Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thủ thuật máy tính (732)

Giải pháp ảo hoá hạ tầng máy tính

Bài viết giới thiệu tổng quan về mô hình giải pháp VDI, những ưu điểm, hạn chế của hệ thống ảo hóa và giải pháp để khắc phục những hạn chế khi sử dụng giải pháp này.


Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2

"Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật liệu phản quang, vật liệu dạng khung dây, vật liệu da, tạo camera cho phối cảnh,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình Beginning DirectX9: Phần 1

Giáo trình Beginning DirectX9 phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến thức nền tảng, thao tác sử dụng, dùng phông nền, dùng khung hình, kiến thức 3D, phép xoay trong không gian, các phép biến đổi, ánh sáng không gian,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 1

"Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 1" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết lập đơn vị làm việc, tạo khối cơ bản, di chuyển đối tượng, vẽ cửa sổ, quay tiết diện tạo khối,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình Beginning DirectX9: Phần 2

Giáo trình Beginning DirectX9 phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Chia nhỏ đối tượng, sử dụng hiệu ứng, hiệu ứng âm thanh, xây dựng dự án mẫu, bài tập thực hành,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Seminars in IT for Businesses - Lecture 12: Information and databases (Part 1)

In this chapter, students will be able to understand: The importance of high-quality information and issues involved in managing business data; advantages of the database approach; data modeling and database design with entity relationship diagram (ERD); how organizations can maximize their strategic potential with databases : data warehouse, data marts, data mining, business intelligence.


Seminars in IT for Businesses - Lecture 2: Organizations and information technology support

In this chapter, the following content will be discussed: Discuss major information systems concepts such as architecture and infrastructure; describe the hierarchical structure of organizations and the corresponding information systems; define various information systems and their evolution, and categorize specific systems;...


Seminars in IT for Businesses - Lecture 7: Competing with information technology

After studying this chapter you will be: Identify several basic competitive strategies and explain how they can use information technologies to confront the competitive forces faced by a business; identify several strategic uses of information technology for electronic business and commerce, and give examples of how they give competitive advantages to business;...


Seminars in IT for Businesses - Lecture 23: Information systems development (Part 2)

Seminars in IT for Businesses - Lecture 23: Information systems development (Part 2). In this chapter, students will be able to understand: Systems development life cycle, application development methodologies, project management, systems acquisition, development phases in a structured process.


Seminars in IT for Businesses - Lecture 17: Telecommunication & network applications (Part 2)

In this chapter, students will be able to understand: Benefits of telecommunication networks in business; networking basics: architecture, topology, protocols, media; network applications; connected computers, size of computer networks, mobile computing, types of networks;...


Seminars in IT for Businesses - Lecture 19: Internet & e-commerce (Part 2)

Seminars in IT for Businesses - Lecture 19: Internet & e-commerce (Part 2). In this chapter, students will be able to understand: Ebusiness models, the challenges of ebusiness, web 2.0: advantages of business 2.0, networking communities with business 2.0, business 2.0 tools for collaborating, the challenges of business 2.0.


Seminars in IT for Businesses - Lecture 9: The social impact of information and communication technology on business

Seminars in IT for Businesses - Lecture 9: The social impact of information and communication technology on business. This chapter explain the benefits and drawbacks of the use of information and communication technology in: Manufacturing, industry, commerce, medicine, the home, education, tele-working.


Seminars in IT for Businesses - Lecture 21: Organizational systems & enterprise applications (Part 2)

In this chapter, students will be able to understand: Decision-making levels of an organization, information systems supporting the functional areas, enterprise systems, legacy system, enterprise system, enterprise resources planning, the challenge of ERP,...


Seminars in IT for Businesses - Lecture 3: IT infrastructure - Hardware and software

In this chapter, the following content will be discussed: What are the components of IT infrastructure? What are the major computer hardware, data storage, input, and output technologies used in business? What are the major types of computer software used in business?


Seminars in IT for Businesses - Lecture 6: Business with changing world

In this chapter, the following content will be discussed: Technology – Impact on our lives, the impact of technology, managing information, changing world of business, the internet, e-business, customer relationship management, legal and social issues,...


Seminars in IT for Businesses - Lecture 15: Infrastructure of information systems for BIS (Part 2)

In this chapter, students will be able to understand: Primary storage, Random Access Memory (RAM), Read-Only Memory (ROM), secondary storage, hard drive, access speed, magnetic medium, input devices,...


Seminars in IT for Businesses - Lecture 14: Infrastructure of information systems for BIS (Part 1)

In this chapter, students will be able to understand: IS infrastructure and its benefits to business, building sustainable IS infrastructures, elements of computer hardware, elements of computer software.


Seminars in IT for Businesses - Summary 4

In seminars in IT for Businesses - Summary 4, students will be able to understand: Process and exchange information; technologies used to handle information's in organizations; technological and Societal factors that affect Information processing goals.


Seminars in IT for Businesses - Lecture 5: Managing data resources

In this chapter, the following content will be discussed: Describe basic file organization concepts and the problems of managing data resources in a traditional file environment, describe how a database management system organizes information and compare the principal database models, apply important database design principles,...


Seminars in IT for Businesses - Lecture 1: Introduction

In this chapter, the following content will be discussed: Social aspects of technical use, technical aspect of information technologies in organizational settings, the way in which organizations collect process and exchange information, technologies used to handle information's in organizations, technological and societal factors that affect information processing goals.


Seminars in IT for Businesses - Summary 2

In this chapter, students will be able to understand: Technical aspect of information technologies in organizational settings; the way in which organizations collect, process and exchange information; technologies used to handle information's in organizations; technological and Societal factors that affect Information Processing goals.


Seminars in IT for Businesses - Lecture 20: Organizational systems & enterprise applications (Part 1)

In this chapter, students will be able to understand: Organizational information systems, the need for integration in modern businesses, enterprise resource planning, supply chain management, customer relationship management.


Seminars in IT for Businesses - Lecture 4: Information systems in global business today

In this chapter, the following content will be discussed: The role of information systems in business today, IS play vital role in business today, how IS transforming business, globalization opportunities, emerging digital firm, business process,...


Seminars in IT for Businesses - Lecture 13: Information and databases (Part 2)

In this chapter, students will be able to understand: Relationships, data modeling & DB design, dealing with many-to-many relationships, composite entities, database design, foreign keys in relational database, database integrity,...


Seminars in IT for Businesses - Lecture 10: The social impact of information and communication technology on business: e-learning

In this chapter, students will be able to understand: What is E-learning? Truth of e-learning, e-business in e-learning, e-learning is going to be big, evolution of education technology, national ICT agenda, learning models will need to change, teaching aids will change,...


Seminars in IT for Businesses - Lecture 16: Telecommunication & network applications (Part 1)

Seminars in IT for Businesses - Lecture 16: Telecommunication & network applications (Part 1). In this chapter, students will be able to understand: Benefits of telecommunication networks in business; networking basics: architecture, topology, protocols, media; network applications.


Seminars in IT for Businesses - Lecture 3: Technology, society and business

In this chapter, the following content will be discussed: What is technology? Technology and its impact on social interactions, technology vs. science, technological changes, how does technology address human needs and wants? technology and e-business, technology and e-business,...


Seminars in IT for Businesses - Lecture 25: Ethic & information security issues (Part 2)

Seminars in IT for Businesses - Lecture 25: Ethic & information security issues (Part 2). In this chapter, students will be able to understand: Information security, protecting intellectual assets, the first line of defense – people, the second line of defense – technology.


Seminars in IT for Businesses - Lecture 18: Internet & e-commerce (Part 1)

Seminars in IT for Businesses - Lecture 18: Internet & e-commerce (Part 1). In this chapter, students will be able to understand: Web 1.0 - Ebusiness, Web 2.0 – Business 2.0, internet basics, disruptive technologies and web 1.0, advantages of ebusiness, ebusiness models, the challenges of ebusiness.


Seminars in IT for Businesses - Lecture 8: Ethics in information technology

In this chapter, the following content will be: What is ethics, and why is it important to act according to a code of principles? Why is business ethics becoming increasingly important? What are corporations doing to improve business ethics? Why are corporations interested in fostering good business ethics?


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng Chương 0: Bổ túc
 • 01/06/2016
 • 29.981
 • 716
Sưu tầm thủ thuật p20
 • 08/01/2010
 • 27.244
 • 470
Sưu tầm thủ thuật p2
 • 07/01/2010
 • 46.646
 • 270

Bộ sưu tập

1001 thủ thuật máy tính
 • 16/09/2011
 • 55.697
 • 884

Danh mục tài liệu