Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Vai trò chủ thể của cộng đồng dự án: Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam

Vai trò chủ thể của cộng đồng dự án: Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam trình bày nội dung về giới thiệu về dự án PCM; Vai trò chủ thể của cộng đồng trong dự án PCM,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Dự án PCM tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác và
Phát triển Thụy Sỹ (SDC)

Vai trò chủ thể của cộng đồng
Dự án PCM: “THÚC ĐẨY QUẢN LÝ CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM”
Thực hiện: Trung tâm hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em (DWC)
Bùi Thị Kim – Giám đốc DWC

1

Nội dung
1.

2.

2

Giới thiệu về dự án PCM
Vai trò chủ thể của cộng
đồng trong dự án PCM

Dự án PCM: “THÚC ĐẨY QUẢN LÝ CỘNG ĐỒNG
TẠI VIỆT NAM”
Nhà tài trợ: Cơ quan hợp tác và phá triển Thụy Sỹ (SDC)

Cơ quan thực hiện dự án: Trung tâm hỗ trợ PT vì Phụ nữ và
Trẻ em (DWC);
Đối tác/Hợp tác: NGOs, Chính quyền địa phương (UBND) và
Hội LHPN tại địa phương;
Giai đoạn 1 (PCM 1): 2008 – 2012 tại 03 huyện/thành (Quảng
Bình, Nam Định và Hòa Bình) – Tổng kinh phí: 2.0 triệu CHF;

Giai đoạn 2 (PCM 2): 03/2013 – 09/2016 tại 09 huyện/thành (06
của Thái Nguyên và 03 của Quảng Bình) – Tổng kinh phí: 4,2
triệu CHF

3

Quản lý cộng đồng (QLCĐ) là gì?
QLCĐ là một phương pháp quản lý mà ở đó người dân là
chủ thể. Họ có quyền và biết cách xác định các vấn đề ưu
tiên, biết cách lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá
các hoạt động phát triển một cách công khai minh bạch và
đảm bảo tính trách nhiệm. Quản lý cộng đồng chú trọng
việc chính quyền lắng nghe tiếng nói của người dân và
người dân có quyền và được tham gia vào quá trình ra
quyết định tại địa phương.
Thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”
– Tinh thần của Quy chế dân chủ (1998) và Pháp lệnh dân
chủ (2007 - 34/2007/PL-UBTVQH11) tại cấp cộng đồng cấp thôn/tổ

4

MỤC TIÊU DỰ ÁN PCM

Quản lý cộng đồng tạo điều kiện thuận lợi
cho các cộng đồng tự tổ chức phát triển,
tăng cường đối thoại chính sách với chính
quyền địa phương để điều kiện sống của
người dân, đặc biệt là người nghèo, được
cải thiện, tận dụng và phổ biến các kinh
nghiệm QLCĐ tới các bên liên quan khác.

5

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

LUẬN VĂN:QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM HIỆN NAY

Điều chỉnh hành vi con người, xã hội có nhiều công cụ khác nhau, trong đó, pháp luật và đạo đức là những công cụ quan trọng bậc nhất. Bên cạnh những ưu thế vốn có, cả pháp luật và đạo đức đều có những hạn chế nhất định, song giữa chúng luôn có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại, bổ sung cho nhau. Chính vì vậy, để quản lý xã hội một cách có hiệu quả, cần phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa pháp luật với đạo đức....


Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Văn hóa làng nghề truyền thống tỉnh Hải Dương - tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch 

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Văn hóa làng nghề truyền thống tỉnh Hải Dương - tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch trình bày về cơ sở lý luận văn hóa làng nghề truyền thống và du lịch làng nghề truyền thống, tiềm năng phát triển văn hóa làng nghề truyền thống tỉnh Hải Dương.


Đề tài: Quan điểm toàn diện, đặc biệt là quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay.

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: quan điểm toàn diện, đặc biệt là quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận văn - Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế

Mười năm nỗ lực phấn đấu, nhất là 5 năm qua, nhân dân ta đã tạo nên những đổi mới kinh tế quan trọng. Trong khi nhịp độ tăng trưởng nhanh và vượt mức kế hoạch thì cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Và một trong những nguyên nhân để tạo nên sự tăng trưởng kinh tế là nước ta bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Phát triển quan điểm kinh...


Đề án về Kinh tế chính trị

Xuất phát từ thực tế khách quan do đòi hỏi của sự hình thành vầ phát triển của nền kinh tế thị trường . Do đó ,việc hình thành các công ty cổ phần (CTCP ) và vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước (DNNN ) là tất yếu đối với quá trình phát triển mạnh của nền kinh tế thị trường . Hình thức CTCP đã xuất hiện vào những năm cuối thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII , mà trước tiên là ở nước Anh sau đó là nước Pháp . Trải qua quá trình phát triển của nền kinh...


Tiểu luận: Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay – Thực trạng và phương hướng giải quyết

Tiểu luận với đề tài "Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay – Thực trạng và phương hướng giải quyết" trình bày nội dung: sự cần thiết khách quan phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thực trạng và các mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, những giải pháp để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


Tiểu luận đề tài: Luật kinh tế

Như ta đã biết, nhận thức- quyết định và hành động là bộ ba biện chứng của quản lý khoa học, có hiệu quả toàn bộ cá hoạt động kinh tế trong đó nhận thức giữ vị tríđặc biệt quan trọng trong việc xác định mục tiêu và sau đó là các nhiệm vụ cần đạt tới trong tương lai. Như vậy nếu nhận thức đúng, người ta sẽ có các quyết định đúng và tổ chức thực hiện kịp thời các quyết định đóđương nhiên sẽthuđược những kết quả như mong muốn. Ngược lại, nếu nhận thức sai sẽ...


Luận văn: Nguồn gốc, bản chất và vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường

Về mặt hoàn cảnh lịch sử,Chủ Nghĩa Trọng Thương(CNTT) được ra đời vào thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ của giai cấp tư bản.Ở giai đoạn này,vấn đề được quan tâm hàng đầu và mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đó là tiền.Mọi cá nhân,mọi tổ chức,thậm chí là mọi quốc gia đều tìm mọi cách để tích trữ thật nhiều tiền,như nhận xét của Engels sau này thì các dân tộc chống đối nhau như những kẻ bủn xỉn, hai tay ôm khư khư túi tiền quý báu......


TIỂU LUẬN: Quan điểm toàn diện, đặc biệt là quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: quan điểm toàn diện, đặc biệt là quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài thuyết trình: Herbert Spencer (1820 – 1903)

Nội dung Bài thuyết trình: Herbert Spencer (1820 – 1903) sau đây trình bày sơ lược tiểu sử Herbert Spencer, các nguyên lý cơ bản của xã hội học Herbert Spencer, vấn đề khách quan và chủ quan của phương pháp luận Herbert Spencer, phân loại xã hội và thiết chế xã hội.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiểu luận: Tự quản làng xã
  • 12/06/2014
  • 68.547
  • 623

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu