Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư số 23/2015/TT-BTNMT

"Thông tư số 23/2015/TT-BTNMT - Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Định"  của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thông tư số 23/2015/TT-BTNMT Thông tư số 23/2015/TT-BTNMT Thông tư số 23/2015/TT-BTNMT, Danh mục địa danh dân cư, Danh mục địa danh sơn văn, Danh mục địa danh thủy văn, Danh mục địa danh kinh tế, Danh mục địa danh xã hội
4.6 5 884
 • 5 - Rất hữu ích 553

 • 4 - Tốt 331

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Văn bản số: 1770/TTg - KTN

Văn bản số: 1770/TTg - KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc Thẩm định báo cáo tiền khả thi dự án đường 991 từ QL51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P5

Gale Encyclopedia of American Law Volume 9 P5 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 03/2016/NĐ-CP

"Quyết định số: 03/2016/NĐ-CP" quy định chi tiết, biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ về: Tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13

NGHỊ QUYẾT VỀ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT VÀ GIẤY CHỨNG MINH KIỂM SÁT VIÊN


Nghị quyết số 06/NQ-­HĐND Thành Phố Huế

Nghị quyết số 06/NQ-­HĐND ban hành về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các tổ dân phố trên địa bàn Thành Phố Huế. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 11 P34

Gale Encyclopedia of American Law Volume 11 P34 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định hỗ trợ nông hộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau nâng cao hiệu quả chăn nuôi giai đoạn 2015 -2020; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Nghị quyết số 54/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Gia Lai

Nghị quyết số 54/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Gia Lai ban hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.


Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;...


Thông tư số 51/2011/TT-BNNPTNT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 51/2011/tt-bnnptnt', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 12/2017/TT-BNNPTNT
 • 03/11/2017
 • 79.724
 • 129
Quyết định số 3201/QĐ-BYT
 • 22/12/2017
 • 74.948
 • 246
Thông tư số 18/2012/TT-BCA
 • 23/05/2012
 • 39.354
 • 594

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu