Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - Tiêu chuẩn - Qui chuẩn (14.757)

Chương 5: Các phương pháp, công cụ, kỹ thuật của quản trị chất lượng

Kiểm soát quá trình bằng thống kê (Statistical Process Control – SPC or Statistical Quality Control – SQC) là việc áp dụng phương pháp thống kê để thu thập, trình bày, phân tích các dữ liệu một cách đúng đắn, chính xác và kịp thời nhằm theo dõi, kiểm soát, cải tiến quá trình hoạt động của một đơn vị, một tổ chức bằng cách giảm tính biến động của nó.


Bài giảng huấn luyện: Kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp năm 2016

Quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thuộc danh mục những vật tư kỹ thuật do nhà nước thống nhất quản lý, là loại hàng hoá đặc biệt hạn chế kinh doanh, do đó được Nhà nước quản lý chặt chẽ từ sản xuất, cung ứng, sử dụng đến xuất nhập khẩu, bất kỳ doanh nghiệp nào muốn sản xuất kinh doanh, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đều phải được Chính phủ giao nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

QCVN 41:2016/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08 tháng 4 năm 2016.


Một số tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3254 : 1979. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công trình sản xuất, các công trình công cộng và sinh hoạt thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân và quy định những yêu cầu chung để bảo đảm an toàn cháy cho các công trình đó. Định nghĩa các thuật ngữ đã sử


Ebook Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng cháy và chữa cháy

Đây là cuốn tài liệu mang tính tổng hợp, hướng dẫn những vấn đề cơ bản trong công tác phòng cháy, chữa cháy giúp cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy nghiên cứu, vận dụng vào thực tế của cơ quan, đơn vị mình góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Trong quá trình biên soạn, in ấn, phát hành sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các đơn vị và cá nhân cán bộ nghiệp vụ nghiên cứu đóng góp ý kiến để hoàn thiện hoặc trong quá trình áp dụng có vướng mắc đề nghị liên hệ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để được trả lời, hướng dẫn cụ thể.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 305:1997

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 305:1997 về Phân tích phân bón - Phương pháp xác định biuret (yêu cầu kỹ thuật) quy định phương pháp xác định hàm lượng biuret trong phân ure. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 306:1997

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 306:1997 về Phân tích phân bón - Phương pháp xác định photpho tổng số (yêu cầu kỹ thuật) quy định phương pháp xác định photpho tổng số cho các loại phân như supe photphat, các loại phân phức hợp như amophot, nitrophot, các loại phân hỗn hợp hữu cơ - khoáng, các loại nguyên liệu làm phân như apatit, photphorit...


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 308:2004

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 308:2004 về Phân bón - Phương pháp xác định kali tổng số áp dụng cho các loại phân bón có chứa kali bao gồm phân kali khoáng (khoáng đơn, khoáng hỗn hợp, khoáng phức hợp) và phân có chứa chất hữu cơ (phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, hữu cơ khoáng, than bùn).


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 310:1998

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 310:1998 về Qui phạm khảo nghiệm giống khoai tây qui định những nguyên tắc chung, nội dung và phương pháp khảo nghiệm quốc gia các giống khoai tây mới được chọn tạo trong nước và nhập nội. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 366:2004

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 366:2004 về Phân bón - Phương pháp xác định các bon hữu cơ tổng số áp dụng cho các loại phân bón có chứa chất hữu cơ như phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ sinh học, phân hỗn hợp hữu cơ khoáng, than bùn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 491:2001

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 491:2001 về Máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Đánh giá rung động của máy - Phương pháp đo trên các bộ phận không quay tại hiện trường quy định điều kiện lắp đặt, vận hành thiết bị đo, hướng dẫn cách đo và đánh giá rung động của máy hoàn chỉnh (như máy bơm, quạt, tuốc bin khí, tuốc bin hơi nước v.v.) có công suất đến 50MW và tốc độ quay từ 120 đến 15000 min-1 (vòng/phút) bằng phương pháp đo trên các bộ phận không quay và trên các bộ phận không chuyển động lắc (chuyển động qua lại) tại hiện trường.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 155:1992

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 155:1992 về Chè xanh sơ chế - Yêu cầu kỹ thuật quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản đối với 5 loại chè xanh sơ chế. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 156:1992

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 156:1992 về Chè xanh xuất khẩu - Phân tích cảm quan - Phương pháp cho điểm áp dụng cho chè xanh xuất khẩu, sản xuất theo tiêu chuẩn 10 - TCN - 121 - 89. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 179:1993

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 179:1993 về Vacxin thú y - Quy trình kiểm nghiệm vacxin dịch tả trâu bò nhược độc chủng kabeta 0 áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin chế tạo từ virút Dịch tả trâu bò nhược độc chủng Kabeta 0, nuôi cấy trên tế bào thận bê. Dạng đông khô. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 193:1994

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 193:1994 về Vacxin thú y - Quy trình kiểm nghiệm vacxin phó thương hàn lợn vô hoạt áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin vô hoạt chế tạo từ các chủng vi khuẩn Salmonella cholerasuis, có hoặc không có chất bổ trợ, dạng lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 785:2006

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 785:2006 về Tiêu chuẩn rau quả - Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến rau quả qui định các điều kiện cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động được áp dụng trong các cơ sở chế biến và kinh doanh các sản phẩm rau quả nhằm kiểm soát tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tạo nên chất lượng sản phẩm.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 790:2006

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 790:2006 về Tiêu chuẩn rau quả - Su lơ lạnh đông nhanh - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho su lơ lạnh đông nhanh thuộc loài Brassica oleracea L.var. botrytis L. như định nghĩa dưới đây và được dùng trực tiếp mà không cần chế biến thêm, trừ khi cần đóng gói lại.


Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 74:1994

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 74:1994 về Sơn chống bám bẩn áp dụng cho các loại sơn chống bám bẩn đáy tàu trên cơ sở cao su biến tính nhựa đường với độc tố là đồng một Oxyt (Cu2O) tuổi thọ 12 tháng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 76:1994

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 76:1994 về Thuốc thử bari clorua BaCl2.2H2O quy định các yêu cầu về độ tinh khiết của thuốc thử bari clorua BaCl2.2H2O ở dạng tinh thể trong, không màu và tan trong nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 84:1987

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 84:1987 về Qui trình kỹ thuật trồng cà phê quy định quy trình kỹ thuật này thay thế cho QTKT trồng, chăm sóc, thu hoạch cà phê ban hành năm 1978. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 147:1991

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 147:1991 về Chè vàng - Yêu cầu kỹ thuật quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản đối với 5 loại chè vàng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 287:1997

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 287:1997 về Quy phạm khảo nghiệm hiệu lực thuốc trừ sâu đối với rầy xanh hại bông vải qui định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực trừ rầy xanh (Amrasca devastans) trên cây bông vải của các loại thuốc trừ sâu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 791:2006

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 791:2006 về Tiêu chuẩn rau quả - Vải nghiền nhuyễn - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm vải nghiền nhuyễn được chế biến từ vải quả sau quá trình xử lý (loại bỏ vỏ, hạt), chế biến, tiệt trùng, đóng trong bao bì kín. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 72:1994

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 72:1994 áp dụng cho dầu xe máy APP-4T SAE-40 API-SF/CC. Dầu được pha chế từ dầu gốc tinh chế chất lượng cao với phụ gia đa chức. Dầu đặc biệt phù hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm và các chủng loại xe máy dùng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 73:1994

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 73:1994 về Sơn chống bám bẩn áp dụng cho các loại sơn chống bám bẩn đáy tàu trên cơ sở cao su biến tính nhựa đường với độc tố là đồng một Oxyt (Cu2O) tuổi thọ 12 tháng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 306:2004

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 306:2004 về Phân bón - Phương pháp xác định phốt pho tổng số áp dụng cho các loại phân bón có chứa phốt pho dạng khoáng và dạng hữu cơ (phân khoáng đơn, khoáng phức hợp, khoáng hỗn hợp, phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, hữu cơ khoáng, than bùn).


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 490:2001

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 490:2001 về Máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn - Phương pháp đo so sánh tại hiện trường quy định phương pháp đo so sánh, xác định mức công suất âm của đối tượng thử là máy và thiết bị phát ra tiếng ồn lắp đặt tĩnh tại hiện trường, gọi tắt là nguồn ồn thử. Tất cả các phép đo được tiến hành theo dải octa. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 576:2004

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 576:2004 về Tiêu chuẩn cà chua nguyên liệu cho chế biến áp dụng cho cà chua quả tươi dùng làm nguyên liệu chế biến các loại sản phẩm: Cà chua cô đặc, nước cà chua, cà chua nguyên quả đóng lọ/hộp...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 111:1988

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 111:1988 về Cây cam lấy mắt ghép - Yêu cầu kỹ thuật quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với cây cam được chọn ở vườn kinh doanh để lấy mắt ghép đem ghép cho vườn ươm sản xuất cây cam con. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 121:1989

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 121:1989 về Chè xanh xuất khẩu - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho chè xanh xuất khẩu ở dạng dời được sản xuất từ chè đọt tươi theo phương pháp: Diệt men = vò - sấy (hoặc sao khô) - phân loại.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
  • 28/03/2017
  • 89.372
  • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TCVN 5154-90
  • 12/08/2010
  • 89.706
  • 116
TCVN 8686-6:2011
  • 15/11/2012
  • 58.416
  • 284

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu