Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư khách sạn VietNam Inn SaiGon

Dự án này được thực hiện trong 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục nghiên cứu khả thi. Giai đoạn 2: Xây dựng cơ sở vật chất cho khách sạn để thực hiên nhiệm vụ đào tạo chính. Giai đoạn 3: Đầu tư các công trình và hạng mục còn lại.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

KHÁCH SẠN
VIETNAM INN SAIGON

Địa điểm
: 200 Lê Lai, Phường Bến Thành, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư
: Ông. Trần Hữu Nghĩa
Đơn vị tư vấn : Công ty CP TV Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 9 năm 2012

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

KHÁCH SẠN
VIETNAM INN SAIGON
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN HỮU NGHĨA

NGUYỄN BÌNH MINH

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 9 năm 2012

2

THƯ NGỎ KÊU GỌI HỢP TÁC ĐẦU TƯ
------------Với thư ngỏ này, Chúng tôi mong muốn tìm kiếm các nhà đầu tư, các Doanh nghiệp
trong nước hoặc Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu và đủ năng lực để
cùng hợp tác xây dựng Khách sạn VIETNAM INN SAIGON theo tiêu chuẩn 1 sao.
Chúng tôi xin được giới thiệu với Quý ông/Bà về dự án Khách sạn VIETNAM INN
SAIGON theo tiêu chuẩn 1 sao (Tiêu chuẩn của Tổng Cục Du lịch) như sau:
Đôi nét về Khách sạn VIETNAM INN SAIGON
Khách sạn được xây dựng nằm trên khu đất số 200 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1,
Tp.Hồ Chí Minh. Vị trí này vô cùng đắc địa bởi con đường Lê Lai nằm trong khu vực nhộn
nhịp nhất Tp.Hồ Chí Minh, gần nơi mua sắm, khu vực thương mại, các tiện ích sinh hoạt hiện
đại như: khách sạn, nhà hàng, quán bar, lữ hành, hàng quán, internet cùng với mật độ nhà cửa
cao, xây dựng liền kề, đa dạng...thể hiện nét tiêu biểu cho cảnh quan sống của Tp.Hồ Chí
Minh.
Tổng mức đầu tư của dự án là 7,134,974,000 đồng (Bảy tỷ một trăm ba mươi bốn triệu
chín trăm bảy mươi bốn ngàn đồng) (VNĐ).
Mong muốn của chúng tôi là khi xây dựng xong khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao nhưng
số lượng khách theo tiêu chuẩn 3 sao.
Dự án được thực hiện trong 3 giai đoạn.
Giai đoạn 1: Giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục nghiên cứu khả thi.
Giai đoạn 2: Xây dựng cơ sở vật chất cho khách sạn để thực hiên nhiệm vụ đào tạo chính.
Giai đoạn 3: Đầu tư các công trình và hạng mục còn lại.
Hình thức đầu tư: Liên doanh, liên kết
Lắng nghe và mở rộng đối thoại
Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và trân trọng mọi ý kiến góp ý của Quý ông/Bà, cũng
như đánh giá cao sự tham gia các tiến trình xây dựng Khách sạn VIETNAM INN SAIGON
của Quý ông/Bà đồng thời sẵn sàng cung cấp thông tin về dự án nếu Quý ông/Bà muốn biết
thêm.
Người liên hệ:
Trần Hữu Nghĩa (chủ dự án)
Đ/C: 241/4, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: 0908 119 876

3

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 6
I.1. Giới thiệu chung về dự án ..................................................................................................... 6
I.2. Giới thiệu chung về chủ đầu tư ............................................................................................. 6
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ............................................................................................. 6
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ ĐẦU TƯ ................................................................... 9
II.1. Tình hình thị trường khách sạn Tp.HCM ............................................................................ 9
II.1.1. Số lượng ............................................................................................................................ 9
II.1.2. Chất lượng......................................................................................................................... 9
II.1.3. Tiêu chuẩn khách sạn ........................................................................................................ 9
II.2. Thị trường khách hàng ....................................................................................................... 10
II.2.1. Khách hàng trong nước ................................................................................................... 10
II.2.2. Khách hàng nước ngoài .................................................................................................. 11
II.3. Sự cần thiết phải đầu tư ..................................................................................................... 11
CHƯƠNG III: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH .......................................................................... 12
III.1 Xác định cấp hạng công trình ............................................................................................ 12
III.2. Xác định địa điểm xây dựng ............................................................................................. 12
III.3. Xác định quy mô kỹ thuật ................................................................................................ 14
III.4. Xác định các dịch vụ ........................................................................................................ 14
III.5. Giải pháp về quy hoạch .................................................................................................... 15
III.5.1. Cơ sở nghiên cứu quy hoạch ......................................................................................... 15
III.5.2. Các chỉ tiêu sử dụng đất ................................................................................................ 15
III.5.3. Bố cục quy hoạch kiến trúc ........................................................................................... 15
III.5.4. Giải pháp mặt đứng và tổ hợp hình khối công trình ...................................................... 15
III.5.5. Giải pháp kết cấu ........................................................................................................... 16
III.5.6. Giải pháp về điện chiếu sáng ......................................................................................... 16
III.5.7. Giải pháp về hệ thống điện thoại ................................................................................... 16
III.5.8. Giải pháp về thoát nước ................................................................................................. 17
III.5.9. Giải pháp về PCCC ....................................................................................................... 17
III.5.10. Vệ sinh ......................................................................................................................... 19
CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING................................................... 20
IV.1. Sản phẩm .......................................................................................................................... 20
IV.2. Giá cả ................................................................................................................................ 21
IV.3. Kênh phân phối ................................................................................................................ 21
IV.3.1. Các hình thức đặt phòng ................................................................................................ 21
IV.3.2. Các hoạt động hỗ trợ cho kênh phân phối ..................................................................... 22
IV.4. Xúc tiến ............................................................................................................................ 22
IV.5. Nhân viên ......................................................................................................................... 23
IV.6. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự ........................................................................................ 24
IV.6.1. Kĩ năng .......................................................................................................................... 24
IV.6.2. Kiến thức ....................................................................................................................... 24
IV.6.3. Đặc điểm tính cách ........................................................................................................ 25
IV.6.4. Yêu cầu về ngoại hình và thể chất................................................................................. 25
4

IV.6.5. Môi trường làm việc ...................................................................................................... 25
IV.7. Tiến trình tạo sản phẩm .................................................................................................... 26
IV.7.1. Trước khi khách đến ...................................................................................................... 26
IV.7.2. Khi khách đến khách sạn và nhận phòng ...................................................................... 27
IV.7.3. Phục vụ khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn ..................................................... 27
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ........................................................ 28
V.1. Nguồn gây tác động ........................................................................................................... 28
V.1.1. Giai đoạn thi công ........................................................................................................... 28
V.1.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ................................................................................... 29
V.1.3. Dự báo những rủi ro và sự cố môi trường ...................................................................... 29
V.2. Đối tượng và quy mô bị tác động ...................................................................................... 30
V.3. Đánh giá tác động .............................................................................................................. 30
V.3.1. Giai đoạn thi công ........................................................................................................... 30
V.3.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ................................................................................... 31
V.4. Biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường .................................... 33
V.4.1. Giai đoạn thi công ........................................................................................................... 33
V.4.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ..................................................................................... 35
V.5. Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường............................................................... 38
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC VỐN CỦA DỰ ÁN .................................................................... 39
VI.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................................... 39
VI.2. Mục đích ........................................................................................................................... 39
VI.3. Nội dung ........................................................................................................................... 40
CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ......................................................... 41
VII.1. Cấu trúc vốn và phân bổ nguồn vốn đầu tư .................................................................... 41
VII.2. Tiến độ đầu tư và sử dụng vốn ........................................................................................ 41
VII.3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án ................................................................................. 42
VII.4. Phương án vay vốn và trả nợ vay.................................................................................... 42
CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ............................................................. 45
VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.......................................................................... 45
VIII.2. Tính toán doanh thu ....................................................................................................... 45
VIII.3.Tính toán chi phí của dự án ............................................................................................ 46
VIII.3.1. Chi phí nhân công ....................................................................................................... 46
VIII.3.2. Chi phí tài chính.......................................................................................................... 47
VIII.3.3. Chi phí khấu hao ......................................................................................................... 47
VIII.3.4. Chi phí hoạt động ....................................................................................................... 47
VIII.4. Hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án ........................................................................... 48
VIII.4.1. Báo cáo thu nhập và các chi tiêu hiệu quả của dự án ................................................. 48
VIII.4.2. Báo cáo ngân lưu ........................................................................................................ 49
VIII.4.3. Phân tích rủi ro............................................................................................................ 50
VIII.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ................................................................................. 50
CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN....................................................................................................... 52

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 - ThS.Nguyễn Tấn Phong

Chương 2 Xây dựng báo cáo ngân lưu dự án của bài giảng Thẩm định dự án đầu tư nhằm giúp các bạn nắm các nội dung sau: Phương pháp lập, nguyên tắc và quy ước, xử lí các biến cố cơ bản, báo cáo ngân lưu và quan điểm đánh giá.


Quy trình giám sát xây lắp hiện trường

Tham khảo tài liệu 'quy trình giám sát xây lắp hiện trường', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế hàng có thể ngoại thương

Phân tích kinh tế hàng có thể ngoại thương bao gồm cả chi phí vận chuyển và bốc dỡ nội địa


Impact of Government Policies and Investment Agreements on FDI Inflows to Developing Countries: An Empirical Evidence

The last two decades have witnessed an extensive growth in foreign direct investment (FDI) flows to developing countries. This has been accompanied by an increase in competition amongst the developing countries to attract FDI, resulting in a rise in investment incentives offered by the host governments and removal of restrictions on operations of foreign firms in their countries. This has also led to an ever-increasing number of bilateral investment treaties (BITs) and regional agreements on...


Cost-benefit Analysis of Natural Disaster Risk Management in Developing Countries

Although I’ve identified different kinds of authority, it’s possible for one person to possess several or all of them. However, most of the time, authority is distributed across team leaders. The more complex the distribution of authority is, the more planning effort you’ll need to be effective. In Chapter 16, I’ll cover how to deal with situations where you need more authority than you have. For now, it’s enough to recognize that planning involves these different kinds of power. Common planning deliverables To communicate requirements, someone has to write them down. There are many ways to do this, and I’m not advocating any particular method. What matters most is that the...


Lập dự án đầu tư

Trong thực tế các loại hình dự án hết sức đa dạng, mỗi loại hình có những đặc điểm yêu cầu và nội dung nghiên cứu khác nhau. Trong bải giảng này chúng tôi tập trung giới thiêu phương pháp nghiên cứu lập các dư án đầu tư phát triển; đây là loai dự án khá đặc trưng có thể giúp chúng rút ra được các điểm chung về mặt phương pháp.


Bài giảng Lý thuyết ra quyết định

Trong thực tế hoạt động của các ngành luôn phải đối mặt với việc đưa ra các quyết định khác nhau. Sự thành công hay thất bại của chủ thể tuỳ thuộc rất lớn vào các quyết định này. Cùng tham khảo bài giảng sau đây để tìm hiểu các phương pháp phân tích vấn đề một cách hệ thống, hổ trợ cho việc đưa ra quyết định tốt nhất.


Kiểm tra chứng từ trước khi thanh toán L/C

Kiểm tra chứng từ trước khi thanh toán L/C • Một số trường hợp bất hợp lệ thường gặp khi kiểm tra hối phiếu • Hoá đơn • Bất hợp lệ thường gặp khi kiểm tra hoá đơn thương mại • Vận tải đơn • Các bất hợp lệ thường gặp ở vận đơn • Chứng từ bảo hiểm ( insurance policy/ insurance certificate) • Các bất hợp lệ thường gặp đối với chứng từ bảo hiểm • Phiếu đóng gói (packing list) • Các bất hợp lệ thường gặp đối với phiếu đóng gói • Các chứng từ khác...


Ebook Điều kiện Hợp đồng FIDIC

"Ebook Điều kiện Hợp đồng FIDIC" do NXB Xây dựng ấn hành nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thông lệ quốc tế trong kinh doanh xây dựng. Để hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo


CHƯƠNG 7 PHÂN PHỐI VÀ ĐIỀU PHỐI NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Nguồn lực sử dụng cho dự án bao gồm tiền vốn, lao động, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu…và trong quản trị dự án, yếu tố thời gian được xem là một nguồn lực rất quan trọng giữa thời...


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
 • 09/07/2011
 • 39.496
 • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Văn hóa doanh nghiệp Nhật
 • 09/03/2009
 • 97.559
 • 431
Rủi mà không rủi
 • 03/12/2009
 • 68.794
 • 702
AGILE PROJECT MANAGEMENT WITH SCRUM
 • 21/02/2013
 • 84.917
 • 810

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu