Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư số 46/2015/TT-BLDTBXH

Thông tư số 46/2015/TT-BLDTBXH ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP

Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;...


Thông tư số 29/2011/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM


Nghị quyết số 49/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 49/NQ-­HĐND ban hành về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung nghị quyết số 317/NQ-HĐND ngày 13/4/2010 của hđnd tỉnh về thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh đến năm 2020.


Quyết định số 250/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 250/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.


Quyết định số 851/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI KHU NHÀ Ở SINH VIÊN CỦA BAN QUẢN LÝ NHÀ Ở SINH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN


Quyết định số 2491/QĐ-UBND

Quyết định số 2491/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020


Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN QUÂN TỰ VỆ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI


Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh An Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...


LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 6 SỐ 42/2009/QH12 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2009


Quyết định số 1208/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2030


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Luật số 85/2015/QH13
 • 26/08/2015
 • 49.186
 • 781
Quyết định số 3060/QĐ-BKHCN
 • 10/11/2011
 • 94.682
 • 867
Hiến pháp Cộng hòa Pháp
 • 16/08/2011
 • 15.151
 • 730
Quyết định số 3130/QĐ-UBND
 • 13/01/2012
 • 34.313
 • 591
Quyết định số 765/QĐ-BNN-TC
 • 13/07/2011
 • 99.121
 • 990

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu