Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tác động ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đối với tình hình tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc

Bài viết nghiên cứu những tác động, ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến việc phát sinh và phát triển của các loại tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc góp phần nhận diện, làm rõ những đặc điểm, yêu cầu, thuận lợi và thách thức trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trên địa bàn chiến lược Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Journal of Korean Law Volume 6, Number 2

The Journal of Korean Law reviews all the received materials. Manuscripts are sent to three most relevant investigators for review of the contents. The editor selects peer referees by recommendation of the Editorial Board members or from the specialist database owned by the Editorial Board. For review, names and their affiliations of the authors are blinded.


KỊCH BẢN KỸ NĂNG SƯ PHẠM (KỊCH BẢN 3)

Bài 3: Cảm giác và tri giác. Mục tiêu: Sau bài học này, học sinh có thể: 1. Phát biểu định nghĩa cảm giác và tri giác 2. So sánh được sự giống nhau và khác nhau của cảm giác và tri giác 3. Trình bày được các quy luật của cảm giác và tri giác 4. Vận dụng những hiểu biết vào thực tiễn


Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013

Nội dung của cuốn "Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013" gồm có 7 chuyên đề, đó là: Các chuyên đề chung, các chuyên đề về Quốc hội, các chuyên đề về Chế định Chủ tịch nước, các chuyên đề về Chính phủ, các chuyên đề về Tư pháp, các chuyên đề về Chính quyền địa phương và các chuyên đề về các thiết chế Hiến định độc lập. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Văn hóa pháp đình: Phần 1

Cuốn sách "Văn hóa pháp đình" của tác giả Trần Quốc Phú gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Nội dung cuốn sách đi sâu về văn hóa vật thể pháp đình. Văn hóa phi vật thể pháp đình, thực chất là đề cập tới việc xử lý các mối quan hệ trong tố tụng và việc ứng xử trong phiên tòa (cả trước và sau) của những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng, trung tâm là vai trò của Thẩm phán, Kiểm sát viên và Luật sư tại các phiên tòa nói chung và ở phiên tòa hình sự nói riêng.


LUẬT QUỐC PHÒNG

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quốc phòng.


Bài giảng Tổng quan về Luật hiến pháp

Mời các bạn cùng tìm hiểu hiến pháp là gì; nguyên tắc chủ quyền nhân dân; thực thi Hiến pháp – Thách thức du nhập chế độ pháp quyền vào các nước đang phát triển được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tổng quan về Luật hiến pháp". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


THE KOHLER STRIKE Union Violence and Administrative Law

I have followed the Kohler Company's struggle with the United Automobile Workers Union for years, as stage after stage of the dispute has demonstrated the things that have gone wrong in the labor policy of the United States. But its full value as a textbook illustration of the defects of our labor policy was not complete until August 26, 1960, when the National Labor Relations Board handed down its decision on the charges brought by the UAW against the company. With that decision, the dispute acquires an historic significance, for now it points up in a dramatic way all the principal shortcomings of our present labor policy....


Pháp luật Trung Quốc tế về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí gợi ý chính sách đối với Việt Nam

Bài viết giới thiệu tổng quan về những quy định của pháp luật của Cộng hòa Nhân dân Trung hoa (Trung Quốc) về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí. Chính sách pháp luật của Trung Quốc về ô nhiễm không khí từ năm 1987 đến nay các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát không khí của Trung Quốc từ đó đưa ra một số nhận định và đề xuất về chính sách đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí.


Bài giảng Luật hình sự - Chương 5: Khách thể tội phạm

Nội dung bài học Khách thể tội phạm thuộc bài giảng luật hình sự nhằm trình bày về các kiến thức: khách thể của tội phạm, đối tượng tác động của tội phạm, khách thể tội phạm là quan hệ xã hội, được luật hình sự bảo vệ, bị tội xâm hại.


Giáo trình Luật kinh tế: Phần 1 - CĐ Đông Phương

Giáo trình Luật kinh tế phần 1 do trường Cao đẳng Đông Phương biên soạn với 4 chương đầu trình bày những vấn đề cơ bản về luật kinh tế ở Việt Nam, pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về công ty, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Tập viết - Chữ hoa X Y
 • 22/07/2010
 • 26.583
 • 773
Quyết định số: 623/ĐVN/KTNĐ
 • 04/03/2016
 • 88.677
 • 904

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Principles of German Criminal Law
 • 27/02/2013
 • 12.159
 • 938

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu