Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xây dựng thuật toán hiệu quả cho định giá bất động sản quận Long Biên và tỉnh Montreal

bài viết Xây dựng thuật toán hiệu quả cho định giá bất động sản quận Long Biên và tỉnh Montreal trình bày: Định giá bất động sản thường chỉ dựa vào khoảng vài chục thuộc tính và rõ ràng mối liên hệ giữa giá bất động sản và các thuộc tính này không phải tuyến tính (Król, 2015), nên chúng tôi phải sử dụng mô hình phi tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Vietnam J. Agri. Sci. 2016, Vol. 14, No. 9: 1441-1447

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 9: 1441-1447
www.vnua.edu.vn

XÂY DỰNG THUẬT TOÁN HIỆU QUẢ CHO ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
QUẬN LONG BIÊN VÀ TỈNH MONTREAL
Nguyễn Hoàng Huy1*, Phạm Văn Toàn2, Hoàng Thị Thanh Giang1
1

Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2
Trường đại học Bách khoa Hà Nội
Email*: nhhuy@vnua.edu.vn

Ngày gửi bài: 04.12.2015

Ngày chấp nhận: 12.07.2016
TÓM TẮT

Phương pháp LASSO (Hastie et al., 2015) chỉnh hóa các hệ số hồi quy tuyến tính bằng cách thêm vào tiêu
chuẩn bình phương tối tiểu một đại lượng phạt chuẩn  1 . Gần đây, phương pháp này được sử dụng phổ biến để
giải quyết các bài toán hồi quy số chiều cao trong các lĩnh vực thống kê, khai phá, học máy cho dữ liệu lớn. Trong
bài báo này chúng tôi áp dụng phương pháp LASSO để chỉnh hóa các hệ số hồi quy phi tuyến cho bài toán định giá
bất động sản. Định giá bất động sản thường chỉ dựa vào khoảng vài chục thuộc tính và rõ ràng mối liên hệ giữa giá
bất động sản và các thuộc tính này không phải tuyến tính (Król, 2015), nên chúng tôi phải sử dụng mô hình phi
tuyến. Khi đó số hệ số cần xác định trong mô hình này thường rất lớn, vì vậy chúng tôi áp dụng phương pháp
LASSO để chỉnh hóa các hệ số này. Tuy nhiên phương pháp LASSO áp dụng như trên lại thường khá nhạy với tham
số chỉnh hóa. Do đó chúng tôi đề xuất thuật toán kết tập hồi quy phi tuyến LASSO để cộng hưởng các hàm hồi quy
LASSO yếu thành hàm hồi quy mạnh, có phương sai nhỏ hơn. Thuật toán này đã được đánh giá trên các tập dữ liệu
giá bất động sản thu thập tại tỉnh Montreal, Canada (Noseworthy, 2014) và quận Long Biên, Hà Nội và cho kết quả
chính xác hơn các thuật toán mới nhất đã được đưa ra.
Từ khóa: Giá bất động sản, hồi quy phi tuyến, hồi quy tuyến tính, phương pháp LASSO, kết tập hồi quy phi
tuyến LASSO.

Building an Efficient Algorithm
for Long Bien District and Montreal Real Estate Pricing
ABSTRACT
The LASSO method regularizes linear regression coefficients by adding a  1 norm penalty to the least square
criterion. Recently, this method has been used very popularly to solve high dimensional regression problems in
statistics, data mining, and machine learning for big data. In this paper, we applied the LASSO method to regularize
nonlinear regression coefficients for the real estate pricing problem. Real estate pricing was often based on a few
dozen features, and obviously the relationship between real estate prices and their features is nonlinear. Therefore in
the present study we used a nonlinear model and applied LASSO method to regularize the coefficients. Because the
performance of LASSO application is sensitive with regularization parameter, we proposed an aggregation of LASSO
nonlinear regression combining weak LASSO regressions to produce a robust one which has smaller variance. This
algorithm was evaluated on the real estate datasets collected in Montreal province, Canada (Noseworthy, 2014) and
in Long Bien district of Hanoi and more accurate results than the state of the art algorithms were obtained.
Keywords: Real estate prices, linear regression, nonlinear regression, LASSO method, aggregation of LASSO
nonlinear regression.

1441

Xây dựng thuật toán hiệu quả cho định giá bất động sản quận Long Biên và tỉnh Montreal

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mỗi người chúng ta thường sẽ thực hiện
giao dịch bất động sản ít nhất một lần trong đời.
Số tiền dành cho mua nhà là không nhỏ, vì vậy
việc người mua quan tâm không chỉ ở việc lựa
chọn được một ngôi nhà ưng ý mà còn xem giá
cả có hợp lý hay không. Việc đánh giá giá trị của
một bất động sản dĩ nhiên không phải là một
việc dễ dàng. Để đánh giá chính xác giá của một
căn nhà, người ta không chỉ đòi hỏi một sự hiểu
biết chuyên môn về thị trường bất động sản
(một thị trường rất biến động) mà còn đòi hỏi
một sự hiểu biết thật sự tường tận về bản thân
các thuộc tính của bất động sản đó (Mu et al.,
2014). Những kiến thức này thường chỉ được lưu
trữbởi các đại lý kinh doanh bất động sản. Nếu
chúng ta có thể nắm bắt kiến thức này bằng
cách thu thập dữ liệu, sử dụng các dữ liệu mở,
tận dụng sự giúp sức của các thuật toán, chương
trình máy tính, các kiến thức này trở nên dễ
tiếp cận hơn với các người dân bình thường, giúp
đưa ra quyết định mà không cần dựa vào
chuyên gia vì không may vị chuyên gia đó có thể
tư vấn theo chiều hướng có lợi cho họ.
Ước lượng giá bất động sản là một vấn đề
hết sức quan trọng trong quy hoạch các thành
phố lớn tại Việt Nam. Hiện nay, ở Việt nam
chúng ta chủ yếu ước lượng giá bất động sản
dựa trên các phương pháp truyền thống như
phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu
nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh. Các phương
pháp này chủ yếu nhờ sự phân tích và can thiệp
của nhân viên định giá nên rất khó tránh khỏi
sai lầm do chủ quan hoặc không minh bạch
(Quỳnh và cs., 2015). Ngoài các phương pháp
truyền thống, trên thế giới đã và đang nghiên
cứu và áp dụng rộng rãi các phương pháp có sử
dụng đến các mô hình toán học để xác định giá
trị bất động sản. Mới nhất là công trình (Król,
2015) sử dụng mô hình hodenic để mô hình hóa
giá bất động sản ở Ba Lan. Một cách tổng quát,
trong mô hình hoderic, hàm giá của bất động
sản phụ thuộc vào các thuộc tính của nó như vị
trí so với trung tâm, gần đường, gần các khu
tiện ích, diện tích nhà, số phòng ngủ, số tầng,...
Các mô hình để xác định hàm giá có thể là các

1442

mô hình đơn giản như mô hình tuyến tính hay
các mô hình phức tạp hơn như mô hình mũ, mô
hình logarit,...
Đã có một số nghiên cứu về việc xây dựng
mô hình định giá bất động sản sử dụng các
thuật toán học máy. Một trong số những nỗ lực
đáng quan tâm đó là việc định giá bất động sản
tại Montreal (Noseworthy et al., 2014). Kết quả
từ bài báo này rất ấn tượng và có ảnh hưởng đến
cách lựa chọn các thuộc tính trong dữ liệu của
chúng tôi. Nhóm tác giả đó đã sử dụng hồi quy
tuyến tính, hồi quy tuyến tính LASSO và K láng giềng gần nhất. Lần lượt các phương pháp
cho trung bình sai số tuyệt đối chấp nhận được.
Đây cũng là những phương pháp mới nhất áp
dụng cho định giá bất động sản tỉnh Montreal.
Những kết quả này như một sự đảm bảo, định
hướng chúng tôi điều tra, khảo sát và xây dựng
mô hình định giá bất động sản tại quận Long
Biên. Tuy nhiên, không muốn lặp lại các kết
quả đã được công bố trước đó và cuối cùng bị
ràng buộc bởi tập dữ liệu đã có, chúng tôi lựa
chọn việc khám phá và sử dụng các đặc điểm
khác miêu tả và mô hình hóa giá của các ngôi
nhà trong quận Long Biên.
Trong bài báo này chúng tôi phát triển
thuật toán kết tập hồi quy phi tuyến LASSO để
xây dựng mô hình định giá bất động sản tại
quận Long Biên. Hiệu năng của thuật toán được
đánh giá trên dữ liệu bất động sản chúng tôi thu
thập được trên quận Long Biên. Hơn nữa, chúng
tôi so sánh một cách chi tiết hơn thuật toán đó
với những thuật toán mới nhất cho định giá bất
động sản tại tỉnh Montreal (Noseworthy et al.,
2014). Đây là tập dữ liệu đã được công bố quốc
tế rộng rãi.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.1.1. Tập dữ liệu bất động sản quận
Long Biên
Để thử nghiệm các thuật toán và mô hình
đề xuất, chúng tôi sử dụng tập dữ liệu được
chúng tôi điều tra trên địa bàn quận Long Biên,
theo đề tài trọng điểm T2014 - 10 - 04 TĐ, tài

Nguyễn Hoàng Huy, Phạm Văn Toàn, Hoàng Thị Thanh Giang

trợ bởi Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tập dữ
liệu này bao gồm thông tin của 487 bất động
sản, các thông tin này bao gồm: giá giao dịch,
diện tích của khu đất, vị trí của khu đất chia
theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường,
độ rộng đường vào nhà, độ thuận tiện của lối
vào nhà, khoảng cách đến trung tâm thành phố,
khoảng cách đến trường học gần nhất, đánh giá
chất lượng trường học, đánh giá chất lượng dịch
vụ y tế, đánh giá trình trạng số đỏ, khoảng cách
đến chợ gần nhất, khoảng cách đến trung tâm
quận, độ rộng mặt tiền của thửa đất, tổng diện
tích sàn của nhà, đặc điểm nhà,...
2.1.2. Tập dữ liệu bất động sản tỉnh
Montreal
Trong bài báo này, chúng tôi đánh giá hiệu
năng của các thuật toán học, mô hình định giá
một cách chi tiết hơn trên tập dữ liệu bất động
sản thu thập tại tỉnh Montreal. Đây là tập dữ
liệu đã được công bố quốc tế. Tập dữ liệu mẫu
này bao gồm các mô tả tiêu chuẩn của mỗi ngôi
nhà cũng như số lượng các cơ sở hạ tầng trong
vòng bán kính 3 km tính từ ngôi nhà đó.
Trong 9.717 mẫu dữ liệu thu thập được có
những ngôi nhà không có đủ các thuộc tính. Rõ
ràng các thuộc tính bị thiếu ảnh hưởng đến việc
định giá của bất động sản đó. Noseworthy et al.
(2014) đưa ra ba hướng tiếp cận để giải quyết
vấn đề mất mát thông tin đó là: loại bỏ các bản
ghi có các thuộc tính mất mát, dự đoán giá trị bị
mất mát với phương pháp tối đa hóa kỳ vọng và
thay giá trị bị mất với giá trị trung bình của các
thuộc tính. Các tác giả đã chỉ ra rằng phương
pháp bỏ đi các bản ghi bị mất mát là hiệu quả
nhất trong xây dựng mô hình định giá. Khi đó
tập dữ liệu bị rút gọn xuống còn chỉ 2.289 bản
ghi. Trong bài báo này, tập dữ liệu rút gọn sẽ
được sử dụng để đánh giá hiệu năng của các
thuật toán học.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Hồi quy tuyến tính và hồi quy tuyến tính
LASSO đã được áp dụng hiệu quả cho tập dữ liệu
bất động sản tại tỉnh Montreal. Tuy nhiên giả
thuyết giá bất động sản tuân theo mô hình tuyến
tính rõ ràng không thỏa đáng (Król, 2014). Hơn

nữa, hồi quy tuyến tính LASSO được đưa ra để
giải quyết bài toán hồi quy tuyến tính cho dữ liệu
thưa số chiều cao (số lượng thuộc tính lớn so với
số bản ghi). Do vậy chỉ với vài chục thuộc tính thì
giả thuyết các thuộc tính này thưa là thực sự
không cần thiết (Noseworthy et al., 2014). Hơn
nữa, trong hồi quy tuyến tính LASSO vấn đề lựa
chọn tham số chỉnh hóa tốt nhất không phải là
công việc dễ dàng khi số bản ghi chỉ hàng trăm
như trong dữ liệu bất động sản quận Long Biên.
Trong bài báo này, chúng tôi lựa chọn một mô
hình hồi quy phi tuyến thích hợp cho định giá bất
động sản. Do số hệ số cần khớp lớn, chúng tôi áp
dụng phương pháp LASSO để chỉnh hóa các hệ số
này. Ở đây thay vì sử dụng các phương pháp lựa
chọn tham số chỉnh hóa LASSO như kiểm tra
chéo,… chúng tôi giới thiệu một phương pháp kết
tập dựa trên nguyên lý học tổ hợp (ensemble
learning) để kết hợp các hàm hồi quy LASSO yếu
(chưa chính xác) thành một hàm hồi quy mạnh
(chính xác hơn). Theo lý thuyết khái quát hóa
làm sáng tỏ sự thành công của phương pháp
boosting (một trong những phương pháp học tổ
hợp điển hình) thì sự đa dạng, biến động của các
hàm hồi quy LASSO khi qua các tham số chỉnh
hóa khác nhau sẽ làm tăng hiệu năng của
phương pháp kết tập. Mô hình hàm hồi quy sẽ
được xây dựng trên tập dữ liệu huấn luyện và
được đánh giá cuối cùng trên tập dữ liệu kiểm
tra. Phương pháp kiểm tra chéo 5 phần đã được
sử dụng để phân chia dữ liệu huấn luyện và kiểm
tra. Dưới đây là mô tả cơ bản của thuật toán.
2.2.1. Hồi quy tuyến tính
Mô hình tuyến tính là một mô hình đơn
giản và được sử dụng nhiều trong bài toán xác
định giá bất động sản. Trong các nghiên cứu về
giá bất động sản có sử dụng đến mô hình tuyến
tính chúng ta có thể kể đến các nghiên cứu của
(Christian el al., 2009; Richard, 2009). Hồi quy
tuyến tính xác định một đường thẳng hay một
mặt phẳng qua các điểm dữ liệu trong không
gian thuộc tính. Giả sử giá của bất động sản là y
và các thuộc tính ảnh hưởng đến giá của nó như
diện tích, độ rộng mặt tiền, độ rộng đường vào
nhà, tình trạng pháp lý của khu đất, tiện ích
của khu dân cư (điều kiện vệ sinh, điều kiện

1443

Xây dựng thuật toán hiệu quả cho định giá bất động sản quận Long Biên và tỉnh Montreal

trường học, y tế), khoảng cách đến trung tâm
phường, quận, thành phố... được lượng hóa và kí
hiệu là x1 , x2 ,..., x p . Ta cần xây dựng hàm giá
của bất động sản là một hàm tuyến tính theo
các biến trên, nghĩa là có dạng sau:
p
k 1

Qua điều tra số liệu ta thu thập được n bộ
số liệu và giả sử y i , x1i , x2i ,..., xip , i  1, 2,..., n là
các số liệu của bản ghi thứ i. Thông thườngta đi
tìm các hệ số w k , k  0, 1, 2,..., p sao cho bình
phương sai số là nhỏ nhất. Điều này dẫn đến
việc giải một bài toán tối ưu như sau:
2

p
1 n
i
i 
min    w0   wk xk  y  


k 1
 2n i 1 
 

Đây là một bài toán tối ưu lồi, khả vi và
không khó khăn để giải bài toán này bằng các
công cụ khác nhau. Phương pháp hướng giảm
thường được sử dụng để giải quyết vấn đề này.
Hồi quy tuyến tính là một phương pháp hay
không phải bởi vì nó là một phương pháp phổ
biến được sử dụng trong các mô hình kinh tế mà
còn bởi vì nó có một sự giải thích rất trực quan.
Dựa trên độ lớn của các trọng số, chúng ta có
thể thấy thuộc tính nào có tầm ảnh hưởng lớn
đến giá trị của một ngôi nhà.
2.2.2. Mô hình phi tuyến LASSO
Thực tế thì mô hình hồi quy tuyến tính là
đơn giản về phương pháp giải nhưng lại khó cho
ra một sai số đủ tốt vì hàm giá có thể là một
hàm số phi tuyến (Król, 2015). Sau rất nhiều
khảo sát ban đầu cũng như tham khảo (Quỳnh
và cs., 2015), chúng tôi đề xuất xấp xỉ căn bậc
hai hàm giá bất động sản bằng một hàmbậc hai
của các căn bậc hai các biến (thuộc tính).

y  w0   wk xk 
k 1

p k 1

  wkl


y  f ( x1 , x 2 ,  , x p )   w0 1444

xk

xl

k  2 l 1

p

Với các giả thiết và điều kiện như trong
phần hồi quy tuyến tính thì ta phải đi tìm các
hệ số wk , wkl bằng phương pháp bình phương tối
tiểu, nghĩa là giải bài toán tối ưu:

y  f ( x1 , x2 , , x p )  w0   wk xk

p

Khi đó hàm giá bất động sản được xác định
bởi hàm hồi quy (1):

2
 n
p
p k1
1
i
i
i
i 
min   w0  wk xk  wkl xk xl  y  


k1
k2 l 1
2n i1
 

Mặc dù mô hình này khái quát hơn mô hình
tuyến tính nhưng nó có nhược điểm là có nhiều
tham số nên khi dung lượng mẫu không đủ lớn
thì dễ dẫn đến hiện tượng học quá (Hastie et al.,
2009). Hiện tượng này dẫn đến sai số đo được
trên dữ liệu huấn luyện nhỏ nhưng trên dữ liệu
kiểm tra thì rất lớn. Có hai lý do lý giải cho hiện
tượng này. Thứ nhất là khi sử dụng phương pháp
bình phương tối tiểu thường có sai lệch thấp
nhưng phương sai lớn và sự chính xác của dự
đoán có thể được cải thiện bằng cách chỉnh hóa
các hệ số hồi quy hoặc đặt một số hệ số bằng
không. Bằng cách này, chúng ta có thể đưa thêm
một vài sai lệch nhưng giảm phương sai của giá
trị được dự đoán và do đó có thể cải thiện sự
chính xác dự đoán toàn bộ (như trung bình sai số
tuyệt đối). Lý do thứ hai cho sự giải thích được.
Với số lượng lớn các hệ số, chúng ta thường xác
định tập con nhỏ hơn các hệ số thực sự có nghĩa
ảnh hưởng đến hàm hồi quy. Trong bài báo này
chúng tôi sử dụng phương pháp LASSO để chỉnh
hóa các hệ số của mô hình hồi quy phi tuyến
trên. Phương pháp LASSO tìm các hệ số wk , wkl
bằng cách giải bài toán tối ưu (2).
Cận trên t là một kiểu “ngân sách”: nó giới
hạn tổng giá trị tuyệt đối của các hệ số cần ước
lượng. Để thuận tiện bài toán LASSO thường
được viết lại dưới dạng Lagrange với   0 . Do
đối ngẫu Lagrange, có một tương ứng một - một
giữa bài toán tối ưu có điều kiện ràng buộc (2)
và dạng Lagrange (3).

 w k x k    wkl
k 1

2

p k 1
k  2 l 1

xk


xl  (1)Nguyễn Hoàng Huy, Phạm Văn Toàn, Hoàng Thị Thanh Giang

2

p
p k -1
p
p k 1
1 n
i
i
i
i  
min    w0   wk xk   wkl xk xl - y   saocho  wk    wkl  t (2)


k 1
k 2 l 1
k 1
k 2 l 1
 2n i 1 
 
2

p
p k -1
p k 1
 p
1 n
i
i
i
i 
min    w0   wk xk   wkl xk xl - y      wk    wklk 1
k 2 l 1
k 2 l 1
 2n i 1 

 k 1

2.2.3. Kết tập hồi quy phi tuyến LASSO
Thuật toán kết tập hồi qui phi tuyến
LASSO sẽ áp dụng mô hình hồi quy phi tuyến
kết hợp với phương pháp LASSO như đã miêu
tả ở trên. Tuy nhiên sai số của mô hình biến
động theo sự lựa chọn tham số . Do đó trong
bài báo này, chúng tôi đưa ra phương pháp khắc
phục nhược điểm đó bằng cách kết hợp các hàm
hồi quy này (tương ứng với các giá trị  khác
nhau). Thuật toán gồm các bước như sau:
Bước 1: Tìm các hệ số

w ok , w okl từ phương

trình (3) tương ứng với giá trị khởi tạo tham số
chỉnh hóa  0  0 , ước lượngtrung bình sai số
o

tuyệt đối e của dữ liệu huấn luyện
Bước 2: Tính m  0  m   và tìm các hệ
số

m
wm
k , wkl từ phương trình (3) tương ứng với

giá trị   m , ước lượng trung bình sai số tuyệt
đối

em của dữ liệu huấn luyện (   0,005)
Lặp lại bước 2 cho m  1,2,cho đến khi


e m  e0  e ( e  5.000 ), khi đó ở bước cuối
cùng ta được m  M . Các mô hình hồi quy phi
tuyến LASSO này được kết tập lại hình thành
một tổ hợp hồi quy phi tuyến:

wk 

1 M m
1 M m
w k , wkl 

 wkl
M  1 m0
M  1 m0

Những hệ số này sẽ được dùng để xây dựng
mô hình hồi quy cuối cùng cho định giá bất động
sản, hàm giá bất động sản được cho bởi công
thức (1). Phương pháp này không chỉ thực hiện
sự lựa chọn các hệ số có nghĩa một cách tự động
mà còn làm giảm phương sai để cải thiện khả
năng khái quát hóa của mô hình.


  3


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Hiệu năng của các mô hình hồi quy tuyến
tính, hồi quy phi tuyến có và không áp dụng
phương pháp chỉnh hóa LASSO và kết tập hồi
quy phi tuyến LASSO được so sánh trên tập dữ
liệu bất động sản tỉnh Montreal. Noseworthy et
al. (2014) đã chỉ hồi quy tuyến tính có hiệu năng
tương đương với hồi quy tuyến tính LASSO và
các tác giả cũng chỉ ra đây là những phương
pháp định giá bất động sản thích hợp, cho kết
quả tốt trên tập dữ liệu thu thập tại tỉnh
Montreal. Với những kết quả thực nghiệm chỉ ra
dưới đây chúng ta có thể thấy kết tập hồi quy
phi tuyến LASSO cho sai số tương đối chính xác
hơn khoảng 2% so với những phương pháp kể
trên (giá trung bình của các bất động sản tỉnh
Montreal thu thập được là 312.380 $).
3.1. Hồi quy tuyến tính và hồi quy tuyến
tính LASSO
Bảng 1 cho ta kết quả chi tiết của trung
bình sai số của phương pháp hồi quy tuyến tính
LASSO qua các giá trị  = 0; 1; 5; 10; 100; 1.000.
Với  = 0 hồi quy tuyến tính LASSO trở
thànhhồi quy tuyến tính. Ta có thể thấy trung
bình sai số tuyệt đối ổn định trừ phi  nhận giá
trị rất lớn cỡ hàng nghìn. Hiệu suất tốt nhất của
hồi quy tuyến tính LASSO trên tập dữ liệu bất
động sản tỉnh Montreal là ứng với   100 , nó
mang lại trung bình sai số tuyệt đối là 46.557 $.
3.2. Hồi quy phi tuyến LASSO và kết tập
hồi quy phi tuyến LASSO
Bảng 2 cho ta kết quả chi tiết của trung
bình sai số tuyệt đối của hồi quy phi tuyến
LASSO đã được xác định cụ thể trong phần 3
trên tập dữ liệu bất động sản tỉnh Montreal. Với

1445

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

The Complete Guide to Buying and Selling Apartment Buildings Chapter 9-10

Chương 9 Chiến lược đàm phán và Tiến trình khảo sát tính khả thi Chương 10 Bỏ vốn cho việc mua lại doanh nghiệp


Bài giảng Môi giới bất động sản

Nội dung bài giảng "Môi giới bất động sản" của Trịnh Văn Hợp trình bày tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, quy trình môi giới bất động sản và kỹ năng môi giới bất động sản.


The Impact of Real Estate Investors on Housing Markets

Private real estate investment is a typical one-shot decision problem for personal investors due to the huge investment expense and the fear of substantial loss. There is only one outcome for a one-shot decision problem. The private real estate investment problem is analyzed within a one-shot decision framework. The procedure for a one-shot decision consists of two steps. In the first step, for each alternative, some states of nature, which are called focus points, are selected amongst all states of nature based on the attitudes of decision makers on uncertainty. In the second step, alternatives are evaluated based...


Real Estate Modelling and Forecasting By Chris Brooks_8

Tham khảo tài liệu 'real estate modelling and forecasting by chris brooks_8', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


PHÂN HẠNG ĐẤT ĐAI( LAND CLASSIFICATION ) BÀI 5

TRÌNH TỰ PHÂN HẠNG ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH, HUYỆN các xã điểm = Đề xuất quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật Giai đoạn II : Triển khai nhân rộng công tác phân hạng đất đai cấp xã trên địa bàn tỉnh, huyện Giai đoan III : Tổng kết, ứng dụng thực tiển


Bài giảng quy hoạch sử dụng đất - Phần 2

Phương pháp thực hiện các nội dung QHSDĐ Phần III: TÍNH DỰ TOÁN LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


Planning for Real Estate Investment in Turkey

A foreign company can commence operations in India by incorporating a company under the Companies Act as a subsidiary (including a wholly owned subsidiary) or as a joint venture company. Private or public companies are formed by first obtaining name availability approval, followed by registering the memorandum and articles of association and prescribed forms with the Registrar of Companies (ROC) in the state in which the registered office is to be located. If the documents are in order, the ROC will issue a certificate of incorporation. The filing for company formation is made in electronic form. A private company can...


Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 1 - Trần Tiến Khai

Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 1 trình bày tổng quan về bất động sản như các khái niệm cơ bản, đặc trưng, cơ hội nghề nghiệp và các nội dung khác. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.


Phương pháp thu nhập trong thẩm định giá trị BĐS

Phương pháp thu nhập trong thẩm định giá trị BĐS Cơ sở lý luận của phương pháp này là giá trị thị trường của 1 tài sản bao gồm tất cả giá trị hiện tại của tất cả các khoản lợi nhuận tương lai có thể nhận được từ tài sản. Phương pháp thu nhập dựa trên cơ sở chuyển đổi 1 dòng thu nhập hàng năm thành 1 tổng số vốn. Quá trình chuyển đổi các dòng thu nhập trong tương lai thành giá trị vốn hiện tại như là 1 quá trình vốn hóa và nó được thể hiện...


Học cách kinh doanh của cặp đôi nổi tiếng giới tài phiệt bất động sản

Xếp thứ 19 trong danh sách 400 người giàu nhất TQ. Xếp thứ 488 trong danh sách hơn 1.000 tỷ phú thế giới. Họ là hai vợ chồng Pan Shiyi và Zhang Xin. Là cặp đôi nổi tiếng của giới tài phiệt Trung Quốc. Anh Pan với nụ cười niềm nở thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tiếng Trung. Zhang tươi tắn và sành điệu theo phong cách Tây xuất hiện định kỳ trên những tạp chí quốc tế như Forbes. Tài sản hai vợ chồng chung tay xây dựng là công ty đầu tư bất động...


Tài liệu mới download

Hướng dẫn thực hành Access
 • 24/03/2017
 • 91.835
 • 129
Ebook Kỹ thuật sơn đồ gỗ
 • 01/08/2012
 • 52.022
 • 691

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu