Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thích ứng - Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng dẫn về quy hoạch và thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh/ Việt Nam

Nội dung của tài liệu đưa ra các giải pháp quy hoạch và thiết kế đô thị đáp ứng với các rủi ro về môi trường và biến đổi khí hậu ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích hỗ trợ nhà chức trách, các nhà đầu tư và các chuyên gia trong những ngành lĩnh vực thiết kế và quy hoạch đô thị trong việc thiết kế mới và cải tạo khu đô thị.Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thích ứng - Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng dẫn về quy hoạch và thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh/ Việt Nam Thích ứng - Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng dẫn về quy hoạch và thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh/ Việt Nam Tài liệu Biến đổi khí hậu, Quy hoạch đô thị, Thiết kế đô thị, Quản lý đô thị, Quản lý ngập lụt đô thị
4.4 5 73
  • 5 - Rất hữu ích 30

  • 4 - Tốt 43

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Thích ứng - Tp. Hồ Chí Minh
Hướng dẫn về Quy hoạch và Thiết kế đô thị
thích ứng với biến đổi khí hậu cho Tp. Hồ
Chí Minh/ Việt Nam

Trong khuôn khổ của Dự Án Nghiên cứu Siêu đô thị Tp. HCM,
hợp tác với Sở Quy Hoạch Kiến Trúc Tp. HCM

Nhà xuất bản
Trường Đại Học Kĩ thuật Brandenburg Cottbus
Khoa Quy Hoạch Và Thiết Kế Không Gian
Giáo sư Frank Schwartze
© 2013 Trường Đại Học Kĩ thuật Brandenburg Cottbus
ISBN 978-3-00-042085-6
Thực hiện bởi
Trường ĐH Kĩ thuật Brandenburg Cottbus (BTU Cottbus)/ CHLB Đức
Khoa Quy Hoạch Và Thiết Kế Không Gian
Jana Warnatzsch, Huỳnh Lê Hải Châu, Frank Schwartze, Ronald Eckert, Moritz
Maikämper
với sự đóng góp bởi Hagen Schwägerl, Daniel Schöne, Florian Ibold, Robert Atkinson

Sở Quy Hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (DPA)
Lý Khánh Tâm Thảo, Hoàng Tùng, Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ tải về
Trường Đại Học Kĩ thuật Brandenburg Cottbus
Khoa Quy Hoạch Và Thiết Kế Không Gian
Konrad - Wachsmann - Allee 4
03046 Cottbus, Germany
Tel: (0049) 0355 - 69 - 3048
Telefax: (0049) 0355 - 69 - 3046
Web: www.tu-cottbus.de
Email: ls_stadtplanung@tu-cottbus.de
Website của dự án Nghiên cứu Siêu Đô Thị TP. Hồ Chí Minh:
Bằng tiếng Việt:
http://www.tu-cottbus.de/projekte/de/megacity-hcmc/urban-development/overview/
2013_edition_guidelines_on_climate_change_adapted_urban_planning_and_design_
VN.pdf
Bằng tiếng Anh:
http://www.tu-cottbus.de/projekte/de/megacity-hcmc/urban-development/overview/
2013_edition_guidelines_on_climate_change_adapted_urban_planning_and_design_
ENG.pdf
Lời cảm ơn
Bản Hướng dẫn này được thiết kế và chuẩn bị trong Gói nghiên cứu 7 “Khu dân cư thích
ứng với biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng”, trong khuôn khổ dự án nghiên cứu
“Quy hoạch đô thị và quy hoạch môi trường tích hợp cho thích ứng của TP Hồ Chí Minh
với biến đổi khí hậu”. Dự án được tài trợ bởi Bộ về Giáo dục và Nghiên cứu nước Cộng
Hòa Liên Bang Đức trong chương trình “Các thành phố lớn của tương lai”.
Thích ứng - Tp. Hồ Chí Minh

Hướng dẫn về Quy hoạch và Thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Lời mở đầu
Với vai trò đầu tàu trong đa giác chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của vùng, Thành phố Hồ Chí
Minh đã trở thành trung tâm kinh tế và văn hóa lớn của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh là thành
phố cảng lớn nhất đất nước, là một đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường thủy và
đường không, nối liền các tỉnh trong vùng và còn là một cửa ngõ quốc tế.
Về vị trí địa lý, Thành phố nằm ở hạ lưu của hệ thống sông Đồng Nai-Sài Gòn với địa hình tương
đối bằng phẳng, chế độ thuỷ văn, thuỷ lực của kênh rạch và sông ngòi không những chịu ảnh
hưởng mạnh của thuỷ triều biển Đông mà còn chịu tác động rất rõ nét của việc khai thác các bậc
thang hồ chứa ở thượng lưu hiện nay và trong tương lai.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, thích ứng với biến đổi khí hậu trở nên một thách thức
quan trọng đối với quản lý quy hoạch đô thị thành phố. Thực vậy, biến đổi khí hậu đã bắt đầu tác
động trực tiếp đến đời sống người dân đô thị như ngập lụt, đảo nhiệt đô thị, thời tiết bất thường…
Những nguy cơ này đang gia tăng nhanh chóng và trở thành nhân tố quan trọng đối với quy hoạch
đô thị. Cụ thể là, vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu cần được
cải thiện trong quy hoạch đô thị.
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010. Trong lần điều chỉnh này, quy
hoạch chung thành phố đã được xây dựng trên cách tiếp cận đối với các điều kiện tự nhiên về địa
chất, thủy văn… kết hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Tuy nhiên cho đến nay,
chưa có các quy định hay hướng dẫn để cụ thể hóa các định hướng cơ bản liên quan vấn đề phù
hợp điều kiện tự nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu trong quy hoạch chung thành phố.
Bản Hướng dẫn Quy hoạch đô thị thích ứng biến đổi khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh này là một
trong những cách tiếp cận tiên phong để đưa các định hướng trên thành hướng dẫn, khuyến nghị
cho công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.
Bản Hướng dẫn này tập trung vào các biện pháp thích ứng đối với ngập lụt và khí hậu đô thị trong
quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố; hướng tới việc hỗ trợ tích hợp các khía cạnh khác nhau
đặc biệt là các quan tâm về môi trường trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị cũng
như phối hợp các loại quy hoạch với nhau.
Bản Hướng dẫn này được đúc kết từ các nghiên cứu hợp tác giữa Sở Quy hoạch-Kiến trúc và
Trường Đại học Kỹ thuật Cottbus trong khuôn khổ Dự án nghiên cứu Megacity Thành phố Hồ Chí
Minh; nội dung nghiên cứu được trình bày trong cuốn Sổ tay Quy hoạch đô thị thích ứng biến đổi khí
hậu cho thành phố Hồ Chí Minh.
Đây cũng là một nội dung trong chương trình hành động của Sở Quy hoạch-Kiến trúc tham gia
vào Kế hoạch hành động Ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh, là một phần của
Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Ứng phó Biến đổi khí hậu.
Chúng tôi mong rằng những nội dung cô đọng của bản Hướng dẫn này sẽ giúp ích các nhà hoạch
định chính sách, các sở ban ngành liên quan, chính quyền địa phương, ban quản lý các khu chức
năng đô thị, các đơn vị tư vấn quy hoạch-kiến trúc, các nhà đầu tư phát triển dự án và cộng đồng
người dân trong việc hiện thực quy hoạch đô thị thành phố theo hướng phát triển bền vững, thích
ứng biến đổi khí hậu.

ThS. KTS. Trần Chí Dũng
Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Hướng dẫn về Quy hoạch và Thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Thích ứng - Tp. Hồ Chí Minh

1

2

Thích ứng - Tp. Hồ Chí Minh

Hướng dẫn về Quy hoạch và Thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Giải thích kí hiệu
Danh sách các Hình Ảnh và Bảng Biểu

4
5

Giới thiệu chung
Mục đích của quyển Hướng dẫn
Đối tượng
Nội dung và cấu trúc
Sự liên quan với các tài liệu khác


I. Quản Lý Ngập Lụt Đô Thị

6
6
6
7Bước 1: Các quy định trong vùng ngập lụt
Bước 2A: Quy hoạch sử dụng đất trong vùng ngập lụt
Bước 2B: Chống lũ cho công trình trong “Khu xây dựng có

kiểm soát”
Bước 3A: Giải pháp chống ngập mang tích chất công trình cho

khu đô thị trọng điểm
Bước 3B: Tôn nền cho các khu dự án đô thị trọng điểm
Bước 4: Quản lý nước mặt

10
11
12
13
14
15

II. Quản Lý Sự Tăng Nhiệt Độ
Bước 1: Những quy định cho toàn khu
Bước 2: Giảm nhiệt độ môi trường ở cấp dự án
Bước 3: Sự phối hợp giữa giải pháp thiết kế cảnh quan và giải
pháp kiến trúc

20
20
22

Phụ Lục
Hướng dẫn chung của phần “Quản lý nước mặt”
Tổng quan của Bản Hướng Dẫn theo các cấp độ quản lý

Tài Liệu Tham Khảo

Hướng dẫn về Quy hoạch và Thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

24
27
29

Thích ứng - Tp. Hồ Chí Minh

3

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Ebook Cẩm nang dành cho người sử dụng công lộ

Nội dung của ebook trình bày các thông tin thiết thực về luật đi đường tại tiểu bang NSW cũng như các vấn đề về an toàn trên đường lộ, lái xe ít rủi ro, đăng bạ xe cộ và những hình phạt khi vi phạm luật lái xe. Tập cẩm nang đã được cập nhật này là tài liệu rất cần thiết đối với những người đang học lái xe hay muốn đổi bằng lái xe lên hạng cao hơn.


Giao thông và sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung của tài liệu "Giao thông và sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh" trình bày về sự tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống giao thông, quy hoạch giao thông đến 2025 và quy hoạch sử dụng đất 2025.


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Chapter 17

C H A P T E R S E V E N T E E N Urban Transportation and Land Use 17.1 INTRODUCTION This chapter is an introduction to the economics of the connection between urban transportation and land use. The nature of the transportation system strongly influences the patterns of land use in an urban area.


Sự năng động của khu vực phi chính thức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2009

Sự năng động của khu vực phi chính thức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2009 trình bày những phát hiện chính những kết quả (cả về mặt phương pháp luận và khía cạnh phân tích) thu được từ hai lần thực hiện cuộc điều tra về khu vực phi chính thức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phân tích tập trung vào những biến động của khu vực phi chính thức giữa hai năm 2007 và 2009 trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Đất đai với quy hoạch sử dụng đất - Phan Văn Tự

Bài giảng "Đất đai với quy hoạch sử dụng đất" trình bày các khái niệm về đất đai, vai trò của đất đai trong sản xuất xã hội, hệ thống quy hoạch, vai trò của quy hoạch sử dụng đất, chu kỳ quy hoạch sử dụng đất, hệ thống quy hoạch sử dụng đất các cấp, nguyên tắc lập quy hoạch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quy hoạch sử dụng đất đai theo hệ thống của FAO

10 bước thực hiện tương đối hữu dụng đã được xác định để hướng dẫn quy hoạch. Mỗi bước đại diện cho một hoạt động chuyên biệt hay cho những hoạt động trong một hệ thống và những thông tin đạt được của từng bước sẽ là nguồn cung liên tiếp cho các bước kế tiếp tạo thành một chuổi thực hiện liên hoàn.


Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500

Tài liệu thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 được biên soạn dựa trên những nghiên cứu dựa trên cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học của các cán bộ khoa học kỹ thuật. Tài liệu có các đặc điểm ở nơi quy hoạch giúp các cán bộ dễ dàng thực hiện.


Tiểu luận: Vấn đề đô thị hóa và sự ảnh hưởng của nó đến mọi mặt đời sống xã hội của nông thôn Việt Nam

Tiểu luận: Vấn đề đô thị hóa và sự ảnh hưởng của nó đến mọi mặt đời sống xã hội của nông thôn Việt Nam trình bày sơ lược quá trình đô thị hóa ở Việt Nam, những tác động của đô thị hóa đến sự phát triển nông thôn Việt Nam, một số phương hướng, biện pháp khắc phục.


ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ - TẠO LẬP TÍNH CÁCH CHO CON NGƯỜI - 5

Đô đốc nói. “Một vài cách tiếp cận sử dụng quá nhiều biệt ngữ đến nỗi cháu phải củng cố vốn từ mới của mình trước khi bắt đầu sử dụng phương pháp đó. Nhưng có hai điều mà ta thích nhất ở nó, điều thứ nhất, nó nhấn mạnh vào kết quả, và thứ hai, nó là sự chuẩn bị trước − nghĩa là nó dựa vào việc khắc phục thiếu sót để buộc cháu xem xét kĩ lưỡng những vấn đề tiềm ẩn cháu có thể gây ra trước khi tiến hành giải pháp của cháu.” “Điều đó...


Những thành phố bên bờ địa ngục

Cùng với sự lao dốc của thị trường chứng khoán với hơn 3000 tỷ đô-la bốc hơi trong những ngày đầu tháng 7/2015, câu chuyện về sự xuất hiện của những “thành phố ma” hay đô thị ma (ghost town) khổng lồ ở Trung Quốc thời gian qua đã thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nhiều phóng viên của các hãng tin lớn đã đến tận nơi “mục sở thị”, đưa tin và viết bài về những thành phố này. Gọi là những thành phố ma bởi vì những nơi đó không có hoặc hầu như không có người ở. Tuy nhiên, đây là một phần nhỏ của tảng băng chìm khổng lồ về đầu tư lãng phí tại Trung Quốc với 6.800 tỷ đô-la đổ xuống sông xuống bể chỉ trong bốn năm từ 2009-2013. May mắn hơn, Việt Nam chưa có những thành phố ma nhưng cũng đang tiềm ẩn những nguy cơ tiềm tàng từ những “đô thị bên bờ địa ngục”(ĐTBBĐN) trị giá hàng ngàn tỷ đồng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu