Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Kỹ năng viết tiếng Anh và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ở ba tỉnh Việt Nam: Cơ sở đề xuất các hoạt động chức năng viết

Luận án nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau: Hồ sơ nhân khẩu học của sinh viên? Yếu tố gì liên quan đến mức độ kỹ năng viết của sinh viên? Làm thế nào để giáo viên đánh giá kỹ năng phê phán của sinh viên? Làm thế nào để so sánh mức độ kỹ năng viết của sinh viên với việc giáo viên đánh giá kỹ năng phê phán của sinh viên? Hoạt động chức năng viết gì được đề xuất để phát triển kỹ năng viết và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên? Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Kỹ năng viết tiếng Anh và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ở ba tỉnh Việt Nam: Cơ sở đề xuất các hoạt động chức năng viết Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Kỹ năng viết tiếng Anh và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ở ba tỉnh Việt Nam: Cơ sở đề xuất các hoạt động chức năng viết Tóm tắt Luận án Tiến sĩ, Luận án Tiến sĩ, Ngôn ngữ và Văn học Anh, Kỹ năng viết tiếng Anh, Kỹ năng tư duy phê phán, Hoạt động chức năng viết
4.9 5 319
 • 5 - Rất hữu ích 295

 • 4 - Tốt 24

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ĐẠI HỌC TỔNG HỢP BATANGAS
Cộng hòa Philippin

NGUYỄN THANH TÚ

KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH VÀ KỸ NĂNG TƯ DUY
PHÊ PHÁN CỦA SINH VIÊN HỆ THỐNG TRƯỜNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ở BATỈNH VIỆT NAMCƠ SỞ ĐỀ XUẤT
CÁC HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG VIẾT

Chuyên ngành: Ngôn ngữ và văn học Anh

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC ANH

THÁI NGUYÊN, 2014

Công trình được hoàn thành tại:
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Advisor: Matilda H.Dimaan.Ph.D.
Phản biện 1: .............................................
Phản biện 2: .............................................
Phản biện 3: .............................................

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học họp tại:
…………………………………………………………………………
Vào hồi

giờ

ngày

tháng

năm 2014

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
-

Thư viện quốc gia Việt Nam;

-

Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên;

-

Thư viện Trung tâm Đào tạo và Phát triển quốc tế;

-

Thư viện trường Đại học Tổng hợp Batangas, Philipin.

1
Nghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Anh đã được thực hiện trên
nhiều phương diện khác nhau, dựa trên hai bình diện nền tảng lý
thuyết và kỹ năng thực hành. Hiện nay các nghiên cứu cũng đã
chuyển từ lý thuyết sang thực hành và ngày càng nhiều các công
ty đưa ra nhiều yêu cầu tiêu chuẩn để tuyển nhân viên của họ với
yêu cầu chứng minh kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh
Viết được coi như một hành động được mã hóa một ý tưởng,
một ý nghĩ, một sự phản ánh; một quá trình đặt suy nghĩ của một
người thành lời. Người viết muốn truyền đạt được suy nghĩ, quan
điểm của mình đòi hỏi phải sắp xếp, chọn lọc từ ngữ phù hợp.
Trong văn bản viết, đòi hỏi người viết phải có vốn từ phong phú
cùng với việc nắm bắt đầy đủ về ý nghĩa thông thường và ý nghĩa
đặc biệt khi sử dụng những từ đó. Người viết cũng phải biết làm
thế nào để xây dựng câu trong tiếng Anh sao cho mạch lạc và gắn
kết, rồi tiếp tục sử dụng tốt ngữ pháp, cú pháp, hình thái học của
từ để tạo ra ngững sản phẩm ngôn ngữ chuẩn mực.
Hệ thống giáo dục của chúng ta cũng đã phân cấp các mức độ
khác nhau đối với từng đối tượng. Phát triển kỹ năng viết ở bậc tiểu
học chỉ là yêu cầu viết chọn chủ đề đơn giản. Ở cấp độ trung học, kỹ
năng viết được phát triển thông qua các bài tiểu luận. Ở cấp độ đại
học, nó là một sự pha trộn của các thành phần cấp trung học cũng
như các văn bản của một luận văn, văn bản cần phải được phân tích
và trình bày chi tiết các ý tưởng, cung cấp các luận diểm, bằng
chứng. Do đó, kỹ năng nhận thức là rất quan trọng trong từng bước
trong việc phát triển kỹ năng viết.
Là giảng viên giảng dạy tiếng Anh cơ bản, tác giả nhận thấy
sinh viên gặp khó khăn trong việc rèn luyện kỹ năng viết. Sinh viên
có xu hướng mắc lỗi khi xây dựng câu, cú pháp và các thành phần kỹ

2
thuật viết. Hơn nữa cần xác định vai trò quan trọng về mức độ của tư
duy phê phán về mặt nhận thức, tình cảm cho việc học tập của sinh
viên. Do đó đề tài "Kỹ năng viết tiếng anh và kỹ năng tư duy phê
phán cho sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao
thông Vận tải ở 3 tỉnh Việt Nam: Cơ sở đề xuất các hoạt động
chức năng viết" được lựa chọn.
Cấu chúc luận án gồm 5 chương

3
CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU
BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU:
Viết được coi như một hành động được mã hóa một ý tưởng,
một ý nghĩ, một sự phản ánh; một quá trình đặt suy nghĩ của một
người thành lời. Người viết muốn truyền đạt được suy nghĩ, quan
điểm của mình đòi hỏi phải sắp xếp, chọn lọc từ ngữ phù hợp. Trong
văn bản viết, đòi hỏi người viết phải có vốn từ phong phú cùng với
việc nắm bắt đầy đủ về ý nghĩa thông thường và ý nghĩa đặc biệt khi
sử dụng những từ đó. Người viết cũng phải biết làm thế nào để xây
dựng câu trong tiếng Anh sao cho mạch lạc và gắn kết, rồi tiếp tục sử
dụng tốt ngữ pháp, cú pháp, hình thái học của từ để tạo ra ngững sản
phẩm ngôn ngữ chuẩn mực.
Hệ thống giáo dục của chúng ta cũng đã phân cấp các mức độ
khác nhau đối với từng đối tượng. Phát triển kỹ năng viết ở bậc tiểu
học chỉ là yêu cầu viết chọn chủ đề đơn giản. Ở cấp độ trung học, kỹ
năng viết được phát triển thông qua các bài tiểu luận. Ở cấp độ đại
học, nó là một sự pha trộn của các thành phần cấp trung học cũng
như các văn bản của một luận văn, văn bản cần phải được phân tích
và trình bày chi tiết các ý tưởng, cung cấp các luận diểm, bằng
chứng. Do đó, kỹ năng nhận thức là rất quan trọng trong từng bước
trong việc phát triển kỹ năng viết.
VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau:
1. Hồ sơ nhân khẩu học của sinh viên
1.1 Giới tính;
1.2 Trình độ học vấn của cha mẹ;

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận án Tiến sĩ Cơ khí động lực: Nghiên cứu cải thiện dạng khí động học vỏ xe khách lắp ráp tại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Xây dựng mô hình khảo sát, đánh giá dạng khí động học vỏ xe ô tô khách và đề xuất các giải pháp cải thiện dạng khí động học nhằm giảm thiểu lực cản khí động tác dụng lên ô tô.


LUẬN VĂN: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại công ty bảo hiểm Hà nội để nghiên cứu

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại công ty bảo hiểm hà nội để nghiên cứu', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận văn Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cơ sở xó, phường, thị trấn ở trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị giai đoạn hiện nay

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cơ sở xó, phường, thị trấn ở trường chính trị lê duẩn tỉnh quảng trị giai đoạn hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phân tích hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện xã hội hóa giáo dục và hội nhập quốc tế

Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phân tích hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển GDĐHCĐ công lập trong điều kiện XHH giáo dục, mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của GDĐH và hội nhập quốc tế, đồng thời luận giải rõ hơn các ưu điểm và những hạn chế cũng như các nguyên nhân trong huy động và sử dụng vốn đầu tƣ phát triển các cơ sở GDĐHCĐ công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương những năm qua, luận án đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển các cơ sở GDĐHCĐ công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện XHH giáo dục và hội nhập quốc tế.


LUẬN VĂN:Vấn đề sử dụng lao động nữ ở tỉnh Phú Thọ

Trong thời đại ngày nay, vai trò và địa vị của người phụ nữ được coi trọng, họ có quyền tham gia lực lượng lao động bất kỳ ngành nghề nào, thành phần nào của nền kinh tế. Song, do ảnh hưởng của một số nhân tố, kể cả khách quan lận chủ quan đã làm hạn chế sự tham gia lực lượng lao động của họ, hoặc có tham gia nhưng tham gia một cách bất hợp lý. Phú Thọ là một tỉnh miền núi phía Bắc nước ta vừa được tái thành lập năm 1997, có một...


Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu một số khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất của trường. Từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm giảm bớt những khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đa dạng di truyền 5 quần thể gà nội

Đề tài "Đa dạng di truyền 5 quần thể gà nội", có mục đích góp phần làm sáng tỏ tính đa dạng di truyền, cấu trúc sinh sản và mối quan hệ di truyền giữa các quần thể gà nội kể trên, qua đó cung cấp các thông tin khoa học tin cậy cần thiết cho quá trình bảo tồn nguồn gen gà nội Việt Nam.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam

Luận án "Nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam" với mục tiêu xây dựng những cơ sở khoa học và thực tiễn để lựa chọn mô hình hoạt động cụ thể của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn, đáp ứng những nhiệm vụ mới của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Để nắm rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Luận văn thạc sĩ Lâm nghiệp: Đánh giá sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của một số mô hình trồng bời lời đỏ (Litsea glutinosa roxb) tại một số huyện ở Gia Lai

"Đánh giá sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của một số mô hình trồng bời lời đỏ (Litsea glutinosa roxb) tại một số huyện ở Gia Lai" trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương 1 tổng quan vấn đề nghiên cứu, chương 2 đối tượng và đặc điểm khu vực nghiên cứu, chương 3 mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu, chương 4 kết quả nghiên cứu và thảo luận.


Luận văn: ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC HÌNH THỨC VÀ NGỮ NGHĨA CỦA TỤC NGỮ DÂN TỘC TÀY

Ngƣời Tày (còn có tên gọi khác là Thổ, cùng nhóm địa phƣơng với Ngạn, Phén, Thu Lao, Pa Dí) là một trong 54 dân tộc ở Việt Nam, có số dân vào khoảng 1,5 triệu ngƣời - số dân lớn thứ 2 sau ngƣời Kinh. Địa vực cƣ trú của ngƣời Tày thƣờng tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc nhƣ Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn...Đây là một trong những dân tộc có bản sắc văn hoá riêng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ngôn ngữ của ngƣời Tày nói chung và...


Tài liệu mới download

Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.668
 • 421
Vi điều khiển PIC18F4550
 • 12/11/2011
 • 59.290
 • 403

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu