Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư khách sạn VietNam Inn SaiGon

Dự án này được thực hiện trong 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục nghiên cứu khả thi. Giai đoạn 2: Xây dựng cơ sở vật chất cho khách sạn để thực hiên nhiệm vụ đào tạo chính. Giai đoạn 3: Đầu tư các công trình và hạng mục còn lại.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

KHÁCH SẠN
VIETNAM INN SAIGON

Địa điểm
: 200 Lê Lai, Phường Bến Thành, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư
: Ông. Trần Hữu Nghĩa
Đơn vị tư vấn : Công ty CP TV Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 9 năm 2012

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

KHÁCH SẠN
VIETNAM INN SAIGON
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN HỮU NGHĨA

NGUYỄN BÌNH MINH

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 9 năm 2012

2

THƯ NGỎ KÊU GỌI HỢP TÁC ĐẦU TƯ
------------Với thư ngỏ này, Chúng tôi mong muốn tìm kiếm các nhà đầu tư, các Doanh nghiệp
trong nước hoặc Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu và đủ năng lực để
cùng hợp tác xây dựng Khách sạn VIETNAM INN SAIGON theo tiêu chuẩn 1 sao.
Chúng tôi xin được giới thiệu với Quý ông/Bà về dự án Khách sạn VIETNAM INN
SAIGON theo tiêu chuẩn 1 sao (Tiêu chuẩn của Tổng Cục Du lịch) như sau:
Đôi nét về Khách sạn VIETNAM INN SAIGON
Khách sạn được xây dựng nằm trên khu đất số 200 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1,
Tp.Hồ Chí Minh. Vị trí này vô cùng đắc địa bởi con đường Lê Lai nằm trong khu vực nhộn
nhịp nhất Tp.Hồ Chí Minh, gần nơi mua sắm, khu vực thương mại, các tiện ích sinh hoạt hiện
đại như: khách sạn, nhà hàng, quán bar, lữ hành, hàng quán, internet cùng với mật độ nhà cửa
cao, xây dựng liền kề, đa dạng...thể hiện nét tiêu biểu cho cảnh quan sống của Tp.Hồ Chí
Minh.
Tổng mức đầu tư của dự án là 7,134,974,000 đồng (Bảy tỷ một trăm ba mươi bốn triệu
chín trăm bảy mươi bốn ngàn đồng) (VNĐ).
Mong muốn của chúng tôi là khi xây dựng xong khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao nhưng
số lượng khách theo tiêu chuẩn 3 sao.
Dự án được thực hiện trong 3 giai đoạn.
Giai đoạn 1: Giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục nghiên cứu khả thi.
Giai đoạn 2: Xây dựng cơ sở vật chất cho khách sạn để thực hiên nhiệm vụ đào tạo chính.
Giai đoạn 3: Đầu tư các công trình và hạng mục còn lại.
Hình thức đầu tư: Liên doanh, liên kết
Lắng nghe và mở rộng đối thoại
Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và trân trọng mọi ý kiến góp ý của Quý ông/Bà, cũng
như đánh giá cao sự tham gia các tiến trình xây dựng Khách sạn VIETNAM INN SAIGON
của Quý ông/Bà đồng thời sẵn sàng cung cấp thông tin về dự án nếu Quý ông/Bà muốn biết
thêm.
Người liên hệ:
Trần Hữu Nghĩa (chủ dự án)
Đ/C: 241/4, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: 0908 119 876

3

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 6
I.1. Giới thiệu chung về dự án ..................................................................................................... 6
I.2. Giới thiệu chung về chủ đầu tư ............................................................................................. 6
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ............................................................................................. 6
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ ĐẦU TƯ ................................................................... 9
II.1. Tình hình thị trường khách sạn Tp.HCM ............................................................................ 9
II.1.1. Số lượng ............................................................................................................................ 9
II.1.2. Chất lượng......................................................................................................................... 9
II.1.3. Tiêu chuẩn khách sạn ........................................................................................................ 9
II.2. Thị trường khách hàng ....................................................................................................... 10
II.2.1. Khách hàng trong nước ................................................................................................... 10
II.2.2. Khách hàng nước ngoài .................................................................................................. 11
II.3. Sự cần thiết phải đầu tư ..................................................................................................... 11
CHƯƠNG III: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH .......................................................................... 12
III.1 Xác định cấp hạng công trình ............................................................................................ 12
III.2. Xác định địa điểm xây dựng ............................................................................................. 12
III.3. Xác định quy mô kỹ thuật ................................................................................................ 14
III.4. Xác định các dịch vụ ........................................................................................................ 14
III.5. Giải pháp về quy hoạch .................................................................................................... 15
III.5.1. Cơ sở nghiên cứu quy hoạch ......................................................................................... 15
III.5.2. Các chỉ tiêu sử dụng đất ................................................................................................ 15
III.5.3. Bố cục quy hoạch kiến trúc ........................................................................................... 15
III.5.4. Giải pháp mặt đứng và tổ hợp hình khối công trình ...................................................... 15
III.5.5. Giải pháp kết cấu ........................................................................................................... 16
III.5.6. Giải pháp về điện chiếu sáng ......................................................................................... 16
III.5.7. Giải pháp về hệ thống điện thoại ................................................................................... 16
III.5.8. Giải pháp về thoát nước ................................................................................................. 17
III.5.9. Giải pháp về PCCC ....................................................................................................... 17
III.5.10. Vệ sinh ......................................................................................................................... 19
CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING................................................... 20
IV.1. Sản phẩm .......................................................................................................................... 20
IV.2. Giá cả ................................................................................................................................ 21
IV.3. Kênh phân phối ................................................................................................................ 21
IV.3.1. Các hình thức đặt phòng ................................................................................................ 21
IV.3.2. Các hoạt động hỗ trợ cho kênh phân phối ..................................................................... 22
IV.4. Xúc tiến ............................................................................................................................ 22
IV.5. Nhân viên ......................................................................................................................... 23
IV.6. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự ........................................................................................ 24
IV.6.1. Kĩ năng .......................................................................................................................... 24
IV.6.2. Kiến thức ....................................................................................................................... 24
IV.6.3. Đặc điểm tính cách ........................................................................................................ 25
IV.6.4. Yêu cầu về ngoại hình và thể chất................................................................................. 25
4

IV.6.5. Môi trường làm việc ...................................................................................................... 25
IV.7. Tiến trình tạo sản phẩm .................................................................................................... 26
IV.7.1. Trước khi khách đến ...................................................................................................... 26
IV.7.2. Khi khách đến khách sạn và nhận phòng ...................................................................... 27
IV.7.3. Phục vụ khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn ..................................................... 27
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ........................................................ 28
V.1. Nguồn gây tác động ........................................................................................................... 28
V.1.1. Giai đoạn thi công ........................................................................................................... 28
V.1.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ................................................................................... 29
V.1.3. Dự báo những rủi ro và sự cố môi trường ...................................................................... 29
V.2. Đối tượng và quy mô bị tác động ...................................................................................... 30
V.3. Đánh giá tác động .............................................................................................................. 30
V.3.1. Giai đoạn thi công ........................................................................................................... 30
V.3.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ................................................................................... 31
V.4. Biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường .................................... 33
V.4.1. Giai đoạn thi công ........................................................................................................... 33
V.4.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ..................................................................................... 35
V.5. Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường............................................................... 38
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC VỐN CỦA DỰ ÁN .................................................................... 39
VI.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................................... 39
VI.2. Mục đích ........................................................................................................................... 39
VI.3. Nội dung ........................................................................................................................... 40
CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ......................................................... 41
VII.1. Cấu trúc vốn và phân bổ nguồn vốn đầu tư .................................................................... 41
VII.2. Tiến độ đầu tư và sử dụng vốn ........................................................................................ 41
VII.3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án ................................................................................. 42
VII.4. Phương án vay vốn và trả nợ vay.................................................................................... 42
CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ............................................................. 45
VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.......................................................................... 45
VIII.2. Tính toán doanh thu ....................................................................................................... 45
VIII.3.Tính toán chi phí của dự án ............................................................................................ 46
VIII.3.1. Chi phí nhân công ....................................................................................................... 46
VIII.3.2. Chi phí tài chính.......................................................................................................... 47
VIII.3.3. Chi phí khấu hao ......................................................................................................... 47
VIII.3.4. Chi phí hoạt động ....................................................................................................... 47
VIII.4. Hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án ........................................................................... 48
VIII.4.1. Báo cáo thu nhập và các chi tiêu hiệu quả của dự án ................................................. 48
VIII.4.2. Báo cáo ngân lưu ........................................................................................................ 49
VIII.4.3. Phân tích rủi ro............................................................................................................ 50
VIII.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ................................................................................. 50
CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN....................................................................................................... 52

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 2 - Lê Hoàng Cẩm Phương

Bài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 2: Môi trường đầu tư của dự án trình bày các nội dung: khuôn khổ pháp luật, các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tư, thị trường sản phẩm của dự án, thị trường sản phẩm của dự án, các vấn đề kỹ thuật và nguồn lực. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.


Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2003

Cuốn sách Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2003 giới thiệu chung về Microsoft Project, cách tạo lập một dự án, thiết lập dự án mới, cách thức nhập và tổ chức các công việc, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc công việc, khởi tạo tài nguyên, nhân lực cho công việc, xem xét hệ thống công việc, xem và in báo cáo. Đây là tài liệu dành cho những nhà quản lý dự án và những ai đang điều hành dự án.


Đạo đức trong nghiên cứu

Begin data collection by explaining to the participant the benefits expected from the research


Phan tich hieu qua - Quan ly du an

Tham khảo tài liệu 'phan tich hieu qua - quan ly du an', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đối phó khi dự án CNTT thất bại?

Một dự án CNTT thất bại có thể giống như một thiên tai đối với một tổ chức. Là một chuyên gia về CNTT, bạn không chỉ bảo vệ tài sản công nghệ của công ty mà còn phải giúp công ty hồi phục càng nhanh càng tốt. Dưới đây là cách chuẩn bị và sắp xếp ưu tiên những việc cần làm để đối phó với thảm họa? • Ưu tiên #1 : Con người. Nhân viên của bạn là tài sản quan trọng, nghĩa là bạn phải biết họ ở đâu và làm sao tiếp cận họ một...


Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Chương 2: Xây dựng kế hoạch ngân lưu dự án đầu tư

Nội dung chương 2 trình bày khái niệm cơ bản về ngân lưu dự án, các bước xây dựng ngân lưu dự án, xử lý các biến số cơ bản khi xây dựng kế hoạch ngân lưu dự án, các quan điểm xây dựng ngân lưu dự án.


Lecture Project management: The managerial process (5/e): Chapter 8 - Erik W. Larson, Clifford F. Gray

Chapter 8 - Scheduling resources and costs. For those who have diligently worked through the earlier planning processes chapters, you are nearly ready to launch your project. This chapter completes the final two planning tasks that become the master plan for your project - resource and cost scheduling.


Phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế - cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp

Bài viết "Phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế - cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp" góp phần thảo luận những tư duy căn bản đã dẫn tới chính sách phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế, bước đầu góp phần đánh giá thực trạng và hệ quả của sự phân cấp đó cũng như đưa ra một số gợi ý từ góc độ xây dựng chính sách, pháp luật cần được thảo luận rộng rãi hơn.


Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Nguyễn Thanh Bình

Bài giảng Quản trị dự án phần mềm do Nguyễn Thanh Bình biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Tại sao phải quản trị dự án, các hoạt động quản trị dự án, lập kế hoạch, lập lịch, quản lý quá trình dự án công nghệ phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Phân tích và thẩm định dự án

Chi phí của dự án Doanh thu của dự án Lợi nhuận của dự án Lãi suất áp dụng Giá trị tương lai của dòng tiền Giá trị hiện tại của dòng tiền


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
 • 09/01/2010
 • 52.063
 • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

The “Accidental” Project Manager
 • 21/02/2013
 • 16.086
 • 172
The VINT Project
 • 17/04/2010
 • 40.087
 • 134

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu