Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiểu luận: Thực trạng xây dựng nền dân chủ trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Bài tiểu luận này sẽ trình bày về vấn đề Thực trạng xây dựng nền dân chủ trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Bài tiểu luận sẽ đi luận từng vấn đề nhỏ, từng khía cạnh để hiểu rõ những bản chất, đặc điểm, chức năng nhiệm vụ,... của những vấn đề nêu trên.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Bài thuyết trình: Xã hội học Karl Marx

Mặc dù không tự nhận mình là nhà xã hội học nhưng các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đều coi Karl Marx là nhà xã hội học vĩ đại của mọi thời đại, là người đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển xã hội học hiện đại nhất là xã hội học Mácxit. Bài thuyết trình sau đây sẽ giới thiệu Karl Marx ở phương diện là nhà xã hội học.


Bài thảo luận Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Bài thảo luận Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội trình bày về khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội, các yếu tố cấu thành; quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội và ý nghĩa phương pháp luận.


Đề tài: Gốm phù lãng làng gốm cổ truyền Việt Nam

Đề tài "Gốm phù lãng làng gốm cổ truyền Việt Nam" trình bày các nội dung sau: Sơ lược về lịch sử làng gốm, quy trình sản xuất gốm, nét đẹp độc đáo của gốm phù lãng, những nghệ nhân nổi tiếng, hiện trạng phát triển của làng nghề gốm, giải pháp phát triển gốm phù lãng,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Đề tài “Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên”

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. anh hay vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học macxit để giải thích cho luận điểm trên”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận: Vai trò của con người trong quá trình CNH-HĐH đất nước

Tiểu luận với đề tài "Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước" có nội dung gồm 2 chương: chương 1 con người - cơ sở lý luận, chương 2 con người Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước


Đề tài: "THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM"

Kể từ khi đổi mới đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng : trong thời kỳ này thực hiện chiến lược 10 năm 1991-2000, nền kinh tế thoát ra khỏi khủng hoảng; trong thời kỳ 5 năm đầu tiên thực hiện chiến lược 10 năm 2001-2010, nền kinh tế dừng như “không chệch hướng” khỏi quỹ đạo và đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm tương đối cao. Ngoài ra còn các thành tích khá ấn tượng về ổn định kinh tế vĩ mô, về tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng...


Tiểu luận: Triết học Mac - Lênin về con người

Bài tiểu luận triết học Mác-Lênin về con người, của bạn Nguyễn Tiến Long giúp các bạn sinh viên thực tập về chuyên đề triết học. Bản chất của con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt.


Đề tài "Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam, lý luận thực trạng và giải pháp thực hiện ở nước ta"

Hiện nay, thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế giới vẫn nói chung đang tiếp diễn và con đường “phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa” tại các nước chủ nghĩa xã hội nói riêng cũng có cơ sở lịch sử, thực tiễn sâu xa, vững chắc, mang tính quy luật khách quan, tất yếu và hoàn toàn khả thi. Việt Nam trong xu thế chung của thế giới cũng đang tiến hành quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là quá...


Thuyết trình: Vận dụng phép biện chứng duy vật trong quản trị nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Thuận Lợi

Thuyết trình: Vận dụng phép biện chứng duy vật trong quản trị nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Thuận Lợi trình bày về ưu và nhược điểm của công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Thuận Lợi. Thông qua phép biện chứng duy vật, đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty.


Đề tài: Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay – thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới

Đề tài "Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay – thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới" đã hoàn thành với nội dung gồm 2 chương: chương 1 lý luận về quan hệ phân phối và các hình thức phân phối ở nước ta hiện nay, chương 2 thực trạng về quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay và một số biện pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới.


Tài liệu mới download

Đại cương về bào chế
  • 12/10/2015
  • 71.305
  • 188

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu