Tìm kiếm tài liệu miễn phí

TTHC/18-CST: Xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc để hưởng chế độ hưu trí, tử tuất

Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BXHH tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng cấp sổ, thẻ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BXHH tỉnh Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở BHXH tỉnhĐánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


TTHC/18-CST: Xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc để hưởng chế độ hưu trí, tử tuất TTHC/18-CST: Xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc để hưởng chế độ hưu trí, tử tuất thời gian đóng bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp bảo hiểm
4.4 5 2537
 • 5 - Rất hữu ích 946

 • 4 - Tốt 1.591

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. TTHC/18-CST: Xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc để hưởng chế độ hưu trí, tử tuất Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BXHH tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng cấp sổ, thẻ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BXHH tỉnh Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở BHXH tỉnh Thời hạn giải quyết:
 2. Không xác định thời hạn Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: sổ BHXH Các bước Mô tả bước Tên bước - Tiếp nhận hồ sơ, kèm theo sổ BHXH (bìa và tờ sổ) từ người sử dụng lao động. Người tham - Kiểm tra các thông tin in trên bìa và tờ sổ, nếu có sai sót thì 1. gia BHXH thông báo cho người sử dụng lao động. - Chuyển lại hồ sơ và sổ BHXH cho người sử dụng lao động. - Chuyển hồ sơ, sổ BHXH cho người lao động. Người sử 2. dụng lao động - Ra Quyết định nghỉ việc hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động cho người tham gia BHXH.
 3. Mô tả bước Tên bước - Lập danh sách điều chỉnh giảm người tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu số ……..). - Chuyển sổ BHXH, kèm theo Quyết định nghỉ việc hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động; danh sách điều chỉnh giảm cho cơ quan BHXH. - Tiếp nhận sổ BHXH, kèm theo Quyết định nghỉ việc hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động; danh sách điều chỉnh giảm từ người sử dụng lao động. Cơ quan - Cập nhật danh sách điều chỉnh vào chương trình quản lý 3. đối tượng tham gia BHXH. BHXH - Kiểm tra, đối chiếu; sau đó in, xác nhận "tổng thời gian đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến tháng… năm …. là ….năm…tháng" trên sổ BHXH (tờ sổ). H ồ sơ Thành phần hồ sơ Danh sách điều chỉnh giảm người tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu 1. 03a-TBH).
 4. Thành phần hồ sơ 2. Quyết định nghỉ việc hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động 3. Sổ BHXH Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Thực hiện không thông qua hợp đồng xây dựng (trường hợp tự làm, các công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện, các khoản chi khác theo tỷ lệ phần trăm...)

Lĩnh vực thống kê: Quản lý vốn uỷ thác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.


Công chứng hợp đồng bán đấu giá tài sản

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng: Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng: Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính - Việc công chứng có thể thực hiện ngoài trụ sở trong trường hợp người yêu cầu công chứng bị bệnh, già yếu, đang bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác và có yêu cầu công chứng...


Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian XD theo DA được cấp có TQ phê duyệt đối với tổ chức KT, tổ chức, cá nhân nước NN, người VN định cư ở NN...

Tham khảo tài liệu 'miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xd theo da được cấp có tq phê duyệt đối với tổ chức kt, tổ chức, cá nhân nước nn, người vn định cư ở nn...', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giải quyết đơn thư khiếu nại lần đầu

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chánh Thanh tra Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tài chính Sở Tài chính. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết KN lần đầu không quá 30 ngày làm...


Thủ tục cấp thẻ ABTC - thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp thẻ abtc - thẻ đi lại của doanh nhân apec', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý tài sản nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Chủ đầu tư, Phòng tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân...


Xác nhận tình trạng nhà, đất: - Xác nhận nhà, đất không tranh chấp; - Bảo lãnh nhập khẩu; - Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; - Vay vốn ngân hàng…

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu; - Trong trường hợp cần xác minh làm rõ thì ra biên nhận cho người dân và không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày...


Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ y tế đối với hình thức hành nghề dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ y tế đối với hình thức hành nghề dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đăng ký tổ chức thi ảnh quốc gia

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm


Thủ tục Giám định cho đối tượng là khách hàng của Bảo hiểm nhân thọ Việt nam

Thủ tục Giám định cho đối tượng là khách hàng của Bảo hiểm nhân thọ Việt nam, Bảo Minh CMG, Predential Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Trung tâm Tên đơn vị:


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.305
 • 426

Danh mục tài liệu