Tìm kiếm tài liệu miễn phí

TCVN 9723:2013

TCVN 9723:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS3.1: Chuẩn bị, hoàn thiện và trình bày món ăn cầm tay (canapés) và cốc tai (cocktail) cao cấp

Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình chuẩn bị, hoàn thiện và trình bày món ăn cầm tay (canapés) và cốc tai (cocktail) cao cấp, ví dụ: bouchees, canapés, cocktail brochettes, gourmands.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6093:1995

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6093:1995 về cao su thiên nhiên – Xác định chỉ số màu qui định phương pháp xác định chỉ số màu của các loại cao su thiên nhiên trong đó có cao su SVR theo thang màu chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6341:1998

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6341:1998 trình bày nội dung về muối iôt - phương pháp xác định hàm lượng iôt. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng iôt dạng iôdat trong sản phẩm muối trộn iôdat. Mời các bạn tham khảo.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8411-1:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8411-1:2010 quy định ký hiệu chung sử dụng trên các cơ cấu điều khiển vận hành và các bộ phận chỉ báo khác trên máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp, thiết bị làm vườn và làm cỏ có động cơ như định nghĩa trong tiêu chuẩn TCVN 1266-0: 2001 (ISO 3339-0:1986) và ISO 5395.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 204:1966

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 204:1966 về Cách ký hiệu các loại ren áp dụng với ren được ký hiệu theo prôphin, theo độ lớn bước ren và theo hướng xoắn của mối ren. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


TCVN 1651-1 : 2008 (xuất bản lần 1)

TCVN 1651-1 : 2008 (xuất bản lần 1) về cốt thép bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn đơn do Tổng cục Tiêu chuẩn chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 137-2005

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 137-2005 về đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng nén lún một chiều của đất trong phòng thí nghiệm quy định phương pháp xác định các đặc trưng nén lún một chiều của đất trong phòng thí nghiệm, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6118:1996 - ISO 934:1980

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6118:1996 - ISO 934:1980 trình bày nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật - xác định hàm lượng nước - phương pháp tách. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6091:1995

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6091:1995 qui định phương pháp xác định hàm lượng nitơ của các loại cao su thiên nhiên trong đó có cao su SVR bằng phương pháp Kendan trùng lượng, nitơ trong cao su thiên nhiên dưới dạng protein khác nhau, được tính bằng chỉ số 6,25 x nitơ.


Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không

Nghề Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không, được thực hiện trên cơ sở kết hợp việc sử dụng con người, khai thác các thiết bị an ninh để xác định đúng hành khách, nhân viên, người tham quan và phát hiện, loại bỏ vũ khí, chất cháy nổ, vật phẩm nguy hiểm bị cấm vào khu vực hạn chế hàng không hoặc lên tàu bay. Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề "Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không" giúp người lao động hiểu rõ được điều kiện và môi trường làm việc; các kỹ năng, kiến thức và thái độ cần có khi chọn nghề. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

22 TCN 274-01 - Phần 19
  • 03/06/2011
  • 69.229
  • 470

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu