Tìm kiếm tài liệu miễn phí

TCVN 9723:2013

TCVN 9723:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Phục vụ nhà hàng: Phần 2

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Phục vụ nhà hàng bao gồm nhiều đơn vị năng lực xác định cụ thể các kỹ năng, kiến thức và hành vi/thái độ cần thiết để đáp ứng các yêu cầu công việc một cách thỏa đáng. Mỗi công việc sẽ bao gồm sự tổng hợp của các đơn vị năng lực chuyên ngành, đơn vị năng lực chung và đơn vị năng lực cơ bản.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5203:1994 - ISO 9003: 1987

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5203:1994 quy định các yêu cầu đối với hệ chất lượng để sử dụng khi hợp đồng giữa hai bên đòi hỏi thể hiện năng lực của người cung ứng trong việc phát hiện và kiểm soát việc sử dụng bất cứ sản phẩm không phù hợp nào trong kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5250:1990

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5250:1990 về Cà phê rang - Yêu cầu kỹ thuật quy định các yêu cầu kỹ thuật, định mức chất lượng đối với cà phê rang loại 1 và loại 2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7475:2005

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7475:2005 quy định các kích thước của chốt kéo cỡ 50 (đường kính 50,8 mm [2 inch]) được sử dụng để nối sơ mi rơ moóc với ô tô đầu kéo có tải trọng không vượt quá giới hạn tải trọng qui định. Mời các bạn cùng tham khảo.


Chỉ báo MACD

MACD là chỉ báo thị trừờng rất phổ biến khi sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật. Nó đuơc cấu bởi 3 thành phần chính.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6031:2008 - ISO 3519:2005

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6031:2008 - ISO 3519:2005. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về tinh dầu chanh chưng cất, loài Mê hi cô. Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính cụ thể của tinh dầu chanh chưng cất, loài Mê hi cô để đánh giá chất lượng của tinh dầu.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6185:1996

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6185:1996 quy định 3 phương pháp xác định màu sắc bao gồm: Phương pháp kiểm tra màu sắc bằng cách quan sát nước trong chai; xác định màu sắc của mẫu nước bằng mắt thường và có thể áp dụng đối với nước thô, nước sinh hoạt và nước công nghiệp có độ màu thấp; xác định màu sắc của mẫu nước bằng thiết bị quang học và có thể áp dụng đối với nước thô, nước sinh hoạt và nước công nghiệp có độ màu thấp.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7716:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7716:2011 áp dụng cho etanol nhiên liệu biến tính khan danh nghĩa để trộn với xăng không chỉ với thể tích từ 1 % đến 10 %, sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa (động cơ cháy cưỡng bức). Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8810:2011

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8810:2011 về Đường cứu nạn ô tô - Yêu cầu thiết kế quy định các yêu cầu về thiết kế xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường cứu nạn ô tô. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho đường cứu nạn ô tô trên đường cao tốc, đường đô thị, đường công nghiệp, đường lâm nghiệp.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7681-7:2007

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7681-7:2007 mô tả phương pháp kiểm đặc tính công tua của trung tâm tiện (hoặc máy tiện điều khiển số) bằng việc tiến hành các phép kiểm độ tròn, bằng đánh giá sai lệch F và sai lệch độ tròn G, phù hợp với TCVN 7011-4.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TCVN 6686-2:2000
 • 12/08/2010
 • 86.686
 • 321

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu