Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương (LAN)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI (Kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) Lĩnh vực Báo chí, Xuất bảnĐánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương (LAN) Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương (LAN) hướng dẫn thủ tục, thủ tục tài chính, thẩm định, cấp giấy chứng nhận, giải quyết nội vụ
4.4 5 2182
 • 5 - Rất hữu ích 858

 • 4 - Tốt 1.324

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương (LAN) Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn. Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. * Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ s ơ : Trình tự thực hiện 1 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy hẹn trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp làm lại hồ sơ cho kịp thời. Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông + Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 7h 30 đến 11h sáng, từ 13h30 đến 17h chiều các ngày làm việc trong tuần. - Thực hiện trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông Cách thức thực hiện 2 - Qua hệ thống bưu chính
 2. a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1- Đơn đề nghị cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (theo mẫu). 2- Hai (02) bản mẫu của xuất bản phẩm đặt in có đóng dấu Hồ s ơ 3 của cơ sở nhận in. 3- Bản sao giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm có công chứng. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 4 hồ s ơ Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông. 5 TTHC - Tổ chức Đối tượng thực hiện 6 TTHC - Cá nhân Đơn đề nghị cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước Mẫu đơn, tờ khai 7 ngoài (theo mẫu) Phí, lệ phí 8 Không
 3. Kết quả Giấy phép 9 * Cơ sở in gia công cho nước ngoài phải đảm bảo: - Nội dung XBP in gia công cho nước ngoài không trái với quy định của pháp luật có liên quan. * Không được chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài các XBP: Yêu cầu hoặc điều - Vi phạm các luật về sở hữu trí tuệ 10 kiện - Đã có quyết định đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy tại Việt Nam. - Có nội dung không phù hợp với quan hệ đối ngoại của Việt Nam. - Xuất bản phẩm in gia công cho nước ngoài không được tiêu thụ, phổ biến trên lãnh thổ Việt Nam. - Luật Xuất bản số: 30/2004/QH11 ngày 03/12/2004 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản số Căn cứ pháp lý 11 12/2008/QH12 ngày 03/6/2008 - Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thi hành một số
 4. quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009. - Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông thay thế, sửa đổi 1 số quy định của Thông tư số 02/2010/BTTTT ngày 11/01/2011.
 5. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ SỞ IN ……………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:…../…… (nếu có) ........, ngày.... tháng.... năm....
 6. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG XUẤT BẢN PHẨM CHO NƯỚC NGOÀI Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông...... Tên cơ sở in:.............................................................................................. Trụ sở:........................... Số điện thoại:................. Số Fax/Email:.......... Căn cứ các quy định của pháp luật về in gia công xuất bản phẩm cho n ước ngoài, cơ sở in chúng tôi đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho n ước ngoài với các thông tin sau: 1. Tên xuất bản phẩm nhận in:................................................................... Khuôn khổ:..................... Số trang................. Số lượng in:..................... 2. Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in xuất bản phẩm.......................... Trụ sở:……… …… Số điện thoại………………Số Fax/Email …….. Tên người đại diện:……………..Quốc tịch:………. Số hộ chiếu.……. 3. Tên cửa khẩu xuất khẩu xuất bản phẩm in gia công:.............................
 7. 4. Kèm theo đơn này 02 bản thảo (bản mẫu) xuất bản phẩm nhận in gia công cho nước ngoài, có đóng dấu của cơ sở nhận in. Cơ sở in cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản và các quy định về in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài./. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự

Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng thi hành án Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trưởng thi hành án. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 1/15 ngày từ ngày nhận đơn. 2/30 ngày từ ngày nhận đơn. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền 1....


Tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ ODA theo hình thức hỗ trợ ODA tiếp cận theo chương trình hoặc ngành*

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ oda theo hình thức hỗ trợ oda tiếp cận theo chương trình hoặc ngành*', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đăng ký xóa cho thuê, xóa cho thuê lại quyền sử dụng đất

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh an giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ghi nhận vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người dân nộp hồ sơ...


Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất do thiên tai, dịch bệnh, tai nạn rủi ro, người cao tuổi, người tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người lang thang xin ăn trên đường phố

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-TB&XH Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Chính sách xã hội, Sở Lao động-TB&XH Bình Định. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí,...


Công chứng Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở, mã số hồ sơ 136531

Tham khảo tài liệu 'công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở, mã số hồ sơ 136531', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp lại giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore Cơ quan phối hợp (nếu có): - Các Bộ, ngành trung ương có liên quan ; - Các Sở, ngành địa phương có liên quan Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 07...


Đăng ký sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Tham khảo tài liệu 'đăng ký sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá

Tham khảo tài liệu 'phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi bò đực giống sử dụng cho thụ tinh nhân tạo

Tài liệu tham khảo các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT kèm theo Quyết định số 2675 /QĐ-CT ngày 07 /10/2011


Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức, người việt nam định cư ở nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.268
 • 426

Danh mục tài liệu