Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thị trường bất động sản và dự báo cơ hội đầu tư

Bài viết Thị trường bất động sản và dự báo cơ hội đầu tư trình bày bối cảnh chung của thị trường bất động sản cho thấy, khả năng “sốt cao” vẫn chưa thể xảy ra tức thời, song thị trường bất động sản năm 2017 dự báo sẽ có “sức nóng” cao hơn so với năm 2016. Tâm lý thị trường theo đó cũng sẽ có nhiều thay đổi, cơ bản là lấy lại niềm tin của nhà đầu tư và tỷ lệ đầu tư thị trường bất động sản có xu hướng tăng lên,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TÀI CHÍNH - Tháng 2/2017

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỰ BÁO CƠ HỘI ĐẦU TƯ
GS.,TSKH. ĐẶNG HÙNG VÕ

Bối cảnh chung của thị trường bất động sản cho thấy, khả năng “sốt cao” vẫn chưa thể xảy ra tức
thời, song thị trường bất động sản năm 2017 dự báo sẽ có “sức nóng” cao hơn so với năm 2016.
Tâm lý thị trường theo đó cũng sẽ có nhiều thay đổi, cơ bản là lấy lại niềm tin của nhà đầu tư và tỷ
lệ đầu tư thị trường bất động sản có xu hướng tăng lên. Đây chính là điểm khác biệt lớn giữa năm
2016 và năm 2017.
Từ khóa: Bất động sản, tín dụng, thị trường, nhà đầu tư, nhà ở

Tồn kho bất động sản giảm

General prospect of real estate market
shows that the possibility of “high fever” may
not happen at present, however, real estate
market in 2017 is forecast to be highly heated.
Market psychology, therefore, will be changed
in the manner to recover confidence of the
investors and increase the investment rate
for real estate. This is the most different point
between the two years.
Keywords: Real estate, credit, market, investors,
housing

Ngày nhận bài: 2/1/2017
Ngày chuyển phản biện: 4/2/2017
Ngày nhận phản biện: 13/1/2017
Ngày chấp nhận đăng: 15/1/2017

BĐS tồn đọng luôn là yếu tố gây trở ngại cho
phát triển thị trường BĐS. Một mặt, thể hiện sự
lãng phí nguồn lực; Mặt khác, làm suy giảm nguồn
lực tài chính cho đầu tư BĐS. Tính đến cuối năm
2013, lượng vốn trong kho BĐS tồn đọng được ước
tính khoảng hơn 100 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2014,
lượng vốn tồn đọng này đã giảm 1/2, chủ yếu bằng
cách chuyển đổi dự án cho phù hợp. Kể từ tháng
1/2015 tới tháng 9/2016, lượng vốn tồn đọng trong
các dự án BĐS tồn kho đã giảm từ 73,2 nghìn tỷ
đồng xuống còn 33,6 nghìn tỷ đồng. Riêng năm
2016, lượng vốn tồn kho giảm xấp xỉ từ 1.000 tới
2.000 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, số tồn kho còn lại là
loại khó giải quyết, vì thường không bảo đảm điều
kiện làm chỗ ở.
Tín dụng bất động sản có chiều hướng tăng

Mặc dù tín dụng BĐS trong năm 2016 đã có chiều
hướng tăng mạnh, nhưng cho thấy nhiều dấu hiệu
rủi ro xuất hiện, nhất là trong cơ chế thế chấp bằng
BĐS tại các ngân hàng thương mại.

Tổng quan thị trường bất động sản năm 2016
Giao dịch trên thị trường ổn định

Thống kê cho thấy, lượng giao dịch trên thị
trường bất động sản (BĐS) năm 2016 bảo đảm tính
ổn định khá cao, không có biểu hiện suy giảm nhưng
cũng không có hiện tượng tăng đột biến. Tại Hà Nội
cũng như TP. Hồ Chí Minh, mỗi tháng có khoảng
từ 1.000 tới 1.200 giao dịch. Mức giao dịch trên cho
thấy, thị trường tăng trưởng ổn định và không biểu
hiện tăng đột biến.

“Sức nóng” đối với từng phân khúc thị trường

Về phân khúc khu công nghiệp: Đây là phân khúc
có tính biệt lập khá cao, được hình thành và triển
khai dựa trên quy hoạch công nghiệp hóa của Chính
phủ và UBND cấp tỉnh. Đối với phân khúc này, tình
trạng chung vẫn là cung tăng nhanh hơn cầu và
mức độ lấp đầy vẫn chỉ ở mức xấp xỉ khoảng 50%.
Về phân khúc văn phòng cho thuê: Phân khúc
này đã được hình thành từ những ngày đầu đổi
mới ở các đô thị lớn Việt Nam, sức phát triển
luôn phụ thuộc vào độ “nóng” của nền kinh tế.
63

Cầu sẽ tăng khi nền kinh tế hoạt động mạnh và
cầu giảm khi kinh tế rơi vào khó khăn. Tại TP.
Hồ Chí Minh, cung của văn phòng cho thuê gần
như không tăng trong năm 2016, độ lấp đầy đạt
tới khoảng 95%. Tại Hà Nội, cung tăng khoảng
từ 20 nghìn m2 tới 30 nghìn m 2 mỗi quý, mức độ
lấp đầy chỉ đạt khoảng 86%.
Về phân khúc cơ sở bán lẻ: Đây là phân khúc mới
được quan tâm trong phân tích thị trường BĐS
kể từ khi các nhà đầu tư nước ngoài có kế hoạch
chiếm lĩnh thị trường bán lẻ ở Việt Nam. Cũng
kể từ đó, các nhà đầu tư trong nước bắt đầu có
kế hoạch phát triển các BĐS phục vụ hệ thống
bán lẻ như trung tâm thương mại, cửa hàng bán
lẻ, siêu thị, cửa hàng tiện ích... Năm 2016, nguồn
cung BĐS phục vụ bán lẻ tại Hà Nội và TP. Hồ

Điểm sáng nhất trong phát triển thị trường bất
động sản năm 2016 là hình thức đầu tư “phi
truyền thống” đối với phân khúc bất động sản
du lịch, nghỉ dưỡng. Hiện nay, có thể khẳng
định đây là phương thức đầu tư khá an toàn
và hiệu quả.
Chí Minh đều tăng khá nhanh so với năm 2015.
Tại TP. Hồ Chí Minh, cung tăng khoảng từ 60
nghìn tới 100 nghìn m 2 mỗi quý, mức độ lấp đầy
đạt khoảng 91%. Còn ở Hà Nội, cung ở mức
khoảng 25 nghìn m 2 mỗi quý, mức độ lấp đầy chỉ
đạt khoảng 75%. Như vậy, mức độ phát triển của
phân khúc bán lẻ tại TP. Hồ Chí Minh cao hơn tại
Hà Nội. Nhìn chung, triển vọng phát triển của
phân khúc này vẫn còn lớn, khi dân số tại cả 2
đô thị loại đặc biệt này vẫn giữ mức độ tăng cơ
học quá cao.
Về phân khúc nhà ở: Phân khúc này luôn là phân
khúc quan trọng trong thị trường BĐS. Tại TP. Hồ
Chí Minh, cung căn hộ chung cư luôn đạt mức từ
3 nghìn tới 4 nghìn căn hộ đã hoàn thành và từ 5
nghìn tới 7 nghìn căn hộ “trên giấy” mỗi quý với
mức độ tồn kho khoảng 13,5%. Tại Hà Nội, cung
căn hộ chung cư luôn đạt mức từ 3 nghìn tới 5 nghìn
căn hộ đã hoàn thành và từ 3 - 9 nghìn căn hộ “trên
giấy” mỗi quý với mức độ tồn kho khoảng 16%.
Tóm lại, phương thức mua bán nhà “trên giấy”
vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn mua bán nhà đã hoàn
thành. Phân khúc nhà ở vẫn trên đà phát triển tốt.
Tuy nhiên, nhìn sâu hơn vào tỷ lệ cung và cầu giữa
nhóm nhà ở cao cấp, trung cấp và bình dân, có thể
thấy phân khúc thị trường BĐS nhà ở năm 2016
đang diễn ra theo hướng cung không phù hợp cầu.
Về phân khúc du lịch, nghỉ dưỡng: Phân khúc này
64

mới được các nhà đầu tư phát triển theo phương
thức “phi truyền thống” mang tính xã hội hóa đầu
tư. Các đơn vị BĐS được chủ đầu tư dự án bán cho
các nhà đầu tư cá nhân để sử dụng hoặc cho thuê
trong thời gian không sử dụng. Sức phát triển của
phân khúc này khá mạnh do tiềm năng du lịch của
Việt Nam lớn và phương thức đầu tư phù hợp. Địa
bàn phát triển mạnh phân khúc này ở hình thức phi
truyền thống là các thành phố có tiềm năng du lịch
cao như: Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang,
Phú Quốc...
Trên thực tế, các dự án BĐS du lịch, nghỉ dưỡng
phi truyền thống bắt đầu phát triển từ năm 2015 tại
3 địa phương chính (Đà Nẵng, Nha Trang và Phú
Quốc). Năm 2016, các dự án tại 3 địa phương này
đang trong quá trình triển khai, đồng thời nhiều dự
án mới đang trong quá trình chuẩn bị tại cùng địa
bàn hoặc trên các địa bàn của các địa phương khác.
Một địa điểm đáng quan tâm là Cam Ranh với 30
dự án đã được cấp phép, trong đó khoảng 1/3 đã đi
vào triển khai thực hiện. Như vậy, có thể thấy điểm
sáng nhất trong phát triển thị trường BĐS năm 2016
là hình thức đầu tư “phi truyền thống” đối với phân
khúc BĐS du lịch, nghỉ dưỡng. Như hiện trạng, có
thể khẳng định đây là phương thức đầu tư khá an
toàn và hiệu quả.
Tuy nhiên, đi kèm những lợi thế trên, thời gian
tới hình thức đầu tư “phi truyền thống” có thể sẽ
gặp phải một số vướng mắc sau:
(i) Thời hạn sử dụng đất đối với các BĐS du lịch,
nghỉ dưỡng. Theo phương thức đầu tư truyền thống,
thời hạn sử dụng đất thường là 50 năm, theo loại đất
sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, nay chuyển
sang đầu tư theo hình thức phi truyền thống, các cá
nhân có yêu cầu chuyển sang thành đất ở với thời
hạn lâu dài. Về pháp luật đất đai, loại hình sử dụng
đất này chưa có quy định cụ thể. Trên thực tế, một
số địa phương đã cho chuyển sang hình thức sử
dụng lâu dài, một số địa phương khác vẫn để thời
hạn sử dụng đất 50 năm. Do đó, khi đầu tư vào một
dự án nhất định, nhà đầu tư cần xem xét thời hạn
sử dụng đất cụ thể để có quyết định cho phù hợp.
(ii) Hợp đồng mua BĐS du lịch, nghỉ dưỡng giữa
nhà đầu tư dự án với người mua gắn với các cam
kết giữa 2 bên. Loại rủi ro này có thể khắc phục khi
các nhà đầu tư cá nhân quan tâm hơn tới các điều
khoản của hợp đồng.
(iii) Đầu tư vào khu vực mà dự án rơi vào hoàn
cảnh thừa cung, hiệu suất kinh doanh trong tương
lai rất thấp. Để khắc phục, các nhà đầu tư cá nhân
cần phân tích cụ thể về cung - cầu du lịch tại địa bàn
và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

TÀI CHÍNH - Tháng 2/2017

Dự báo cơ hội đầu tư bất động sản 2017
Bối cảnh chung của kinh tế Việt Nam là đi lên,
hiện nay đang được đánh giá là điểm sáng trên bản
đồ kinh tế thế giới. Mức độ tăng trưởng kinh tế 2017
có nhiều khả năng đạt mức cao hơn năm 2016 và
bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô.
Từ những dấu hiệu của thị trường BĐS năm
2016 có thể thấy, thị trường BĐS Việt Nam 2017
sẽ có những bước phát triển mạnh, mang tính
chuyên nghiệp hơn. Hai phân khúc phát triển khá
mạnh là phân khúc nhà ở và phân khúc du lịch,
nghỉ dưỡng. Việc tăng giá BĐS nhà ở vẫn ở mức
tăng nhẹ, phụ thuộc chủ yếu vào vị trí của dự án,
chưa tạo thành xu hướng rộng khắp trên toàn thị
trường và có gia tốc theo thời gian. Điều này cho
thấy, thị trường BĐS chưa có khả năng rơi vào sốt
giá và tích tụ bong bóng, nhất là tình trạng các
khu đô thị “ma”, khu chung cư hoang hóa vẫn
đang tồn tại với số lượng đáng kể. Và như vậy,
khả năng nâng cung của phân khúc nhà ở giá rẻ
gần như khó thực hiện.
Đối với BĐS du lịch, nghỉ dưỡng, phân khúc
này mới có điều kiện phát triển mạnh từ năm 2015,
đang hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển. Tình trạng
dư cung đã được đặt ra như một cảnh báo sớm tại
Đà Nẵng và Nha Trang nhưng sự thực chưa tới mức
báo động.
Đối với phân khúc văn phòng cho thuê, cung
hiện nay vẫn bảo đảm phù hợp với cầu. Cầu có thể
tăng khi sức nóng của phát triển kinh tế cao hơn,
nhất là quá trình hội nhập kinh tế quốc tế được thực
hiện mạnh hơn thông qua các hiệp định thương mại
tự do kiểu mới.
Đối với phân khúc BĐS phục vụ bán lẻ, khả năng
tăng cung cao hơn sẽ xảy ra khi thị trường bán lẻ
tại Việt Nam đang xảy ra cuộc cạnh tranh giữa các
nhà đầu tư nội và ngoại. Mặc dù vậy, thị trường này
cũng chỉ có tác động mạnh tại các khu đô thị lớn.
Mặt khác, về tâm lý xã hội đối với thị trường BĐS đã
có nhiều thay đổi. Nhà đầu tư vẫn tiếp tục tin tưởng
thị trường BĐS là một kênh đầu tư an toàn nhất.
Theo đó, tỷ lệ đầu tư vào kinh doanh BĐS nhiều hơn
là đầu tư vào sử dụng BĐS. Đây chính là điểm khác
biệt lớn giữa năm 2016 và năm 2017.
Từ ngữ cảnh trên, bài viết đưa ra một số dự báo
cho thị trường BĐS năm 2017 như sau:
Thứ nhất, phân khúc BĐS du lịch, nghỉ dưỡng
với hình thức đầu tư phi truyền thống vẫn là
phân khúc có khả năng phát triển mạnh với sự
tham gia của nhiều nhà đầu tư nhỏ, lẻ. Đây sẽ
là phương thức mang lại hiệu suất và hiệu quả
đầu tư cao và ổn định. Tiền trong dân, kiều hối

sẽ được động viên khá mạnh để đầu tư vào phân
khúc này. Tuy nhiên, các cá nhân tham gia đầu tư
cần nâng cao tính chuyên nghiệp trong lựa chọn
địa điểm đầu tư, dự án đầu tư và chủ đầu tư dự
án sao cho phù hợp.
Thứ hai, phân khúc nhà ở vẫn là phân khúc
quan trọng của thị trường BĐS, luôn có cơ hội
phát triển mạnh do cầu lớn và cung luôn không
đủ. Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ thiếu nguồn lực
phát triển nên chỉ bảo đảm tỷ trọng cung ở mức
20% của tổng cung cho lượng cầu ở mức 80%
của tổng cầu. Đây chính là bi kịch lớn trong phát
triển thị trường BĐS nhà ở. Tại Hà Nội, lượng
cung sản phẩm giá cao sẽ lớn hơn lượng cung
sản phẩm giá trung bình, có thể lượng cung giá
cao đạt tỷ trọng 50% và giá trung bình đạt 30%
(tổng là 80%). Tại TP. Hồ Chí Minh, tỷ trọng có
thể ngược lại, lượng cung sản phẩm giá cao có
thể đạt 30% và lượng cung sản phẩm giá trung
bình đạt 50%.
Thứ ba, vốn cho phát triển thị trường BĐS vẫn
là nhân tố rất quan trọng. Vốn FDI nói chung vẫn
bảo đảm cao hơn mức đăng ký của năm 2016,
trong đó vốn FDI cho phát triển BĐS vẫn chiếm tỷ
trọng lớn. Vốn tín dụng trong nước cho phát triển
BĐS vẫn là nguồn lực chủ yếu, bảo đảm cung tăng
hơn do cơ hội đầu tư lớn hơn. Vốn trong dân, kiều
hối sẽ được động viên nhiều hơn cho đầu tư vào
thị trường BĐS, nhất là vào phân khúc du lịch,
nghỉ dưỡng.
Thứ tư, Chính phủ và Quốc hội có quyết tâm cao
hơn trong hoạch định chính sách, sửa đổi pháp luật
nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, tạo
sức phát triển mạnh hơn cho thị trường BĐS.
Thứ năm, khả năng “sốt cao” của thị trường BĐS
cũng như ở một phân khúc nào đó của thị trường
vẫn chưa xảy ra, nhưng thị trường BĐS 2017 sẽ có
“sức nóng” cao hơn so với thị trường BĐS 2016.
Việc cần làm hiện nay là bảo đảm thực hiện
công khai, minh bạch thông tin về thị trường BĐS
như Chính phủ đã quy định. Để thực hiện được
mục tiêu này cần nỗ lực lớn từ phía các cơ quan
quản lý và từ phía các nhà đầu tư. Đây chính là
điều kiện tiên quyết để khắc phục các rủi ro trong
đầu tư phát triển và thực hiện các dự báo về phát
triển thị trường.
Tài liệu tham khảo:
1. Batdongsan.com.vn, Báo cáo thị trường BĐS Việt Nam 2016;
2. Hội thảo “Dự báo xu hướng thị trường BĐS Việt Nam 2017”;
3. TS. Cấn Văn Lực (2016), Nhận định kinh tế vĩ mô 2016-2017: Giải pháp đối
với doanh nghiệp.
65

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Antennas and Grounds for Apartments

Michael McNeil is responsible for All Operational Management functions at Esquire Managment Group. Michael comes to Esquire Management with over fifteen years of experience in the field of Property Management. As a former Property Manager with Oxford Development Group, Western Canada’s largest property developer, Michael managed an Edmonton portfolio of 1.6 million square feet of commercial high-rise buildings. Michael’s main focus is providing client satisfaction. We are aware that not all business clients will have the same needs. Our mandate is to be sensitive to our clients’ differences....


Quy trình phát triển dự án kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi (Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006). Dự án kinh doanh bất động sản được trong phân tích dưới đây được hiểu là hoạt động bỏ vốn đầu tư nhằm thiết lập mô hình kinh doanh trên một khu đất để cung cấp dịch vụ bất động sản, chúng bao gồm: ......


ADVICE FOR FINDING OFF-CAMPUS HOUSING

Strong capital returns are not only apparent within new developments as Bennelong and the Cove have also been analysed for their resale prowess. Bennelong was completed in 1999 and the Cove was fi nished in 2003. Bennelong has recorded a total 164 apartment resales, with some apartments changing hands up to three times. Five apartments transacted at a loss and one apartment was resold at the same price. Eight sales have resulted in a capital gain in excess of 100%. One sale achieved an outstanding 198% capital gain achieved between April 1999 and February 2008. A further 40 owners attained a capital gain between 50% and...


Luxembourg Real Estate Investment Vehicles 2012

investors around the globe increasingly focus on the environmental and social impact of buildings, understanding that improving performance around these areas enhances long-term value and returns. our clients routinely require information about our sustainability policies and achievements for their portfolio reviews, and prospective clients request such information when making their investment allocations. investors in some of our funds have explicitly stated a preference for buildings that have high government or voluntary ratings that indicate environmental performance. our strong foundation of environmental policies, procedures and operations enables us to execute on these demands....


Chỉ nên ký quỹ hoặc đặt cọc trước khi mua nhà

Cùng tham khảo tài liệu "Chỉ nên ký quỹ hoặc đặt cọc trước khi mua nhà", tài liệu bên dưới sẽ đưa ra những lí do người mua chỉ nên kỹ quỹ hoặc đặt cọc một phần tiền trước khi mua nhà.


Đầu tư bất động sản – Sai phạm chết người

Lỗi thứ nhất - Chi rất nhiều tiền cho việc mua sách vở, băng đĩa và tham dự nhiều khoá học về bất động sản nhưng sau đó bỏ hết chúng vào tủ sách và chẳng bao giờ ngó ngàng đến chúng nữa. khi nghe nhiều người muốn trở thành nhà đầu tư bất động sản đã chi rất nhiều thời gian cũng như tiền bạc để tham dự các khoá học, đầu tư kiến thức nhưng họ chẵng bao giờ dùng đến chúng.để khởi đầu việc đầu tư. Điều này không những gây lãng phí tiền của mà nó...


Bài giảng Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới và tổ chức văn phòng môi giới bất động sản

  • 4,71/5 (1233)

Bài giảng Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới và tổ chức văn phòng môi giới bất động sản có nội dung trình bày về giới thiệu chung về quá trình bán bất động sản và vai trò của nhà môi giới, các hoạt động và kỹ năng của nhà môi giới.


Turkish Residential Real Estate Investment Analysis

Real estate markets globally have been severely affected by ongoing unprecedented economic turmoil, particularly in Europe and the United States. This is expected to continue. The Australian real estate market has, in this time, emerged as a destination of choice for global real estate investors seeking a safe haven in a well-regulated and highly transparent growth-oriented market for doing business.


Thị trường bất động sản Việt Nam đang có những bước chuyển mình?

Nội dung của tài liệu trình bày nhu cầu, nguồn cung về thị trường nhà ở, văn phòng cho thuê ở Việt Nam, sự thuận lợi về những yếu tố nhân khẩu học trong việc góp phần thúc đẩy tăng trưởng mặt bằng bán lẻ, dòng vốn FDI mạnh mẽ trong khu công nghiệp và triển vọng của thị trường bất động sản.


Real Estate Modelling and Forecasting by Chris Brooks and Sotiris Tsolacos_13

Tham khảo tài liệu 'real estate modelling and forecasting by chris brooks and sotiris tsolacos_13', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

The new reality of wall street
  • 15/07/2009
  • 15.903
  • 746

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu