Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 450 - Thủ tục hành chính (13.481)

BIỂU MẪU " Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư- Phụ lục I-2" (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

Mẫu bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư dùng để Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư theo mẫu Phụ lục I-2 ( đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)


BIỂU MẪU " GIẤY ĐĂNG KÝ đi làm việc ở nước ngoài" (đối với hợp đồng cá nhân)

Mẫu số 8 mẫu GIẤY ĐĂNG KÝ đi làm việc ở nước ngoài (đối với hợp đồng cá nhân) Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội


BIỂU MẪU "GIẤY PHÉP RA PHỤ TRANG, PHỤ BẢN; KÊNH, CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO"

Mẫu Giấy phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo theo phụ lục 2 của THÔNG TƯ SỐ 79/2005/TT-BVHTT NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO


BIỂU MẪU "BIÊN NHẬN"

Biên nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo (hoặc hồ sơ đề nghị thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo của Sở Văn hoá- Thông tin) theo phụ lục 2 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-NN-BXD NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO MỘT CỬA LIÊN THÔNG


BIỂU MẪU " VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ- MẪU SỐ 30/VBTC"

Mẫu văn bản dùng để từ chối nhận tài sản thừa kế dùng cho phòng công chứng theo mẫu số 30/VBTC


Biểu mẫu "Báo cáo lượng tiền mặt hàng ngày"

Sử dụng mẫu này để theo dõi lưu lượng tiền mặt tại công ty.


HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU BỊ MẤT, HƯ, ĐÃ HẾT HẠN, CÒN THỜI HẠN DƯỚI 30 NGÀY

Công dân Việt Nam đang học tập, công tác, làm việc, du lịch có thời hạn tại Hoa Kỳ có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc thông qua đường bưu điện để xin cấp lại hộ chiếu bị mất, bị rách nát, hư hoặc hộ chiếu cũ đã hết hạn sử dụng dưới 30 ngày


Thủ Tục Chứng Nhận và Công Bố Thông Tin TWIC

Nếu quý vị buộc phải có tín chỉ nhận dạng nhân viên vận tải (TWIC), quý vị sẽ phải tiến hành thủ tục đánh giá mức đe dọa an ninh. Trong khi tiến hành thủ tục đánh giá này, tất cả những người đứng đơn phải cung cấp thông tin theo yêu cầu bên dưới.


Hướng dẫn làm hộ chiếu

Tài liệu tham khảo và Hướng dẫn cách làm hộ chiếu, thủ tục, cách thức làm hộ chiếu


Nội quy công ty (31 điều)

"Nội quy công ty (31 điều)" có tổng cộng 5 chương trình bày về các nội dung: quy tắc hành chính; quy định liên quan đến chế độ với người lao động; quy định về khen thưởng và kỷ luật; các quy trình quản lý; điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nôi dung hơn.


Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Tham khảo tài liệu 'giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
  • 04/04/2013
  • 33.303
  • 426

Danh mục tài liệu