Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Thương mại điện tử (2.527)

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Lê Hữu Hùng

Bài giảng giúp người học hiểu được thế nào là mô hình lợi nhuận và cách thức công ty sử dụng các mô hình lợi nhuận khác nhau như thế nào, cách thức một số công ty thay đổi mô hình lợi nhuận để đạt được thành công, các vấn đề về chiến lược lợi nhuận khi công ty đối diện với bán hàng trực tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Lê Hữu Hùng

Trong chương này, sinh viên sẽ học: Cách thức công ty sử dụng chiến lược marketing dựa vào sản phẩm và khách hàng, về giao tiếp với các phân khúc thị trường khác nhau nhận dạng đặc tính khách hàng khi họ đi vào chu kỳ mối quan hệ khách hàng, cách thức công ty quảng cáo trên Web,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Lê Hữu Hùng

Trong chương này, sinh viên sẽ học: Cách thức công ty sử dụng Internet để cải thiện mua, logistics, và các hoạt động trợ giúp khác, về Electronic data interchange (EDI) và cách thức hoạt động, quản trị chuỗi cung ứng là gì và cách thức công ty sử dụng công nghệ Internet để cải thiện nó,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - Lê Hữu Hùng

Trong chương này, sinh viên sẽ học: Mạng xã hội nổi lên từ cộng đồng ảo như thế nào, công ty sử dụng mạng xã hội trong hoạt động kinh doanh như thế nào, công nghệ di động được sử dụng cho kinh doanh trực tuyến ngày nay, cách thức đấu giá và kinh doanh liên quan đến đấu giá thực hiện trực tuyến như thế nào,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - Lê Hữu Hùng

Mục tiêu của bài giảng trình bày: Về nguồn gốc, phát triển và cấu trúc hiện tại của Internet, cách thức mạng chuyển đổi gói (packet-switched) kết hợp lại để hình thành Internet, cách thức giao thức Internet, e-mail, và Web hoạt động, về địa chỉ Internet và cách thức tên miền Web được hình thành.


Bài giảng Internet và Thương mại điện tử: Chương 1 - Nguyễn Sĩ Thiệu

Bài giảng Internet và Thương mại điện tử: Chương 1 do Nguyễn Sĩ Thiệu biên soạn, trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về Internet, giới thiệu về WWW, một số dịch vụ Internet, tìm kiếm trên Internet. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Internet và Thương mại điện tử: Chương 2 - Nguyễn Sĩ Thiệu

Bài giảng Internet và Thương mại điện tử: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, đặc điểm, phân loại, lợi ích và hạn chế ảnh hưởng của thương mại điện tử, cơ sở pháp lý của thương mại điện tử, thực trạng phát triển thương mại điện tử.


Bài giảng Internet và Thương mại điện tử: Chương 3 - Nguyễn Sĩ Thiệu

Bài giảng Internet và Thương mại điện tử: Chương 3 do Nguyễn Sĩ Thiệu biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử, chữ ký số. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Internet và Thương mại điện tử: Chương 4 - Nguyễn Sĩ Thiệu

Chương 4 giúp người học hiểu về "Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Vấn đề rủi ro và phòng chống rủi ro trong thương mại điện tử, triển khai các hoạt động của thương mại điện tử, xây dựng hệ thống thương mại điện tử trong doanh nghiệp, ứng dụng thương mại điện tử với nopCommerce.


Đề cương bài giảng Thương mại điện tử - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

(NB) Đề cương bài giảng Thương mại điện tử gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử, các mô hình thương mại điện tử, thảo luận các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, marketing điện tử


Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 4 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của vi thanh toán điện tử, các loại hình vi thanh toán điện tử, quy trình giao dịch vi thanh toán điện tử,...


Bài giảng Thương mại di động: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Thương mại di động: Chương 5 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Sử dụng giao thức cận từ trường NFC trong thanh toán, điện thoại tích hợp NFC,...


Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 4 - PGS. TS. Nguyễn Văn Minh

Nội dung chính của Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 4 được trình bày như sau: Định nghĩa và các vấn đề đặt ra cho an toàn trong Thương mại điện tử, các nguy và hình thức tấn công đe dọa an toàn, quản trị an toàn Thương mại điện tử,...


Bài giảng Thương mại di động: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Thương mại di động: Chương 3 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Giới thiệu các mô hình doanh thu cơ bản của thương mại di động, các ứng dụng của thương mại di động trong lĩnh vững ngân hàng, các dịch vụ thông tin di động,...


Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 2 Hệ thống thanh toán thẻ gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và các yêu cầu của hệ thống thanh toán thẻ, các loại thẻ thường sử dụng trong thanh toán điện tử, quy trình thanh toán sử dụng thẻ trong thương mại điện tử,...


Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 3 - PGS. TS. Nguyễn Văn Minh

Nội dung chính của Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 3 được trình bày như sau: Khái niệm và phân biệt thanh toán điện tử với thanh toán truyền thống, các hệ thống thanh toán điện tử,...


Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  • 4,68/5 (25)

Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Lịch sử hình thành và phát triển của thanh toán điện tử, khái niệm và các yếu tố cấu thành của thanh toán điện tử, sự khác biệt của thanh toán điện tử, lợi ích và hạn chế của thanh toán điện tử, phân loại các hình thức thanh toán điện tử,...


Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 5 - PGS. TS. Nguyễn Văn Minh

Nội dung chính của Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 5 được trình bày như sau: Những lĩnh vực ứng dụng thương mại điện tử, tương lai thương mại điện tử, xu hướng tích hợp thị trường thực và thị trường ảo.


Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 7 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 7 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và các vến đề đặt ra với an toàn trong thanh toán điện tử, các nguy cơ phổ biến đối với hoạt động thanh toán điện tử, các biện pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán điện tử,...


Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 3 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và đặc điểm của ví điện tử, phân loại ví điện tử, quy trình thanh toán ví điện tử,...


Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 2 - PGS. TS. Nguyễn Văn Minh

Nội dung chính của Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 2 được trình bày như sau: Giới thiệu mô hình kinh doanh, các mô hình kinh doanh chủ yếu trong thương mại điện tử B2C, các mô hình kinh doanh chủ yếu trong thương mại điện tử B2B,...


Bài giảng Thương mại di động: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Thương mại di động: Chương 2 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các mạng truyền thông không dây, các phần mềm điều khiển của thiết bị di động, các phần cứng của thương mại di động, các dịch vụ cơ bản của thiết bị di động,...


Bài giảng Thương mại di động: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Thương mại di động: Chương 4 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Một số rủi ro và các vấn đề đặt ra đối với bảo mật trong thương mại di động, các khía cạnh khác nhau của bảo mật, các biện pháp bảo mật trong thương mại di động,...


Bài giảng Marketing Thương mại điện tử - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của bài giảng gồm có: Tổng quan về Marketing thương mại điện tử, hành vi mua của KHĐT và nghiên cứu Thương mại điện tử, truyền thông Thương mại điện tử, chào hàng điện tử, định giá trong TMĐT, phân phối Thương mại điện tử, lập kế hoạch Marketing điện tử, một số công cụ marketing điện tử.


Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 1 - PGS. TS. Nguyễn Văn Minh

Nội dung chính của Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 1 được trình bày như sau: Sự hình thành và phát triển của thương mại điện tử, khái nhiệm và các đặc điểm, phân loại, lợi ích và trở ngại của thương mại điện tử,...


Bài giảng Thương mại di động: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Thương mại di động: Chương 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Lịch sử phát triển của thương mại di động, giới thiệu một số khái niệm của thương mại di động, bản chất và phân loại, lợi ích và hạn chế của thương mại di động,...


Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 5 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và đặc điểm của séc điện tử, các hệ thống thanh toán séc điện tử, quy trình thanh toán của séc điện tử,...


Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 6 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Hệ thống chuyển khoản điện tử, hệ thống thanh toán bù trừ tự động ACH, hệ thống thanh toán hóa đơn điện tử (EBPP),...


Bài giảng Phát triển hệ thống thương mại điện tử: Chương 1 - TS. Trần Hoài Nam

Bài giảng Phát triển hệ thống thương mại điện tử: Chương 1 Tổng quan Phát triển hệ thống thương mại điện tử do TS. Trần Hoài Nam biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Các khái niệm cơ bản, hệ thống thương mại điện tử, phát triển hệ thống thương mại điện tử,...


Bài giảng Phát triển hệ thống thương mại điện tử: Chương 2 - TS. Trần Hoài Nam

Bài giảng Phát triển hệ thống thương mại điện tử: Chương 2 Dự án phát triển hệ thống thương mại điện tử gồm các nội dung chính là: Cơ sở hình thành dự án, hình thành dự án, tính khả thi của dự án Phát triển hệ thống thương mại điện tử.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu