Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Mộc dân dụng

Ngày 02/7/2009 Viện khoa học dạy nghề và Vụ Kỹ năng nghề - Tổng cục dạy nghề với Trường Cao đẳng nghề Chế biến gỗ đã ký Hợp đồng số 06 PL4/HĐ-XDTCKNN về việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề Mộc dân dụng. Tiêu chuẩn này được xây dựng cho 4 bậc trình độ kỹ năng nghề với 15 nhiệm vụ chính và 205 công việc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Mộc dân dụng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Mộc dân dụng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề, Nghề Mộc dân dụng, Gia công mặt phẳng, Gia công mộng, Gia công mặt cong, Gia công khuôn cửa
4.3 5 566
 • 5 - Rất hữu ích 151

 • 4 - Tốt 415

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Equipment Regulations

Related to seat height is the slope from front to back of the seat. Since the seat height should be selected to minimise pressure on the thighs, the backward slope should be minimised, and the front edge well rounded. It was noted that the option of making the slope adjustable is increasingly available on adjustable office chairs. Unfortunately, this results in the possibility of the slope being left at a setting where there is a substantial backward slope. This could lead to excessive pressure on the thighs and an impairment of blood circulation to the...


Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Dự án Chăn nuôi bò sữa

Ngày 17-11, tại TP. Vinh, các đồng chí: Trần Văn Hằng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Chi- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch - Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn, Ban quản lý Dự án cùng các cơ quan báo chí TW, địa phương về việc triển khai thực hiện Dự án Nuôi bò sữa và Chế biến sữa tập trung tại huyện Nghĩa...


FC_ SV agree GM1

Choose the appropriate completion 1. Mayan goods_____in a Teotihuacan tomb. a. have been found b. has been found 2. Neither the scientists nor the researcher_____their origin. a. understands b. understand 3. None of the artifacts _____to A.D. 100. a. date back b. dates back 4. Some of the research______by archeologists. a. was conducted b. were conducted


Tài liệu TCVN 5572 1991

TCVN 5572 1991: Hệ thống tài liệu thiết kế xây ựng-Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-bản vẽ thi công trong xây dựng dân dụng và công nghiệp


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11256-2:2015 - ISO 8573-2:2007 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11256-2:2015 quy định các phương pháp lẫy mẫu và phân tích định lượng các son khí và dầu trong chất lỏng thường hiện diện trong không khí nén. TCVN 11256-2:2015 hoàn toàn tương đương ISO 8573-2:2007. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo Trình Kinh tế Y tế - Ths.Mai Đình Đức phần 10

Chia sẻ rủi ro tài chính cá nhân do chăm sóc sức khỏe gây ra; D. Tăng cường hiệu quả nguồn lực dành cho chăm sóc sức khỏe 2. A. mua thẻ theo mức phí quy định; B. quy định của quỹ 3. A. Xây dựng và xác định phạm vi quyền lợi.


TCVN ISO 14004:2005

TCVN ISO 14004:2005. Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến một hệ thống quản lý môi trường cùng với sự phối hợp của nó với các hệ thống quản lý khác.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6780-2:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6780-2:2009 về Yêu cầu an toàn trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng - Phần 2: Công tác vận tải mỏ quy định các yêu cầu về an toàn của công tác vận tải mỏ trong khai thác hầm lò, mỏ quặng và phi quặng.


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GẠO BẢO QUẢN KÍN

QUY CHUẨN VIỆT NAM SỐ 06: 2009/BTC CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM: QCVN 06: 2009/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín biên soạn, Cục Dự trữ quốc gia trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 61/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10661:2014 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10661:2014 quy định phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa để xác định hàm lượng chì tổng số trong muối (natri clorua). Phương pháp này có thể áp dụng cho các sản phẩm muối (natri clorua) chứa hàm lượng chì bằng hoặc lớn hơn 0,5 mg/kg.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu về TCXDVN 373 2006
 • 25/07/2010
 • 53.676
 • 921
Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 276:2001
 • 17/02/2017
 • 36.076
 • 545

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu