Tìm kiếm tài liệu miễn phí

TCVN 222 - 66

TCVN 222 - 66 hệ thống quản lý bản vẽ khung tên và bảng kê trên các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định các mẫu khung tên và bảng kê trên các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật của sản phẩm sản xuất chính và sản xuất phụ.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 690:2006

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 690:2006 quy định nguyên tắc, nội dung và phương pháp khảo nghiệm tính khác biệt (Distinctness), tính đồng nhất (Uniformity) và tính ổn định (Stability)-gọi tắt là khảo nghiệm DUS của giống ớt ngọt, ớt cay, ớt tiêu và ớt cảnh thuộc loài Capsicum annuum L.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 432:2001

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 432:2001 về Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất tebuconazole - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử áp dụng cho: Tebuconazole kỹ thuật; thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có chứa hoạt chất tebuconazole dạng nhũ dầu (dầu trong nước), dùng làm thuốc trừ bệnh hại cây trồng.


Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực HRS2: Lập kế hoạch nhân sự

Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để có thể đi đầu trong việc xác định các yêu cầu nhân sự của bộ phận và cách thoả mãn các yêu cầu đó. Tiêu chuẩn này không dành cho các chuyên gia nhân sự.Tiêu chuẩn này liên quan đến những người quản lý chịu trách nhiệm lập kế hoạch nhân sự của bộ phận.


ĐLVN 10:2003

ĐLVN 10:2003. Cột đo nhiên liệu. Quy trình kiểm định, Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định cột đo nhiên liệu dùng trong giao nhận và cấp phát nhiên liệu (xăng, diezel, dầu hoả) có độ nhớt từ (0,05-8) mPa.s.


Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 248:1998

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 248:1998 áp dụng cho tính toán thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình ứng dụng vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu. Nội dung thiết kế chỉ quy định việc chọn vải, những tính toán cần thiết cho việc xác định vị trí đặt vải và số lớp vải để tăng cường mức độ ổn định của nền đắp trên đất yếu; còn các vấn đề tính toán về lún, về thấm lọc, bảo vệ và gia cường mái dốc không quy định ở đây.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 229-95

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 229-95. Tiêu chuẩn ngành về Thuốc trừ sâu Trebon 10% dạng nhũ dầu. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10252-3:2013 - ISO/IEC 15504-3:2004

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10252-3:2013 giới thiệu khái quát về đánh giá quá trình và giải thích các yêu cầu thông qua những hướng dẫn về: Thực hiện đánh giá; khung đo lường khả năng quá trình; các mô hình tham chiếu quá trình và mô hình đánh giá quá trình; lựa chọn và sử dụng các công cụ đánh giá.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8048-10:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8048-10:2009 về Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 10: Xác định độ bền uốn va đập qui định phương pháp xác định độ bền uốn va đập của gỗ sử dụng máy thử va đập kiểu con lắc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam tập 5 quyển 2 part 8

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp việt nam tập 5 quyển 2 part 8', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6742:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6742:2010 qui định các yếu tố và cấu trúc của một mã phân định tổ chức (BIC) cho tổ chức tài chính và tổ chức phi tài chính và các tổ chức có liên quan, một mã định danh quốc tế như vậy là cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho việc xử lý tự động các thông điệp viễn thông trong môi trường giao dịch ngân hàng và tài chính có liên quan.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu