Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thủ tục về Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo;...Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thủ tục về Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất Thủ tục về Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất tỉnh an giang, hướng dẫn thủ tục, hành chính an giang, thủ tục chứng thực, chứng thức hợp đồng
4.9 5 2623
 • 5 - Rất hữu ích 2.462

 • 4 - Tốt 161

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
 2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 10.000 đ/trường 1. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp. cụ thể: Dưới 20.000.000 đồng Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 20.000đ/trường 2. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp. cụ thể: Từ 20.000.000 đến dưới 50.000.000 đồng Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 50.000đ/trường 3. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp. cụ thể: Từ 50.000.000 đến dưới 100.000.000 đồng Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 100.000đ/trường 4. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp. cụ thể: Từ 100.000.000 đến dưới 300.000.000 đồng
 3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 200.000đ/trường 5. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp. cụ thể: Từ 300.000.000 đến dưới 1.000.000.000 đồng Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 500.000đ/trường 6. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp. cụ thể: Từ 1.000.000.000 đến dưới 2.000.000.000 đồng Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 1.000.000đ/trường 7. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp. cụ thể: Từ 2.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng Lệ phí chứng thực hợp đồng 1.500.000đ/trường 8. chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền hợp. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) cụ thể: Từ 3.000.000.000 đến dưới
 4. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 5.000.000.000 đồng Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền 2.000.000đ/trường 9. sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) hợp cụ thể: Từ trên 5.000.000.000đ trở lên Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Những người yêu cầu chứng thực phải có mặt ký tên vào văn 1. Nộp hồ sơ bản; khi nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu. 2. Xác nhận Trường hợp người có bất động sản không có Giấy chứng nhận
 5. Tên bước Mô tả bước hồ sơ quyền sử dụng đất nhưng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất thì cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn phải xác nhận các thông tin về thửa đất. Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu đã bị sửa chữa hoặc giả mạo, nếu cần thiết phải xác minh thì Uỷ ban nhân dân thị trấn gửi Phiếu yêu cầu đến Văn phòng Xác minh 3. đăng ký quyền sử dụng đất để yêu cầu cung cấp thông tin về hồ sơ thửa đất. Thời gian cung cấp thông tin về thửa đất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không tính vào thời hạn chứng thực. Trường hợp không chứng thực được trong ngày nhận hồ sơ thì Tiếp nhận, cán bộ tư pháp - hộ tịch thị trấn ghi vào Sổ chứng thực hợp 4. xử lý hồ sơ đồng, giao dịch và viết phiếu hẹn trao cho người yêu cầu chứng thực. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc khi giải quyết yêu cầu chứng thực mà phát hiện người có bất động sản không đủ điều kiện thực hiện quyền của người có bất động sản theo quy định của 5. Trả kết quả pháp luật thì cán bộ tư pháp - hộ tịch thị trấn trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu chứng thực.
 6. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC). 2. Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (mẫu số 38/HĐMB). 3. Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. (2 bên). 4. Bản sao hộ khẩu thường trú (2 bên). 5. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số bộ hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số
 7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 31/PYC). Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (mẫu số 2. 38/HĐMB). Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối 1. chiếu.

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Thủ tục Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với người học bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với người học bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 7 ngày qui định. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô...


Phiếu yêu cầu và nhận thử nghiệm

Tài liệu tham khảo văn bản mẫu - Phiếu yêu cầu và nhận thử nghiệm.


Đăng ký và đăng ký lại vắc xin bán thành phẩm, sinh phẩm bán thành phẩm sản xuất trong nước

Tham khảo tài liệu 'đăng ký và đăng ký lại vắc xin bán thành phẩm, sinh phẩm bán thành phẩm sản xuất trong nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục cấp “phiếu tiếp nhận hồ sơ Hội thảo, giới thiệu thuốc” mã số hồ sơ 149092

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp “phiếu tiếp nhận hồ sơ hội thảo, giới thiệu thuốc” mã số hồ sơ 149092', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân

Thủ tục hành chính của sở y tế, Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân, đổi lĩnh vực hành nghề


Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên khoáng sản, địa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Định. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 29 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ...


Đăng ký sáp nhập một số công ty cùng loại vào công ty cổ phần

Tham khảo tài liệu 'đăng ký sáp nhập một số công ty cùng loại vào công ty cổ phần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chứng thực Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

vLĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thực hiện chứng thực hợp đồng. Các bước Tên bước Mô tả bước Công dân có yêu cầu Chứng thực Hợp đồng mua bán tài sản gắn 1. Bước 1: liền với đất đến bộ phận...


Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản nằm trong kế hoạch vốn đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách thành phố, cấp ngân sách quận, huyện, cấp ngân sách phường, xã)

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.304
 • 426

Danh mục tài liệu