Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết trình Áp dụng công cụ quản lý môi trường vào công tác quản lý ở khu đô thị

Thuyết trình Áp dụng công cụ quản lý môi trường vào công tác quản lý ở khu đô thị giúp bạn nắm bắt khái niệm công cụ môi trường, khái niệm về đô thị, khái quát chung về khu dân cư đô thị ở Việt Nam, hiện trạng môi trường,...Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thuyết trình Áp dụng công cụ quản lý môi trường vào công tác quản lý ở khu đô thị Thuyết trình Áp dụng công cụ quản lý môi trường vào công tác quản lý ở khu đô thị Môi trường đô thị, Quản lý môi trường, Quản lý đô thị, Ô nhiễm môi trường, Khái niệm về đô thị, Công tác quản lý đô thị
4.2 5 1735
 • 5 - Rất hữu ích 324

 • 4 - Tốt 1.411

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. LOGO Vấn đề : Áp dụng công cụ quản lý môi trường vào công tác quản lý ở khu đô thị GVHD: Nguyễn Thị Hồng Ngọc NHÓM TRÌNH BÀY:Nhóm 6 1 1
 2. Bố cục của bài báo cáo Nội dung Đặt vấn đề Bố cục Kết luận 2 1www.themegallery.com
 3. Đặt vấn đề  Đô thị là nơi tập trung dân cư với mật độ cao  Đô thị hóa là một quá trình tất yếu của t ất cả các qu ốc gia phát triển trong đó có Việt Nam. Quá trình đô th ị hóa là nguyên nhân lớn gây áp lực cho nền kinh t ế đang trên đà phát triển hiện nay.Chính vì vậy quản lý môi tr ường cho khu dân cư đô thị đang là một vấn đề bức thiết  Các công cụ quản lý môi trường đô thị cần được áp dụng một cách hợp lý để từ đó phát huy được mặt lợi của các công cụ quản lý môi trường nhằm đảm bảo tính bền vững giữa phát triển môi trường và phát triển kinh t ế 3 1www.themegallery.com
 4. II.Nội Dung Khái niệm công cụ môi trường Công cụ QLMT là các biện pháp và phương tiện nhằm thực hiện những nội dung của quản lý môi trường Khái niệm về đô thị : là nơi tập trung dân cư với mật độ cao, mà hoạt động của h ọ là phi nông – lâm,là nơi tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, sản phẩm của xã hội tính trên đầu người cao hơn nhiều lần so với trị số trung bình của quốc gia; là n ơi phát sinh nhiều loại chất thải, làm ô nhiễm các thành ph ần môi trường (đất, nước, không khí) đối với bản thân nó cũng như đối với cả vùng rộng lớn xung quanh nó 4 1www.themegallery.com
 5. Một số hình ảnh về khu dân cư đô thị ở Việt Nam 5 1www.themegallery.com
 6. 1. Khái quát chung về khu dân cư đô thị ở Việt Nam  Đô thị ở nước ta đã và đang phát triển với hơn 760 đô thị  Đô thị được xây dựng khang trang, đồng bộ, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân  Là động lực phát triển kinh tế, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở mỗi địa phương, mỗi vùng và cả nước.  Vẫn còn nhiều mặt hạn chế 6 1www.themegallery.com
 7. 2.Hiện trạng 7 1www.themegallery.com
 8. ÔNMT không khí  Số lượng phương tiện GTVT lưu hành trong đô thị ngày càng tăng nhanh là áp lực rất lớn đối với môi trường không khí đô th ị. Biểu đồ 1. Số lượng ô tô và xe máy hoạt động hàng năm của Việt Nam Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam và Vụ KHCN&MT, Bộ GTVT, 2009 8 1www.themegallery.com
 9. ÔNMT không khí  Tiếng ồn ở đô thị chủ yếu do các phương tiện giao thông vận tải (60 - 80%).  Môi trường không khí bị ô nhiễm bởi bụi các khí độc hại như SO2, NO2, CO, Pb, tuy không phổ biến nhưng vẫn diễn ra cục bộ ở một số khu vực đặc biệt là tại các nút giao thông vào những giờ cao điểm 9 1www.themegallery.com
 10. ÔNMT nước  Các nguồn nước thải chính + Sinh hoạt đô thị: 80% lượng nước cấp + Các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp: chưa qua xử lý hoặc chỉ xử lý sơ bộ + Nước mưa chảy tràn => Hệ thống cấp thoát nước chưa được đảm bảo 10 1www.themegallery.com
 11. 11 1www.themegallery.com
 12. Chất thải rắn  Đang có xu thế phát sinh ngày càng tăng: trung bình mỗi năm tăng khoảng 10%.  CTRSH phát sinh từ các hộ gia đình, nhà hàng, các chợ và kinh doanh là chủ yếu  Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở các đô thị còn thấp  Tỷ lệ thu gom CTR cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đạt trên 90% 12 1www.themegallery.com
 13. Hiện trạng QLMT tại khu đô thị  Một số tồn tại trong quản lý môi trường đô thị - Về quy hoạch đô thị diễn ra không hợp lý chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường. -Tốc độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật – xã hội diễn ra chậm hơn rất nhiều so với tốc độ phát triển dân số và mở rộng không gian đô thị. -Xây dựng bộ máy và các công cụ quản lý môi trường đô thị còn nhiều hạn chế Nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại đô thị còn thấp 13 1www.themegallery.com
 14. 4. Nguyên nhân  Chưa có bề dày kinh nghiệm thực tiễn và quản lý đô thị, và môi trường đô thị.  Tư duy quản lý đô thị của cấp lãnh đạo  Trong khâu soạn thảo kế hoạch và chủ trương  Phẩm chất, năng lực quản lý của cán bộ còn nhiều hạn chế  Đội ngũ tri thức và làm công tác khoa học kỹ thuật  Vai trò, sức mạnh của pháp luật để pháp luật  Do ý thức của người dân. 14 1www.themegallery.com
 15. 5.Áp dụng các công cụ QLMT vào công tác QLMT khu đô thị 15 1www.themegallery.com
 16. Công cụ luật pháp và chính sách Nguyên tắc CAC “mệnh lệnh và kiểm soát”  Đòi hỏi nhà nước đặt ra các mục tiêu môi trường  “lấy bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái làm gốc”. Luật BVMT2005 quy định cụ thể ở chương VI  “Bảo vệ môi trường khu đô thị, khu dân cư” tại điều 50, 51, 52, 53, 54.  Các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường là công cụ trực tiếp điều chỉnh chất lượng môi trường. 16 1www.themegallery.com
 17. Công cụ kinh tế  Thuế tài nguyên: thuế doanh thu, thuế sản phẩm hàng hóa, thuế đánh vào sản phẩm được sử dụng phổ biến  Phí và lệ phí môi trường:Chính phủ đã ban hành nghị định số 67 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2004. nhưng chỉ thực hiện được một số nơi. 17 1www.themegallery.com
 18. Công cụ kĩ thuật  Tại các khu đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng đã có trung tâm và trạm quan trắc môi trường.  Trước khi xây dựng một khu đô thị luôn có công tác đánh giá tác động môi trường, đây là công việc quan trọng nó cho ngành đầu tư lựa chọn xác định địa điểm xây dựng công trình.  Ví dụ: đánh giá tác động môi trường “dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Vinh Tân- thành phố Vinh” do trung tâm QT và KTMT Nghệ An chủ trì thực hiện  Kiểm toán môi trường Việt Nam ở hai mức độ: kiểm toán nội bộ và kiểm toán Nhà nước. 18 1www.themegallery.com
 19. Công cụ phụ trợ Phương tiện truyền thông Giáo dục môi trường  Chuyển thông tin qua các  trong toàn xã hội nhằm phương tiện truyền thông tạo sự chuyển biến và đại chúng:tivi,báo, radio... nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật  Truyền thông qua những bảo vệ môi trường buổi biểu diễn lưu động, tham gia hội diễn, các  Nâng cao công tác giáo chiến dịch, tham gia các dục ý thức bảo vệ môi lễ hội, các ngày kỷ trường tại trường học niệm... 19 1www.themegallery.com
 20. 6.Phương hướng phát triển các khu đô thị và khả năng áp dụng các công cụ.  Để phat triên môt khu đô thi, cân xây dựng khu đô ́ ̉ ̣ ̣ ̀ thị đó thanh khu đô thị sinh thai ̀ ́  Xâydưng khu đô thị sinh thai cân đam bao cac ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ́ vân đê: quy mô dân số và phát triển KT-XH, thay ́ ̀ đổi lối sống, quy hoạch cơ sở hạ tầng…  Sử dụng các công cụ quản lý môi trường một cách hợp lý trong tương lai. 20 1www.themegallery.com

Tài liệu cùng danh mục Môi trường

Bài giảng Khóa tập huấn Đánh giá tính dễ tổn thương và năng lực thích ứng dưới tác động của biến đổi khí hậu

Bài giảng Khóa tập huấn Đánh giá tính dễ tổn thương và năng lực thích ứng dưới tác động của biến đổi khí hậu giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm VCA; các thành phần của tính dễ tổn thương và năng lực thích ứng; phân tích và đánh giá tính dễ tổn thương; quy trình tổng quát thực hiện VCA;... Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Khoa học đất - Chương 7: Sinh học đất

Bài giảng "Khoa học đất - Chương 7: Sinh học đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ sinh thái, sinh vật theo chuỗi thức ăn, chu kỳ Carbon, các sinh vật trong đất, vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


EFFECTS OF AIR POLLUTION FROM A NICKEL-COPPER INDUSTRIAL COMPLEX ON BOREAL FOREST VEGETATION IN THE JOINT RUSSIAN-NORWEGIAN-FINNISH BORDER AREA

The two maquiladoras in our sample were selected on the basis of two criteria: (i) each is reputed to be a leading industrial source of air pollution, and (ii) the detailed technical data needed to estimate their emissions are available. Some brief additional explanation may be helpful. We began the process of selecting maquiladoras for this study with a list of Paso del Norte’s leading industrial sources of air pollution, compiled from informal information provided by local stakeholders. We used U.S. Environmental Protection Agency (EPA) emissions factors to estimate emissions for these plants (U.S. EPA 1995)....


Basic Geotechnical Earthquake Phần 8

Động đất là một thiên tai khó có thể dự báo trước được, cho nên những người sống ở một nơi gần những nơi thường có động đất không thể tránh nó được. Tuy nhiên, có một số điều ta có thể làm để trước, trong lúc, và sau động đất để tránh thương tích và thiệt hại do động đất gây ra.


Ultraviolet Light in Water and Wastewater Sanitation - Chapter 3

Số lượng của các hệ thống nước uống dựa trên chiếu xạ tia cực tím (UV) để khử trùng nước, hiện nay, được ước tính là khoảng 3000-5000. Việc sử dụng kỹ thuật này có thể cao hơn nhiều về số lượng, bởi vì các ứng dụng này thường không hoàn toàn ghi nhận: • Point-of-sử dụng của hệ thống trên quy mô hộ gia đình, trại căn cứ • giải trí và cơ thể sức khỏe các ứng dụng • Các ứng dụng trong vùng nguy cơ như bệnh viện , vườn ươm, và trường học ở vùng sâu...


Biological Risk Engineering Handbook

Biological Risk Engineering — Infection Control and Decontamination provides a compendium of biological risk management information. Biological risk is of concern to us all. The biological risks we face vary and include biological contamination within our environment and, more personally, biological risk to ourselves through disease or the potential for disease. This book deals with a subset of biological risk agents defined as bacteria, molds, yeasts, viruses, and prions. The term biologicals refers to these agents. Of these, the viruses and prions are not currently defined as independent life forms, and the extent to which these agents exhibit the characteristics of...


Quá trình khoáng hoá xác hữu cơ

Quá trình khoáng hoá xác hữu cơ * Khái niệm khoáng hoá chất hữu cơ là gì? Khoáng hoá là quá trình phân huỷ các hợp chất hữu cơ tạo thành các hợp chất khoáng đơn giản, sản phẩm cuối cùng là những hợp chất tan và khí. * Khái niệm khoáng hoá chất hữu cơ là gì? Khoáng hoá là quá trình phân huỷ các hợp chất hữu cơ tạo thành các hợp chất khoáng đơn giản, sản phẩm cuối cùng là những hợp chất tan và khí. ...


Giáo trình Thổ nhưỡng học: Phần 2

Giáo trình Thổ nhưỡng học có kết cấu gồm 17 chương. Phần 2 sau đây gồm nội dung chương 10 trở đi, trình bày về không khí và nhiệt trong đất, một số tính chất vật lý và cơ lý của đất, xói mòn đất, ô nhiễm đất, độ phì nhiêu đất, phân loại đất, đất vùng đồng bằng và ven biển Việt Nam, đất vùng đồi núi Việt Nam.


Xử lý nước thải bằng công nghệ AAO

Hố thu – Bể điều hoà – Kị khí – Bể Aerotank – Bể lắng – Bể khử trùng Phương pháp sử dụng công nghệ mới AAO&MBBR khá ưu việt so với các công nghệ trước đây. Sau đây bảng so sánh các ưu, nhược điểm của phương án AAO&MBBR với công nghệ truyền thống như sau: 1. Sơ đồ quy trình AAO&MBBR - Nguyên lý: Sau khi xử lý cấp 1 nước thải sẽ được chảy vào bể bùn hoạt tính yếm khí (Anaerobic Tank), tiếp đến sẽ chảy vào bể vi sinh hiếu khí (Aerobic), vi sinh vật...


Thiên nhiên trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhìn phê bình sinh thái

Bài viết này trình bày về tư tưởng cốt lõi lấy trái đất làm trung tâm để “đọc” truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư. Từ góc nhìn này, nhà văn đã đặt ra một cách trực diện những vấn đề môi trường và số phận của con người trong thời đại khủng hoảng môi sinh.


Tài liệu mới download

Bài 2.3: Detector nhấp nháy
 • 16/12/2015
 • 74.185
 • 936

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ozone P3
 • 24/12/2010
 • 88.703
 • 756

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu