Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư số 127/2016/TT-BQP

Thông tư số 127/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe cẩu ghế dù sử dụng trong Bộ Quốc Phòng (QTKĐ 11:2016/BQP).Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

.vn
nam

w

Viet
Luat
ww.

.vn
nam

w

Viet
Luat
ww.

.vn
nam

w

Viet
Luat
ww.

.vn
nam

w

Viet
Luat
ww.

.vn
nam

w

Viet
Luat
ww.

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P42

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P42 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định 64/2013/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định 64/2013/QĐ-UBND về điều kiện nuôi trồng và khai thác thủy sản trong hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


Quyết định số 580/QĐ-BNN-CN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO SỐ LƯỢNG VÀ KINH PHÍ TRỢ CẤP GIỐNG GỐC VẬT NUÔI NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Thông tư số 166/2011/TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ CHUẨN BỊ DỰ ÁN VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN; MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG DỰ ÁN; ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO; QUYẾT TOÁN GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THỰC HIỆN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO, XÂY DỰNG CHUYỂN GIAO...


Thông báo số 5558/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG VỀ PHÂN CÔNG TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA IX)


Quyết định số 72/QĐ-UBCK

Quyết định số 72/QĐ-UBCK về việc ban hành quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm. Căn cứ luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P19

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P19 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Hiến pháp Cộng hòa Pháp

Nhân dân Pháp trịnh trọng tuyên bố thiết tha gắn bó với các quyền con người và các nguyên tắc chủ quyền thuộc về nhân dân như đã được quy định trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1789, được khẳng định và bổ sung trong Lời nói đầu của Hiến pháp năm 1946. Trên cơ sở các nguyên tắc này và nguyên tắc quyền tự quyết của các dân tộc, Nhà nước Cộng hoà Pháp tạo điều kiện cho các lãnh thổ hải ngoại tự nguyện gia nhập Cộng hoà Pháp, xây dựng các thiết chế mới trên cơ...


Quyết định số 932/QĐ-BNN-TT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN “SẢN XUẤT GIỐNG LÚA XUẤT KHẨU GIAI ĐOẠN 2011-2015” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Quyết định số: 50/2014/QĐ-UBND

Quyết định số: 50/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức chi và kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 23/2011/TT-BCT
 • 15/07/2011
 • 28.330
 • 321
Thông báo số 2343/TB-BNN-VP
 • 13/07/2012
 • 87.328
 • 516
Quyết định số 2092/QĐ-BKHCN
 • 06/01/2018
 • 64.001
 • 153
Thông tư số 24/2013/TT-BCA
 • 21/12/2017
 • 64.755
 • 107

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu