Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6836:2007

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6836:2007 về Sữa bột - Xác định hàm lượng axit lactic và lactat qui định phương pháp enzym để xác định hàm lượng axit lactic và lactat của tất cả các loại sữa bột. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6836:2007 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6836:2007 Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc gia, Tiêu chuẩn sữa bột, Xác định hàm lượng axit lactic, Hàm lượng axit lactic, Hàm lượng lactat
4.6 5 423
 • 5 - Rất hữu ích 268

 • 4 - Tốt 155

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10041-1:2013 - ISO 9073-1:1989

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10041-1:2013 về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 1: Xác định khối lượng trên đơn vị diện tích quy định phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích của vải không dệt. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10565-2:2015 - ISO 22935-2:2009 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10565-2:2015 quy định các phương pháp khuyến cáo để đánh giá cảm quan sữa và sản phẩm sữa. Tiêu chuẩn này quy định các tiêu chí về lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và đánh giá mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


14 TCN 59 - 2002 Quy định tạm thời về việc kiểm tra chât lượng các công trình thủy lợi part 5

Tham khảo tài liệu '14 tcn 59 - 2002 quy định tạm thời về việc kiểm tra chât lượng các công trình thủy lợi part 5', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10874:2015 - ISO 7293:1997 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10874:2015 về Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Đặc tính động cơ và tiêu thụ nhiên liệu​ quy định phương pháp thử đặc tính và tiêu thụ nhiên liệu của động cơ đốt trong dùng trong cưa xích cầm tay có động cơ.


Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực kế toán số 08: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Chuẩn mực kế toán số 08 - Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh với mục đích quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán về các khoản vốn góp liên doanh, gồm: Các hình thức liên doanh, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của các bên góp vốn liên doanh làm cơ sở cho việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính của các bên góp vốn liên doanh.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6763:2008 - ISO 6886:2006

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6763:2008 - ISO 6886:2006 trình bày về dầu mỡ động vật - xác định khả năng chịu ôxy hóa (phép thử ôxy hóa nhanh). Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng chịu ôxy hóa của dầu và mỡ dưới các điều kiện đặc biệt dẫn tới quá trình ôxy hóa nhanh như: nhiệt độ cao và dòng không khí mạnh.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8950:2011 - ISO 729:1988

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8950:2011 quy định phương pháp xác định độ axit của dầu trong hạt có dầu. Độ axit tốt nhất là được biểu thị theo trị số axit hoặc theo độ axit quy ước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7882:2008

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7882:2008 quy định yêu cầu và phương pháp thử tiếng ồn trong phê duyệt kiểu đối với xe máy hai bánh và ba bánh đã được định nghĩa trong TCVN 6211 (xe máy sau đây được gọi là xe).


QCVN 14 : 2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 14 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT National technical regulation on domestic wastewater HÀ NỘI 2008 QCVN 14 : 2008/btnmt Lời nói đầu QCVN 14 : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số /2008/QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2 QCVN 14 : 2008/btnmt QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT National technical regulation...


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4656:1988

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4656:1988 về Quặng sắt - Phương pháp xác định hàm lượng photpho qui định hai phương pháp trắc quang xác định hàm lượng photpho trong quặng sắt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

tcvn 4087 1985
 • 22/07/2010
 • 19.098
 • 814

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu