Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thích ứng - Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng dẫn về quy hoạch và thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh/ Việt Nam

Nội dung của tài liệu đưa ra các giải pháp quy hoạch và thiết kế đô thị đáp ứng với các rủi ro về môi trường và biến đổi khí hậu ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích hỗ trợ nhà chức trách, các nhà đầu tư và các chuyên gia trong những ngành lĩnh vực thiết kế và quy hoạch đô thị trong việc thiết kế mới và cải tạo khu đô thị.Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thích ứng - Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng dẫn về quy hoạch và thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh/ Việt Nam Thích ứng - Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng dẫn về quy hoạch và thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh/ Việt Nam Tài liệu Biến đổi khí hậu, Quy hoạch đô thị, Thiết kế đô thị, Quản lý đô thị, Quản lý ngập lụt đô thị
4.4 5 73
 • 5 - Rất hữu ích 30

 • 4 - Tốt 43

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Thích ứng - Tp. Hồ Chí Minh
Hướng dẫn về Quy hoạch và Thiết kế đô thị
thích ứng với biến đổi khí hậu cho Tp. Hồ
Chí Minh/ Việt Nam

Trong khuôn khổ của Dự Án Nghiên cứu Siêu đô thị Tp. HCM,
hợp tác với Sở Quy Hoạch Kiến Trúc Tp. HCM

Nhà xuất bản
Trường Đại Học Kĩ thuật Brandenburg Cottbus
Khoa Quy Hoạch Và Thiết Kế Không Gian
Giáo sư Frank Schwartze
© 2013 Trường Đại Học Kĩ thuật Brandenburg Cottbus
ISBN 978-3-00-042085-6
Thực hiện bởi
Trường ĐH Kĩ thuật Brandenburg Cottbus (BTU Cottbus)/ CHLB Đức
Khoa Quy Hoạch Và Thiết Kế Không Gian
Jana Warnatzsch, Huỳnh Lê Hải Châu, Frank Schwartze, Ronald Eckert, Moritz
Maikämper
với sự đóng góp bởi Hagen Schwägerl, Daniel Schöne, Florian Ibold, Robert Atkinson

Sở Quy Hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (DPA)
Lý Khánh Tâm Thảo, Hoàng Tùng, Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ tải về
Trường Đại Học Kĩ thuật Brandenburg Cottbus
Khoa Quy Hoạch Và Thiết Kế Không Gian
Konrad - Wachsmann - Allee 4
03046 Cottbus, Germany
Tel: (0049) 0355 - 69 - 3048
Telefax: (0049) 0355 - 69 - 3046
Web: www.tu-cottbus.de
Email: ls_stadtplanung@tu-cottbus.de
Website của dự án Nghiên cứu Siêu Đô Thị TP. Hồ Chí Minh:
Bằng tiếng Việt:
http://www.tu-cottbus.de/projekte/de/megacity-hcmc/urban-development/overview/
2013_edition_guidelines_on_climate_change_adapted_urban_planning_and_design_
VN.pdf
Bằng tiếng Anh:
http://www.tu-cottbus.de/projekte/de/megacity-hcmc/urban-development/overview/
2013_edition_guidelines_on_climate_change_adapted_urban_planning_and_design_
ENG.pdf
Lời cảm ơn
Bản Hướng dẫn này được thiết kế và chuẩn bị trong Gói nghiên cứu 7 “Khu dân cư thích
ứng với biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng”, trong khuôn khổ dự án nghiên cứu
“Quy hoạch đô thị và quy hoạch môi trường tích hợp cho thích ứng của TP Hồ Chí Minh
với biến đổi khí hậu”. Dự án được tài trợ bởi Bộ về Giáo dục và Nghiên cứu nước Cộng
Hòa Liên Bang Đức trong chương trình “Các thành phố lớn của tương lai”.
Thích ứng - Tp. Hồ Chí Minh

Hướng dẫn về Quy hoạch và Thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Lời mở đầu
Với vai trò đầu tàu trong đa giác chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của vùng, Thành phố Hồ Chí
Minh đã trở thành trung tâm kinh tế và văn hóa lớn của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh là thành
phố cảng lớn nhất đất nước, là một đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường thủy và
đường không, nối liền các tỉnh trong vùng và còn là một cửa ngõ quốc tế.
Về vị trí địa lý, Thành phố nằm ở hạ lưu của hệ thống sông Đồng Nai-Sài Gòn với địa hình tương
đối bằng phẳng, chế độ thuỷ văn, thuỷ lực của kênh rạch và sông ngòi không những chịu ảnh
hưởng mạnh của thuỷ triều biển Đông mà còn chịu tác động rất rõ nét của việc khai thác các bậc
thang hồ chứa ở thượng lưu hiện nay và trong tương lai.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, thích ứng với biến đổi khí hậu trở nên một thách thức
quan trọng đối với quản lý quy hoạch đô thị thành phố. Thực vậy, biến đổi khí hậu đã bắt đầu tác
động trực tiếp đến đời sống người dân đô thị như ngập lụt, đảo nhiệt đô thị, thời tiết bất thường…
Những nguy cơ này đang gia tăng nhanh chóng và trở thành nhân tố quan trọng đối với quy hoạch
đô thị. Cụ thể là, vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu cần được
cải thiện trong quy hoạch đô thị.
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010. Trong lần điều chỉnh này, quy
hoạch chung thành phố đã được xây dựng trên cách tiếp cận đối với các điều kiện tự nhiên về địa
chất, thủy văn… kết hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Tuy nhiên cho đến nay,
chưa có các quy định hay hướng dẫn để cụ thể hóa các định hướng cơ bản liên quan vấn đề phù
hợp điều kiện tự nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu trong quy hoạch chung thành phố.
Bản Hướng dẫn Quy hoạch đô thị thích ứng biến đổi khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh này là một
trong những cách tiếp cận tiên phong để đưa các định hướng trên thành hướng dẫn, khuyến nghị
cho công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.
Bản Hướng dẫn này tập trung vào các biện pháp thích ứng đối với ngập lụt và khí hậu đô thị trong
quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố; hướng tới việc hỗ trợ tích hợp các khía cạnh khác nhau
đặc biệt là các quan tâm về môi trường trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị cũng
như phối hợp các loại quy hoạch với nhau.
Bản Hướng dẫn này được đúc kết từ các nghiên cứu hợp tác giữa Sở Quy hoạch-Kiến trúc và
Trường Đại học Kỹ thuật Cottbus trong khuôn khổ Dự án nghiên cứu Megacity Thành phố Hồ Chí
Minh; nội dung nghiên cứu được trình bày trong cuốn Sổ tay Quy hoạch đô thị thích ứng biến đổi khí
hậu cho thành phố Hồ Chí Minh.
Đây cũng là một nội dung trong chương trình hành động của Sở Quy hoạch-Kiến trúc tham gia
vào Kế hoạch hành động Ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh, là một phần của
Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Ứng phó Biến đổi khí hậu.
Chúng tôi mong rằng những nội dung cô đọng của bản Hướng dẫn này sẽ giúp ích các nhà hoạch
định chính sách, các sở ban ngành liên quan, chính quyền địa phương, ban quản lý các khu chức
năng đô thị, các đơn vị tư vấn quy hoạch-kiến trúc, các nhà đầu tư phát triển dự án và cộng đồng
người dân trong việc hiện thực quy hoạch đô thị thành phố theo hướng phát triển bền vững, thích
ứng biến đổi khí hậu.

ThS. KTS. Trần Chí Dũng
Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Hướng dẫn về Quy hoạch và Thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Thích ứng - Tp. Hồ Chí Minh

1

2

Thích ứng - Tp. Hồ Chí Minh

Hướng dẫn về Quy hoạch và Thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Giải thích kí hiệu
Danh sách các Hình Ảnh và Bảng Biểu

4
5

Giới thiệu chung
Mục đích của quyển Hướng dẫn
Đối tượng
Nội dung và cấu trúc
Sự liên quan với các tài liệu khác


I. Quản Lý Ngập Lụt Đô Thị

6
6
6
7Bước 1: Các quy định trong vùng ngập lụt
Bước 2A: Quy hoạch sử dụng đất trong vùng ngập lụt
Bước 2B: Chống lũ cho công trình trong “Khu xây dựng có

kiểm soát”
Bước 3A: Giải pháp chống ngập mang tích chất công trình cho

khu đô thị trọng điểm
Bước 3B: Tôn nền cho các khu dự án đô thị trọng điểm
Bước 4: Quản lý nước mặt

10
11
12
13
14
15

II. Quản Lý Sự Tăng Nhiệt Độ
Bước 1: Những quy định cho toàn khu
Bước 2: Giảm nhiệt độ môi trường ở cấp dự án
Bước 3: Sự phối hợp giữa giải pháp thiết kế cảnh quan và giải
pháp kiến trúc

20
20
22

Phụ Lục
Hướng dẫn chung của phần “Quản lý nước mặt”
Tổng quan của Bản Hướng Dẫn theo các cấp độ quản lý

Tài Liệu Tham Khảo

Hướng dẫn về Quy hoạch và Thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

24
27
29

Thích ứng - Tp. Hồ Chí Minh

3

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Quy hoạch và quản lý đô thị: Cần các giải pháp đồng bộ, sát thực

Từ nhiều năm nay, việc nâng cao chất lượng đô thị và quản lý đô thị (QLĐT) luôn được TP Hạ Long đặc biệt quan tâm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII cũng xác định: Quy hoạch, nâng cao chất lượng đô thị và QLĐT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2010-2015, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực, hướng tới xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. ...


STAYING IN SCHOOL: Arts Education and New York City High School Graduation Rates

This report takes an in-depth look at the chal- lenges facing New York City’s middle class. More than a year in the works, the report draws upon an extensive economic and demographic analysis, a historical review, focus groups conducted in every borough and over 100 individual interviews with ac- ademics, economists and a wide range of individuals on the ground in the five boroughs. These include homeowners, labor leaders, small business own- ers, real estate brokers and developers, immigrant advocates, and officials from two dozen community boards. ...


VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ ĐÔ THỊ HOÁ TẠI CÁC TỈNH VEN BIỂN PHÍA BẮC VIỆT NAM

Nghiên cứu vấn đề đô thị và đô thị hoá trên các địa bàn ven biển phía Bắc (từ Quảng Ninh - Hải Phòng... tới Quảng Bình), để thấy rõ hơn các đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với quá trình đô thị hoá trên địa bàn cửa ngõ trước đây và hiện nay, đối với lịch sử phát triển của đất nước.


Ecological footprint of British city residents

Cumulatively, all our individual footprints make up the unsustainable total demand. The solution to this problem is for people to take individual action to break down that large footprint. We need to change the way we live to combat climate change, conserve the world’s forests and protect our oceans. No-one wakes up in the morning and consciously decides to contribute to global warming; to help cut down a tropical rainforest; or to deprive future generations of a decent standard of living. But seemingly innocent decisions we make every day often have these unforeseen, far-reaching and...


Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị - Bài 3: Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị

Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị - Bài 3: Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị trình bày về nhu cầu giao thông đô thị, nhu cầu giao thông hành khách, nhu cầu di chuyển hàng ngày, điểm đến của các nhu cầu di chuyển đi làm,...Cùng tham khảo bài giảng để nắm nội dung chi tiết.


Chiến lược phát triển kinh tế xã hội thủ đô Hà Nội năm 2001 - 2010

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thủ đô Hà Nội thời kỳ 2001 - 2010 .Chiến lược PTKT-XH HÀ NỘI 2001 - 2010..Kết quả đạt được Trong giai đoạn 1990 - 2000..Mục tiêu, phương Hướng giai đoạn


Nghiên cứu tái tổ chức hoạt động của xe buýt tại TPHCM

Đề xuất cơ cấu thể chế nhằm lập quy hoạch, khai thác, quản lý và điều chỉnh hiệu quả các dịch vụ cung cấp bởi các nhà cung cấp tư nhân. Việc kinh doanh trong tương lai của nhiều đơn vị khai thác cá nhân nhỏ phụ thuộc vào "thiện chí" của chính quyền TPHCM.


Quy hoạch sử dụng đất phần 4

Mục đích sử dụng đất và mã hiệu cho các loại đất Mục đích sử dụng đất Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng cây hàng năm Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng lúa nước còn lại Đất trồng lúa nương Đất trồng cây hàng năm còn lại (*) Đất trồng cây lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất có rừng tự nhiên sản xuất Đất có rừng trồng sản xuất Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất Đất trồng rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất có...


Tiếp tục hoàn thiện mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

Bài viết Tiếp tục hoàn thiện mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trình bày 3 vấn đề chính: Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, thực trạng mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta trong thời gian qua, định hướng đổi mới mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


BÀI 5 NÚT GIAO THÔNG – QUẢNG TRƯỜNG – BÃI ĐỖ XE

Nút giao thông là vùng có hai hay nhiều hơn hai đường cắt nhau, ở đó có các dòng xe tiếp tục chạy thẳng hoặc rẽ trái, rẽ phải. Theo tương quan cao độ, có hai loại nút giao thông: Nút giao thông cùng cao độ Nút giao thông khác cao độ Giao nhau khác mức không có chuyển dòng – grade seperation Giao nhau khác mức có đường chuyển dòng xe rẽ trái, rẻ phải – interchange.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

City Council Agenda
 • 11/06/2013
 • 46.630
 • 238
CITY OF FEARS, CITY OF HOPES
 • 11/06/2013
 • 84.680
 • 734

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu