Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiểu luận: Các thiết chế của Liên minh Châu Âu

Hệ thống thể chế: - Hội đồng châu Âu - Hội đồng bộ trưởng - Uỷ ban châu Âu: là cơ quan hành pháp của EU - Nghị viện châu Âu: là cơ quan lập pháp của EU - Toà án châu Âu - Toà kiểm toán châu Âu - Uỷ ban kinh tế và xã hội - Uỷ ban về khu vực - Ngân hàng Đầu tư châu ÂuĐánh giá tài liệu

5.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tiểu luận: Các thiết chế của Liên minh Châu Âu Tiểu luận: Các thiết chế của Liên minh Châu Âu Liên minh châu Âu, Thiết chế liên minh châu Âu, Mục tiêu liên minh châu Âu, Vai trò liên minh châu Âu, Chức năngliên minh châu Âu, Tiểu luận đối ngoại
5.0 5 1464
 • 5 - Rất hữu ích 1.431

 • 4 - Tốt 33

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. CÁC THIẾT CHẾ THIẾ CHẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU Nhóm PARANORMAL
 2. A.Vai trò của các thiết chế trong việc vận hành của EU  Mục tiêu chung  Xây dựng thể chế siêu quốc gia  Giám sát quá trình liên kết của các Quốc gia thành viên
 3. A.Vai trò của các thiết chế trong việc vận hành của EU  Hệ thống thể chế:  - Hội đồng châu Âu  - Hội đồng bộ trưởng  - Uỷ ban châu Âu: là cơ quan hành pháp của EU  - Nghị viện châu Âu: là cơ quan lập pháp của EU  - Toà án châu Âu  - Toà kiểm toán châu Âu  - Uỷ ban kinh tế và xã hội  - Uỷ ban về khu vực  - Ngân hàng Đầu tư châu Âu
 4. A.Vai trò của các thiết chế trong việc vận hành của EU  Trụ cột cộng đồng  Chính thức hình thành từ hiệp ước Maastricht  Khác biệt với 2 trụ cột còn lại: -Thủ tục đưa ra quyết định -Thẩm quyền  Tính siêu quốc gia, nét nổi bật so với các tổ chức quốc tế khác
 5. A.Vai trò của các thiết chế trong việc vận hành của EU  Quá trình phát triển: Giai đoạn hình thành,không ngừng tự hoàn thiện:  Hiệp ước Schegen(1990)  Hiệp ước Maastricht (1993)  Hiệp ước Amsterdam (1997)  Hiệp ước Nice (2003)  Hiệp ước Lisbon (2009)
 6. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu I. Ủy ban châu Âu (European Commission) 1. Vai trò: • Đặt ra các mục tiên và ưu tiên hành động • Ban hành pháp luật cho Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Bộ trưởng • Quản lý và thực thi các chính sách và ngân sách của EU • Đại diện cho các quốc gia thành viện đối với khu vực ngoài Châu Âu
 7. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu I. Ủy ban châu Âu (European Commission) 2. Quyền hạn: 2.1 Quyền hành pháp 2.2 Sáng kiến lập pháp 3. Chức năng: • Thi hành, giám sát các qui định, các hiệp ước, điều hành công việc của Liên minh. • “Người canh gác các hiệp ước" • Đại diện đối ngoại, các vấn đề thu chi, ngân sách
 8. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu I. Ủy ban châu Âu (European Commission) 4. Cơ cấu:  Ủy ban gồm 27 thành viên đến từ 27 quốc gia, mỗi thành viên phụ trách 1 lĩnh vực.  Chủ tịch Ủy ban được đề cử bởi Hội đồng châu Âu 5. Quan hệ hợp tác  Có quan hệ mật thiết với Nghị viện và Hội đồng  Đại diện trong lĩnh vực đối ngoại
 9. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu II. Nghị viện Châu Âu (European Parliament) 1. Vai trò:  Thảo luận, thông qua các đạo luật.  Giám sát các thiết chế khác.  Quyết định ngân sách
 10. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu II. Nghị viện Châu Âu (European Parliament) 2. Quyền hạn 3. Chức năng:  3.1Giám sát dân chủ  3.2 Giám sát ngân sách
 11. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu II. Nghị viện Châu Âu (European Parliament) 4. Cơ cấu : Nghị viện gồm 785 nghị sĩ đến từ 27 quốc gia, có nhiệm kỳ 5 năm. Nghị viện bao gồm :  Chủ tịch chịu trách nhiệm về các mối quan hệ đối ngoại, chủ trì các kỳ họp của nghị viện.  Cục: điều hành các hoạt động của nghị viện và các cơ quan trực thuộc  23 Ủy ban với trách nhiệm chung là chuẩn bị nội dung cần thiết cho các cuộc họp nghị viện  Ban thư ký: Chịu trách nhiệm tổ chức công việc nghị viện
 12. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu II. Nghị viện Châu Âu (European Parliament) 5. Quan hệ hợp tác:  Nghị viện có quan hệ gắn bó chặt chẽ với Hội đồng. Có quan hệ khăng khít với Ủy ban.  Ngoài ra, Nghị viện có quan hệ hợp tác với các Nghị viện và Quốc hội của các quốc gia khác
 13. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu III. Hội đồng Bộ trưởng – Hội đồng LM châu Âu (Council of the EU) 1. Vai trò:  Là cơ quan ra quyền quyết định trong Liên minh châu Âu, là 1 trong 2 cơ quan lập pháp. 2. Quyền hạn:  Quyền lập pháp: cùng với Nghị viện
 14. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu III. Hội đồng Bộ trưởng – Hội đồng LM châu Âu (Council of the EU) 3. Chức năng :  Định hướng các chính sách kinh tế  Kí kết các hiệp ước quốc tế :  Phân bổ ngân sách hàng năm của EU:  Phát triển các chính sách đối ngoại và an ninh :  Định hướng các vấn đề tư pháp :
 15. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu III. Hội đồng Bộ trưởng – Hội đồng LM châu Âu (Council of the EU) 4. Cơ cấu:  Không có cơ cấu thành viên chính thức 5. Quan hệ hợp tác :  Có liên hệ chặt chẽ với Nghị viện.  Liên quan tới chính phủ các quốc gia
 16. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu IV. Mối quan hệ giữa Ủy ban, Nghị Viện và Hội đồng Bộ trưởng :
 17. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu V. Hội đồng châu Âu (European Council) 1. Vai trò :  Là cơ quan chính trị cao nhất của Liên minh châu Âu  Là một cơ quan thể chế giải quyết các vấn đề lớn 2. Quyền hạn  Hội đồng không có quyền hạn chính thức nào
 18. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu V. Hội đồng châu Âu (European Council) 3. Chức năng:  Hội đồng có chức năng chính là thiết lập định hướng chính trị và ưu tiên chung cho EU. 4. Cơ cấu:  Chủ tịch  Đại diện Ủy ban 5. Quan hệ hợp tác
 19. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu VI. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (Centre Bank) 1. Vai trò:  Là trung tâm ra quyết định của ESCB và hệ thống tài chính châu Âu  Đảm bảo thực hiện nhất quán chính sách  Thực hiện quyền hạn pháp lý và xử phạt  Khởi tạo và tư vấn việc thành lập luật chung của EU và dự thảo luật  Kế thừa các nhiệm vụ của EMI cũ  Thực hiện chức năng giám sát  Đại diện cho KV đồng tiền chung châu âu trong khu vực thẩm quyền
 20. B. Các thiết chế của liên minh châu Âu VI. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (Centre Bank) 2. Quyền hạn:  Độc quyền cho phép phát hành tiền giấy euro, quản lý xu.  Tiêu chuẩn hóa trách nhiệm và báo cáo về các hoạt động các thành viên.  Thông qua báo cáo và các kê khai thanh toán thường niên  Cho vay và cứu hộ nền kinh tế các QG thành viên  Mua nợ xấu,cơ cấu việc sử dụng tiền ở các QG đi vay  Tư vấn cho các QG thành viên các vấn đề trong thẩm quyền của ECB

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Giải quyết hoà giải tranh chấp đất đai ở cấp xã là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm giữ gìn ổn định sản xuất, đời sống, tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự và ngăn ngừa hành vi vi phạp pháp luật nghiêm trọng có thể xảy ra. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai ở địa phương, nó đóng vai trò củng cố mối quan hệ trong cộng đồng dân cư, góp phần “xây dựng tình...


Tiểu luận: Kỹ năng của luật sư trong các vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Kỹ năng của luật sư trong các vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nhằm nêu pháp luật dân sự là cơ sở pháp lý để quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của từng chủ thể trong quan hệ dân sự nhằm đảm bảo quyền bình đẳng, tự nguyện, quyền con người trong quan hệ xã hội, đồng thời loại bỏ những hành vi, những yếu tố gây cản trở trong quan hệ dân sự lành mạnh tạo nền tảng ổn định cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa dân tộc thiểu số: Công tác xây dựng đời sống văn hóa vùng dân tộc thiểu số xã Yên Hưng, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu khảo sát thực trạng và đánh giá tình hình hoạt động xây dựng xây dựng đời sống văn hóa vùng dân tộc thiểu số xã Yên Hưng, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời đề xuất những phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng văn hóa. Mời các bạn tham khảo!


Thuyết trình giáo dục đại học: Vấn đề dạy và học trong giáo dục đại học nói chung và ngoài công lập nói riêng

Thuyết trình giáo dục đại học: Vấn đề dạy và học trong giáo dục đại học nói chung và ngoài công lập nói riêng nhằm trình bày về các nội dung đánh giá chung trong giáo dục đại học, giáo dục đại học ngoài công lập, giải pháp cải thiện giáo dục ngoài công lập.


Luận văn tốt nghiệp "Nâng cao hiệu lực và hiệu quả giám sát của Quốc hội"

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới – thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiến hành xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Thực hiện nhiệm vụ đó không thể tách rời với việc nâng cao vị trí, vai trò của Quốc hội – cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam....


Báo cáo chuyến đi thực tế Công tác xã hội tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật tỉnh Hà Tây

Công tác xã hội là một ngành khoa học tương đối non trẻ trên thế giới, tính chất chuyên nghiệp mới được hình thành hơn 100 năm nay măc dù có nguồn gốc hình thành từ xa xưa. Tuy vậy ngày nay trong xã hội hiện đại Công tác xã hội đã và đang không ngừng khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của mình trong xã hội. Công tác xã hội là sự vận dụng các lý thuyết khoa học về hành vi con người và hệ thống xã hội nhằm xây dựng và thúc đẩy sự thay...


Đề tài triết học " VỀ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI "

Trước khi đi sâu vào phân tích những tư tưởng triết học cơ bản và đặc sắc của Nguyễn Trãi - nhà chính trị, nhà quân sự tài năng, nhà văn hóa, tư tưởng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam ở cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV, bài viết chỉ ra những tiền đề lý luận của những tư tưởng ấy. Tiếp theo, bài viết khảo sát tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi ở ba lát cắt: 1/ Quan điểm của Nguyễn Trãi về thiên mệnh, về trời đất và con người; 2/ Tư tưởng của...


Đề tài: Đối chiếu hành vi cho, nhận trong tiếng Việt với hành vi cho, nhận trong tiếng Trung

Trong xã hội hiện đại, việc sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp là vô cùng phổ biến. Môn nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ ra đời nhằm giúp mọi người phân biệt được những điểm giống và khác giữa các ngôn ngữ, đồng thời cũng nhằm làm cho người học hiểu rõ hơn về các ngôn ngữ đó để có thể sử dụng một cách chuẩn xác trong các trường hợp cụ thể


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Văn hóa gia đình mẹ đơn thân qua khảo sát tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Khóa luận tập trung nghiên cứu văn hóa gia đình những người phụ nữ làm mẹ đơn thân trên địa bàn xã Nghĩa Hưng. Khai thác các giá trị văn hóa hình thành trong quá trình tương tác giữa những bà mẹ đơn thân với con cái của họ và những người xung quanh như họ hàng, hàng xóm, cán bộ địa phương…


Tiểu luận: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chủ sở hữu công ty có thể là cá nhân hoặc là tổ chức, trích từ tài sản của mình nguồn vốn để thành lập công ty TNHH một thành viên. Trong quá trình hoạt động của công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trên phần tài sản của chủ sở hữu đã trích để hình thành vốn điều lệ


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu