Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI: Theo dõi thị trường bất động sản và các phương pháp tạo quỹ đất

Nội dung tài liệu trình bày chiến lược đất đai của TP. HCM và các xu hướng của thị trường bất động sản, cơ sở dữ liệu bất động sản ở cộng đồng đô thị Lyon, chiến lược và công cụ đất đai của cộng đồng đô thị Lyon và một số quốc gia khác.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI: Theo dõi thị trường bất động sản và các phương pháp tạo quỹ đất Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI: Theo dõi thị trường bất động sản và các phương pháp tạo quỹ đất Tài liệu về bất động sản, Thị trường bất động sản, Cơ sở dữ liệu bất động sản, Cộng đồng đô thị Lyon, Chiến lược và công cụ đất đai
4.3 5 140
 • 5 - Rất hữu ích 41

 • 4 - Tốt 99

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Centre de Prospective
et d’Études Urbaines

N° 54 - 2014/2015

Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI
Giá trung
bình 2010

Biến động
từ 2004

Lyon
Cộng đồng
đô thị Lyon
(ngoài thành
phố Lyon)

Biến động
giá từ 2004
< 45 %
45 đến 55 %

Giá trung bình
theo m2 vào
năm 2010
< 2000 €.m²

55 đến 65 %

2200 đến 2400
2400 đến 2600
2600 đến 2800
2800 đến 3000

> 65 %

3000 đến 3200
> 3200

THEO DÕI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO QUỸ ĐẤT
08 - 12 / 12 / 2014

Trung tâm PADDI xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ông Võ Công Lực, Ông Eric Peigné và Ông Jean-Jacques
Mathias đã hướng dẫn khóa tập huấn cũng như đã đóng góp rất lớn cho việc xuất bản cuốn tài liệu này. PADDI
cũng xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Cẩm Vân đã tham gia điều phối nhiều hoạt động tập huấn về đất đai do PADDI
tổ chức từ năm 2006.

Biên soạn: Morgane Perset
Biên dịch: Huỳnh Hồng Đức
Hiệu đính: Fanny Quertamp (PADDI), Eric Peigné (Cộng đồng đô thị Lyon), Jean-Jacques Mathias (CECIM),
Võ Công Lực, (Trung tâm phát triển quỹ đất TP.HCM)
Ngày in:
Số bản:
Công ty in:

L ỜI NÓI ĐẦU
Mục tiêu tổng quát của các khóa học là chuyển giao tri thức: các khóa học của PADDI nhằm
bổ sung cho chương trình đào tạo công chức của Thành phố bằng cách hướng đến các khái
niệm, kỹ thuật và phương pháp mới (toàn diện, đa ngành) trong quản lý đô thị, trong bối
cảnh đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp tổ chức khóa học được hình thành
với sự phối hợp của các đối tác Việt Nam và được các đối tác phê duyệt.
Ý tưởng chủ đạo là xem ở Pháp, người ta sử dụng phương pháp nào và giải quyết như
thế nào những vấn đề tương tự mà giới chuyên môn Việt Nam đang gặp phải trong công
việc của mình. Để thực hiện được ý tưởng này, nội dung của mỗi khóa học xoay quanh hai
nghiên cứu trường hợp rất cụ thể của Việt Nam.
Các kiến thức tổng hợp từ khóa học có thể giúp hình thành những cách làm mới, chính sách
mới và được phổ biến rộng rãi đến mọi người.
Tài liệu này được xuất bản nhằm mục đích phổ biến rộng rãi những kiến thức tổng hợp được
từ khóa học.

Lời nói đầu

Ghi chú: PADDI và các chuyên gia không chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu của học
viên trong khóa học được ghi lại trong tài liệu này. Các phát biểu được ghi lại ở đây là
ý kiến riêng của học viên và giảng viên

3

Tài liệu của PADDI

08-12/12/2014

Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU

03

TỪ VIẾT TẮT

06

DANH SÁCH THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN

07

TỔNG QUAN VỀ TP.HCM

09

GIỚI THIỆU

10

PHẦN 1 – CHIẾN LƯỢC ĐẤT ĐAI CỦA TP.HCM VÀ CÁC XU HƯỚNG CỦA THỊ
TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

11

I. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP.HCM.......................................................................................11
1. Địa vị pháp lý và nhiệm vụ của Trung tâm
2. Ví dụ các hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất
Trao đổi với học viên....................................................................................................................13
II. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở TP.HCM............................................................................................ 14
1. Nhu cầu xây dựng nhà ở lớn, nhưng khan hiếm đất
2. Sự biến động của thị trường bất động sản ở Việt Nam: các cơn sốt bất động sản liên tiếp
3. Các xu hướng hiện nay của thị trường nhà ở tại TP.HCM: “Đóng băng” sau cơn sốt
Trao đổi với học viên....................................................................................................................16

Mục lục

Những điểm cần ghi nhận.......................................................................................................................... 17

4

18

PHẦN 2 – CƠ SỞ DỮ LIỆU BẤT ĐỘNG SẢN Ở CỘNG ĐỒNG ĐÔ THỊ LYON

I. CÁC CÔNG CỤ THEO DÕI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở CỘNG ĐỒNG ĐÔ THỊ LYON. ...........18
.
1. Sở Đất đai và Bất động sản của Cộng đồng đô thị Lyon
2. Trung tâm theo dõi giao dịch bất động sản (OTIF)
3. Phương pháp định giá bất động sản
4. Lợi ích của việc sử dụng bản đồ và việc kết hợp dữ liệu
II. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THEO DÕI BẤT ĐỘNG SẢN (CECIM). ............................................24
.
1. Theo dõi thị trường nhà ở phát triển mới
2. Trung tâm theo dõi bất động sản doanh nghiệp
Trao đổi với học viên................................................................................................................... 26
Những điểm cần ghi nhận..........................................................................................................................27

Tài liệu của PADDI

08-12/12/2014

PHẦN 3 – CHIẾN LƯỢC VÀ CÔNG CỤ ĐẤT ĐAI

28

I. CÁC CÔNG CỤ VÀ CÁCH LÀM CỦA CỘNG ĐỒNG ĐÔ THỊ LYON....................................................28
1. Các công cụ thu hồi giá trị tăng thêm của đất
2. Các công cụ dự báo
3. Phương pháp tạo quỹ đất
4. Các điểm cần chú ý và điểm đặc biệt
II. CÁC CÔNG CỤ ĐẤT ĐAI Ở CÁC QUỐC GIA KHÁC..........................................................................34
1. Quy hoạch đô thị theo thỏa thuận ở Anh
2. Bán quyền để xây dựng thêm ở Braxin
3. Chuyển nhượng quyền xây dựng ở Mỹ
Trao đổi với học viên....................................................................................................................36
Những điểm cần ghi nhận.......................................................................................................................... 39

40

PHỤ LỤC

42

DANH SÁCH CÁC KHÓA TẬP HUẤN

43

Mục lục

TỔNG HỢP VÀ KHUYẾN NGHỊ

5

Tài liệu của PADDI

08-12/12/2014

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

At the crossroads: Ernst & Young 2012 real estate nonperforming loan investor survey

Real assets definitely play a significant part in the portfolios of both private and institutional investors. The magnitude of the capital and current investments in real assets can, however, be only roughly estimated as investors – as described – can choose different forms of investment, the market volume of which is often not transparent. The purpose of the investment is also not always clear. For instance, an owner-occupied property is certainly a real asset investment. However, the house owner does not necessarily purchase or build a home with the aim of making a profit. It rather represents a permanent asset...


HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH TỪ NĂM 2008 – 2012 CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACBS CHI NHÁNH TẠI ĐN

- Chất lượng DV khá - Cơ sở vật chất khá - SP đa dạng - Quan hệ tốt với các cấp ban ngành địa phương - CBVC có nghiệp vụ tốt - Đáp ứng khá tốt các nhu cầu của KH. - Marketing mạnh mẽ


NORMANSFIELD COURT - Ground floor two bedroom apartment

During the more than one hundred years since the villa was excavated, the most notable pieces recovered from the excavation turned out to be the frescoes found in the villa's peristyle. Their provenance is seemingly unquestionable, because the excavation photographs show them in situ on the portico walls. They have also been in museum exhibitions worldwide, while the rest of the frescoes and statuary from this excavation have had very little exposure outside of their museum's galleries. ...


NRI/PIO/OCI Real Estate Investment Guidelines

More specifically, Shariah-compliant products (which include banking assets and asset management) were valued at around US$450 billion (ex-Iran) in 20064 . With growth of 23.5% p.a. over the past five years, Shariah compliant products are expected to grow at 17% p.a. to exceed US$1 trillion in value by 2010 (ex-Iran). The growth of international property investment has accelerated during this decade, due to (1) the maturity of real estate as an asset class, (2) increasing allocation to real estate by institutional investors, and (3) better returns in both absolute and relative terms, compared to other asset classes5 ....


COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATYPREAMBLE

An oral agreement means that you do not write anything down. Oral leases have the advantages of being uncomplicated and usually do not commit the tenant for the summer, when most college students leave town. But, be careful. Holding your landlord to any promises that were not written down is often hard to do. Th erefore, using a written agreement is ideal if there are specifi c details that need to be addressed. Furthermore, a landlord can terminate an oral lease with proper notice. Unless you and your landlord agree otherwise, the schedule of rental payments will set the...


6 kiểu quảng cáo phổ biến

Sai lầm trong quảng cáo có thể gây ra những thiệt hại đáng kể về tài chính, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ. Chính vì lý do này mà một số doanh nghiệp tỏ ra rất dè dặt với quảng cáo.Thế nhưng nếu bạn biết quảng cáo đúng “kiểu”, dùng đúng thông điệp thích hợp, bạn có thể cắt giảm được khá nhiều chi phí trong khi vẫn duy trì tính hiệu quả cho quảng cáo của mình.


Sở hữu bất động sản Du lịch ở Việt Nam, Thực trạng và Triển vọng

Trong những năm gần đây, bên cạnh sự bùng nổ về lượng khách quốc tế đến Việt nam, thì những chuyến du lịch, hay kỳ nghỉ dã ngoại cũng đã dần trở nên rất quen thuộc đối với người Việt. Hơn nữa, theo quan điểm truyền thống, với những tài sản có giá trị như bất động sản người Việt thường mong muốn được sở hữu hơn đi thuê. ...


Kiến nghị 5 giải pháp khơi thông thị trường bất động sản

Thứ nhất, cần có chính sách, cơ chế hỗ trợ để giải quyết hàng tồn kho. Cụ thể, cần hỗ trợ tín dụng cho người mua nhà ( với lãi suất khoảng 8%/năm trong thời hạn 5-10 năm). Đồng thời, đề nghị Nhà nước có kế hoạch mua lại các dự án căn hộ có diện tích phù hợp để phục vụ chương trình tái định cư và làm quỹ nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, đề nghị mở rộng điều kiện cho người nước ngoài được sở hữu căn hộ tại Việt Nam. Tuy nhiên, cần quy định...


Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Định Giá Bất Động Sản

Phong Thuỷ là gì ? Trước hết ta hãy xem giải thích: "Từ Hải" viết: "Phong Thuỷ, còn gọi là Kham D. Một loại


Phương pháp chi phí Phần 2

Bài tập này cho thấy cách thức các thẩm định viên tính chi phí của các phần công trình khác nhau từ số liệu của nhà cung cấp số liệu chi phí


Tài liệu mới download

Hướng dẫn thực hành Access
 • 24/03/2017
 • 91.835
 • 129
Ebook Kỹ thuật sơn đồ gỗ
 • 01/08/2012
 • 52.022
 • 691

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Để giảm rủi ro khi mua nhà
 • 25/07/2013
 • 36.121
 • 148
Có nên vay tiền mua nhà?
 • 31/07/2013
 • 18.845
 • 590
MATCH REPORT BARCLAYS PREMIERSHIP
 • 07/12/2012
 • 36.015
 • 410

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu