Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư số 05/2012/TT-BLDTBXH

Thông tư số 05/2012/TT-BLDTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng. Căn cứ nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

.vn
nam

ww.
w

Viet
uat
L

.vn
nam

ww.
w

Viet
uat
L

.vn
nam

ww.
w

Viet
uat
L

.vn
nam

ww.
w

Viet
uat
L

.vn
nam

ww.
w

Viet
uat
L

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thái Bình

Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND ban hành phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số: 03/2015/NQ-HĐND thành phố Cần Thơ

Nghị quyết số: 03/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, thi hành án dân sự; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.


Chỉ thị số 20/2016/CT-TTg

Chỉ thị số 20/2016/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.


Nghị quyết số: 19/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số: 19/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2014; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 14 P11

Gale Encyclopedia of American Law Volume 14 P11 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông báo số 4341/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 8 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 9/2012 CỦA BỘ


Nghị quyết số 01/NQ-­HĐND Tỉnh Cao Bằng

Nghị quyết số 01/NQ-­HĐND ban hành quy chế tiếp công dân của hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Quyết định số 1174/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG


Quyết định số 2514/QĐ-TTg

Quyết định số 2514/QĐ-TTg ban hành về việc danh sách ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế; Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế;


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kế hoạch số: 133/KH-UBND
 • 11/12/2015
 • 29.936
 • 695
Nghị định Số: 17/2010/NĐ-CP
 • 16/05/2010
 • 74.785
 • 459
Quyết định số: 1820/QĐ-TTg
 • 28/10/2015
 • 40.679
 • 550

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu