Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thể dục thể thao (2.579)

Một số biện pháp chuyên môn nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh trung học cơ sở

Giáo dục thể chất học đường có vị trí quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ Tổ quốc. Bài viết nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh trung học cơ sở.


Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thi đấu cho nam vận động viên đá cầu trẻ

Bằng phương pháp tham khảo tài liệu, quan sát sư phạm, phỏng vấn và toán học thống kê, chúng tôi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thi đấu cho nam vận động viên đá cầu trẻ, làm cơ sở để dự báo thành tích thi đấu trong một giải thể thao cụ thể và trình độ thi đấu thể thao trong giai đoạn tiếp theo. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác tuyển chọn và dự báo thành tích của VĐV đá cầu.


Lí luận về quản lí dạy học môn Thể dục ở các trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực

Nội dung của bài báo đề cập đến một số vấn đề lí luận về tiếp cận năng lực dạy học môn thể dục ở trường Trung học phổ thông và những vấn đề lí luận về quản lí dạy học môn thể dục ở các trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực.


Thực trạng thể lực và một số bài tập nhằm phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tây Bắc

Dựa vào các phương pháp nghiên cứu thường quy trong lĩnh vực giáo dục thể chất, bài báo đã trình bày kết quả đánh giá thực trạng thể lực của nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tây Bắc. Trên cơ sở đó đã lựa chọn được 17 bài tập phát triển thể lực cho đối tượng nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.


Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất tại các trường Đại học Sư phạm

Bài báo đề cập một số vấn đề lí luận về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất tại các trường đại học sư phạm, đồng thời nêu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất.


Giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện môn giáo dục thể chất cho học sinh sinh viên trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II

Bài viết phân tích thực trạng giảng dạy – huấn luyện môn giáo dục thể chất tại trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II. Qua đó bài viết đã đề xuất một số giải pháp giúp cho học sinh - sinh viên của trường học môn giáo dục thể chất đạt chất lượng và hiệu quả hơn; giúp cho học sinh, sinh viên nâng cao khả năng tự rèn luyện bản thân của các em đáp ứng được yêu cầu của nhà trường.


Huấn luyện khả năng linh hoạt - Tầm quan trọng và ứng dụng cho Karatedo

Bài viết giới thiệu 12 bài tập huấn luyện khả năng linh hoạt, đây là các bài tập đã được ứng dụng và kiểm nghiệm có hiệu quả đối với đội tuyển karatedo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.


Giải pháp tạo hứng thú học tập cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng học tập môn giáo dục thể chất

Bài viết phân tích thực trạng về việc tạo sự hứng thú học tập môn học giáo dục thể chất tại trường Đại học Đồng Nai. Qua đó, tác giả đưa ra một số giải pháp cần thiết tuy chưa phải là tối ưu nhất nhưng sẽ giúp các em nhìn nhận được vấn đề.


Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ubersense (Huld technique) trong giảng dạy kỹ thuật quyền (Poomsae) cho sinh viên chuyên ngành Taekwondo năm thứ 1 Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh

Bài viết Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ubersense (Huld technique) trong giảng dạy kỹ thuật quyền (Poomsae) cho sinh viên chuyên ngành Taekwondo năm thứ 1 Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh trình bày ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình giảng dạy tại các trường đại học là công việc giúp đem lại hiệu quả cao trong giảng dạy và học tập. Việc tìm hiểu và ứng dụng phần mềm phân tích video quay chậm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Sơ kết 2 năm thực hiện đề án xây dựng trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh thành trường trọng điểm quốc gia năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Bài viết Sơ kết 2 năm thực hiện đề án xây dựng trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh thành trường trọng điểm quốc gia năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 trình bày kết quả thực hiện đề án giai đoạn 2016-2017; những hạn chế trong 2 năm triển khai đề án; nguyên nhân cơ bản của những hạn chế; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu bài tập phát triển sức nhanh cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 14 -15 tỉnh Xay Xồm Bun - Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Bài viết Nghiên cứu bài tập phát triển sức nhanh cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 14 -15 tỉnh Xay Xồm Bun - Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trình bày Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy lựa chọn được 17 bài tập phát triển sức nhanh cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 14 – 15 Tỉnh Xay Xồm Bun – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bước đầu ứng dụng các bài tập lựa chọn trọng thực tế đã cho thấy hiệu quả thiết thực,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam những tồn tại và thách thức trong quá trình phát triển

Bài viết Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam những tồn tại và thách thức trong quá trình phát triển trình bày nội dung: đặt vấn đề; những tồn tại của bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam; những thách thức đối với bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Diễn biến các chỉ số hình thái, thể lực của nam sinh viên chuyên ngành điền kinh ngành giáo dục thể chất năm thứ hai trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh

Bài viết Diễn biến các chỉ số hình thái, thể lực của nam sinh viên chuyên ngành điền kinh ngành giáo dục thể chất năm thứ hai trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh trình bày sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy lựa chọn được 8 chỉ tiêu đánh giá hình thái và 5 chỉ tiêu đánh giá thể lực của nam sinh viên chuyên ngành Điền kinh, Ngành GDTC năm thứ hai, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo sau đại học tại Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh

Bài viết Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo sau đại học tại Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh trình bày thực trạng công tác đào tạo sau đại học của trường Đại học TDTT Bắc Ninh; thực trạng công tác tổ chức giảng dạy quản lý hoạt động đào tạo sau đại học của trường Đại học TDTT Bắc Ninh; đánh giá chung về công tác đào tạo sau đại học của Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh; giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thể dục nhịp điệu (Aerobic) - Một biến thể của thể dục

Bài viết Thể dục nhịp điệu (Aerobic) - Một biến thể của thể dục trình bày nhiều quan điểm khác nhau về nguồn gốc hệ thống cơ quan nội tạng và phát triển các tố ra đời của Aerobic hay còn gọi là Thể dục nhịp chất thể lực. Tiết tấu âm nhạc chi phối việc thực điệu (TDNĐ). Từ các nguồn tài liệu thu thập hiện động tác, tạo sự hưng phấn và cảm xúc tích được, nếu nhìn nhận một cách khách quan ta sẽ cực,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khung đánh giá tác động của chính sách phát triển thể lực của các dân tộc thiểu số

Bài viết Khung đánh giá tác động của chính sách phát triển thể lực của các dân tộc thiểu số trình bày đề xuất khung đánh giá tác động của chính sách đến sự phát triển thể lực của các dân tộc thiểu số sau khi ban hành, các chính sách tác động đến phát triển thể lực của các dân tộc thiểu số,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đặc trưng kỹ thuật tấn công của nam vận động viên Karate Việt Nam

Bài viết Đặc trưng kỹ thuật tấn công của nam vận động viên Karate Việt Nam trình bày thông qua phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phỏng vấn chuyên gia, quan sát bằng hình, phân tích logic và toán học thống kê. Sử dụng phương pháp quan sát băng hình thi đấu các giải đấu quốc tế và trong ước chúng tôi đã tiến hành phân tích tìm ra đặc trưng kỹ thuật tấn công của nam VĐV Karate Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng công tác phòng ngừa, khắc phục một số biểu hiện tâm lý ảnh hưởng đến thành tích thể thao

Thực trạng công tác phòng ngừa, khắc phục một số biểu hiện tâm lý ảnh hưởng đến thành tích thể thao trình bày phương pháp nghiên cứu tâm lý đã xác định được một số biểu hiện tâm lý ảnh hưởng đến thành thích thể thao. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực trạng, nghiên cứu này đã bước đầu đề ra các biện pháp giúp phòng ngừa và khắc phục các biểu hiện tâm lý ảnh hưởng không tốt đến thành tích thể thao,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đánh giá thực trạng thể lực của học viên sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quan cấp phân phối đội năm thứ nhất trường sĩ quan lục quân 1

Bài viết Đánh giá thực trạng thể lực của học viên sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quan cấp phân phối đội năm thứ nhất trường sĩ quan lục quân 1 trình bày phương pháp nghiên cứu thường quy, tiến hành đánh giá thực trạng thể lực của của học viên sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quan cấp phân đội năm thứ nhất trường sĩ quan lục quân 1,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Định hướng công tác hợp tác quốc tế của trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2018

Bài viết Định hướng công tác hợp tác quốc tế của trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2018 trình bày khái quát những kết quả đạt được từ đoàn với 13 sinh viên đi thực tập tại 3 cơ sở đào hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại tạo TDTT ở nước ngoài: Trường Đại học Bu- học TDTT Bắc Ninh; định hướng hoạt động hợp tác quốc tế hoạt của lưu học sinh, chuyên gia nước ngoài và của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2018,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng tính tích cực học tập môn học tâm lý học thể dục thể thao của sinh viên trường đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội

Thực trạng tính tích cực học tập môn học tâm lý học thể dục thể thao của sinh viên trường đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội trình bày kết quả nghiên cứu đề tài, bài báo tập trung phân tích thực trạng tính tích cực học tập môn Tâm lý học TDTT của sinh viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Các nội dung đánh giá gồm: Nhận thức, thái độ, hành động, hứng thú và kết quả học tập môn Tâm lý học TDTT của sinh viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


So sánh hiệu quả phương pháp dạy bởi song song hai kiểu bơi với phương pháp dạy bơi lần lượt từng kiểu bơi cho sinh viên K15 khoa thể dục thể thao Đại học Hải Phòng

Bài viết So sánh hiệu quả phương pháp dạy bởi song song hai kiểu bơi với phương pháp dạy bơi lần lượt từng kiểu bơi cho sinh viên K15 khoa thể dục thể thao Đại học Hải Phòng trình bày phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu, quan sát Sư phạm thông qua thực nghiệm dạy bơi cho sinh viên K15 khoa TDTT Đại học Hải Phòng kết quả nghiên cứu cho thấy: Phương pháp dạy bơi song song do tận dụng được những điểm động tác,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong võ thuật công an cho sinh viên học viện cảnh sát nhân dân

Bài viết Ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong võ thuật công an cho sinh viên học viện cảnh sát nhân dân trình bày cơ sở nghiên cứu tài liệu và thông qua phỏng vấn tác giả đã lựa chọn được 4 nhóm bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong võ thuật công an, thông qua thực nghiệm đề tài đã chứng minh được tính hiệu quả của các bài tập thực tiễn giảng dạy nâng cao hiệu quả kỹ thuật,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với môn học giáo dục thể chất tại trường đại học Đà Lạt qua 2 yếu tố giảng viên và cơ sở vật chất

Bài viết Đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với môn học giáo dục thể chất tại trường đại học Đà Lạt qua 2 yếu tố giảng viên và cơ sở vật chất trình bày bài báo đề cập đến công tác giáo dục thể chất như một hình thức dịch vụ giáo dục để các trường đại học có cách nhìn nhận khách quan về những gì mình đang cung cấp và việc nắm bắt sự hài lòng của sinh viên và đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng tính tích cực học tập môn giáo dục thể chất và tập luyện thể thao ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Bài viết Thực trạng tính tích cực học tập môn giáo dục thể chất và tập luyện thể thao ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp trình bày kết quả nghiên cứu đề tài, tập trung phân tích thực trạng tính tích cực học tập môn giáo dục thể chất và tập luyện thể thao ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thể dục thể thao quần chúng năm 2017 thành tích đạt được và những điểm yếu cần khắc phục

Bài viết Thể dục thể thao quần chúng năm 2017 thành tích đạt được và những điểm yếu cần khắc phục trình bày những thành tích đạt được trong các lĩnh vực thể dục thể thao nước ta, TDTT quần chúng có những bước phát triển mới và đạt được những thành tích đáng khích lệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Lựa chọn và ứng dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ của nam sinh viên chuyên sâu cầu long trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội

Bài viết Lựa chọn và ứng dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ của nam sinh viên chuyên sâu cầu long trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội trình bày sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản, phát triển sức mạnh tốc độ và 4 test đánh giá trình độ phát triển sức mạnh tốc độ có đủ độ tin cậy, tính thông báo của sinh viên chuyên sâu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đặc điểm hình thái, chức năng của vận động viên điền kinh (cự ly ngắn) đội tuyển trẻ quốc gia

Bài viết Đặc điểm hình thái, chức năng của vận động viên điền kinh (cự ly ngắn) đội tuyển trẻ quốc gia trình bày Sử dụng các thiết bị siêu âm màu Sigma 44-HVCD, Cortex MetaMax 3B, phân tích sinh hóa huyết học ELx808iu, phương pháp nhân trắc và đo thời gian phản xạ đề tài đã xác định được đặc điểm các chỉ tiêu huyết học và sinh hoá máu, tim mạch, thần kinh, hô hấp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Lựa chọn biện pháp nâng cao trí tuệ cảm xúc trong quá trình hình thành kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên trường Đại học thể dục thể thao Bắc Kinh

Bài viết Lựa chọn biện pháp nâng cao trí tuệ cảm xúc trong quá trình hình thành kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên trường Đại học thể dục thể thao Bắc Kinh trình bày phương pháp phỏng vấn, tác giả đã lựa chọn, xây dựng và ứng dụng 4 biện pháp nâng cao trí tuệ cảm xúc trong quá trình hình thành kĩ năng làm công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đặc điểm thể chất học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, Từ Sơn, Bắc Ninh

Bài viết Đặc điểm thể chất học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, Từ Sơn, Bắc Ninh trình bày đề tài tiến hành kiểm tra đánh giá phát độ phát triển thể chất của học sinh lơp 10 Trường trung học phổ thông Ngô Gia Tự, Từ sơn, Bắc Ninh, từ đó xác định rõ đặc điểm phát triển thể chất, làm cơ sở cho việc lựa chọn giải pháp nâng cao tầm vóc, thể lực cho học sinh giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Ebook Architectural Technology
 • 22/09/2014
 • 70.426
 • 966
Nội thất và phong thủy
 • 08/11/2014
 • 11.181
 • 755

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Luật Karate - do part 2
 • 29/10/2011
 • 54.493
 • 172
Baseball Great
 • 24/04/2013
 • 68.480
 • 617

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu