Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông báo số: 343/TB-VPCP

Thông báo số: 343/TB-VPCP "Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác" thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải sau khi nghe các báo cáo của lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thông báo số: 343/TB-VPCP Thông báo số: 343/TB-VPCP Thông báo số 343/TB-VPCP, Thông báo Chính phủ, Đánh giá kết quả trồng rừng, Hội nghị trực tuyến, Kết quả trồng rừng thay thế, Chuyển mục đích sử dụng rừng
4.4 5 793
 • 5 - Rất hữu ích 305

 • 4 - Tốt 488

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÔ HÌNH “CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6


Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Văn bản Chỉ thị số 08/CT-UBND

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN


Quyết định số 925/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường quốc lộ 3 cũ (đoạn trên địa bàn huyện sóc sơn), tỷ lệ 1/500.


Quyết định số 2828/QĐ-BNN-TC

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Thông báo 179/TB-VPCP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA X) VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN


Thông tư số 68/2017/TT-BQP

Thông tư số 68/2017/TT-BQP ban hành quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng. Được Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 3728/QĐ-BCT

Quyết định số 3728/QĐ-BCT về việc ban hành quy chế xét tặng giải thưởng “sản phẩm, dịch vụ thương hiệu việt tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 14 P22

Gale Encyclopedia of American Law Volume 14 P22 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số: 176/QĐ-TTg
 • 22/04/2010
 • 50.566
 • 729
Thông báo số 4081/TB-BNN-VP
 • 14/12/2012
 • 30.602
 • 479
Thông tư số: 32 /2010/TT-BCT
 • 19/10/2015
 • 64.099
 • 203
Quyết định số 660/QĐ-BNN-TC
 • 13/07/2011
 • 84.780
 • 790
Quyết định số: 07/2016/NĐ-CP
 • 29/03/2016
 • 85.357
 • 581
Thông tư số 01/2017/TT-VPCP
 • 03/11/2017
 • 52.581
 • 169

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu