Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiểu luận: Đặc trưng của chủ nghĩa hiện thực

Bài tiểu luận này cung cấp một cái nhìn có tính hệ thống về chủ nghĩa hiện thực đồng thời thấy được tương quan giữa chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam với chủ nghĩa hiện thực trong văn học thế giới. Hình thành trong một hoàn cảnh lịch sử cụ thể, chủ nghĩa hiện thực Việt Nam mang những đặc điểm chung,phổ biến đồng thời lại có những đặc điểm riêng mang tính dân tộc độc đáo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Nhận thức về biến đổi khí hậu và đánh giá của người dân cho chính sách giảm thiểu tác động: nghiên cứu trường hợp thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu nhận thức của người dân đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam về biến đổi khí hậu và đo lường giá sẵn lòng trả (WTP) của họ cho chính sách giảm thiểu nhằm đạt được hoặc tránh gặp phải ba kịch bản tăng nhiệt độ đến năm 2100 (gồm có kịch bản B1 cho mức phát thải và tăng nhiệt độ thấp, kịch bản B2 cho mức phát thải và tăng nhiệt độ trung bình, và kịch bản A1FI cho mức phát thải và tăng nhiệt độ cao) sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM).


Báo cáo chuyên đề: Văn hóa Chăm và những điều cần biết

Báo cáo chuyên đề "Văn hóa Chăm và những điều cần biết" trình bày nội dung gồm các phần sau: đặt vấn đề, tổng quan, những điều mà khách du lịch cần biết, kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cụ thể trong bài báo cáo này.


Luận văn: Thành lập học viện quản lý giáo dục trên cơ sở trường Cán bộ Quản lý giáo dục đào tạo

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thành lập học viện quản lý giáo dục trên cơ sở trường cán bộ quản lý giáo dục đào tạo', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC:" QUAN NIỆM TRIẾT HỌC VỀ SỰ PHÁT TRIỂN MANG TÍNH VĂN HÓA "

Trong bài viết này, tác giả đã luận chứng để làm sáng tỏ quan niệm triết học về sự phát triển mang tính văn hoá. Vấn đề được tác giả tập trung vào ba khía cạnh: một là, quan niệm về phát triển nói chung và phát triển mang tính văn hoá; hai là, về đạo đức và nội lực (quyền năng) – những vấn đề đặt ra với các nền văn hoá; ba là, những vấn đề phổ quát và riêng biệt trong văn hoá....


Luận văn: Văn học 8x Trung Quốc ở Việt Nam.

Công trình được chia làm 3 chương. Lần lượt đi giải quyết các vấn đề cơ bản về dòng văn học 8X Trung Quốc đang được bàn luận nhiều ở Trung Quốc trong thời gian gần đây. Dựa vào nguồn tư liệu gồm các tác phẩm của các nhà văn 8X được dịch và xuất bản ở Việt Nam, tài liệu nghiên cứu trên báo, mạng, sách và các nguồn tư liệu khác.Nội dung được triển khai như sau..


Tiểu luận - SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận - sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài thảo luận nhóm: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam

Bài thảo luận nhóm đề tài Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam được nghiên cứu với các nội dung: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác–Lênin, vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thành tựu đạt được và một số hạn chế.


BÀI THU HOẠCH: CUỘC HÀNH TRÌNH TÌM CHÂN LÝ CỦA CON NGƯỜI TRONG TÁC PHẨM:FAUST

Goethe sinh ra trong một gia đình giàu có ở thành phố Phranphuôc bên sông Mainơ. Lúc nhỏ, Iôhan được bố và các gia sư dạy chữ và nhiều ngoại ngữ. Năm 16 tuổi, Iôhan học khoa Luật tại 2 tr ng Đ i h c Laixich, sau chuy n sang tr ng Đ i ườ ạ ọ ể ườ ạ học Xtơraxbua. ở đây, Guêthơ đã tham gia vào nhóm văn học Bão táp và Xung kích, một phong trào văn hóa chống lại chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa cổ điển. Năm 1771, ông tốt nghiệp đại học Luật và làm luật sư ở Phranphuốc....


Đề tài: " PHƯƠNG PHÁP HIỆN TƯỢNG HỌC CỦA E.HUXÉC "

Phương pháp hiện tượng học của Huxéc có vai trò to lớn và là đóng góp quan trọng của ông trong việc xây dựng, phát triển hiện tượng học. Huxéc gọi phương pháp đó là épochè (ngưng hãm) và réduction (giản lược). Bản thể - eidos, chỉ đạt đến bằng épochè. Trong khuôn khổ đó, hiện tượng học đi đến giản lược một vài yếu tố của dữ kiện và không bận tâm đến chúng nữa. Phương pháp hiện tượng học nhắm vào cái trình diện với ý thức, nghĩa là đối tượng của nó. Với phương pháp này, Huxéc...


Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Nghệ thuật diễn xướng hát Dô (Liệp Tuyết - Quốc Oai - Hà Nội) và khả năng khai thác phục vụ du lịch 

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Nghệ thuật diễn xướng hát Dô (Liệp Tuyết - Quốc Oai - Hà Nội) và khả năng khai thác phục vụ du lịch nhằm tìm hiểu về nghệ thuật diễn xướng hát Dô, khả năng khai thác phục vụ du lịch của loại hình nghệ thuật này.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đề tài: Đồng tiền chung
  • 28/07/2011
  • 56.992
  • 986

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu