Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự

Lĩnh vực thống kê:Cơ yếu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Cơ yếu Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chưa có quy định cụ thể Cách thức thực hiện:Chưa có quy định cụ thể Thời hạn giải quyết:Chưa có quy định cụ thể Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Chưa có quy định cụ thể Chưa có quy định cụ thể Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chưa có quy định cụ thể Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1....Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự Thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự biểu mẫu, văn bản, thủ tục hành chính, đơn từ, thủ tục hành chính của Bộ nội vụ
4.1 5 2704
 • 5 - Rất hữu ích 305

 • 4 - Tốt 2.399

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự Thông tin Lĩnh vực thống kê:Cơ yếu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Cơ yếu Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chưa có quy định cụ thể Cách thức thực hiện:Chưa có quy định cụ thể Thời hạn giải quyết:Chưa có quy định cụ thể Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Chưa có quy định cụ thể Chưa có quy định cụ thể Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước
 2. Tên bước Mô tả bước 1. Chưa có quy định cụ thể Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Chưa có quy định cụ thể Số bộ hồ sơ: Chưa có quy định cụ thể Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Nội vụ Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Bình Định. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc...


Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ vì lý do không còn thường trú tại Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp đã bị thu hồi chứng chỉ vì lý do không còn thường trú tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài trong trường hợp hết thời hạn hoạt động

Tham khảo tài liệu 'chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài trong trường hợp hết thời hạn hoạt động', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Công bố tuyến vận tải khách cố định sau thời gian khai thác thử đối với các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề

Tham khảo tài liệu 'công bố tuyến vận tải khách cố định sau thời gian khai thác thử đối với các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ng ký bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, riêng đối với đối tượng được quy định tại khoản 4 Điều 6 của Quy định này phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy từ loại khá trở lên. - Thâm niên công tác: Phải có 5 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn trở lên đối với các đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy định này.


Cho nhà xuất khẩu vay: Giải ngân vốn vay \ Hình thức giải ngân thanh toán

Tham khảo tài liệu 'cho nhà xuất khẩu vay: giải ngân vốn vay \ hình thức giải ngân thanh toán', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiếp nhận quản lý giấy phép lái xe các hạng A4,B,C,D, E, F chuyển đến

Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận quản lý giấy phép lái xe các hạng a4,b,c,d, e, f chuyển đến', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục " Công nhận lâm phần tuyển chọn "

Tham khảo tài liệu 'thủ tục " công nhận lâm phần tuyển chọn "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần

Tham khảo tài liệu 'chuyển đổi công ty tnhh hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp đổi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư

Tham khảo tài liệu 'cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.245
 • 826

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.267
 • 426

Danh mục tài liệu