Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thư viện thông tin (1.741)

Nữ trí thức trong hoạt động khoa học và công nghệ

Bằng cách tiếp cận xã hội học, bài viết cung cấp một số kết quả nghiên cứu về khả năng và cơ hội tham gia một số hoạt động khoa học của nữ trí thức dưới tác động của các nhân tố ảnh hưởng nhằm làm rõ hơn đặc trưng của đối tượng này trong hoạt động khoa học và công nghệ.


Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Bài viết phân tích những tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học; đánh giá một cách khái quát thực trạng các tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp xây dựng tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế.


Những nguyên tắc cần tuân thủ khi áp dụng chuẩn biên mục Anh Mỹ (AACR2) tại Thư viện Khoa học xã hội trong giai đoạn hiện nay

Bài viết làm rõ những nguyên tắc cần tuân thủ khi áp dụng AACR2, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng chuẩn biên mục này tại Thư viện Khoa học xã hội trong giai đoạn hiện nay.


Tìm hiểu văn hóa đọc của sinh viên ngành Thông tin học trường Đại học Cần Thơ

Bài viết trình bày sơ lược về cách tiếp cận với văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, bài viết còn phân tích thực trạng văn hóa đọc của sinh viên ngành thông tin học Trường Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên ngành thông tin nói riêng, sinh viên trường Đại học Cần Thơ và bạn đọc nói chung.


Kinh nghiệm phát triển vốn tài liệu tại thư viện khoa học của Liên bang Nga

Bài viết tập trung trình bày, phân tích mô hình bổ sung tài liệu cho các thư viện khoa học. Đồng thời, bài viết cũng nhấn mạnh, mô hình này không giải quyết được toàn bộ các vấn đề về bổ sung tài liệu cho các thư viện khoa học mà chủ yếu tập trung vào mục tiêu hỗ trợ thông tin cho các dự án và các chương trình nghiên cứu trọng điểm trong giai đoạn hiện nay.


Khóa luận tốt nghiệp: Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Khóa luận tốt nghiệp: Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tập trung nghiên cứu một số nội dung như: nghiên cứu khái quát về Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; nghiên cứu khái quát lịch sử ra đời và phát triển của chợ công nghệ và thiết bị; tìm hiểu vai trò công tác tổ chức hoạt động của chợ công nghệ và thiết bị; nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức hoạt động chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; đánh giá chất lượng hoạt động, đưa ra kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của dịch vụ thông tin Techmart. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Chiến lược tăng cường công tác thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam và chương trình hành động từ nay tới năm 2000 và 2005

Nhằm triển khai Nghị quyết 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng CS Việt Nam, khóa 8 về Khoa học và công nghệ; trong khuôn khổ Đề án Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2020, Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã hình thành một nhóm nghiên cứu và soạn thảo Chiến lược tăng cường công tác thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam, Bản dự thảo chiến lược có nội dung gồm 5 phần cơ bản. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Nguồn lực điện tử và dịch vụ thông tin: Kinh nghiệm số hóa tại thư viện Viện Công nghệ Bru-nây

Nguồn lực thông tin điện tử và các dịch vụ thông tin là một dự án số được đề xuất bởi các sáng kiến chính phủ điện tử của Brunei Darussalam từ sau năm 2004. Dự án này nhằm mục đích số hóa vốn tài liệu lưu trữ của Viện Công nghệ Brunei gồm các tài liệu như: các bài thi của các năm trước, các dự án của sinh viên khóa trước, báo tạp chí ITB và các tài liệu nội bộ khác được xuất bản tại ITB. Mục đích của dự án này là mở rộng chức năng hiện tại của hệ thống thư viện ITB nhằm tạo khả năng truy cập tới vốn tài liệu của ITB dưới dạng số và tới các sơ sở dữ liệu học thuật trực tuyến thông qua hệ thống thư viện. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện tỉnh Phú Yên

Thư viện tỉnh Phú Yên bắt đầu được sự tài trợ và hướng dẫn về tin học của thư viện Quốc gia Việt Nam. Bước đầu với công việc tổ chức dữ liệu tên sách và in phích, in thư mục, và sau đó với nguồn tài trợ của Thư viện Quốc gia, Vụ Thư viện và tự mua sắm trang bị, ngày nay TV đã có đầy đủ thiết bị kỹ thuật. Việc ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động thư viện đã được chú trọng phát triển. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Phát triển thông tin Khoa học - Công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh trong 15 - 20 năm tới

Công nghiệp thông tin là ngành công nghiệp sản xuất ra những sản phẩm bao gói khối lượng thông tin lớn, mà chủ yếu là những sản phẩm chứa đựng một khối lượng thông tin được số hóa. Công nghiệp thông tin sẽ là ngành công nghiệp chủ lực trong xã hội thông tin. Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu những khởi sự cho một hạ tầng thông tin của thành phố. Tuy nhiên hạ tầng này chỉ cơ bản được xây dựng khi thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành công nghiệp hóa và sẽ hoàn thiện vào những năm 20 của thế kỷ sau.


Công tác Thông tin - Thư viện phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Để nâng cao hiệu quả công tác TTTV ở HVCN BCVT, ngoài việc củng cố mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống TTTV, Trung tâm TTTV Học viện đã xây dựng và tiến hành triển khai một số nhóm giải pháp cụ thể. Giải pháp về phát triển nguồn tin của Học viên, chủ yếu tập trung vào phát triển nguồn tài liệu số, trong đó tập trung vào xây dựng và phát triển nguồn tài liệu nội sinh của Học viện. Giải pháp về áp dụng CNTT trong toàn bộ hệ thống TTTV của Học viện, Trung tâm đề xuất cho xây dựng và thực hiện Dự án xây dựng thư viện số của Học viện. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện ở Bình Dương

Việc ứng dụng công nghệ thông tin ở thư viện Bình Dương được xem như là mũi nhọn trong việc tạo ra các bước phát triển mới. Việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cho Thư viện Bình Dương là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền bá thông tin tiến bộ về văn hóa, khoa học, chính trị... đến nhân dân. Được sự chấp duyệt, Thư viện Bình Dương đã tiến tới hình thành Thư viện điện tử, bắt kịp theo sự phát triển của ngành Thư viện trong và ngoài nước. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Thông tin khoa học và công nghệ: Hiện trạng và trọng tâm phát triển

Ngày nay, thông tin khoa học và công nghệ được coi là chìa khóa của mọi hoạt động sáng tạo, là yếu tố cần thiết của năng lực đổi mới, cạnh tranh và phát triển của mỗi cá nhân, tập thể và của toàn xã hội. Chính vì vậy, hoạt động thông tin KH&CN ngày càng được coi trọng và đã trở thành một thành tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung, và KHCN nói riêng, của bất cứ quốc gia nào. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện tỉnh Hải Dương và bài học kinh nghiệm

Các cơ quan quản lý ngành thư viện cần tăng cường giúp đỡ các thư viện tỉnh thành trong việc định hướng chiến lược lâu dài về phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý hệ thống; có chính sách quản lý nhà nước phù hợp trong việc kiểm soát, trao đổi, bảo toàn CSDL hệ thống, tiếp cận các nguồn lực ngoài hệ thống,... Bài viết đưa ra các kết quả nghiên cứu khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện tỉnh Hải Dương và bài học kinh nghiệm. Mời các bạn cùng xem và tham khảo/


Thư viện ảo CGIAR: Khai thác công nghệ mới cho việc truy cập thông tin nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp

Bài viết trình bày tiến triển của Dự án CGVL và công cụ web 2.0 đã được áp dụng như thế nào để phát triển nội dung phù hợp, tăng phạm vi quy mô, khả năng truy cập và hợp tác kịp thời. Thư viện CGV là kết quả của những nỗ lực phối hợp giữa các nhà quản lý thông tin của 15 trung tâm CGIAR, những người đã xây dựng các thư viện CGIAR và hiệp hội các dịch vụ thông tin. Hiện nay, nguồn thông tin phong phú này cung cấp cho người sử dụng công cụ tìm kiếm dễ dùng phục vụ việc truy cập các mục lục trực tuyến, hơn 180 cơ sở dữ liệu trực tuyến, 4000 tạp chí điện tử và các chuyên khảo toàn văn của các thư viện trung tâm CGIAR... Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem avf tham khảo.


Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc chia sẻ nguồn lực Thông tin -Thư viện

Giữa các thư viện, đặc biệt là các thư viện trong cùng một lĩnh vực hoặc hình loại, luôn có nhu cầu liên kết và chia sẻ về mặt nghiệp vụ và nguồn lực thông tin. Sự liên kết này giúp mỗi thư viện đáp ứng tốt hơn nhu cầu khai thác thông tin cho bạn đọc của mình đồng thời cũng giúp nguồn tài nguyên của thư viện được sử dụng hiệu quả và thiết thực hơn. Công nghệ thông tin không chỉ giúp các thư viện gia tăng sự hiện diện trực tuyến và mở rộng vốn tư liệu số, mà nó còn giúp cho việc chia sẻ nguồn lực thông tin thư viện trở nên nhanh chóng dễ dàng và tiện lợi cho cả thư viện và bạn đọc. Bài viết giới thiệu khái niệm và công nghệ của một số ứng dụng liên kết nguồn lực thông tin thư viện dưới góc độ phầm mềm. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Ứng dụng công nghệ thông tin ở thư viện khoa học tổng hợp Thái Bình

Cùng với các thư viện tỉnh, thành phố trong cả nước, Thư viện KHTH Thái Bình được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin khá sớm. Tuy nhiên, tiến hành hiện đại hóa hoạt động thư viện ở một tỉnh nông nghiệp, Thư viện Thái Bình đã gặp phải không ít khó khăn, hạn chế về nhận thức, về trình độ tin học, về kế hoạch đàu tư, về nhu cầu sử dụng thông tin của bạn đọc... Bên cạnh đó thư viện cũng đạt được một số thành tựu đáng kể. Để tìm hiểu về những thành tựu của thư viện, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Hệ thống thư viện công cộng với hoạt động thông tin - tư liệu

Gắn liền với tiến trình cách mạng của dân tộc, Thư viện công cộng với tư cách là một hệ thống đã có bề dày lịch sử hơn 40 năm xây dựng và trường thành. Đây lè hệ thống Thư viện "xương sống" của sự nghiệp Thư viện Việt Nam, được hình hành từ trung ương đến cơ sở và bố trí khắp các miền của đất nước.


Ứng dụng kỹ thuật tìm kiếm thông tin vào hệ thống tra cứu tài liệu thư viện tại trường đại học Trà Vinh

Trong bài báo này, tác giả sẽ trình bày tổng quan các vấn đề nghiên cứu về thư viện Lucene và triển khai ứng dụng tìm kiếm trên tài liệu thư viện tại trường Đại học Trà Vinh. Qua đó bài viết đề ra hướng tìm kiếm mới nhằm nâng cao chất lượng tìm kiếm thông tin.


Giải pháp tìm kiếm ngữ nghĩa cho văn bản khoa học máy tính Tiếng Việt

Bài viết nghiên cứu với mục đích tìm hiểu và xây dựng công cụ tìm kiếm theo ngữ nghĩa để có thể tìm kiếm thông tin chính xác và đầy đủ, hạn chế phần nào tìm kiếm theo từ khóa của các hệ thống tìm kiếm hiện tại.


Văn hóa đọc của sinh viên tại thư viện trường đại học Văn Lang và trường đại học Quốc tế Hồng Bàng

Bài viết tập trung phân tích thực trạng văn hóa đọc tại thư viện trường đại học Văn Lang và trường đại học Quốc tế Hồng Bàng. Qua đó bài viết đề xuất những giải pháp phát triển văn hóa đọc tại 2 thư viện này.


Phân tích hình ảnh cái tôi của sinh viên qua Facebook cá nhân và đưa ra một vài kiến nghị cho công tác hỗ trợ sinh viên xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Bài viết đề cập hình ảnh cái tôi của sinh viên qua facebook (FB) cá nhân. Cấu trúc hình ảnh cái tôi của sinh viên qua FB cá nhân có 7 mặt: hình ảnh cái tôi - nhận diện bề ngoài, hình ảnh cái tôi - xã hội, hình ảnh cái tôi - cảm xúc, hình ảnh cái tôi - tương lai, hình ảnh cái tôi - năng lực, hình ảnh cái tôi - tính cách và hình ảnh cái tôi - hưởng thụ - trải nghiệm. Qua FB cá nhân, hình ảnh cái tôi của sinh viên được thể hiện với mức độ đậm nhạt khác nhau. Nhìn chung, hình ảnh cái tôi - xã hội và hình ảnh cái tôi - nhận diện bề ngoài được thể hiện khá rõ nét, còn hình ảnh cái tôi - tính cách và hình ảnh cái tôi - tương lai ở sinh viên thể hiện còn mờ nhạt. Trên cơ sở này, có thể đưa ra một vài kiến nghị trong công tác hỗ trợ sinh viên xây dựng thương hiệu cá nhân trên FB một cách hiệu quả.


Nhu cầu học liệu của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Tiền đề để xây dựng học liệu mở đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ

Bài viết trình bày thực trạng sử dụng học liệu của sinh viên trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua đó nêu lên một số kiến nghị nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng học liệu của snh viên phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học.


Mức độ cần thiết của chương trình thông tin học tại trường Đại học Cần Thơ so với nhu cầu thực tế của xã hội và các giải pháp để nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên tốt nghiệp

Bài viết phân tích mức độ cần thiết của chương trình đào tạo; các kỹ năng (KN) cứng, kỹ năng mềm đã được học; và trình độ tiếng Anh và tin học cần thiết khi các em tham gia vào thị trường lao động… Bên cạnh đó, để nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên ngành thông tin học bài viết còn đã đề xuất các giải pháp để nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên ngành.


Bảo quản tài liệu theo phương pháp truyền thống và hiện đại ở Thư viện Hà Nội

Bảo quản tài liệu không phải là một nghề mới, một công việc mới đối với các cơ quan thông tin-thư viện. Từ xa xưa con người đã chú trọng đến công tác bảo quản tài liệu. Bởi lẽ, bảo quản tài liệu là bảo quản kho tàng tri thức của quốc gia, vì toàn bộ tri thức của nhân loại đều được ghi lại trong sách vở, những tri thức này giúp chúng ta nghiên cứu quá khứ, nắm vững hiện tại, dự báo tương lai.


Web scale discovery - giải pháp tìm kiếm và khai thác thông tin cho các thư viện trong kỷ nguyên số

Bài viết lý giải sự xuất hiện hệ thống tìm kiếm tập trung WSD đồng thời đưa ra khái niệm và cấu trúc của cơ bản của hệ thống. Trên cơ sở đó gợi ý cho các thư viện (cụ thể là thư viện đại học) Việt Nam trong việc phát triển và áp dụng hệ thống này.


Các tiêu chí đánh giá phần mềm thư viện

Theo xu hướng chung của sự phát triển hiện nay, mục tiêu của các dự án hiện đại hoá thư viện các trường đại học đều hướng vào việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tự động hoá các hoạt động nghiệp vụ của thư viện truyền thống để thư viện thực sự trở thành trung tâm cung cấp mọi dạng thông tin cần thiết cho cán bộ và sinh viên, nâng cao chất lượng phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH của trường.


Thư viện và thư viện số

Thư viện số không thực sự là một "thư viện được số hoá". Xây dựng thư viện số là xây dựng phương thức mới,công nghệ mới trong việc xử lý thông tin - tri thức. Đó là bảo quản, sưu tầm, tổ chức, quảng bá, và truy cập thông tin hay nói chính xác hơn là tri thức, tức là thông tin có ý nghĩa và hữu ích. Do đó, một thư viện số được xem như là nơi trình bày những bộ sưu tập thông tin có tổ chức.


Tăng cường quản lý nhà nước xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

Đất nước chúng ta đang thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa, một chủ trương quan trọng để chúng ta đạt được những mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hạnh phúc.


Thư viện công cộng và công tác phục vụ người nghèo

Điểm qua vài nét về người nghèo trên thế giới và ở Việt Nam. Sơ lược về một số nhu cầu thông tin cơ bản của người nghèo. Liệu thư viện công cộng có phải là kênh thông tin hợp lý cho người nghèo khi mà họ còn gặp phải quá nhiều rào cản trong việc tiếp cận? Một số khuyến nghị nhỏ để các thư viện công cộng có thể làm tốt hơn nữa công tác phục vụ đối tượng đặc thù này!


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
 • 09/07/2011
 • 39.496
 • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giáo trình nghề may - Chương 1
 • 15/07/2011
 • 38.593
 • 153
Giáo trình các bài tập Pascal
 • 19/08/2011
 • 77.668
 • 899
Clothing and Individual Equipment
 • 25/04/2013
 • 72.818
 • 615

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu