Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư số: 32 /2010/TT-BCT

Thông tư số 32 /2010/TT-BCT về việc quy định hệ thống điện phân phối, căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP, căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004, căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thông tư số: 32 /2010/TT-BCT Thông tư số: 32 /2010/TT-BCT Thông tư số 32 /2010/TT-BCT, Số 32 /2010/TT-BCT, Quy định hệ thống điện, Hệ thống điện phân phối, Điện phân phối, Hệ thống điện
4.4 5 802
 • 5 - Rất hữu ích 347

 • 4 - Tốt 455

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 925/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường quốc lộ 3 cũ (đoạn trên địa bàn huyện sóc sơn), tỷ lệ 1/500.


Quyết định Số 11/2015/QĐ – UBND

Quyết định Số 11/2015/QĐ – UBND về việc “Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chi dẫn địa lý Đại Hoàng dung cho sản phẩm chuối ngự Đại Hoàng” áp dụng đối với co quan quản lý, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Đại Hoàng” dung cho sản xuất chuối ngự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P27

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P27 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 2 P16

Gale Encyclopedia of American Law Volume 2 P16 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Lệnh số 12/2012/L-CTN

Tham khảo tài liệu 'lệnh số 12/2012/l-ctn', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quyết định số 2129/QĐ-BNN-KH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA MUỐI TRẮNG ĐƯA VÀO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Quyết định 2181/QĐ-BNN-CB năm 2013

Quyết định 2181/QĐ-BNN-CB năm 2013 công bố tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo Quyết định 63/2010/QĐ-TTg và 65/2011/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 7 P53

Gale Encyclopedia of American Law Volume 7 P53 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số 72/2011/TT-BNNPTNT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 72/2011/tt-bnnptnt', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Nghị định số 74/2018/NĐ-CP

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số: 54/2015/TT-BGTVT
 • 13/11/2015
 • 30.269
 • 230
Quyết định số: 413/QĐ-UBND
 • 23/10/2015
 • 94.219
 • 148
Thông tư số 72/2011/TT-BNNPTNT
 • 10/11/2011
 • 54.479
 • 781
Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 47.393
 • 815
Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 19.282
 • 997

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu