dao bào và dao xọc thông dụng được gắn thép gió. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 100:1988

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 100:1988 về Cà phê quả tươi - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho 3 loại cà phê Arabica, Robusta, Chari. tiêu chuẩn này áp dụng trong tất cả các khu vực quốc doanh, tập thể và cá thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 102:1988

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 102:1988 về Thuốc trừ sâu - Phương pháp xác định tỷ suất lơ lửng của bột thấm nước quy định phương pháp xác định tỷ suất lở lửng của dung dịch huyền phù của thuốc trừ sâu dạng bột thấm nước có nồng độ ứng với nồng độ sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 222:1995

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 222:1995 về Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên công trình thủy - Tiêu chuẩn thiết kế dùng để xác định các tải trọng và tác động do sóng và do tàu khi thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo các công trình giao thông đường thủy ở sông và ở biển. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 274:2001

Thiết kế kết cấu mặt đường là nhằm xác định toàn bộ các lớp mặt đường, móng trên và móng dưới sao cho phù hợp nhất với các điều kiện cụ thể của mỗi dự án. Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 274:2001 chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm.


Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 266:2000

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 266:2000 về Cầu và cống quy phạm thi công và nghiệm thu được thi hành đối với tất cả các tổ chức tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các nhà thầu khi thi công và nghiệm thu các cầu cống xây dựng mới vĩnh cửu hoặc cải tạo (trong đó bao gồm đường ống, máng nước, cầu tàu bến cảng, cầu vượt cạn, cầu dành cho người đi bộ) thuộc đường sắt, đường tàu điện, đường ô tô (gồm cả đường nội bộ của các xí nghiệp và tổ chức nông nghiệp, đường của các xí nghiệp công nghiệp) trong và ngoài đô thị, nếu như đồ án bản vẽ thi công không quy định các yêu cầu khác.


Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 253:1998

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 253:1998 về Sơn cầu thép và kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu - Bộ giao thông vận tải áp dụng cho việc thi công các loại sơn bảo vệ dầm cầu thép, kết cấu xây dựng bằng thép trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ngoài trời đối với các loại sơn sử dụng theo yêu cầu kỹ thuật bảo vệ các công trình giao thông.


Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 178:1972

Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 178:1972 về Dao tiện gắn hợp kim cứng dao tiện phá ngoài đầu cong ᶲ = 450, phải và trái dùng để gia công gang và các kim loại ròn (được gắn hợp kim cứng nhóm WC - Co hay nhóm BK của Liên Xô). Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 179:1972

Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 179:1972 về Dao tiện gắn thép gió - Dao tiện phá ngoài đầu thẳng ᶲ = 450, và 600 phải và trái quy định kí hiệu quy ước dao tiện phá ngoài đầu thẳng ᶲ = 450 và 600, phải có mặt cắt thân dao 25x16 gắn thép gió P18.


Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 186:1972

Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 186:1972 về Dao tiện gắn hợp kim cứng - Dao xén mặt mút, ᶲ = 700, phải và trái quy định kích thước dao xén mặt mút gắn hợp kim cứng dùng để gia công gang, các kim loại ròn, gia công thép và các kim loại dẻo.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 • 03/12/2009
 • 96.505
 • 205
TCVN 6487:1999
 • 13/08/2010
 • 69.198
 • 960
QCVN 41: 2012/BGTVT
 • 09/11/2012
 • 75.476
 • 627

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu