Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết trình Áp dụng công cụ quản lý môi trường vào công tác quản lý ở khu đô thị

Thuyết trình Áp dụng công cụ quản lý môi trường vào công tác quản lý ở khu đô thị giúp bạn nắm bắt khái niệm công cụ môi trường, khái niệm về đô thị, khái quát chung về khu dân cư đô thị ở Việt Nam, hiện trạng môi trường,...Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thuyết trình Áp dụng công cụ quản lý môi trường vào công tác quản lý ở khu đô thị Thuyết trình Áp dụng công cụ quản lý môi trường vào công tác quản lý ở khu đô thị Môi trường đô thị, Quản lý môi trường, Quản lý đô thị, Ô nhiễm môi trường, Khái niệm về đô thị, Công tác quản lý đô thị
4.2 5 1735
 • 5 - Rất hữu ích 324

 • 4 - Tốt 1.411

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. LOGO Vấn đề : Áp dụng công cụ quản lý môi trường vào công tác quản lý ở khu đô thị GVHD: Nguyễn Thị Hồng Ngọc NHÓM TRÌNH BÀY:Nhóm 6 1 1
 2. Bố cục của bài báo cáo Nội dung Đặt vấn đề Bố cục Kết luận 2 1www.themegallery.com
 3. Đặt vấn đề  Đô thị là nơi tập trung dân cư với mật độ cao  Đô thị hóa là một quá trình tất yếu của t ất cả các qu ốc gia phát triển trong đó có Việt Nam. Quá trình đô th ị hóa là nguyên nhân lớn gây áp lực cho nền kinh t ế đang trên đà phát triển hiện nay.Chính vì vậy quản lý môi tr ường cho khu dân cư đô thị đang là một vấn đề bức thiết  Các công cụ quản lý môi trường đô thị cần được áp dụng một cách hợp lý để từ đó phát huy được mặt lợi của các công cụ quản lý môi trường nhằm đảm bảo tính bền vững giữa phát triển môi trường và phát triển kinh t ế 3 1www.themegallery.com
 4. II.Nội Dung Khái niệm công cụ môi trường Công cụ QLMT là các biện pháp và phương tiện nhằm thực hiện những nội dung của quản lý môi trường Khái niệm về đô thị : là nơi tập trung dân cư với mật độ cao, mà hoạt động của h ọ là phi nông – lâm,là nơi tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, sản phẩm của xã hội tính trên đầu người cao hơn nhiều lần so với trị số trung bình của quốc gia; là n ơi phát sinh nhiều loại chất thải, làm ô nhiễm các thành ph ần môi trường (đất, nước, không khí) đối với bản thân nó cũng như đối với cả vùng rộng lớn xung quanh nó 4 1www.themegallery.com
 5. Một số hình ảnh về khu dân cư đô thị ở Việt Nam 5 1www.themegallery.com
 6. 1. Khái quát chung về khu dân cư đô thị ở Việt Nam  Đô thị ở nước ta đã và đang phát triển với hơn 760 đô thị  Đô thị được xây dựng khang trang, đồng bộ, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân  Là động lực phát triển kinh tế, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở mỗi địa phương, mỗi vùng và cả nước.  Vẫn còn nhiều mặt hạn chế 6 1www.themegallery.com
 7. 2.Hiện trạng 7 1www.themegallery.com
 8. ÔNMT không khí  Số lượng phương tiện GTVT lưu hành trong đô thị ngày càng tăng nhanh là áp lực rất lớn đối với môi trường không khí đô th ị. Biểu đồ 1. Số lượng ô tô và xe máy hoạt động hàng năm của Việt Nam Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam và Vụ KHCN&MT, Bộ GTVT, 2009 8 1www.themegallery.com
 9. ÔNMT không khí  Tiếng ồn ở đô thị chủ yếu do các phương tiện giao thông vận tải (60 - 80%).  Môi trường không khí bị ô nhiễm bởi bụi các khí độc hại như SO2, NO2, CO, Pb, tuy không phổ biến nhưng vẫn diễn ra cục bộ ở một số khu vực đặc biệt là tại các nút giao thông vào những giờ cao điểm 9 1www.themegallery.com
 10. ÔNMT nước  Các nguồn nước thải chính + Sinh hoạt đô thị: 80% lượng nước cấp + Các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp: chưa qua xử lý hoặc chỉ xử lý sơ bộ + Nước mưa chảy tràn => Hệ thống cấp thoát nước chưa được đảm bảo 10 1www.themegallery.com
 11. 11 1www.themegallery.com
 12. Chất thải rắn  Đang có xu thế phát sinh ngày càng tăng: trung bình mỗi năm tăng khoảng 10%.  CTRSH phát sinh từ các hộ gia đình, nhà hàng, các chợ và kinh doanh là chủ yếu  Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở các đô thị còn thấp  Tỷ lệ thu gom CTR cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đạt trên 90% 12 1www.themegallery.com
 13. Hiện trạng QLMT tại khu đô thị  Một số tồn tại trong quản lý môi trường đô thị - Về quy hoạch đô thị diễn ra không hợp lý chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường. -Tốc độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật – xã hội diễn ra chậm hơn rất nhiều so với tốc độ phát triển dân số và mở rộng không gian đô thị. -Xây dựng bộ máy và các công cụ quản lý môi trường đô thị còn nhiều hạn chế Nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại đô thị còn thấp 13 1www.themegallery.com
 14. 4. Nguyên nhân  Chưa có bề dày kinh nghiệm thực tiễn và quản lý đô thị, và môi trường đô thị.  Tư duy quản lý đô thị của cấp lãnh đạo  Trong khâu soạn thảo kế hoạch và chủ trương  Phẩm chất, năng lực quản lý của cán bộ còn nhiều hạn chế  Đội ngũ tri thức và làm công tác khoa học kỹ thuật  Vai trò, sức mạnh của pháp luật để pháp luật  Do ý thức của người dân. 14 1www.themegallery.com
 15. 5.Áp dụng các công cụ QLMT vào công tác QLMT khu đô thị 15 1www.themegallery.com
 16. Công cụ luật pháp và chính sách Nguyên tắc CAC “mệnh lệnh và kiểm soát”  Đòi hỏi nhà nước đặt ra các mục tiêu môi trường  “lấy bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái làm gốc”. Luật BVMT2005 quy định cụ thể ở chương VI  “Bảo vệ môi trường khu đô thị, khu dân cư” tại điều 50, 51, 52, 53, 54.  Các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường là công cụ trực tiếp điều chỉnh chất lượng môi trường. 16 1www.themegallery.com
 17. Công cụ kinh tế  Thuế tài nguyên: thuế doanh thu, thuế sản phẩm hàng hóa, thuế đánh vào sản phẩm được sử dụng phổ biến  Phí và lệ phí môi trường:Chính phủ đã ban hành nghị định số 67 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2004. nhưng chỉ thực hiện được một số nơi. 17 1www.themegallery.com
 18. Công cụ kĩ thuật  Tại các khu đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng đã có trung tâm và trạm quan trắc môi trường.  Trước khi xây dựng một khu đô thị luôn có công tác đánh giá tác động môi trường, đây là công việc quan trọng nó cho ngành đầu tư lựa chọn xác định địa điểm xây dựng công trình.  Ví dụ: đánh giá tác động môi trường “dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Vinh Tân- thành phố Vinh” do trung tâm QT và KTMT Nghệ An chủ trì thực hiện  Kiểm toán môi trường Việt Nam ở hai mức độ: kiểm toán nội bộ và kiểm toán Nhà nước. 18 1www.themegallery.com
 19. Công cụ phụ trợ Phương tiện truyền thông Giáo dục môi trường  Chuyển thông tin qua các  trong toàn xã hội nhằm phương tiện truyền thông tạo sự chuyển biến và đại chúng:tivi,báo, radio... nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật  Truyền thông qua những bảo vệ môi trường buổi biểu diễn lưu động, tham gia hội diễn, các  Nâng cao công tác giáo chiến dịch, tham gia các dục ý thức bảo vệ môi lễ hội, các ngày kỷ trường tại trường học niệm... 19 1www.themegallery.com
 20. 6.Phương hướng phát triển các khu đô thị và khả năng áp dụng các công cụ.  Để phat triên môt khu đô thi, cân xây dựng khu đô ́ ̉ ̣ ̣ ̀ thị đó thanh khu đô thị sinh thai ̀ ́  Xâydưng khu đô thị sinh thai cân đam bao cac ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ́ vân đê: quy mô dân số và phát triển KT-XH, thay ́ ̀ đổi lối sống, quy hoạch cơ sở hạ tầng…  Sử dụng các công cụ quản lý môi trường một cách hợp lý trong tương lai. 20 1www.themegallery.com

Tài liệu cùng danh mục Môi trường

Biodiversity in Vietnam

Some main geographical characteristics of Vietnam: -Vietnam extends more than 1,650 km from north to south, it’s altitude varies from sea level to a maximum of 3,143 m. -Three quarter of Vietnam is hilly or mountainous. Forest cover is about 12.3 million ha (over 37 % of the total land area of the country).


Ảnh hưởng của sóng đến dòng chảy ven bờ và vận chuyển bùn cát khu vực Cửa Lấp - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nghiên cứu này trình bày ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và Tây Nam tới khu vực Cửa Lấp. Kết quả cho thấy do vị trí của Cửa Lấp nằm ở khu vực phía Đông Nam Bộ và khuất gió đối với hướng Đông Bắc nên ảnh hưởng của gió Đông Bắc là không nhiều so với ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam trong cả hai trường hợp mực nước trung bình và mực nước cực trị.


Handbook of plant based biofuels - Chapter 16

16 Palm Oil Diesel Its Production and Experimental Test on a Diesel Engine Md. Abul Kalam, Masjuki Hj Hassan, Ramang bin Hajar, Muhd Syazly bin Yusuf, Muhammad Redzuan bin Umar, and Indra Mahlia contents Abstract.................................................................................................................. 226 16.1 Introduction .................................................................................................. 226 16.1.1 Biodiesel Production and Marketing Status in Malaysia ................ 227 16.1.2 Biodiesel Standardization ............................................................... 227 16.2 Evaluation of Palm Oil-Based Biodiesel ...................................................... 228 16.2.1 Test Fuels ........................................................................................ 230 16.2.2 Additive .......................................................................................... 231 16.2.3 Anti-Wear Characteristics...


Giáo trình kiểm tra chất lượng thực phẩm part 9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình kiểm tra chất lượng thực phẩm part 9', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ứng dụng đệm lót sinh học trong cải thiện một số chỉ tiêu môi trường khu chăn nuôi gia cầm tại hai xã tỉnh Hà Nam

Vấn đề ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi đang ngày một nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm môi trường không khí. Một trong các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường chuồng trại là mô hình đệm lót sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LẬP BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ môi trường, trong những năm qua hầu hết các dự án phát triển kinh tế trong đó có các dự án khai thác mỏ đã quan tâm và thực hiện các trách nhiệm bảo vệ môi trường nói chung và đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nói riêng. Các Báo cáo ĐTM và Bản cam kết Bảo vệ Môi trường (CKBVMT) mà trước đây gọi là Bản Đăng ký đạt Tiêu chuẩn Chất lượng Môi trường của các dự án khai thác mỏ được tiến hành và vận dụng theo các văn bản hướng dẫn của Bộ...


Giáo trình đất và bảo vệ đất part 3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình đất và bảo vệ đất part 3', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Các đặc trưng, thách thức và giải pháp cho phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam - Huỳnh Thế Du

Bài giảng Các đặc trưng, thách thức và giải pháp cho phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam nằm trong học phần phát triển bền vững và chính sách môi trường thuộc chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright do Huỳnh Thế Du biên soạn. Bài giảng tập trung trình bày những đặc trưng và thách thức trong phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam: Nhìn từ tình huống TPHCM;...


Practical GIS Analysis - Chapter 6

Phân đoạn thị trường năng động là một loại đặc biệt của phân tích dòng. Arcs được phân đoạn tự động và tạm thời để phân tích. Năng động, phân khúc đặc biệt hữu ích trong các tình huống khi vòng cung được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng bạn có một vòng cung từ một chủ đề đường phố: Các bộ phận bảo trì đường phố muốn phân đoạn các đường phố mới dựa vào loại vỉa hè....


BÀI GIẢNG QUAN TRẮC- KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG II - CHƯƠNG 1

Tham khảo tài liệu 'bài giảng quan trắc- khảo sát môi trường ii - chương 1', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Giáo án lớp 5: Tuần 23
 • 07/10/2017
 • 44.350
 • 647

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu