Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tóm tắt kiến thức ôn tập môn Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

Tài liệu Tóm tắt kiến thức ôn tập môn Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô cung cấp cho các bạn những kiến thức về nhập môn Kinh tế học; cầu, cung và cân bằng thị trường; sự co giãn của cầu và cung; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; lý thuyết sản xuất; chi phí sản xuất và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tóm tắt kiến thức ôn tập môn Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô Tóm tắt kiến thức ôn tập môn Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô Tóm tắt kiến thức Kinh tế vi mô, Tóm tắt kiến thức Kinh tế vĩ mô, Cân bằng thị trường, Kinh tế học, Lý thuyết sản xuất, Chi phí sản xuất
4.1 5 833
  • 5 - Rất hữu ích 79

  • 4 - Tốt 753

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 1

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng Các chính sách hỗ trợ định hướng hướng ngoại

Bài giảng Các chính sách hỗ trợ định hướng hướng ngoại tập trung trình bày các vấn đề về việc định hướng hướng ngoại là cần thiết; thuyết “Đàn Sếu bay” có còn giá trị áp dụng; thương mại toàn cầu đang thay đổi; tăng trưởng xuất khẩu và chính sách công nghiệp. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


SỐ TƯƠNG ĐỐI ĐỘNG THÁI

1) Khái niệm là chỉ tiêu phản ánh quan hệ so sánh giữa 2 ch ỉ tiêu cùng lo ại nh ưng khác nhau về thời gian hoặc không gian hoặc giữa 2 chỉ tiêu khác loại nhưng có mối quan hệ với nhau. Các trường hợp so sánh - so sánh mức độ của một hiện tượng khác nhau về điều kiện thời gian và không gian.


Bài giảng Xác suất & thống kê đại học - Chương 8: Bài toán tương quan và Hồi quy

Bài giảng Xác suất & thống kê đại học Chương 8: Bài toán tương quan và Hồi quy định nghĩa, khái niệm về hệ tương quan mẫu, đường hồi quy trung bình tuyến tính thực nghiệm, phương pháp bình phương bé nhất.


Bài giảng Phân tích số liệu - Bài 7: Phân tích hồi quy đơn

Bài giảng Phân tích số liệu - Bài 7: Phân tích hồi quy đơn nhằm trình bày về phân tích hồi quy là phương pháp phân tích thống kê để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc (biến dự báo) theo các biến độc lập (biến dùng để dự báo).


Taxes and the Economy: An Economic Analysis of the Top Tax Rates Since 1945 (Updated)

The recession was intertwined with a major financial crisis that exacerbated the negative effects on the economy. Falling stock and house prices led to a large decline in household wealth (net worth), which plummeted by over $16 trillion or about 24% during 2008 and 2009. In addition, the financial panic led to an explosion of risk premiums (i.e., compensation to investors for accepting extra risk over relatively risk-free investments such as U.S. Treasury securities) that froze the flow of credit to the economy, crimping credit supported spending by consumers such as for automobiles, as well as business spending on new...


An empirical study of lead-lag relationship between spot and futures markets in three developing South East Asian countries Malaysia, Thailand and Singapore

This dissertation empirically investigates the potential lead lag relationship between spot and future markets in three South East Asian countries, namely Malaysia, Thailand and Singapore. It attempts to prove whether the lead–lag relationship exist between the two markets in each country individually and whether future market returns lead spot market returns in these countries.


Cơ sơ lý luận chuyển đổi cơ cấu kinh tế thủy sản 10

Tham khảo tài liệu 'cơ sơ lý luận chuyển đổi cơ cấu kinh tế thủy sản 10', kinh tế - quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Essentials of Economics: Chapter 16 - Bradley R. Schiller, Cynthia Hill

Chapter 16 "Theory and reality", after reading this chapter, you should be able to: Identify the major tools of macro policy, explain how macro tools can fix macro problems, depict the track record of macro outcomes, describe major impediments to policy success, discuss the pros and cons of discretionary policy.


A Guide to Business Organization Flexible_6

Tính chuyên nghiệp và đạo đức-Đi bộ trong Minefield Có một số vấn đề trong tình huống này. Bạn được giao một nhiệm vụ duy nhất để các nhà điều tra Detroit và anh, mà không được phép, thực hiện các nhiệm vụ bổ sung. Các chuyến đi từ Detroit tới East Lansing được rõ ràng là lạm phát.


Bài giảng Kinh tế học vi mô - Vũ Thành Tự Anh

Bài giảng Kinh tế học vi mô trình bày các nội dung cơ bản của kinh tế học như khái niệm kinh tế học, bản chất của kinh tế học, vai trò của kinh tế học, hệ thống kinh tế, phân biệt kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô cùng các nội dung khác.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu