Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4319:2012

TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình công cộng bao gồm các công trình ý tế, thể dục, văn hóa, giáo dục, trụ sở các cơ quan hành chính các câp, các công trình dịch vụ công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4319:2012 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4319:2012 TCVN 4319 1986, Nhà và công trình công cộng, Nguyên tắc cơ bản để thiết kế, Tiêu chuẩn nhà nước, Các công trình công cộng
4.2 5 454
  • 5 - Rất hữu ích 70

  • 4 - Tốt 384

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5448:1991

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5448:1991 về Sữa đặc và sữa bột - Phương pháp xác định độ axít chuẩn độ áp dụng cho sữa đặc không đường, sữa đặc có đường và sữa bột. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 736-77.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11214:2015 - ISO 12345:2013 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11214:2015 quy định các quy trình đánh giá độ sạch để ước lượng các mảnh vụn được tìm thấy ở phía làm sạch của cụm phun nhiên liệu điêzen có thể làm suy giảm hiệu quả làm việc của hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1727:1985

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1727:1985 về Động cơ điêzen và động cơ ga - Trục cam áp dụng cho trục cam bằng thép của động cơ điêzen tĩnh tại, tàu thủy, tàu hỏa và điêzen dùng cho công nghiệp cũng như động cơ ga.


Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 274:2002

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 274:2002 quy định phương pháp thí nghiệm gia tải tĩnh để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt cho các loại cấu kiện đúc sẵn bằng bê tông và bê tông cốt thép thường, bê tông cốt thép ứng suất trước cùng các cấu kiện hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn quốc tế - IEC 51-1

IEC 51­1 QUỐC TẾ 60051­1  TIÊU CHUẨN Chỉ đạo diễn xuất cho biết tương tự điện  dụng cụ đo lường và các phụ kiện của họ ­  Phần 1:  Định nghĩa và yêu cầu chung


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9019:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9019:2011 quy định phương pháp xác định dư lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) imidacloprid trong rau và quả tươi bằng sắc kí lỏng khối phổ hai lần (LC/MS-MS). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6974:2001

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6974:2001 quy định yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu đối với đèn chiếu sáng phía trước (sau đây gọi chung là đèn) có chùm sáng gần hoặc chùm sáng xa hoặc cả hai chùm sáng không đối xứng và lắp đèn sợi đốt Halogen (H4) có kính đèn bằng thuỷ tinh hoặc chất dẻo trên phương tiện cơ giới đường bộ (kể cả mô tô, xe máy; sau đây gọi chung là xe).


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7248:2008

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7248:2008 trình bày về tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ gamma dùng để xử lý thực phẩm. TCVN 7248:2008 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F5/SC1 Thực phẩm chiếu xạ biên soạn. Mời các bạn tham khảo.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9389:2014 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9389:2014 về Tôm càng xanh - Yêu cầu kỹ thuật quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với giống tôm càng xanh [Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)], bao gồm tôm mẹ ấp trứng và tôm giống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 63:1993

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 63:1993 về Ắc qui chì cố định áp dụng cho các loại ắc qui chì axít đặt cố định gọi chung là ắc qui cố định, được sử dụng như nguồn điện một chiều cho các hệ thống điều khiển ở các trạm điện cao thế, các tổng đài điện thoại và các Viện nghiên cứu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 348:1999
  • 13/10/2016
  • 46.678
  • 756

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu