Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Tiêu chuẩn - Qui chuẩn (14.750)

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 365:2004

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 365:2004 về Phân bón - Phương pháp xác định axit humic và axit fulvic áp dụng cho các loại phân bón có chứa chất hữu cơ như phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, phân hỗn hợp hữu cơ khoáng, than bùn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 450:2001

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 450:2001 về Phân tích cây trồng - Phương pháp phân hủy mẫu để xác định một số nguyên tố quy định các phương pháp phân huỷ mẫu cây trồng khô đã được chuẩn bị theo 10TCN 449-2001 để xác định hàm lượng các nguyên tố P, K, Ca, Mg, S, Fe...(trừ N). Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 575:2004

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 575:2004 về Tiêu chuẩn nguyên liệu vải thiều quả tươi cho chế biến áp dụng cho vải thiều quả tươi nguyên liệu. Sản phẩm sau khi thu hái, dùng chế biến các mặt hàng: Đồ hộp, lạnh đông, sấy khô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 577:2004

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 577:2004 về Tiêu chuẩn ngô ngọt nguyên liệu cho chế biến áp dụng cho sản phẩm ngô ngọt bắp tươi được sản xuất từ những giống ngô ngọt có tên tiếng Anh Sweet corn được trồng ở Việt Nam, hạt được sử dụng làm nguyên liệu cho chế biến đóng hộp, lạnh đông.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 594:2004

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 594:2004 về Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Cân phễu - Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử quy định yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử cân phễu điện tử tự động định lượng khối lượng các loại nguyên vật liệu hoặc sản phẩm dạng rời (sau đây gọi tắt là cân), trong thử nghiệm nghiệm thu tại nơi lắp đặt và thử nghiệm mô phỏng đánh giá công nhận kiểu/mẫu cân.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 645:2005

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 645:2005 về Tiêu chuẩn rau quả - Bí đỏ lạnh đông nhanh - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm bí đỏ lạnh đông được chế biến từ quả bí đỏ, sau khi đã làm sạch (gọt vỏ, bỏ hạt), tạo hình và làm lạnh đông nhanh (IQF), đóng gói trong bao PE kín và bảo quản lạnh đông. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 779:2006

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 779:2006 về Tiêu chuẩn rau quả - Ớt quả tươi – Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho ớt quả tươi đã làm sạch, đóng gói trong bao bì phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 788:2006

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 788:2006 về Tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến ngô ngọt lạnh đông áp dụng cho việc chế biến ngô ngọt nguyên hạt lạnh đông nhanh từ ngô ngọt tươi sau khi đã được làm sạch (loại bỏ lõi, râu …), tách hạt. Thành phẩm đóng gói trong túi PE kín và bảo quản lạnh đông.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 811:2006

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 811:2006 về Phân bón - Phương pháp xác định coban tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử áp dụng để xác định hàm lượng Coban tổng số trong các loại mẫu phân bón có chứa Coban. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 844:2006

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 844:2006 về Tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến hỗn hợp cà chua bi và dưa chuột bao tử giầm dấm Tiêu chuẩn rau quả quy trình chế biến hỗn hợp cà chua bi và dưa chuột bao tử giầm dấm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 66:1993

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 66:1993 về Ngoại quan săm xe máy áp dụng để kiểm tra ngoại quan các quy cách săm xe máy. Tiêu chuẩn này quy định các mức khuyết tật trên săm xe máy có thể quan sát được, mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 71:1994

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 71:1994 về Chất lỏng cắt gọt kim loại NH-1 áp dụng cho chất lỏng cắt gọt kim loại NH-1. NH-1 là chất có tác dụng làm mát và bôi trơn trong công nghệ cắt gọt kim loại thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 77:1994

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 77:1994 về Thuốc thử etanol quy định các mức chỉ tiêu cần đạt đối với thuốc thử etanol ở dạng chất lỏng trong suốt, không màu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 136:1990

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 136:1990 về Thóc thay thế 26 TCN 09-86 và 26 TCN 10-86, quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp xác định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với thóc được sản xuất và tiêu dùng trong cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 191:1994

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 191:1994 và Vacxin thú y - Quy trình kiểm nghiệm vacxin dại cố định áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin chế từ não bê đã được gây nhiễm virút dại cố định và vô hoạt bằng phương pháp thích hợp. Vacxin có dạng lỏng hoặc khô.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 295:1997

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 295:1997 về Máy nông nghiệp - Phay đất - Phương pháp thử quy định phương pháp thử các yêu cầu kỹ thuật và an toàn đối với các loại phay đất dùng trong nông nghiệp phù hợp với 10TCN 294-97 (Máy nông nghiệp - Phay đất - Yêu cầu kỹ thuật chung).


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 793:2006

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 793:2006 về Tiêu chuẩn rau quả - Vải lạnh đông nhanh - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm Vải lạnh đông nhanh chế biến từ vải quả tươi được bóc vỏ, bỏ hạt và làm lạnh đông nhanh (IQF), đóng gói trong bao PE kín và bảo quản lạnh đông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 842:2006

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 842:2006 về Tiêu chuẩn rau quả - Phương pháp xác định hàm lượng nước và tính hàm lượng chất khô quy định phương pháp xác định hàm lượng nước và tính hàm lượng chất khô cho các loại rau quả tươi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 843:2006

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 843:2006 về Tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến cà chua nghiền đóng hộp áp dụng cho việc chế biến cà chua nghiền nhão đóng hộp từ quả cà chua tươi có tên La tinh Lycopersicum esculentum mill, thuộc họ cà Solanaceae sau khi đã rửa sạch, loại bỏ vỏ, hạt. Thành phẩm được đóng trong hộp, ghép kín và thanh trùng.


Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 84:1994

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 84:1994 về Ngoại quan săm xe đạp áp dụng để kiểm tra săm xe đạp. Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu khuyết tật của săm xe đạp có thể quan sát được. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 92:1995

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 92:1995 về Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường áp dụng cho các loại sơn vạch tín hiệu chỉ dẫn giao thông trên cơ sở chất tạo màng Acrylic hoặc perclovinyl - cao su clo hoá cho các bề mặt bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa đường.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 458:2001

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 458:2001 về Chè đen sơ chế - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho chè đen sơ chế, được sản xuất từ đọt chè tươi loại 1, 2, 3, 4 (TCVN 2843 - 79) theo phương pháp truyền thống (OTD) qua các công đoạn: héo, vò, lên men, sấy khô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 595:2004

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 595:2004 về Máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Bơm cánh dẫn - Phương pháp thử quy định phương pháp thử đặc tính thuỷ lực của máy bơm cánh dẫn (bơm ly tâm, bơm hỗn lưu và bơm hướng trục, sau đây gọi là máy bơm) mọi kích cỡ công suất, dùng để bơm nước và các loại chất lỏng tương tự nước sạch quy định tại điều 5.5.9 trong nông lâm nghiệp, thuỷ lợi và các lĩnh vực liên quan.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 714:2006

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 714:2006 về Vi sinh vật - Phương pháp đánh giá hoạt tính đối kháng vi khuẩn gây bệnh héo xanh cây trồng cạn Ralstonia solanacearum smith áp dụng cho việc xác định, kiểm tra hoạt tính đối kháng của các vi sinh vật đối với vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith (R. solanacearum) gây bệnh héo xanh cây trồng cạn.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 171:1993

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 171:1993 về Vec ni dùng trong đồ hộp thực phẩm áp dụng cho vec - ni và sắt lá tráng vec - ni dùng để chế tạo bao bì đựng đồ hộp thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 175:1993

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 175:1993 về Vacxin thú y - Quy trình kiểm nghiệm vacxin đóng dấu lợn nhược độc chủng VR2 áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin chế tạo từ chủng đóng dấu lợn nhược độc VR2 có chất bổ trợ là thạch, dạng lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 178:1993

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 178:1993 về Vacxin thú y - Quy trình kiểm nghiệm vacxin dịch tả trâu bò nhược độc thỏ hóa áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin chế từ chủng virút Dịch tả trâu bò nhược độc thỏ hóa. Dạng đông khô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 180:1993

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 180:1993 về Vacxin thú y - Quy trình kiểm nghiệm vacxin newcastle chủng hệ I áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin chế từ chủng virút Newcastle hệ I, phòng bệnh cho gà trên 2 tháng tuổi. Dạng đông khô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 192:1994

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 192:1994 về Vacxin thú y - Quy trình kiểm nghiệm vacxin leptospira áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin vô hoạt chế tạo từ các chủng vi khuẩn Leptospira. Vacxin có dạng lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 194:1994

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 194:1994 về Vacxin thú y - Quy trình kiểm nghiệm vacxin kép tụ huyết trùng và đóng dấu lợn nhược độc áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin kép nhược độc chế tạo từ chủng vi khuẩn tụ huyết trùng AvPs.3 và chủng đóng dấu lợn VR.2, vacxin có chất phụ gia là thạch, dạng lỏng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiêu chuẩn TCVN-5744-93
  • 28/03/2013
  • 80.563
  • 539
22 TCN 224-2000
  • 06/06/2011
  • 76.026
  • 535

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu