Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI: Theo dõi thị trường bất động sản và các phương pháp tạo quỹ đất

Nội dung tài liệu trình bày chiến lược đất đai của TP. HCM và các xu hướng của thị trường bất động sản, cơ sở dữ liệu bất động sản ở cộng đồng đô thị Lyon, chiến lược và công cụ đất đai của cộng đồng đô thị Lyon và một số quốc gia khác.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI: Theo dõi thị trường bất động sản và các phương pháp tạo quỹ đất Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI: Theo dõi thị trường bất động sản và các phương pháp tạo quỹ đất Tài liệu về bất động sản, Thị trường bất động sản, Cơ sở dữ liệu bất động sản, Cộng đồng đô thị Lyon, Chiến lược và công cụ đất đai
4.3 5 140
  • 5 - Rất hữu ích 41

  • 4 - Tốt 99

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Centre de Prospective
et d’Études Urbaines

N° 54 - 2014/2015

Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI
Giá trung
bình 2010

Biến động
từ 2004

Lyon
Cộng đồng
đô thị Lyon
(ngoài thành
phố Lyon)

Biến động
giá từ 2004
< 45 %
45 đến 55 %

Giá trung bình
theo m2 vào
năm 2010
< 2000 €.m²

55 đến 65 %

2200 đến 2400
2400 đến 2600
2600 đến 2800
2800 đến 3000

> 65 %

3000 đến 3200
> 3200

THEO DÕI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO QUỸ ĐẤT
08 - 12 / 12 / 2014

Trung tâm PADDI xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ông Võ Công Lực, Ông Eric Peigné và Ông Jean-Jacques
Mathias đã hướng dẫn khóa tập huấn cũng như đã đóng góp rất lớn cho việc xuất bản cuốn tài liệu này. PADDI
cũng xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Cẩm Vân đã tham gia điều phối nhiều hoạt động tập huấn về đất đai do PADDI
tổ chức từ năm 2006.

Biên soạn: Morgane Perset
Biên dịch: Huỳnh Hồng Đức
Hiệu đính: Fanny Quertamp (PADDI), Eric Peigné (Cộng đồng đô thị Lyon), Jean-Jacques Mathias (CECIM),
Võ Công Lực, (Trung tâm phát triển quỹ đất TP.HCM)
Ngày in:
Số bản:
Công ty in:

L ỜI NÓI ĐẦU
Mục tiêu tổng quát của các khóa học là chuyển giao tri thức: các khóa học của PADDI nhằm
bổ sung cho chương trình đào tạo công chức của Thành phố bằng cách hướng đến các khái
niệm, kỹ thuật và phương pháp mới (toàn diện, đa ngành) trong quản lý đô thị, trong bối
cảnh đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp tổ chức khóa học được hình thành
với sự phối hợp của các đối tác Việt Nam và được các đối tác phê duyệt.
Ý tưởng chủ đạo là xem ở Pháp, người ta sử dụng phương pháp nào và giải quyết như
thế nào những vấn đề tương tự mà giới chuyên môn Việt Nam đang gặp phải trong công
việc của mình. Để thực hiện được ý tưởng này, nội dung của mỗi khóa học xoay quanh hai
nghiên cứu trường hợp rất cụ thể của Việt Nam.
Các kiến thức tổng hợp từ khóa học có thể giúp hình thành những cách làm mới, chính sách
mới và được phổ biến rộng rãi đến mọi người.
Tài liệu này được xuất bản nhằm mục đích phổ biến rộng rãi những kiến thức tổng hợp được
từ khóa học.

Lời nói đầu

Ghi chú: PADDI và các chuyên gia không chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu của học
viên trong khóa học được ghi lại trong tài liệu này. Các phát biểu được ghi lại ở đây là
ý kiến riêng của học viên và giảng viên

3

Tài liệu của PADDI

08-12/12/2014

Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU

03

TỪ VIẾT TẮT

06

DANH SÁCH THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN

07

TỔNG QUAN VỀ TP.HCM

09

GIỚI THIỆU

10

PHẦN 1 – CHIẾN LƯỢC ĐẤT ĐAI CỦA TP.HCM VÀ CÁC XU HƯỚNG CỦA THỊ
TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

11

I. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP.HCM.......................................................................................11
1. Địa vị pháp lý và nhiệm vụ của Trung tâm
2. Ví dụ các hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất
Trao đổi với học viên....................................................................................................................13
II. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở TP.HCM............................................................................................ 14
1. Nhu cầu xây dựng nhà ở lớn, nhưng khan hiếm đất
2. Sự biến động của thị trường bất động sản ở Việt Nam: các cơn sốt bất động sản liên tiếp
3. Các xu hướng hiện nay của thị trường nhà ở tại TP.HCM: “Đóng băng” sau cơn sốt
Trao đổi với học viên....................................................................................................................16

Mục lục

Những điểm cần ghi nhận.......................................................................................................................... 17

4

18

PHẦN 2 – CƠ SỞ DỮ LIỆU BẤT ĐỘNG SẢN Ở CỘNG ĐỒNG ĐÔ THỊ LYON

I. CÁC CÔNG CỤ THEO DÕI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở CỘNG ĐỒNG ĐÔ THỊ LYON. ...........18
.
1. Sở Đất đai và Bất động sản của Cộng đồng đô thị Lyon
2. Trung tâm theo dõi giao dịch bất động sản (OTIF)
3. Phương pháp định giá bất động sản
4. Lợi ích của việc sử dụng bản đồ và việc kết hợp dữ liệu
II. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THEO DÕI BẤT ĐỘNG SẢN (CECIM). ............................................24
.
1. Theo dõi thị trường nhà ở phát triển mới
2. Trung tâm theo dõi bất động sản doanh nghiệp
Trao đổi với học viên................................................................................................................... 26
Những điểm cần ghi nhận..........................................................................................................................27

Tài liệu của PADDI

08-12/12/2014

PHẦN 3 – CHIẾN LƯỢC VÀ CÔNG CỤ ĐẤT ĐAI

28

I. CÁC CÔNG CỤ VÀ CÁCH LÀM CỦA CỘNG ĐỒNG ĐÔ THỊ LYON....................................................28
1. Các công cụ thu hồi giá trị tăng thêm của đất
2. Các công cụ dự báo
3. Phương pháp tạo quỹ đất
4. Các điểm cần chú ý và điểm đặc biệt
II. CÁC CÔNG CỤ ĐẤT ĐAI Ở CÁC QUỐC GIA KHÁC..........................................................................34
1. Quy hoạch đô thị theo thỏa thuận ở Anh
2. Bán quyền để xây dựng thêm ở Braxin
3. Chuyển nhượng quyền xây dựng ở Mỹ
Trao đổi với học viên....................................................................................................................36
Những điểm cần ghi nhận.......................................................................................................................... 39

40

PHỤ LỤC

42

DANH SÁCH CÁC KHÓA TẬP HUẤN

43

Mục lục

TỔNG HỢP VÀ KHUYẾN NGHỊ

5

Tài liệu của PADDI

08-12/12/2014

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Combined Market Overview

Presented by Mr. Naim Khan-Turk – Associate Director CB Richard Ellis (Vietnam)


Các hình thức đầu tư bất động sản

Tham khảo tài liệu "Các hình thức đầu tư bất động sản" để biết thêm nhiều dạng đầu tư bất động sản như: đầu tư các khu dân cư, đầu tư bất động sản thương mại, đầu tư theo ngành,...


Tổng quan về thị trường bất động sản

Tài liệu Tổng quan về thị trường bất động sản cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm bất động sản, thị trường bất động sản, phân loại thị trường bất động sản, đặc điểm của thị trường bất động sản, cung cầu thị trường bất động sản.


Chris Brooks Real Estate Modelling and Forecasting_9

Tham khảo tài liệu 'chris brooks real estate modelling and forecasting_9', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng:Thẩm định đầu tư dự án xây dựng, bất động sản - 2 - Lưu Trường Văn

Từ kết quả thu thập dữ liệu khảo sát về thị trường địa ốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án chung cư lan cận ( xem bang 2 ) chỉ đe cập đến lân đề đen cầu về nhà ở chung cư mà thôi, nó không phải la lượng cau là lương cầu vì vậy dư liệu nói trên không dữ noi trên khẳng định mọi căn hộ chung cư được xây dựng lúc này đều có thể bán hết....


Property Investment In China's Emerging Cities

Market standards evolve with advances in building technologies and changes in tenant preferences. Recent advancements focus on the efficient use of resources. our responsibility to our clients requires us to continuously monitor these changes in each of the markets in which we operate in order to remain competitive. to determine the appropriate improvements that will maintain our competitive edge, our asset managers collaborate with their international colleagues, service partners, tenants and clients...


Tài liệu: Bong bóng thị trường bất động sản

Bong bóng bất động sản có thể xảy ra khi không có khủng hoảng ngân hàng. Và những khủng hoảng ngân hàng có thể xảy ra mà không liên quan tới bong bóng bất động sản. Nhưng hai hiện tượng này tương quan với nhau trong nhiều trường hợp. Hiệu quả của nền kinh tế phụ thuộc vào vai trò của ngân hàng ...


Redefining Sustainable Real Estate Investment

Sustainability is a powerful buzzword for good reason. It is strongly connected to notions such as endurance, flexibility, quality and alternative thinking – all of which are increasingly emerging as building blocks of financially successful enterprise. And real estate that has incorporated these aspects clearly is increasingly acquiring a competitive advantage over other product in the market. Sustainability then, as far as real estate is concerned, is about the more durable processes and practices of the humans that interact with the property. Implicit in this sustainability approach to real estate investment is the exercise of greater social...


Hé mở dòng vốn để "trợ lực” cho bất động sản

Do siết lại hoạt động cho vay, hạn chế dòng tín dụng đổ vào lĩnh vực phi sản xuất gồm chứng khoán và bất động sản, nên kể từ đầu năm tới nay, thị trường địa ốc trở nên trầm lắng, giao dịch đóng băng ở nhiều phân khúc như căn hộ cao cấp, biệt thự, văn phòng cho thuê. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đua nhau khuyến mại, giảm giá hoặc hỗ trợ chi phí, thủ tục vay ngân hàng, nhưng đều không cải thiện được tình hình. Nếu tiếp tục kéo dài, tình trạng này sẽ tạo nhiều...


8 lý do khiến bạn bỏ lỡ cơ hội đầu tư bất động sản

8 lý do khiến bạn bỏ lỡ cơ hội đầu tư bất động sản Có thể bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào bất động sản khi vin vào 8 lý do tiêu biểu dưới đây. Hãy thử ngẫm, biết đâu bạn thừa sức tham gia hoạt động này mà lâu nay chưa nghĩ đến hoặc không dám nghĩ tới. 1. Lý do thứ nhất: không có tiền Hãy tìm cơ hội đầu tư bất động sản tốt thì đồng tiền sẽ tìm bạn. Hãy hỏi bất cứ nhà đầu tư dày dạn nào và họ sẽ cho bạn biết...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mua nhà trả góp không dễ
  • 25/07/2013
  • 10.846
  • 348

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu