Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu tập huấn theo dõi và giám sát dự án: Thúc đẩy mô hình cộng đồng quản lý tại Việt Nam - PCMM

Tài liệu tập huấn theo dõi và giám sát dự án: Thúc đẩy mô hình cộng đồng quản lý tại Việt Nam - PCMM trình bày các nội dung mục tiêu cơ bản như: Phân tích các nguyên nhân thành công và thất bại của một dự án; hiểu sâu sắc khái niệm theo dõi và giám sát dự án phát triển; thiết kế các biểu mẫu theo dõi giám sát cho dự án PCMM, đóng góp vào sự thành công của dự án,... Mời các bạn cùng theo dõiĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Cơ quan tài trợ : SDC
Dự án: Thúc đẩy mô hình cộng đồng quản lý
tại Việt Nam - PCMM

TÀI LIỆU TẬP HUẤN

THEO DÕI VÀ GIÁM SÁT DỰ ÁN

Biên soạn: Bùi Thị Kim
Giám đốc DWC

- 2008 -

MỤC TIÊU CỦA KHÓA TẬP HUẤN

 Phân tích các nguyên nhân thành công và thất bại của một dự án;
 Hiểu sâu sắc khái niệm theo dõi và giám sát dự án phát triển;
 Thiết kế các biểu mẫu theo dõi giám sát cho dự án PCMM, đóng
góp vào sự thành công của dự án

2

CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN


Sứ mệnh của dự án: rõ ràng, mục tiêu dự án được hiểu một
cách thấu đáo;Có sự cam kết của các bên liên quan;Vai trò các bên liên quan rõ ràng, có sự phối hợp chặt chẽ;Có sự tham gia của đối tượng hưởng lợi;Có sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao nhất;Các thành viên tham gia quản lý dự án có sự cam kết và
đòan kết, hỗ trợ lẫn nhau (đối tác, cán bộ dự án);Có đủ nguồn lực;Các kênh thông tin đầy đủ: nắm bắt kịp thời các thay đổi...Kế họach và thời gian biểu rõ ràng;Theo dõi giám sát thường xuyên và can thiệp kịp thời;Bổ sung thêm ý kiến của các bạn....

CÁC NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI CỦA DỰ ÁN
 Không tôn trọng giá trị văn hóa xã hội của những bên tham gia
 Không có sự tham gia của các bên liên quan
 Mục tiêu không được xác định rõ ràng
 Mục tiêu xác định không phù hợp với thực tiễn
 Không chỉ rõ các phương thức để đạt từng mục tiêu
 Năng lực quản lý không phù hợp
 Không lường trước được rủi ro
 Thiếu thông tin đầy đủ, do đó công tác chỉ đạo kém hiệu quả
 Quá nhiều người quản lý và thiếu sự nhất quán
 Phân công nhiệm vụ không rõ ràng
 Bổ sung thêm ý kiến của các bạn . . .
3

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
DỰ ÁN LÀ GÌ?


Tập hợp các mục tiêu và mục đíchSự kết hợp của các họat động để đạt mục tiêu: Các nhiệm
vụ liên quan với nhau, ra khỏi phạm vi của một đơn vịThời gian bị giới hạnNguồn lực bị giới hạn: Nhân lực, vật tư, thiết bị, tài chính

Dự án là một quá trình tạo ra một kết quả cụ thể với những
nguồn lực có hạn và được tồn tại trong một thế giới luôn biến
động, không ổn định, đầy mâu thuẫn và phụ thuộc lẫn nhau.

QUẢN LÝ LÀ GÌ?
Là một quá trình ra quyết định để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Nguồn lực bao gồm: con người, vật tư, tài chính, thời gian

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ


Xác định các mục tiêu cụ thể, tập trung các họat động để đạt
các mục tiêu đó

4Học hỏi từ kinh nghiệm một cách thường xuyên và ra các
quyết định dựa vào các kết quả theo dõi giám sátMô tả công việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viênĐiều phối các họat động theo các mục tiêuBố trí các nguồn lực một cách hợp lýTrao quyền cho các bên liên quanThu thập thông tin phục vụ việc ra quyết địnhĐảm bảo có giao tiếp liên tục và có sự tham gia của các bên
liên quan

CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN
 Những người hoặc nhóm người có lợi ích trực tiếp hoặc gián
tiếp trong sự thành công hay thất bại của dự án.
 Những người có ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại
của dự án.

5

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận Luật kinh doanh: Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hiện nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn đã và đang hoạt động khá phổ biến. Một trong số đó là Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Loại hình công ty này có địa vị pháp lý như thế nào? Thành viên gồm những ai?


Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Du lịch An Giang

Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính tại doanh nghiệp để thấy rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.


Bài thảo luận những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác lê -nin HP 2.2

Phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về thời kì quá độ lên CNXH. Đảng và nhân dân ta đã vận dụng quan điểm này vào thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta như thế nào? Phần 1:Phân tích quan điểm Mác- Lênin trong thời kỳ quá độ lên CNXH Phần 2: Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam Thời kì quá độ lên CNXH là thời kì cải biến cách mạng sâu sắc toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội....


Đề tài triết học " LẠI NÓI VỀ PHẠM TRÙ VẬT CHẤT CỦA V.I.LÊNIN "

Trong bài viết này, tác giả trình bày thêm những luận giải của mình về phạm trù vật chất của V.I.Lênin để trao đổi với tác giả Nguyễn Huy Canh nhằm làm sáng tỏ thêm những luận điểm, suy nghĩ của mình về phạm trù này. Qua đó, tác giả cũng đã chỉ ra ý nghĩa và giá trị của phương pháp tư duy lịch sử.


Tiểu luận: Kỹ năng ứng xử với đồng nghiệp

Bài tiểu luận với đề tài: "Kỹ năng ứng xử với đồng nghiệp" gồm có 2 chương được trình bày như sau: Tổng quan lý luận chung về kỹ năng giao tiếp trong quản lý, thực trạng các kỹ năng ứng xử đồng nghiệp trong công sở và giải pháp.


TIỂU LUẬN: Với tư cách là sự thống nhất giữa quá trình lao động và quá trình tạo ra giá trị thì quá trình sản xuất là quá trình sản xuất hàng hoá

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: với tư cách là sự thống nhất giữa quá trình lao động và quá trình tạo ra giá trị thì quá trình sản xuất là quá trình sản xuất hàng hoá', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu sự vận động của các hình thái kinh tế xã hội có hiệu quả nguồn vốn p5

Tạo sự bình đẳng giữa các khu vực kinh tế Một khi đã thừa nhận sự tồn tại và phát triển của khu vực kinh tế tư bản tư nhân là tất yếu khách quan, lâu dài thì phải đặt các khu vực kinh tế Nhà nước, tư nhân, hỗn hợp có vị trí bình đẳng trước pháp luật. Sự bình đẳng đựơc thể hiện: phải hoạt động kinh doanh tuân theo luật pháp, trong kinh doanh là đơn vị kinh tế độc lập, cùng cạnh tranh với nhau trên thị trường và cùng chịu sự chi phối của các...


TIỂU LUẬN: Chiến lược phát triển kinh tế,tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoa,hiện đại hoá

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: chiến lược phát triển kinh tế,tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoa,hiện đại hoá', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận: Tìm hiểu về công tác xã hội của các ban ngành và các nhà hảo tâm đối với các trẻ ở mái ấm Bách Hoa Trang (tỉnh Tây Ninh)

Bài tiểu luận tìm hiểu về công tác xã hội của các ban ngành và các nhà hảo tâm đối với các trẻ ở mái ấm Bách Hoa Trang (tỉnh Tây Ninh). Nghề công tác xã hội là một nghề mới ở Việt Nam, nghề này được công nhận là một nghề với nhiều công việc đáp ứng nhu cầu phục vụ xã hội. Mời các bạn tham khảo!


Tiểu luận triết học: Hình thái KTXH

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: hình thái ktxh', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu