Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiểu luận: Các thiết chế của Liên minh Châu Âu

Hệ thống thể chế: - Hội đồng châu Âu - Hội đồng bộ trưởng - Uỷ ban châu Âu: là cơ quan hành pháp của EU - Nghị viện châu Âu: là cơ quan lập pháp của EU - Toà án châu Âu - Toà kiểm toán châu Âu - Uỷ ban kinh tế và xã hội - Uỷ ban về khu vực - Ngân hàng Đầu tư châu ÂuĐánh giá tài liệu

5.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tiểu luận: Các thiết chế của Liên minh Châu Âu Tiểu luận: Các thiết chế của Liên minh Châu Âu Liên minh châu Âu, Thiết chế liên minh châu Âu, Mục tiêu liên minh châu Âu, Vai trò liên minh châu Âu, Chức năngliên minh châu Âu, Tiểu luận đối ngoại
5.0 5 1464
 • 5 - Rất hữu ích 1.431

 • 4 - Tốt 33

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. CÁC THIẾT CHẾ THIẾ CHẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU Nhóm PARANORMAL
 2. A.Vai trò của các thiết chế trong việc vận hành của EU  Mục tiêu chung  Xây dựng thể chế siêu quốc gia  Giám sát quá trình liên kết của các Quốc gia thành viên
 3. A.Vai trò của các thiết chế trong việc vận hành của EU  Hệ thống thể chế:  - Hội đồng châu Âu  - Hội đồng bộ trưởng  - Uỷ ban châu Âu: là cơ quan hành pháp của EU  - Nghị viện châu Âu: là cơ quan lập pháp của EU  - Toà án châu Âu  - Toà kiểm toán châu Âu  - Uỷ ban kinh tế và xã hội  - Uỷ ban về khu vực  - Ngân hàng Đầu tư châu Âu
 4. A.Vai trò của các thiết chế trong việc vận hành của EU  Trụ cột cộng đồng  Chính thức hình thành từ hiệp ước Maastricht  Khác biệt với 2 trụ cột còn lại: -Thủ tục đưa ra quyết định -Thẩm quyền  Tính siêu quốc gia, nét nổi bật so với các tổ chức quốc tế khác
 5. A.Vai trò của các thiết chế trong việc vận hành của EU  Quá trình phát triển: Giai đoạn hình thành,không ngừng tự hoàn thiện:  Hiệp ước Schegen(1990)  Hiệp ước Maastricht (1993)  Hiệp ước Amsterdam (1997)  Hiệp ước Nice (2003)  Hiệp ước Lisbon (2009)
 6. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu I. Ủy ban châu Âu (European Commission) 1. Vai trò: • Đặt ra các mục tiên và ưu tiên hành động • Ban hành pháp luật cho Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Bộ trưởng • Quản lý và thực thi các chính sách và ngân sách của EU • Đại diện cho các quốc gia thành viện đối với khu vực ngoài Châu Âu
 7. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu I. Ủy ban châu Âu (European Commission) 2. Quyền hạn: 2.1 Quyền hành pháp 2.2 Sáng kiến lập pháp 3. Chức năng: • Thi hành, giám sát các qui định, các hiệp ước, điều hành công việc của Liên minh. • “Người canh gác các hiệp ước" • Đại diện đối ngoại, các vấn đề thu chi, ngân sách
 8. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu I. Ủy ban châu Âu (European Commission) 4. Cơ cấu:  Ủy ban gồm 27 thành viên đến từ 27 quốc gia, mỗi thành viên phụ trách 1 lĩnh vực.  Chủ tịch Ủy ban được đề cử bởi Hội đồng châu Âu 5. Quan hệ hợp tác  Có quan hệ mật thiết với Nghị viện và Hội đồng  Đại diện trong lĩnh vực đối ngoại
 9. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu II. Nghị viện Châu Âu (European Parliament) 1. Vai trò:  Thảo luận, thông qua các đạo luật.  Giám sát các thiết chế khác.  Quyết định ngân sách
 10. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu II. Nghị viện Châu Âu (European Parliament) 2. Quyền hạn 3. Chức năng:  3.1Giám sát dân chủ  3.2 Giám sát ngân sách
 11. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu II. Nghị viện Châu Âu (European Parliament) 4. Cơ cấu : Nghị viện gồm 785 nghị sĩ đến từ 27 quốc gia, có nhiệm kỳ 5 năm. Nghị viện bao gồm :  Chủ tịch chịu trách nhiệm về các mối quan hệ đối ngoại, chủ trì các kỳ họp của nghị viện.  Cục: điều hành các hoạt động của nghị viện và các cơ quan trực thuộc  23 Ủy ban với trách nhiệm chung là chuẩn bị nội dung cần thiết cho các cuộc họp nghị viện  Ban thư ký: Chịu trách nhiệm tổ chức công việc nghị viện
 12. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu II. Nghị viện Châu Âu (European Parliament) 5. Quan hệ hợp tác:  Nghị viện có quan hệ gắn bó chặt chẽ với Hội đồng. Có quan hệ khăng khít với Ủy ban.  Ngoài ra, Nghị viện có quan hệ hợp tác với các Nghị viện và Quốc hội của các quốc gia khác
 13. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu III. Hội đồng Bộ trưởng – Hội đồng LM châu Âu (Council of the EU) 1. Vai trò:  Là cơ quan ra quyền quyết định trong Liên minh châu Âu, là 1 trong 2 cơ quan lập pháp. 2. Quyền hạn:  Quyền lập pháp: cùng với Nghị viện
 14. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu III. Hội đồng Bộ trưởng – Hội đồng LM châu Âu (Council of the EU) 3. Chức năng :  Định hướng các chính sách kinh tế  Kí kết các hiệp ước quốc tế :  Phân bổ ngân sách hàng năm của EU:  Phát triển các chính sách đối ngoại và an ninh :  Định hướng các vấn đề tư pháp :
 15. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu III. Hội đồng Bộ trưởng – Hội đồng LM châu Âu (Council of the EU) 4. Cơ cấu:  Không có cơ cấu thành viên chính thức 5. Quan hệ hợp tác :  Có liên hệ chặt chẽ với Nghị viện.  Liên quan tới chính phủ các quốc gia
 16. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu IV. Mối quan hệ giữa Ủy ban, Nghị Viện và Hội đồng Bộ trưởng :
 17. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu V. Hội đồng châu Âu (European Council) 1. Vai trò :  Là cơ quan chính trị cao nhất của Liên minh châu Âu  Là một cơ quan thể chế giải quyết các vấn đề lớn 2. Quyền hạn  Hội đồng không có quyền hạn chính thức nào
 18. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu V. Hội đồng châu Âu (European Council) 3. Chức năng:  Hội đồng có chức năng chính là thiết lập định hướng chính trị và ưu tiên chung cho EU. 4. Cơ cấu:  Chủ tịch  Đại diện Ủy ban 5. Quan hệ hợp tác
 19. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu VI. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (Centre Bank) 1. Vai trò:  Là trung tâm ra quyết định của ESCB và hệ thống tài chính châu Âu  Đảm bảo thực hiện nhất quán chính sách  Thực hiện quyền hạn pháp lý và xử phạt  Khởi tạo và tư vấn việc thành lập luật chung của EU và dự thảo luật  Kế thừa các nhiệm vụ của EMI cũ  Thực hiện chức năng giám sát  Đại diện cho KV đồng tiền chung châu âu trong khu vực thẩm quyền
 20. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu VI. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (Centre Bank) 2. Quyền hạn:  Độc quyền cho phép phát hành tiền giấy euro, quản lý xu.  Tiêu chuẩn hóa trách nhiệm và báo cáo về các hoạt động các thành viên.  Thông qua báo cáo và các kê khai thanh toán thường niên  Cho vay và cứu hộ nền kinh tế các QG thành viên  Mua nợ xấu,cơ cấu việc sử dụng tiền ở các QG đi vay  Tư vấn cho các QG thành viên các vấn đề trong thẩm quyền của ECB

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp về vấn đề dân số ở nước ta

Cho đến nay, Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp chậm phát triển quy mô dân số lớn, tốc độ tăng dân số cao. Thời kỳ Hùng Vương dựng nước, dân số Việt Nam mới khoảng một triệu người. Nhưng trong thế kỷ 20, dân số nước ta tăng rất nhanh. Năm 1945 mới có 23 triệu người; 1960


Đề án :"Sự hình thành và phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam"

Kinh tế thị trường hình thành từ quá trình sản xuất hàng hoá.Sản xuất hàng hoá là một kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra là để bán trên thị trường.Trong kiểu tổ chức kinh tế này, toàn bộ quá trình sản xuất_phân phối_trao đổi_tiêu dùng , sản xuất như thế nàovà cho ai đều thông việc mua bán,thông qua hệ thống thị trường và do thị trường quyết định....


Đề tài: Quy trình đo đạc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân khu vực nông thôn tại huyện Vũng Liêm

Công tác đo đạc có ý nghĩa rất quan trọng trong việ xác lập ổn định về măt pháp lý đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai. Bên cạnh đó giúp người sử dụng đất hiểu và chấp hành đúng các quy định của nhà nước trong việc sử dụng đất. Việc tành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đấ huyện thực hiên một số chức năng về dịch vụ công phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện...


Báo cáo thực tập nghề lưa trữ: " Tại trung tâm Lưu trữ quốc gia II"

Trong công cuộc đổi mới ngày nay, cùng với sự phát triển ngày càng cao của khoa học kĩ thuật, tài liệu lưu trữ có một vai trò quan trọng càng quan trọng trong việc phản ánh hoạt động của một cơ quan, tổ chức. Đồng thời tài liệu lưu trữ góp phần giải quyết công việc, tìm kiếm thông tin để xây dựng chiến lược kinh tế cũng như quy hoạch, chủ trương, đề ra các quyết định quản lý.


Tiểu luận: "Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn của anh chị vào trong hoạt động thực tiễn"

MỞ ĐẦU Trong đời sống hàng ngày, đằng sau các hiện tượng muôn hình muôn vẻ, con người dần dần nhận thức được tính trật tự và mối liên hệ có tính lặp lại của các hiện tượng, từ đó hình thành nên khái niệm “quy luật”. Với tư cách là phạm trù của lý luận nhận thức, khái niệm “quy luật” là sản phẩm của tư duy khoa học, phản ánh sự liên hệ của các sự vật và tính chỉnh thể của chúng. Các quy luật của tự nhiên, của xã hội cũng như của tư duy con người...


Đề tài : CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đã hơn 40 năm qua đi kể từ ngày Bác Hồ vĩnh biệt chúng ta để bước vào cõi ngàn thu. Quãng thời gian ấy, thế giới đã có nhiều đổi thay to lớn. Nhân loại đang sống trong kỷ nguyên toàn cầu hóa với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng khoa học và công nghệ.


Tiểu luận: Kỹ năng ứng xử với đồng nghiệp

Bài tiểu luận với đề tài: "Kỹ năng ứng xử với đồng nghiệp" gồm có 2 chương được trình bày như sau: Tổng quan lý luận chung về kỹ năng giao tiếp trong quản lý, thực trạng các kỹ năng ứng xử đồng nghiệp trong công sở và giải pháp.


Bài thu hoạch thực tế tại Cảng tổng hợp Bình Dương

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thu hoạch thực tế tại "Cảng tổng hợp Bình Dương" dưới đây để nắm bắt được đặc điểm hoạt động kho ngoại quan và kho CFS, trung tâm logistics quan trọng của Bình Dương và các vùng lân cận,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Cơ sở lý luận triết học của đường lối quá độ lên CNXH ở Việt Nam - 1

Lời mở đầu Công cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên các mặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và những con người của xã hội. Công nghiệp hóa chính là con đường và bước đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất, kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại là một quy luật chung, phổ biến đối với tất cả các nước. Tuy nhiên, tuỳ từng nước khác nhau,...


Tiểu luận "Tổ chức liên minh kinh tế chính trị xã hội ASEAN".

Từ một tổ chức liên minh kinh tế chính trị xã hội lỏng lẻo ASEAN đã vươn lên thành một khối khá vững chắc với nền kinh tế phát triển, an ninh chính trị tương đối ổn định. Nghiên cứu thị trường tiềm năng rộng lớn với hơn 500 triệu dân này sẽ mở ra cơ hội mới cho hàng xuất khẩu Việt Nam. Chúng ta hy vọng vào một tương lai không xa ASEAN sẽ trở thành một thị trường thống nhất và phát triển....


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.245
 • 826

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu