Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6836:2007

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6836:2007 về Sữa bột - Xác định hàm lượng axit lactic và lactat qui định phương pháp enzym để xác định hàm lượng axit lactic và lactat của tất cả các loại sữa bột. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6836:2007 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6836:2007 Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc gia, Tiêu chuẩn sữa bột, Xác định hàm lượng axit lactic, Hàm lượng axit lactic, Hàm lượng lactat
4.6 5 423
 • 5 - Rất hữu ích 268

 • 4 - Tốt 155

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8662:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8662:2011 về Chất lượng đất - Phương pháp xác định kali dễ tiêu quy định phương pháp xác định hàm lượng kali dễ tiêu của đất dựa theo phương pháp quang phổ phát xạ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS5.2: Quản lý và tạo điều kiện cho sự trải nghiệm đối với chương trình du lịch mở rộng/kéo dài

Đơn vị năng lực TGS5.2 - Quản lý và tạo điều kiện cho sự trải nghiệm đối với chương trình du lịch mở rộng/kéo dài. Đơn vị năng lực này mô tả những năng lực cần có để quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho sự trải nghiệm chương trình du lịch mở rộng/kéo dài.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4501-5:2009 - ISO/FDIS 527-5:2009 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4501-5:2009 quy định các điều kiện thử đối với việc xác định các tính chất kéo của compozit chất dẻo gia cường bằng sợi đơn hướng, dựa trên các nguyên tắc chung trong TCVN 4501-1. Mời các bạn cùng tham khảo.


TCVN 4583 1988

TCVN 4583 1988, Tiêu chuẩn Việt Nam-nước thải- phương pháp xác định hàm lượng thuốc trừ sâu Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo màu và phương pháp sắc ký lớp mỏng xác định hàm lượng thuốc trừ sâu (DDT, 666) trong nước thải.


TCVN 355 2005

TCVN 355 2005, Tiêu chuẩn áp dụng bắt buộc cho các nhà hát để biểu diển kịch nói, nhạc kịch, vũ kịch,….


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8751:2914

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8751:2914 uy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với Thiophanate Methyl kỹ thuật và các thành phần thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Thiophanate Methyl. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6627-18-33:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6627-18-33:2014 về Máy điện quay - Phần 18-33: Đánh giá chức năng của hệ thống cách điện - Quy trình thử nghiệm dây quấn định hình - Đánh giá nhiều yếu tố bằng độ bền khi chịu đồng thời các ứng suất nhiệt và điện mô tả các quy trình đánh giá hệ thống cách điện bằng thử nghiệm độ bền khi các ứng suất điện và nhiệt được đặt đồng thời.


ĐLVN 76:2001

ĐLVN 76:2001. Áp kế, chân không kế kiểu lò xo và hiện số. Quy trình hiệu chuẩn. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn các loại áp kế, chân không kế kiểu lò xo và hiện số


TCVN 2290 1978

TCVN 2290 1978, Thiết bị sản xuất- yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu của thiết bị sản xuất trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân,...


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8971:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8971:2011 quy định phương pháp xác định các nuclid phóng xạ cesi có chu kì phân rã trong thực phẩm ở mức lớn hơn 100 Bq/kg hoặc lớn hơn 100 Bq/I. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TCXDVN 269 2002
 • 20/07/2010
 • 13.865
 • 331
Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 736-2006
 • 01/08/2016
 • 94.291
 • 322
TCXDVN 287 2004_ Phụ lục
 • 07/09/2009
 • 26.364
 • 395

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu