Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học (18.881)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Từ việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về hàng hóa giả mạo về SHTT cũng như phân tích thực trạng áp dụng và xử lý hàng hóa giả mạo về SHTT ở Việt Nam, tác giả sẽ đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hơn về hệ thống các quy định của pháp luật về hàng hóa giả mạo về SHTT cũng như một số biện pháp nhằm góp phần ngăn chặn và xử lý hiệu quả hơn đối với các hành vi sản xuất, buôn bán loại hàng hóa này qua đó góp phần xây dựng một môi trường SHTT ngày một trong sạch và lành mạnh hơn ở Việt Nam.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam

Mục tiêu tổng quát của luận văn là nêu được các đặc điểm của bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam, làm rõ quy định pháp luật dân sự về các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, đồng thời đề xuất hướng nâng cao khả năng bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự.


Luận văn: Phát triển chương trình nhà trường

Luận văn: Phát triển chương trình nhà trường trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển chương trình nhà trường môn tiếng việt lớp 3 cho học sinh.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ adh huyết thanh và một số yếu tố nặng ở bệnh nhân chấn thương sọ não kín

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm khảo sát nồng độ ADH huyết thanh và một số yếu tố nặng ở bệnh nhân chấn thương dọ não kín và đánh giá mối liên quan giữa sự biến đổi nồng độ ADH huyết thanh và một số yếu tố nặng qua đó xác định giá trị dự báo tiên lượng cho bệnh nhân chấn thương sọ não kín.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị trong thời gian đến.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Khắc phục những bất đồng về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement - TPP)

Luận văn nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý được quy định trong TPP, trong pháp luật Việt Nam để tìm ra những điểm bất đồng, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những bất đồng về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý khi Hiệp định TPP được vận hành tại Việt Nam.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác Kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị

Đề tài luận văn nghiên cứu về công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng trong hệ thống Ngân hàng và công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân sử dụng dịch vụ điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Luận văn trình bày những vấn đề lý luận về dịch vụ y tế, sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ y tế và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bênh nhân sử dụng dịch vụ điều trị nội trú của bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở phân tích trên, luận văn đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người bệnh.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trên cơ sở kết quả đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn nghiên cứu.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Trị

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, đề tài luận văn nghiên cứu đề xuất những phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Quảng trị trong thời gian tới.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về khai thác, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan trong những trường hợp ngoại lệ

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ, thúc đẩy việc khai thác, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan dựa trên các trường hợp ngoại lệ mà không vi phạm bản quyền. Trên cơ sở đó, chỉ ra những bất cập còn tồn tại, để đề ra các giải pháp làm thế nào để khi áp dụng các trường hợp ngoại lệ mà vừa đảm bảo được quyền độc quyền của tác giả và chủ sở hữu tác phẩm vừa đảm bảo được quyền lợi của những người khai thác.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Luận văn phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2015-2017. Trên cơ sở phân tích đó, luận văn đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của Bệnh viện trong giai đoạn mới.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với Doanh nghiệp xây dựng tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, luận văn đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Quảng Trị

Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NHTM và thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank CN Quảng Trị. Trên cơ sở phân tích thực trạng, luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thiện.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong hợp đồng thế chấp tại tổ chức tín dụng

Luận văn trình bày lý luận chung và quy định của pháp luật về xử lý tài sản thế chấp quyền sử dụng đất trong hợp đồng tín dụng. Bên cạnh đó, luận văn còn nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật về xử lý quyền sử dụng đất để thấy được những bất cập của luật. Từ đó, tác giả có những nhận xét, kiến nghị về hướng hoàn thiện pháp luật về xử lý quyền sử dụng .


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Sinh kế của ngư dân sau sự cố môi trường biển tại các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Luận văn phân tích đánh giá thực trạng sinh kế và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện sinh kế của các hộ ngư dân sau sự cố môi trường biển tại các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Nâng cao chất lượng công tác thanh tra thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng về chất lượng công tác thanh tra thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tập trung vào các vấn đề: Kết quả đạt được; những tồn tại hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. Qua đó, luận văn đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra thu, chi ngân sách xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch thời gian qua, luận văn nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Luận văn phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt, tăng thu nhập cho người chăn nuôi ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới một cách bền vững.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Trên cơ sở tổng quan lý luận và thực tiễn, luận văn phân tích thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, qua đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Luận văn nghiên cứu lý luận về chất lượng công chức cấp xã và đánh giá thực trạng chất lượng công chức văn hóa - xã hội cấp xã trong những năm qua tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Qua đó, luận văn đưa ra những quan điểm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức văn hóa – xã hội cấp xã của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giai đoạn hiện nay.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ trong quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá thực trạng hiện nay về công tác kiểm soát nội bộ trong quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở phân tích đó, luận văn đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ trong quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng Trị.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thị xã Quảng Trị

Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh tại Agribank thị xã Quảng Trị giai đoạn 2014-2016, qua đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng hộ kinh doanh tại Agribank thị xã Quảng Trị trong thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc Nhà nước Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Luận văn phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc Nhà nước Ba Đồn giai đoạn 2014 - 2016. Trên cơ sở phân tích trên, luận văn nghiên cứu giải pháp để hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Ba Đồn đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, phù hợp với quá trình cải cách tài chính công và chuẩn mực và thông lệ quốc tế.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Luận văn phân tích thực trạng lao động, việc làm trên địa bàn huyện Quảng Trạch giai đoạn 2014 - 2016 để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết tốt việc làm, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Quảng Trạch cho giai đoạn 2018 - 2025.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình

Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá, phân tích tình hình thực trạng, luận văn hướng tới việc tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Đề tài luận văn phân tích, đánh giá thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại. Trên cơ sở phân tích trên, đề tài đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình từ nay đến 2022.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị

Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận và phân tích thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị trong những năm qua, luận văn nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.


Tài liệu mới download

22 TCN 273-01 - Chương 9
  • 06/06/2011
  • 54.075
  • 359

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu