Tìm kiếm tài liệu miễn phí

TCVN 9066:2012

TCVN 9066:2012 ban hành Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - yêu cầu kỹ thuật. TCVN 9066:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 328:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.Đánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


TCVN 9066:2012 TCVN 9066:2012 TCVN 9066:2012, Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2012, Tấm trải chống thấm, Cơ sở bitum biến tính
4.8 5 51
 • 5 - Rất hữu ích 43

 • 4 - Tốt 8

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

TCVN 2848 1991

Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 2748 : 78 "Phân cấp nhà và công trình - Nguyên tăc cơ bản" Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để phân cấp và xác định cấp công trình xây dựng bao gồm các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi ...nhằm tạo điều kiện để xác định các giải pháp kinh tế kĩ thuật hợp lí khi thiết kế và lập kế hoạch đầu tư xây dựng. ...


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7764-3:2007 - ISO 6353-3:1987

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7764-3:2007 qui định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử sử dụng để kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đối với các thuốc thử của seri thứ hai được sử dụng trong hoá học phân tích, hệ thống số thứ tự tiếp theo seri thứ nhất qui định trong TCVN 7764-2:2007.


Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 về hệ thống quản lý chất lượng do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn.


TCVN 2094 1993

TCVN 2094 1993: SƠN-PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG MÀNG: Tiêu chuẩn này quy định cách chuẩn bị tấm mẫu, phương pháp gia công màng đối với các loại sơn.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6147-3:2003 - ISO 2507-3:1995

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6147-3:2003 quy định các điều kiện thử cụ thể để xác định nhiệt độ hóa mềm Vicat cho ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren (ABS) và bằng acrylonitril/styren/ este acrylic (ASA). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9060:2011 - ISO 14738:2002

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9060:2011 quy định các nguyên tắc đối với các kích thước nhận được từ các phép đo nhân trắc và áp dụng các kích thước này để thiết kế các vị trí làm việc tại máy tĩnh tại. Tiêu chuẩn dựa trên kiến thức hiện nay về ecgônômi và các phép đo nhân trắc.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1058:1978

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1058:1978 quy định cách phân nhóm và ký hiệu mức độ tinh khiết hóa chất để sử dụng trong các tài liệu khoa học, kỹ thuật, thương mại và trên bao bì. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1794:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1794:2009 về Glyxerin công nghiệp – Phương pháp thử quy định phương pháp thử đối với các loại glyxerin công nghiệp được chưng cất từ glyxerin thô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - 1

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự Lời nói đầu TCVN 5699-1 : 1998 thay thế cho TCVN 5699 : 1992; TCVN 5699-1 : 1998 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 335-1 : 1991 và sửa đổi 1 : 1994 ; TCVN 5699-1 : 1998 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. An toàn đối với thiết bị điện gia dụng...


TCVN 5667:1992

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn về Thịt.TCVN 5667:1992. Thịt và sản phẩm thịt. Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

QCVN 01- 48 : 2011/BNNPTNT
 • 25/07/2011
 • 82.667
 • 552
TCVN 6510:1999
 • 12/08/2010
 • 36.609
 • 553
TCVN 5150-90
 • 12/08/2010
 • 45.359
 • 395

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu