Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8737:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8737:2011 giới thiệu về thuốc thú y - phương pháp định lượng số bào tử Lactobacillus. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung của tiêu chuẩn này.Đánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8737:2011 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8737:2011 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8737:2011, TCVN 8737:2011, Tiêu chuẩn Quốc gia, Thuốc thú y, Số bào tử Lactobacillus
4.8 5 764
 • 5 - Rất hữu ích 642

 • 4 - Tốt 122

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7681-6:2013 - ISO 13041-6:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7681-6:2013 qui định các phép kiểm gia công cho các mẫu kiểm chuẩn trong các điều kiện gia công tinh, có viện dẫn TCVN 7011-1 (ISO 230-1). Tiêu chuẩn này cũng quy định các tính chất và các kích thước của các mẫu kiểm đó.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8083-2:2013 - IEC 60831-2:1995

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8083-2:2013 áp dụng cho các tụ điện thuộc phạm vi áp dụng của IEC 60831-1 và đưa các yêu cầu đối với thử nghiệm lão hóa, thử nghiệm tự phục hồi và thử nghiệm phá hủy. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh tập 2 part 7

Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh tập 2 part 7', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10411:2014 - ISO 9289:1991 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10411:2014 về Khô dầu - Xác định dư lượng hexan tự do quy định phương pháp xác định dư lượng hexan tự do trong khô dầu sau khi chiết với các dung môi chứa hydrocacbon. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6238-1:2011 - ISO 8124-1:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6238-1:2011 tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại đồ chơi, là sản phẩm hoặc vật liệu bất kỳ được thiết kế hoặc được nêu rõ để cho trẻ nhỏ hơn 14 tuổi sử dụng khi chơi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-2:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-2:2014 quy định các yêu cầu và nội dung thẩm định và công nhận tổ chức thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ (RPBM) sau chiến tranh và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Mời các bạn tham khảo.


Phương pháp vêbê xác định độ cứng của hỗn hợp bê tông xi măng

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho hỗn hợp bê tông có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu tới 40mm.


TCVN 4566 1988

TCVN 4566 1988, Tiêu chuẩn Việt Nam- nước thải- phương pháp xác định nhu cầu sinh hóa oxy


Tải trọng và tác động –Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này qui định tải trọng và tác động dùng để thiết kế các kết cấu xây dựng, nền móng nhà và công trình. Các tải trọng và tác động do giao thông đ|ờng sắt, đ|ờng bộ, do sóng biển, do dòng chảy, do bốc xếp hàng hoá, do động đất, do dông lốc, do thành phần động lực của thiết bị sản xuất và ph|ơng tiện giao thông… gây ra không qui định tiêu trong chuẩn này đ|ợc lấy theo các tiêu chuẩn khác t|ơng ứng do nhà n|ớc ban hành....


Tài liệu TCXDVN 319 2004

TCXDVN 319 2004: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP- YÊU CẦU CHUNG


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TCVN 6529 1999
 • 19/07/2010
 • 97.411
 • 330
TCVN 6072 1996
 • 24/07/2010
 • 75.184
 • 146

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu