Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương (LAN)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI (Kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) Lĩnh vực Báo chí, Xuất bảnĐánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương (LAN) Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương (LAN) hướng dẫn thủ tục, thủ tục tài chính, thẩm định, cấp giấy chứng nhận, giải quyết nội vụ
4.4 5 2182
 • 5 - Rất hữu ích 858

 • 4 - Tốt 1.324

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương (LAN) Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn. Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. * Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ s ơ : Trình tự thực hiện 1 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy hẹn trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp làm lại hồ sơ cho kịp thời. Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông + Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 7h 30 đến 11h sáng, từ 13h30 đến 17h chiều các ngày làm việc trong tuần. - Thực hiện trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông Cách thức thực hiện 2 - Qua hệ thống bưu chính
 2. a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1- Đơn đề nghị cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (theo mẫu). 2- Hai (02) bản mẫu của xuất bản phẩm đặt in có đóng dấu Hồ s ơ 3 của cơ sở nhận in. 3- Bản sao giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm có công chứng. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 4 hồ s ơ Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông. 5 TTHC - Tổ chức Đối tượng thực hiện 6 TTHC - Cá nhân Đơn đề nghị cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước Mẫu đơn, tờ khai 7 ngoài (theo mẫu) Phí, lệ phí 8 Không
 3. Kết quả Giấy phép 9 * Cơ sở in gia công cho nước ngoài phải đảm bảo: - Nội dung XBP in gia công cho nước ngoài không trái với quy định của pháp luật có liên quan. * Không được chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài các XBP: Yêu cầu hoặc điều - Vi phạm các luật về sở hữu trí tuệ 10 kiện - Đã có quyết định đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy tại Việt Nam. - Có nội dung không phù hợp với quan hệ đối ngoại của Việt Nam. - Xuất bản phẩm in gia công cho nước ngoài không được tiêu thụ, phổ biến trên lãnh thổ Việt Nam. - Luật Xuất bản số: 30/2004/QH11 ngày 03/12/2004 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản số Căn cứ pháp lý 11 12/2008/QH12 ngày 03/6/2008 - Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thi hành một số
 4. quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009. - Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông thay thế, sửa đổi 1 số quy định của Thông tư số 02/2010/BTTTT ngày 11/01/2011.
 5. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ SỞ IN ……………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:…../…… (nếu có) ........, ngày.... tháng.... năm....
 6. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG XUẤT BẢN PHẨM CHO NƯỚC NGOÀI Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông...... Tên cơ sở in:.............................................................................................. Trụ sở:........................... Số điện thoại:................. Số Fax/Email:.......... Căn cứ các quy định của pháp luật về in gia công xuất bản phẩm cho n ước ngoài, cơ sở in chúng tôi đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho n ước ngoài với các thông tin sau: 1. Tên xuất bản phẩm nhận in:................................................................... Khuôn khổ:..................... Số trang................. Số lượng in:..................... 2. Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in xuất bản phẩm.......................... Trụ sở:……… …… Số điện thoại………………Số Fax/Email …….. Tên người đại diện:……………..Quốc tịch:………. Số hộ chiếu.……. 3. Tên cửa khẩu xuất khẩu xuất bản phẩm in gia công:.............................
 7. 4. Kèm theo đơn này 02 bản thảo (bản mẫu) xuất bản phẩm nhận in gia công cho nước ngoài, có đóng dấu của cơ sở nhận in. Cơ sở in cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản và các quy định về in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài./. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng tại UBND cấp Huyện. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. - Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan...


Cho phép đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam mời diễn viên là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ văn háo thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Văn hóa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không xác định rõ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không xác định rõ Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ về Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo phân cấp quản lý tại Điều 20, 21 Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004. ...


Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trong trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trong trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến xây dựng của công dân.

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Xây dựng,Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng


Thủ tục Giảm tiền thuê đất 2

Thủ tục hành chính, thủ tục cục thuế tỉnh,Thủ tục Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng


Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đã được thẩm định điều kiện sản xuất thuốc (do bị mất)

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đã được thẩm định điều kiện sản xuất thuốc (do bị mất)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục Tuyển dụng công chức Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Lĩnh vực thống kê:Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại trụ sở cơ quan tuyển dụng Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày sau khi công bố kết quả tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng....


Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở hợp nhất các công ty cùng loại

Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh .  Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập.  Danh sách cổ đông sáng lập, đồng thời phải gửi kèm: i Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng lập là cá nhân; ii Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...


Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động một lần đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, trong trường hợp tai nạn lao động xảy ra tại nơi làm việc, trong giờ làm việc

Tham khảo tài liệu 'giải quyết trợ cấp tai nạn lao động một lần đối với người lao động tham gia bhxh bắt buộc, trong trường hợp tai nạn lao động xảy ra tại nơi làm việc, trong giờ làm việc', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục đề nghị được tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'thủ tục đề nghị được tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Quyết định số: 199/QĐ-BYT
 • 09/11/2015
 • 23.102
 • 946
Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2
 • 03/07/2018
 • 53.460
 • 919

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tạm vắng
 • 25/10/2010
 • 11.623
 • 163

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.303
 • 426

Danh mục tài liệu