Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7265:2015

Tiêu chuẩn này đã được Ủy ban Codex về Cá và sản phẩm thủy sản xây dựng trên cơ sở hợp nhất các tiêu chuẩn riêng lẻ, có bổ sung phần nuôi trồng thủy sản và phần surimi đông lạnh. Tiêu chuẩn này chủ yếu cung cấp hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình sản xuất, bảo quản và xử lý thủy sản và sản phẩm thủy sản trên tàu cá và trên bờ. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến quá trình phân phối và trưng bày bán lẻ thủy sản và sản phẩm thủy sản.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7265:2015 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7265:2015 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7265 2015, TCVN 7265 2015, Tiêu chuẩn Quốc gia, Quy phạm thực hành đối với thủy sản, Quy phạm đối với sản phẩm thủy sản
4.2 5 306
  • 5 - Rất hữu ích 48

  • 4 - Tốt 258

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng tám năm 1945

Tham khảo tài liệu 'giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng tám năm 1945', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Gia hạn Giấy phép xây dựng trong các khu công nghiệp Bình Dương

Tham khảo tài liệu 'gia hạn giấy phép xây dựng trong các khu công nghiệp bình dương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến xây dựng của công dân.

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Xây dựng,Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng


Kiểm tra, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Theo qui định tại Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ Giáo dục...


Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận - huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận – huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành...


Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đại diện ngoài tố tụng, mã số hồ sơ 015147

Tham khảo tài liệu 'thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đại diện ngoài tố tụng, mã số hồ sơ 015147', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký Nhà đất. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn, Ủy ban nhân dân quận-huyện, Chi cục thuế quận-huyện, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành...


Tuyển dụng công chức loại B, C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực thống kê: Hoạt động khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ Tổ chức cán bộ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính


Xếp hạng bảo tàng hạng I đối với bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Di sản văn hoá Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Di sản văn hóa Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Nội Vụ, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
  • 04/04/2013
  • 33.303
  • 426

Danh mục tài liệu