Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về công tác kiểm soát chi thường xuyên (viết tắc KSC) thường xuyên NSNN của KBNN Krông Bông, đề tài đánh giá một cách tổng quát công tác KSC thường xuyên NSNN, rút ra những hạn chế từ đó đề xuất những giải pháp để hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN trên địa bàn huyện Krông Bông.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Kiểm soát chi, Ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kinh tế phát triển
4.6 5 869
  • 5 - Rất hữu ích 492

  • 4 - Tốt 377

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Yếu tố địa – chính trị trong chính sách của Mỹ đối với khu vực Nam á (1989 – 2009)

Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Yếu tố địa – chính trị trong chính sách của Mỹ đối với khu vực Nam á (1989 – 2009) trình bày tổng quan về khu vực Nam Á và vị thế địa – chính trị của khu vực, yếu tố địa – chính trị khu vực Nam Á trong chính sách của Mỹ từ 1989 - 2001 và từ 9/2001 -2009.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu tính toán ứng suất trong nền đất các công trình giao thông

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu tính toán ứng suất trong nền đất các công trình giao thông nhăm xây dựng điều kiện bổ sung để có đầy đủ phương trình xác định trạng thái ứng suất trong đất. Từ đó xây dựng mô hình mới xác định trạng thái ứng suất gần hơn với điều kiện làm việc thực tế của môi trường đất.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Đề tài hệ thống hóa lý luận về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; phân tích thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; đề xuất giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Thực trạng mức độ nhận thức về trí tuệ cảm xúc của sinh viên chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thực hiện khảo sát thực trạng mức độ nhận thức của sinh viên khoa Tâm lý – Giáo dục đối với một số vấn đề của trí tuệ cảm xúc; từ đó đề xuất một số biện pháp giúp sinh viên thay đổi nhận thức về trí tuệ cảm xúc, tăng cường vận dụng trí tuệ cảm xúc trong học tập và cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu sự hình thành và phát triển khái niệm xã hội hóa trong xã hội học ở Việt Nam

Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu sự hình thành và phát triển khái niệm xã hội hóa trong xã hội học ở Việt Nam sẽ giúp các bạn làm sáng tỏ được sự hình thành, phát triển khái niệm xã hội hóa trong xã hội học Việt Nam. Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu một cách hệ thống các quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xã hội hóa, phân tích các tài liệu xã hội học trong xã hội ở Việt Nam,... Mời các bạn tham khảo luận văn tốt nghiệp ở trên để nắm rõ hơn về vấn đề này.


Luận văn Thạc sĩ Vi sinh vật học: So sánh tác dụng thủy phân đậu hũ bằng phức hệ enzyme của Bacillus subtilis sp. và Bacillus natto sp. để chế biến thức uống chức năng

Mục đích của luận văn Thạc sĩ Vi sinh vật học: So sánh tác dụng thủy phân đậu hũ bằng phức hệ enzyme của Bacillus subtilis sp. và Bacillus natto sp. để chế biến thức uống chức năng là nhằm xác định được chủng vi khuẩn nào có phức hệ enzyme thủy phân đậu hũ tốt hơn để chế biến thức uống chức năng có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và có vai trò probiotic.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tại thành phố Kon Tum

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân sử dụng các dịch hành chính công. Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Các biện pháp quản lý phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi vùng dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Các biện pháp quản lý phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi vùng dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh tập trung tìm hiểu về thực trạng và đề ra các giải pháp về việc quản lý phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi vùng dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Cách mạng tháng tám năm 1945 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ

Luận án "Cách mạng tháng tám năm 1945 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ" với mục tiêu nghiên cứu nhằm tái hiện có hệ thống và toàn diện về cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Luận án Tiến sĩ: Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay

Luận án "Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay" nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thời gian qua; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Bài giảng Kỹ năng kiểm tra
  • 26/05/2014
  • 54.335
  • 547

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu