Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT, Quyền hạn Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố thuộc tỉnh
4.9 5 884
 • 5 - Rất hữu ích 803

 • 4 - Tốt 81

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Thông báo số 3678/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI HỘI NGHỊ VỀ PHÁT TRIỂN CÁ NƯỚC LẠNH


Nghị quyết số 50/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ HAI SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN ASEAN VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC CHÍNH PHỦ


Công văn số: 1826/QĐ-KTN

Quyết định số: 1826/QĐ-KTN của Thủ tướng Chính phủ "V/v điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Hàm Kiệm, tỉnh Bình Thuận và xây dựng khu nhà ở công nhân" xét theo đề nghị cảu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7408/BKHĐT-QLKKT về việc bố trí một phần diện tích đất quy hoạch khu công nghiệp Hàm Kiệm để xây dựng nhà ở công nhân.


Nghị quyết số: 03/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết số: 03/2015/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Công điện 17/CĐ-BNN-VP năm 2013

Công điện 17/CĐ-BNN-VP năm 2013 tăng cường biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành.


Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.


Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH về việc Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ về lĩnh vực hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Quyết định số 3468/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH


Nghị quyết số 34/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 34/2017/NQ-­HĐND ban hành thành lập cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...


Quyết định số: 17/2015/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

Quyết định số: 17/2015/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số: 356/QĐ-SGDĐT
 • 12/06/2016
 • 33.290
 • 114
Luân hồi du ký
 • 26/04/2018
 • 0
 • 0

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu